Sunteți pe pagina 1din 2

ANALIZA SWOT A REZULTATELOR OBTINUTE LA SIMULAREA EVALUARII NATIONALE

12 DECEMBRIE 2018

În urma simulării pentru Evaluarea Națională, urmărind nivelul compețentelor dobândite de


elevi, s-a constatat că elevii au deficiențe în ceea ce privește:

- Identificarea unor reguli de calcul numeric sau algebric pentru simplificarea unor calcule
- Aplicarea unor reguli de calcul cu numere reale pentru rezolvarea unor ecuații
- Alegerea metodei adecvate de rezolvare a problemelor în care intervin mărimi direct sau invers
proporționale, ecuații sau configurații geometrice

PUNCTE TARI:

- Elevii au fost familiarizați cu modelele de exerciții pe care le vor primi la Evaluarea Națională

PUNCTE SLABE:

- Înțelegerea cerințelor problemelor cu nivel ridicat de dificultate


- Dificultăți în rezolvarea problemelor de geometrie
- Greșeli de calcul
- Necitirea cu atenție a cerințelor problemelor
- Lipsa interesului a dus la imposibilitatea acumulării constant a cunoștințelor și la existența unor
lacune în pregătire

OPORTUNITĂȚI:

- Realizarea orelor de pregătire suplimentară individualizată la clasa, în vederea recuperării


decalajelor
- Simularea oferă profesorului posibilitatea de a îndruma elevii în rezolvarea subiectelor
diferențiat, în funcție de interesul și capacitățle individuale ale acestora
- Cunoașterea modelului de subiecte permite familiarizarea elevilor cu acesta și îi ajută în
pregatirea individuală

AMENINȚĂRI:

- Dezinteresul elevilor față de tratarea subiectelor întrucât rezultatele obținute nu se trec în


catalog
- Descurajarea elevilor din cauza gradului ridicat de dificultate al unor subiecte
- Elevii știu că vor fi înscriși în clasa a IX-a indiferent de rezultatele la Testele naționale
- Dezinteresul părinților

MĂSURI DE AMELIORARE PROPUSE:

- Se va realiza un program de pregătire suplimentară, conform unui orar stabilit și a unei


planificări pentru recapitularea materiei din anii V – VII, evaluarea realizându-se prin aplicarea
itemilor specifici Evaluării Naționale
- Rezolvarea de teste cu structura asemanatoare testelor de la Evaluarea Națională
- Flexibilizarea planificării astfel încât să permită, pe cât posibil, recuperarea noțiunilor neînsușite
de către elevii cu deficiențe.
- Elevii și părinții acestora să fie implicați mai mult în pregătirea pentru Evaluarea Națională

Profesor, Hanganu Andra-Sonia

S-ar putea să vă placă și