Sunteți pe pagina 1din 3

Cehia:

Este una dintre cele mai dezvoltate țări postcomuniste, are o economie bazată pe industrie ce
concentrează aproape 40% din populația activă și asigură tot atât din PIB.

Cehia dispune de resurse minerale variate, dintre care cele mai semnificative sunt cele de
cărbune (cca 20 miliarde tone rezerve, 50- 60 miliarde tone producție, în scădere față de mai
înainte), situându-se pe locul 8 pe glob la producția de lignit.

Încă din 1993, sectorul privat asigură peste 60% din PIB, una dintre cele mai ridicate ponderi
dintre fostele țări comuniste.

Comerțul exterior în 1996 : 50,16 miliarde $, din care 21,92 export (1995 : mașini și ecipament
de transport 32,7%, produse manufacturate 28,8%, produse chimice 9,1 %, materii prime,
exceptând combustibilii, 4,7% etc.). În 1998 : 1780,5 miliarde coroane , din care 850,5 export și
930, import. Principalii parteneri (1996) la export sunt Germania 36%, Slovacia 14,2 %, Austria
6,4 %, Italia 3.3% Rusia 3,2 % și la import, Germania 29,8 %, Slovacia 9,6 %, Rusia 7,4 % Italia
5,9 % și Austria 5,8 %.

Rata corupției rămâne una dintre cele mai mari din țările Uniunii Europene.

Deficitele fiscale și de cont curent ar putea crea de asemenea probleme în viitor.

Rata de creștere a PIB-ului în Republica Ceha între anii


2005-2017

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rata de creștere a PIB-ului în Republica Ceha între anii 2005-2017

Sursa Eurostat
Rata de șomaj in Republica Ceha

8.1 8 7.8
7 7.1
6.7 6.6
6.1 5.9
5.3
4.7
4.3
3.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Rata de șomaj in Republica Ceha

CONTRIBUȚIE DIRECTĂ CONTRIBUȚIE INDIRECTĂ

 24000 angajați in  18000 angajați ;


domeniul  Au produs
transportului aerian; aproximativ 760de
 Au produs milioane de dolari.
aproximativ 870
milioane de dolari.

Sursa: IATA, Oxford Economics


Republica Ceha, din punct de vedere al infrastructurii transportului aerian se afla pe locul 21 din
42 in Europa si pe locul 37 la nivel mondial. IATA a oferit Republica Ceha scorul 4/7 la
infrastructură si un scord de 8/10 la competitivitatea preturilor.