Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

INFORMAȚII GENERALE:

Nume: Șerban Daniela-Elena

Vârstă: 27

Sex: Feminin

Cetățenie: Română

Nivel de educație:

 Facultatea de Litere, specializarea Limba și Literatura Română – Limba și Literatura


Engleză, Univ. din București (studii licență)
 Facultatea de Limbi și Literaturi Străine,specializarea Lingvistica Limbii Engleze.
Metode și Aplicații, Univ. din București(masterat)

Hobby-uri: badminton, dans, lectură, grădinărit, învățarea limbilor străine, artă.

Stare de sănătate: apt pentru a preda în învățământ cu tendințe de obezitate.

Valori și principii: onestitate, empatie, politețe, perseverență, modestie, curaj.

NEVOIA DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ: nevoia avansării la


locul de muncă.

OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI/SAU PROFESIONALĂ:

 obținerea gradului didactic II în viitorul apropiat și a gradului didactic I.


 organizarea Olimpiadei Creativității la nivel de sector.
 participarea la olimpiade atât ca profesor supraveghetor, cât și ca profesor evaluator.
 implicare în activitățile școlare la nivel de catedră, dar și extrașcolare prin parteneriate
interjudețene.

ANALIZA POTENȚIALULUI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ:

Puncte tari: fast learner, conștiincioasă, ambițioasă, sociabilă, descurcăreață, inteligentă


emoțional, autodidactă.
Puncte slabe: acces limitat la resursele educaționale, lipsa încrederii în sine, superficialitate
temporară, caracter bipolar.

Oportunități: promovarea este la îndemâna oricărui cadru didactic ce depune un efort intelectual
considerabil.

Temeri/amenințări: concurență acerbă venită din partea altor persoane mai bine pregătite cu o
experiență vastă, lipsa posturilor.

DESCRIEREA ACȚIUNILOR CE VOR FI ÎNTREPRINSE:

Activități de desfășurat și locul de desfășurare: cursuri de perfecționare pentru obținerea gradului


didactic II și I, studiu individual.

Timp de realizare: 10 zile( curs) și 6 luni pentru studiul individual.

Resurse necesare: timp, cărți, cursuri.

Monitorizarea și evaluarea progreselor: se realizează la sfârșitul cursului de către profesorii


universitari, dar și prin autoevaluare.

Posibile măsuri de optimizare a procesului de dezvoltare: parcurgerea operelor literare înainte de


începerea cursului.