Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect didactic

Profesor Sarbu Anamaria


Clasa a XI a C
An scolar 2018-2019
Data 25 10 2018
Aria curricular Matematica si stiinte
Disciplina CHIMIE

Unitatea de invatare SUBSTANTE ORGANICE CU FUNCTIUNI SIMPLE


Titlul lectiei Acizi carboxilici
Tipul lectiei de insusire de noi cunostinte
Competente specific lectiei
1. Sa reprezinte grafic caracteristicile diferitelor formule moleculare (compusi organic
reprezentativi) prin efectuarea calculelor, precizarea gruparilor functionale sau a clasei de
compusi organici.
2. Sa defineasca compusii organic (acizi carboxilici) in functie de gruparea functional
corespunzatoare.
3. Sa modeleze formulele chimice ale compusilor organici (izomeri, omologi) pentru
diferite formule moleculare date.
4. Sa denumeasca compusii organici (acizii carboxilici) prin aplicarea regulii de denumire
precizata (IUPAC).
5. Sa reprezinte formulele de structura pentru acizii carbozilici reprezentativi pentru care se
precizeaza anumite caracterisitici sau proprietati.

Metode didactice: modelarea, explicatia, exercitiul, misiunea imposibila (activitate nonformala)


Mijloace didactice manual, fise de lucru, tabla, markere.
Forma de organizare frontal, individual si pe grupe.

Evaluare: chestinarea orala, sarcini de lucru.


Bibliografia
1. Manual de chimieclasa a XI a, edituraCrepuscul, Elena Alexandrescu, 2006.
2. Manual de chimieclasa a XI a, editura Mistral, Ion Baciu, 2007
3. Manual de chimieclasa a XI a, editura GRUP editorial Art, LUMINITA VLADESCU,
2010
4. www.wikipedia.org
Schema lectiei:

1. Organizarea clasei, notarea absentelor.

2. Activitatea Misiunea imposibilă


Elevii sunt grupati cate 4-5, primesc instructiunile (cerintele sau sarcinile de lucru) și fișa cu
formule chimice de structură, pe care o analizează și rezolvă cerințele în timpul de lucru
disponibil (10-15 min). Fiecare reprezentat al unei grupe, modelează pe tablă in spatiul grupei
rezolvarile la sarcinile date. Se analizează raspunsurile și se verifică daca toți membrii au
rezolvarile pe caiete.

Cerinte-sarcini de lucru:

 Scrieți formula moleculară a compusului organic reprezentat pentru grupă.


 Identificați gruparea functională, denumiti-o și precizați clasa de compuși din care
face parte compusul organic.
 Calculați pentru compusul organic masa moleculară, nesaturarea echivalentă.
 Modelați formula de structură a substanței organice care conține 4 atomi de carbon si
care aparține clasei de compuși din care face parte si compusul dat mai sus (compusul
grupei).

3. Prezentarea noului conținut


a. Notam pe tablă titlul lectiei ACIZI CARBOXILICI, gruparea funcțională carboxil
–COOH, grupare simpla trivalenă.
b. Se propune elevilor să defineasă compușii carboxilici și se enunță definiția acestora.
c. Se reprezintă pe tablă schema de clasificare a acizilor carboxilici si câte un exemplu
corespunzător.
d. Se prezintă regula IUPAC de denumire a acizilor carboxilici și se solicită elevilor să
modeleze formulele de structură și să denumeasca acizii corespunzători numărului de
atomi de carbon indicat.
N=1 H-COOH acid metanoic (acid formic)
N=2 CH3-COOH acid etanoic (acid acetic) ……
N=3 ……………. …………… ……………….

4. Se adresează elevilor intrebări din lectia parcursă.

5. Se solicit elevilor modelarea formulei de structură a acidului carboxylic cu anumite


caracteristici. (nr par de atomi de carbon, două grupări functionale carboxil, un radical
aromatic)
Grupa I, II, III, IV, V

Timp disponibil 15 min.


Cerinte - sarcini de lucru:

 Scrieți formula moleculară a compusului organic reprezentat pentru


grupă.

 Identificați gruparea funcțională, denumiti-o și precizați clasa de compuși


din care face parte compusul organic (gruparea funcțională cu oxigen).

 Calculați pentru compusul organic masa moleculară, nesaturarea


echivalentă, procentul de oxigen.

 Modelați formula de structură a substanței organice care conține 4 atomi


de carbon si care aparține clasei de compuși din care face parte și
compusul dat mai sus (compusul grupei).

S-ar putea să vă placă și