Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE LECȚIE

Data: 05.11.2018 Clasa: 3B


Mentor : Stancu Janina Studenta : Gheorghiță Alina
Aria curriculara: Limbă și comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română
Tema lectiei: ”Creanga de alun” după Lev N. Tolstoi
Tipul lectiei: Consolidare a cunoștințelor și deprinderilor
Scopul lecției : Adâncirea înțelegerii textului,fixarea și sistematizarea cunoștințelor dobândite anterior,
stimularea interesului pentru studiul lecturii, îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi,
dezvoltarea capacității de analiză, a gândirii critice.

Obiective operaționale:
O1 – să construiască harta povestirii pe baza cunoștințelor anterior dobândite.
O2– să răspundă corect la întrebările de analiză a textului
O3- să găsească sinonimele, antonimele și diminutivele potrivite pentru cuvintele date;
O4 – să formeze propoziții în care un cuvânt să aibă sens diferit;
O5 – să folosească corect în propoziții expresiile din text.

Strategia didactică:
Metode didactice: expunerea, conversatia, explicatia, problematizarea, exercițiul-joc, jocul didactic
Resurse materiale: fișă de lucru, manual, tablă, marker;
Forma de organizare: frontală, individuală.
Metode de evaluare: evaluare continuă prin observarea curentă, chestionarea orală.

Demersul didactic

Nr Evenimentele Ob. Conținutul lecției Strategia Forma de


crt lecției op. didactica evaluare
1 Moment Se pregătesc materialele necesare
organizatoric desfășurării lecției.
2 Verificarea Învățătoarea împreună cu elevii construiește Observatia
temei si a harta povestirii pe tablă în scopul
cunostintelor reactualizării cunoștințelor și activizării Apreciere
anterioare ale elevilor. verbala
elevilor.
3 Captarea Învățătoare povestește elevilor câteva lucruri Expunerea Observarea
atentiei interesante despre alun încercând nu numai comportamente
să le capteze atenția ci și sa le motiveze într- -lor verbale si
un fel alegerea fetei negustorului a non verbale
”neobijnuitului” cadou, creanga de alun .
Alunul este un arbore sacru cultivat de mai
bine de 5000 de ani cu multe benefici.
Cu creanga de alun femeile pot face vrăji de
dragoste și pot face furtunile să se oprească.
Frunzele de alun ajută la vindecarea
mușcăturii de șarpe.
Pentru a găsi apă sau comori ascunse se
folosește o creangă de alun în forma literei Y
O amuletă purtată, dintr-o alună, păzește și
protejează purtătorul.
Pentru a beneficia de toate acestea creanga
de alun trebuie culeasă până la 3 septembrie. Expunerea

4 4.Anuntarea Elevii sunt anuntati ca vor consolida Conversatia Observarea


temei/ titlului cunoștințele dobândite ora precedentă,iar la comportamente
lectiei si a finalul lecției vor fi mai bogați și vor avea și -lor verbale si
obiectivelor mai multe cunoștințe. non verbale

Cunoștințele sunt cele mai valoroase pentru


un om. Ceea ce nel are în cap, adică ceea ce
cunoaște nu-i poate fura nimeni și nici el nu
poate să le piardă. Sunt nemuritoare.
5 Dirijarea Invățătoarea oferă câte o fișă de lucru Observarea
invatarii fiecărui elev si le propune ca primele 5 Explicația sistematică
exerciții să le rezolve sub forma unui joc
numit R.A.I(Răspunde-Aruncă-Întreabă).
Aprecieri
Explică modul de joacă și regulile jocului. verbale
O1 Învățătoarea pune prima întrebare de pe fișă
și aruncă o minge unui elev. Acesta răspunde
la întrebare și aruncă mingea unui coleg. Frontala
Acesta primește următoarea întrebare și dacă
O2 răspunde corect o aruncă la rândul lui altui Jocul
O3 coleg și jocul continuă. didactic
O4 În cazul în care unul din elevi nu răspunde
corect mingea se întoarce către cel care a pus
O5 întrebarea și acesta trebuie să răspundă. În Individuala
cazul în care nici acesta nu știe mingea se
întoarce la învățătoare.

6 Obtinerea O4 Având la dispoziție 5 minute ei vor trebui să Individuala


performantei construiască, în perechi, câte o propoziție Exercitiul-
simplă cu sensul diferit al cuvintelor: mare, joc
mic, vie, a găti, a pofti.

7 Asigurarea O3 Elevii dezbat cele trei expresii. Învățătoarea Proba orala


feedback-ului îi sprijină pentru a le înțelege și a le integra, Dezbaterea
apoi, corect, în propoziții Exercițiul
8 Evaluarea Aprecieri asupra modului cum s-a desfasurat Frontală
lectia.
8 Retenția O3 Învățătoarea solicită elevilor să explice Problematiza Aprecieri
proverbele: rea verbale
Promisiunea dată e datorie curată;
Nu promite, dacă nu poți îndeplini;
Minciuna are picioare scurte.

Întreabă elevii A fost corect schimbul pe care


l-a cerut ursul? De ce?
Dar negustorul, a fost corect?
8 Tema Elevii primesc temă pentru acasă să găsească
cuvinte care au litera inițială ”d”, ce au
același înțeles pentru cuvintele: joc, cadou,
medic, steag, suferință, iubire, stomatolog.
De ex: joc- dans.
Fișă de lucru
Înțelegerea textului ”Creanga de alun” după Lev Tolstoi

1. Alege varianta corectă.


 Creanga de alun este un text: a) Literar b) Nonliterar/Informativ;
 În el se prezintă o întâmplare : a) Reală b) Imaginară;
 Dialogul are loc între : a) Două personaje b) Trei personaje c) Mai mult de trei personaje;
 Personajele sunt: a) Reale b) Imaginare;
 Însușirile personajelor sunt: a)Reale b) Fantastice c) Unele reale altele fantastice .

2. Încercuiește răspunsul corect.


 În locul fetei, mama a hotărât să-i dea ursului:
a) Toate bijuteriile familiei; b)Fata ciobanului; c)Animalele din ogradă
 Ursul a venit la casa negustorului:
a) Călare pe o lebădă; b) Cu trăsura; c) Călare pe un cal fermecat;
 Animalul vrăjit a dus fata:
a) În desișul pădurii; b) Într-un oraș mare; c) La un castel de cristal;
 Ursul a tras-o pe fată :
a) Într-o pivniță întunecoasă; b) Într-o peșteră; c) Într-o scorbură;
 Când s-a făcut lumină, fata a văzut că este:
a) Într-o poieniță cu flori; b) Într-un palat bogat; c) În casa părintească;

3. Scrie cuvinte cu acelasi sens (sinonime) .

Negustor..................................... Pădure.................................... Dar ......................................

A făgădui..................................... A priceput................................ Oaspeți.................................

Căruță........................................ Creangă.................................... Palat.....................................

4. Scrie cuvinte cu sens opus (antonime).

Obijnuit....................................... Coboară.................................... Întunecos...............................

Să plângă..................................... Tânăr...................................... Fericiți.....................................

Bogat.......................................... Frumos..................................... Cuminte..................................


5. Alintă următoarele cuvinte (diminutive).

Frunză....................................... Creangă...................................... Ciubote......................................

Urechi...................................... Buzunar..................................... Mărgea........................................

Negustor................................. Curte......................................... Poveste.......................................

6. Alcătuiește enunțuri cu sensurile diferite ale cuvintelor: a pofti, a găti, vie, mare, mic.
7. Explică expresiile din text și alcătuiește câte o propoziție cu fiecare:
 A răsărit ca din pământ.........................................................................................................................................
 I s-a muiat picioarele..............................................................................................................................................
 i-a sosit sfârșitul....................................................................................................................................................
Nume Prenume..................................

S-ar putea să vă placă și