Sunteți pe pagina 1din 29

Anexa 1

PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013


CERERE DE FINANŢARE

ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE

ORGANISMUL INTERMEDIAR pentru POR, din cadrul MT –Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru
Turism

Număr de înregistrare Înregistrată de


……………................... …………………………............................................

Cod SMIS (Număr cerere de finanţare) Semnătura


………..................................> ……………………………........................

Data înregistrării
…………………...............

TITLUL PROIECTULUI
GALATI - ARTA SI ARHITECTURA – VECHI SI NOU

TIPUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE


01 FEDER

Secţiunea I. INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL

1.1 SOLICITANT

Denumire organizaţie: ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALA SI ECONOMICA GALATI


Cod de înregistrare fiscală………24180804
Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor. Nr.20/09.07.2008
Adresa poştală: Galati, str. Crinului nr.10
Adresa poştă electronică………adsegalati@yahoo.com

1.2 TIPUL SOLICITANTULUI:


Autoritate a administraţiei publice locale

Organizaţie non guvernamentală


X

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu autoritate a administraţiei


publice locale

Organizaţie non guvernamentală în parteneriat cu Organizaţie non guvernamentală

Autoritate a administraţiei publice locale în parteneriat cu Organizaţie non


guvernamentală

1.3 REPREZENTANTUL LEGAL AL SOLICITANTULUI

Nume, prenume BIVOL MIRCEA


Funcţie PRESEDINTE
Număr de telefon 0728986137
Număr de fax 0236410625
Adresă poştă electronică ……………
1.4 PERSOANA DE CONTACT
Nume, prenume DOBREA MARINELA
Funcţie Manager de proiect
Număr de telefon 0754505471
Număr de fax 0236344122
Adresă poştă electronică marineladobrea@yahoo.com

1.5. PERSOANA RESPONSABILĂ CU OPERAŢIUNILE FINANCIARE


Nume DOBREA MARINELA
Funcţie Manager de proiect
Număr de telefon 0754505471
Număr de fax 0236344122
Adresă poştă electronică marineladobrea@yahoo.com

1.6 BANCA / TREZORERIA

Banca/ Sucursală: BCR GALATI


Adresa: Galati, str.Brailei
Cod IBAN:…RO97RNCB0141104267750001

1.7 SPRIJIN PRIMIT ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE ŞI/SAU ÎMPRUMUTURI DIN
PARTEA INSTITUŢIILOR FINANCIARE INTERNAŢIONALE (IFI)

 Aţi beneficiat de asistenţă nerambursabilă din fonduri publice sau de împrumut din partea IFI
în ultimii 5 ani?

DA

X NU

 Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii pentru proiectele pentru care aţi
beneficiat de finanţare nerambursabilă sau împrumut:

Titlul proiectului şi nr. de referinţă …NU ESTE CAZUL.....


Stadiul implementării proiectului Nu este cazul

Obiectul proiectului Nu este cazul

Rezultate obţinute Nu este cazul

Valoarea proiectului Nu este cazul

Sursa de finanţare Nu este cazul

 Vă rugăm să specificaţi dacă pentru proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din
proiect) ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a mai fost solicitat sprijin financiar
din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI
DA

X NU
 Dacă DA, vă rugăm specificaţi următoarele informaţii:
Denumirea programului şi nr. de înregistrare a proiectului …nu este cazul.....
Sursa de finanţare…………nu este cazul
Stadiul la data depunerii cererii de finanţare.......nu este cazul……………

 Vă rugăm să specificaţi dacă proiectul (în întregime sau parţial, respectiv activităţi din proiect)
ce constituie obiectul prezentei cereri de finanţare a/ au beneficiat deja de sprijin financiar
din fonduri publice, împrumuturi din partea IFI
DA

X NU

 Dacă DA, vă rugăm să daţi detalii cu privire la program, organizaţia finanţatoare/autoritatea


de contractare, activităţile finanţate (respectiv acele activităţi care se regăsesc şi în proiectul
care face obiectul prezentei cereri de finanţare), valoarea activităţilor finanţate.
Secţiunea II. DESCRIEREA PROIECTULUI
2.1 AXA PRIORITARĂ A PROGRAMULUI OPERAŢIONAL ŞI DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE
 PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL
 AXA PRIORITARĂ
Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului
 DOMENIUL DE INTERVENŢIE
Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii
României ca destinaţie turistică

2.2 LOCALIZAREA PROIECTULUI


ROMÂNIA
REGIUNEA: SUD-EST
JUDEŢUL: GALATI
LOCALITATEA: GALATI

2.3 DESCRIEREA PROIECTULUI


Proiectul isi propune sa promoveze monumentele de arta si arhitectura veche, reprezentate de Casa
memoriala Alexandru Ioan Cuza – parcalab al Galatiului; Muzeul de istorie; Biserica fortificata Sf.Precista"
construita in 1641 in timpul lui Vasile Lupu(colectie de icoane vechi); Biserica "Vovidenia" ctitorie in 1790
a lui Ioan Carja;bisericile “Sfintii Voievozi” (1801-1805), “Sfantul Spiridon” (1815 – 1817), “Sfantul
Dumitru”, ctitorie in 1649 a lui Vasile Lupu; biserica “Sf.Nicolae” (1845); Biserica Sf.Gheorghe” (1664-
1665); biserica “Adormirea Maicii Domnului”, ctitorie a domnitorului Gheorghe Duca (sec.17); Biblioteca
"V. A. Urechea"-1889; prima statuie a poetului Mihai Eminescu, dezvelită în anul 1911, Catedrala
Ortodoxa “Sf.Nicolae” (1906-1917)– monument de arhitectura; arhitecti Petre Antonescu si Stefan
Burcus, 1906-1917; Palatul Administrativ – arhitect Ion Mincu, sculptor Fr.Storck, 1904-1907;
Universitatea Dunarea de Jos – arhitect Grigore Cerchez si Anton Varnav, 1912-1923; Grand Hotel in
prezent Primaria Galati; Teatrul Dramatic – sediu monumental construit intre 1924-1941, frontonul opera
a sculptorului Marc Constantinescu. Din 1976, Teatrul este organizatorul Galelor Comediei din Romania;
Palatul Navigatiei, arhitect Petre Antonescu, 1910 – 1916; Institutul Notre Dame de Sion, actualul sediul
al Facultatii de Mecanica; Palatul Episcopal, actualul Muzeu de Arta ce gazduieste peste 2600 lucrari de
arta; Biserica Romano-Catolica(sec.18); Liceul Vasile Alecsandri – 1867, Liceul Pedagogic Costache Negri
si sculpturile in metal in numar de 20 lucrari, realizate cu ocazia organizarii Taberei de Sculptura din anul
1978 si expuse pe Faleza Dunarii din Galati.
Pentru realizarea proiectului, se are in vedere: amplasarea de totemuri luminoase la fiecare obiectiv in
parte, cu ajutorul acestor totemuri se va face cunoscut pe scurt, fiecarui trecator, descrierea
monumentului, scurta istorie a sa, deasemenea se va trece faptul ca promovarea monumentului face
parte dintr-un proiect ce este sustinut si finantat prin Programul Operational Regional 2007 – 2013, Axa
prioritara Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, de Guvernul Romaniei prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Turismului. Aceste totemuri vor avea dimensiunile de 170cmx60cmx15 cm, din plastic
transparent, luminate pentru perioada noptii. Amplasare unui balon publicitar in zona centrala a orasului
Galati. Acest balon va informa trecatorii de proiectul sustinut si finantat prin Programul Operational
Regional 2007 – 2013, Axa prioritara Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, de Guvernul Romaniei
prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si despre monumentele de arta si arhitectura
ce sunt promovate prin intermediul acestui proiect. Ghid turistic, pliante in format A4, tiparite in
policromie, cu doua plieri, pe carton lucios/mat cu grosime intre 150 si 300, si pliante in format A5,
tiparite in policromie, cu o pliere, pe carton lucios/mat cu grosime intre 150 si 300. Ghidul turistic va fi
realizat in 10.000 de exemplare, iar pliantele vor fi realizate in tiraj de 10.000 buc din fiecare format
pentru fiecare produs turistic promovat, respectiv 23 cladiri si 20 sculpturi in metal. Aceste pliante vor fi
distribuite prin intermediul manifestarii organizate, a targurilor de turism, licee de arta, facultati cu
profil de arta, in garile si autogarile din tara, in aeroporturi, in hoteluri si restaurante, in Sali de
asteptare, biblioteci publice, touroperatori, iar pliantele si prin intermediul unor casete atasate
totemului publicitar; organizarea unei manifestari in orasul Galati si participarea la patru manifestari in
tara, precum si realizarea unui Site.

2.3.1 Obiectivul proiectului

In concordanta cu obiectivul strategic al Programului Operational Regional, ce consta in sprijinirea unei


dezvoltari economice, sociale durabile si echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor Romaniei, protrivit
nevoilor si resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltarii durabile a polilor urbani de crestere,
imbunatatirea mediului de afaceri si a infrastructurii de baza, proiectul propus in propune sa aduca o
parte de contributie in realizarea obiectivului strategic al POR.
Obiectivul general al proiectului este transformarea orasului port la Dunare, intr-o zona de interes
turistic, poarta culturala si de patrimoniu de intrare sau iesire in circuitele culturale din regiune. Nucleul
turismului cultural si de patrimoniu, il reprezinta cladirile de patrimoniu conservate si partial restaurate,
monumente de arta si arhitectura veche din orasul-port Galati. Alaturi de monumentele de arhitectura
veche se regasesc creatii semnate de artisti ai zilelor noastre, sculptura in metal, care aduc un aer
modern falezei Dunarii de la Galati.
Astfel, pentru realizarea obiectivului general al proiectului, se urmareste atingerea unor obiective
specifice care vizeaza cresterea rolului economic si social al centrului urban, turismul contribuind la
dezvoltarea regiunii si la cresterea competitivitatii ca locatie pentru afaceri.
Monumentele de arta si arhitectura veche ce sunt reprezentate de Casa memoriala Alexandru Ioan Cuza –
parcalab al Galatiului; Muzeul de istorie; Biserica fortificata Sf.Precista" construita in 1641 in timpul lui
Vasile Lupu(colectie de icoane vechi); Biserica "Vovidenia" ctitorie in 1790 a lui Ioan Carja; bisericile
“Sfintii Voievozi” (1801-1805), “Sfantul Spiridon” (1815 – 1817), “Sfantul Dumitru”, ctitorie in 1649 a lui
Vasile Lupu; biserica “Sf.Nicolae” (1845); Biserica Sf.Gheorghe” (1664-1665); biserica “Adormirea Maicii
Domnului”, ctitorie a domnitorului Gheorghe Duca (sec.17); Biblioteca "V. A. Urechea"-1889; prima
statuie a poetului Mihai Eminescu, dezvelită în anul 1911, Catedrala Ortodoxa “Sf.Nicolae” (1906-1917)–
monument de arhitectura; arhitecti Petre Antonescu si Stefan Burcus, 1906-1917; Palatul Administrativ –
arhitect Ion Mincu, sculptor Fr.Storck, 1904-1907; Universitatea Dunarea de Jos – arhitect Grigore
Cerchez si Anton Varnav, 1912-1923; Grand Hotel in prezent Primaria Galati; Teatrul Dramatic – sediu
monumental construit intre 1924-1941, frontonul opera a sculptorului Marc Constantinescu. Din 1976,
Teatrul este organizatorul Galelor Comediei din Romania; Palatul Navigatiei, arhitect Petre Antonescu,
1910 – 1916; Institutul Notre Dame de Sion, actualul sediul al Facultatii de Mecanica; Palatul Episcopal,
actualul Muzeu de Arta ce gazduieste peste 2600 lucrari de arta; Biserica Romano-Catolica(sec.18); Liceul
Vasile Alecsandri – 1867,Liceul Pedagogic Costache Negri . Sculpturile in metal au fost realizate cu ocazia
organizarii Taberei de sculptura de la Galati din anul 1978, lucrarile fiind expuse pe faleza Dunarii. Putini
sunt cei care cunosc istoria lucrarilor expuse pe faleza Dunarii, prin urmare consideram de datoria
noastra de a promova aceste lucrari si a le spune povestea.

2.3.2. Context

Pana in acest moment, monumentele de arhitectura si arta veche si noua, nu au facut obiectul unor
proiecte pentru promovarea lor. De altfel, nici nu s-a pus problema vreodata ca orasul Galati ar avea
ceva de aratat turistilor. Traim intr-o adevarata era a vitezei, o era in care uitam sa fim oameni, uitam sa
apreciem lucrurile care ne inconjoara. La un moment dat, totusi, ne-am oprit si am inceput sa privim
orasul, locurile, cladirile, oamenii, in asa fel de parca nu am fi locuit acolo de cand lumea, ci de parca
eram pentru prima oara in acel loc. Am descoperit locuri minunate, locuri si lucruri care merita vazute si
aratate altora. Asa s-a nascut acest proiect care isi propune sa promoveze o parte din lucrurile
interesante si unice ale orasului port la Dunare, Galati.
2.3.3 Justificarea necesităţii implementării proiectului

Desi este o zona plina de istorie, de monumente de arta si arhitectura veche, este ignorata si nu este
pusa in valoare. Se poate spune ca nici locuitorii acestui oras nu stiu istoria si povestea locului. Acest
proiect isi propune sa promoveze istoria si monumentele de arta si arhitectura veche din aceast oras
frumos „sarutat de Dunare in drumul sau catre Marea Neagra”. Deasemeni, putini sunt cei care cunosc
istoria lucrarilor de arta amplasate pe faleza Dunarii, desi multi sunt cei care le-au admirat, le-au
fotografiat si au exclamat uimiti de marimea lor.
Ca spatiu cultural capabil sa asimileze alte influente, zona a reprezentat in antichitate un punct
important al penetratiei grecesti, elenistice si, mai apoi, romane la nord de Dunare. Pe fondul arhaic
dacic deschis influentelor antichitatii considerate clasice, de factura greco-elenista, s-a grefat elementul
roman, mai ales in secolele II-III d.Hr. Sinteza rezultata s-a constituit intr-un ansamblu original de cultura
si civilizatie, avand ca puncte esentiale de reper, in plan general, formarea limbii si a poporului roman
iar in plan spiritual impamantenirea aici a crestinismului.
Informatiile documentare si cercetarile arheologice atesta existenta in aceasta parte a tarii a unei
structuri demografice reprezentative pentru inceputul evului mediu. Prima atestare documentara a
judetului, in vechime numit Covurlui, are ca data 1 septembrie 1435.
Galatii se dezvolta ca un centru urban, mai ales datorita pozitiei geografice favorabile, avand ca element
definitoriu Dunarea, importanta artera de circulatie comerciala. In harta datorata lui George
Reicherstorffer la 1541, orasul apare marcat cu insemne ce-i confera un statut deosebit printre
localitatile tarii Moldovei. Galatii devin un centru economic de referinta internationala incepand cu sec.
al XVII-lea. Calatorii straini care trec prin oras sunt impresionati de pulsul comercial al asezarii. In epoca,
Galatii aveau sa fie caracterizati de Dimitrie Cantemir, domn al Moldovei, membru al Academiei din
Berlin, ca „targul de negot cel mai vestit de pe toata Dunarea”. Circulatia marfurilor si productia in
domeniul naval au facut posibila acumularea de averi considerabile. Negustorii galateni au devenit astfel
si ctitori de biserici, legandu-si numele de edificii de cult care au dainuit in timp.
„Epoca de aur” a Galatilor a fost in perioada Porto-Franco (1837-1847). Regimul de port liber a creat
posibilitatea efectiva a racordarii spatiului la circuitul international comercial. Este epoca in care, pe
plan politic, Galatii isi leaga numele de cel mai important act al timpului: Unirea Moldovei cu Tara
Romaneasca si crearea structurilor Romaniei moderne, in timpul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, fost
parcalab de Galati.
Dezvoltarea zonei cunoaste un impuls deosebit in secolul XIX. Principalul oras al judetului, Galatii ajunge
ca in 1850 sa ocupe cca 1221 ha. Modernizarea edilitara si sistematizarea in sens european incepe in
1836. De o atentie deosebita s-a bucurat cheiul Dunarii, atât de important in ceea ce priveste circulatia
marfurilor.
Întâlnind încă splendide monumente de artă şi arhitectura veche. Biserica "Precista"-1641, Biserica
"Vovidenia"-1790, Biblioteca "V. A. Urechea"-1890 sau prima statuie a poetului Mihai Eminescu, dezvelită
în anul 1911, Galaţiul este acel spaţiu generos al dezvoltării industriale dar şi al cercetării ştiinţifice,
educaţiei şi culturii naţionale.
In 1978 are loc la Galati, Tabara de sculptura in metal, lucrarile realizate fiind amplasate in cea mai
mare parte pe faleza Dunarii, loc de promenada al galatenilor ce se intinde pe malul Dunarii pe o distanta
de 3 km.

2.3.4 Potenţialii beneficiari ai proiectului/ grupul ţintă

Potentialii beneficiari ai proiectului sunt turisti de toate varstele, care sunt interesati de cultura si arta,
de elevii liceelor de arta plastica, de studentii facultatilor de arta, arhitectura si design, dar si cei a
caror specialitate este turismul. Beneficiari vor fi toti cei care vor lua cunostinta de produsele promovate
in cadrul acestui proiect.
Dar nu numai acestia pot fi considerati beneficiari, pentru ca beneficiari ai proiectului vor fi membrii
echipei de implementare a proiectului, voluntari, proprietari de hoteluri si restaurante, comercianti si nu
in ultimul rand administratia locala.
Proiectul a fost conceput a se adresa unei mari mase de beneficiari clasificati, daca am avea
posibilitatea, in mai multe categorii, dar niciodata, cred, ca nu vom putea spune cu certitudine care sunt
beneficiarii directi sau indirecti ai proiectului.

2.3.5. Activitatile proiectului

In cadrul proiectului se vor realiza mai multe activitati, activitati ce vor fi la randul lor detaliate pe
subactivitati in cele ce urmeaza.
1. Pregatirea proiectului, aceasta activitate nu necesita costuri pentru proiect deoarece la aceasta
activitate participa echipa de proiect care este costituita din voluntari ai Asociatiei pentru Dezvoltare
Sociala si Economica Galati, de aceasta activitate raspunde managerul de proiect.
1.1. Semnarea contractului reprezinta inceputul demararii implementarii proiectului, responsabil cu
aceasta subactivitate este managerul de proiect. Subactivitatea nu necesita costuri.
1.2. Convocarea echipei de proiect si elaborarea procedurilor de lucru pentru activitatile si
subactivitatile proiectului. Se va trece la instruirea echipei si se consemneaza intr-un proces verbal al
sedintei de start, se prezinta procedurile de lucru pentru activitatile ce se vor desfasura, se prezinta
obiectivele ce vor fi atinse prin implementarea proiectului. De indeplinirea acestei subactivitati raspunde
managerul de proiect, acesta subactivitate nu necesita costuri.
2. Organizarea si desfasurarea achizitiilor, aceasta activitate nu necesita costuri pentru proiect
deoarece la aceasta activitate participa echipa de proiect care este costituita din voluntari ai Asociatiei
pentru Dezvoltare Sociala si Economica Galati, pentru realizarea activitatii raspunde managerul de
proiect.
2.1. Intocmirea planului de achizitii – la demararea implementarii proiectului se va intocmi planul de
achizitii conform datelor din proiect, stabilindu-se procedurile de achizitie ce vor fi initiate in functie de
valoarea contractelor si a codurilor CPV, respectand legislatia in vigoare cu privire la achizitiile publice.
De aceasta activitate raspunde expertul tehnic, managerul de proiect, expertul juridic si secretarul,
aceasta subactivitate nu implica fonduri, deoarece se realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.2. Intocmirea documentatiei specifice fiecarei proceduri in parte – pentru fiecare procedura de
achizitie publica ce va fi initiata, avand la baza planul de achizitie al proiectului, se vor intocmi
documentatiile complete pentru procedurile de achizitie publica. De aceasta subactivitate raspunde
managerul de proiect, expertul tehnic, expertul juridic, aceasta subactivitate nu implica fonduri,
deoarece se realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.3. Lansarea anunturilor pentru cererile de oferta – dupa ce s-a primit avizul din partea autoritatii
contractante, se vor initia procedurile de achizitie publuica in ordinea prioritatilor. De aceasta
subactivitate raspunde expertul juridic, expertul tehnic si managerul de proiect, aceasta subactivitate nu
implica fonduri deoarece se realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.4. Desfasurarea procedurii – odata lansate anunturile pentru procedurile de achizitie publica, se vor
primi documentatiile depuse de ofertanti pana la data prevazuta in anunt, se va intruni comisia de
evaluare a ofertelor care va stabili oferta castigatoare si va intocmi procesul-verbal de desemnare a
ofertei castigatoare, vor fi anuntati toti ofertantii de rezultat, atat castigatorul procedurii cat si ceilalti,
urmand perioada in care ofertantii care se considera nedreptatiti sa conteste rezultatul procedurii.
Eventualele contestatii vor fi verificate si rezolvate in conformitate cu prevederile legale in vigoare si a
procedurilor din manualul procedurilor proiectului ce se implementeaza. De aceasta activitate raspunde
expertul tehnic, responsabilul financiar, expertul juridic, secretarul proiectului, managerul de proiect,
aceasta subactivitate nu implica fonduri deoarece se realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.5. Desemnarea ofertei castigatoare si incheierea contractului – dupa ce perioada de contestare s-a
incheiat si eventualele contestatii au fost rezolvate, se trece la semnarea contractului cu ofertantul ce a
fost declarat castigator al procedurii. De aceasta subactivitate raspunde expertul tehnic, expertul juridic,
responsabilul financiar si managerul de proiect, aceasta subactivitate nu necesita fonduri deoarece se
realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.6. Lansarea comenzii – in functie de prioritati, contractele incheiate si disponibilitati, se vor lansa
comenzi catre furnizori. De aceasta activitate raspunde expertul tehnic, expertul juridic, responsabilul
financiar si managerul de proiect, aceasta subactivitate nu necesita fonduri deoarece se realizeaza cu
membrii echipei de proiect.
2.7. Receptionarea materialelor si serviciilor – materialele si serviciile achizitionate in cadrul
proiectului vor fi receptionate, astfel se va consemna intr-o nota de receptie daca acestea sunt conforme
cu cerintele produselor ce au fost solicitate furnizorilor prin comanda. De aceasta activitate raspunde
expertul tehnic, responsabilul financiar, secretarul, aceasta subactivitate nu necesita fonduri deoarece se
realizeaza cu membrii echipei de proiect.
2.8. Plata facturilor emise de furnizori – dupa ce produsele au fost receptionate si au fost inlaturate
eventualele neconcordante intre comanda si produse, se va face plata facturilor emise de furnizori. De
aceasta activitate raspunde expertul tehnic, responsabilul financiar, managerul de proiect, aceasta
subactivitate nu necesita fonduri deoarece se realizeaza cu membrii echipei de proiect.
3. Realizarea materialelor de promovare a produselor turistice. Pentru a realiza aceasta activitate, si
de fapt pentru a duce la indeplinire obiectivele proiectului, se are in vedere realizarea unui ghid turistic
ce va cuprinde informatii referitoare la toate produsele turistice promovate. Acest ghid turistic va fi
realizat in 10.000 de exemplare, si acestea vor fi distribuite gratuit prin intermediul manifestarii
organizate, a targurilor de turism, licee de arta, facultati cu profil de arta, in garile si autogarile din
tara, in aeroporturi, in hoteluri si restaurante, in sali de asteptare, biblioteci publice , touroperatori. In
acelasi mod vor fi distribuite si o parte a pliantelor ce vor fi realizate pentru fiecare produs turistic
promovat. Aceste pliante vor fi realizate in tiraj de 8.000 de exemplare pentru fiecare produs turistic
promovat si pentru fiecare format in parte. De realizarea acestei activitati raspunde managerul de
proiect, iar costurile acestei activitati sunt de 631.804,36 lei.
3.1. Culegere informatii si materiale audio, video, foto despre produsele promovate in cadrul
proiectului. Produsele turistice promovate in cadrul proiectului sunt bine definite, asa cum le-am
prezentat in capitolele anterioare, dar fiecare produs va fi pus in valoare individual sau impreuna cu
celelate beneficiare ale finantarii. Se vor face fotografii, inregistrari video si se vor culege informatii
suplimentare despre fiecare produs in parte.
Aceasta subactivitate va fi efectuata de un furnizor de servicii, pentru aceasta activitate se prevede un
buget estimat la 840,34 lei/produs turistic promovat, respectiv 43 produse turistice. Valoarea intregului
contract 36134,62 lei, TVA 6865,58 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.
3.2. Realizarea ghidului de turism intr-un tiraj de 10.000 exemplare in care sunt cuprinse toate
produsele turistice promovate prin prezentul proiect, in format A5, avand intre 100 -150 pagini.
Dupa ce a fost identificat furnizorul de servicii, datele vor fi transmise acestuia pentru editare,
machetare si tiparire a ghidului turistic. Pentru realizarea acestui ghid s-a prevazut un buget total de 25
lei/ghid, reprezentand cheltuieli de editare, machetare si tiparire.
Valoarea totala a bugetului pentru realizarea ghidului turistic in 10.000 exemplare x 21,01 lei fara TVA =
210.100,00 lei, TVA 39900,00 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.

3.3. Realizare pliante pentru fiecare produs turistic promovat. Se vor realiza pliante in doua formate,
pentru fiecare produs turistic vor fi realizate cate 8.000 pliante din fiecare format. Se vor transmite
informatii necesare editarii pliantelor catre furnizorul selectat, si se va stabili forma si structura
machetei pentru fiecare pliant in parte, si tiparirea lor. Se vor realiza doua tipuri de pliante pentru
fiecare produs turistic in parte.
Pliante in format A4, tiparit in policromie, cu doua plieri, pe carton lucios/mat cu grosime intre 150 si
300. Pliante in format A5, tiparit in policromie, cu o pliere, pe carton lucios/mat cu grosime intre 150 si
300.
Pliante A4 policromie, 2 plieri, 43 produse promovate x 8.000 pliante/produs = 344.000 pliante
344.000 pliante x 0,70 lei/pliant fara TVA = 240.800,00 lei;TVA 19% = 45752,00 lei
Pliante A5 policromie , 43 produse promovate x 8.000 pliante/produs = 430.000 pliante.
344.000 pliante x 0,35 lei/pliant fara TVA= 120.400,00 lei;TVA 19% = 22876,00 lei;
Valoarea 361200,00 lei, TVA 68628,00 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.

3.4. Realizare si administrare portal de informatii.


Se transmite furnizorului de servicii informatiile despre produsele promovate si continutul portalului. Se
stabileste formatul, culorile si celorlalte detalii legate de proiectarea paginii WEB. Pagina va fi realizata
pentru promovarea produselor turistice, unde se va descrie fiecare obiectiv turistic, adaugand fotografii
si clipuri video. Se va receptiona pagina WEB.
Pentru realizarea portalului de informatii a fost prevazut un buget estivativ de 24369,74 lei, TVA 4630,26
lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.

4. Campania de promovare a proiectului, este o activitate deosebit de importanta a proiectului ce se


deruleaza pe intreaga perioada de implementare a proiectului. De realizarea acestei activitati raspunde
managerul de proiect. In cadrul acestei activitati se vor organiza doua conferinte de presa, iar
materialele vizuale care vor face public proiectul, vor fi totemurile ce vor fi amplasate la fiecare produs
turistic si balonul publicitar. Acestea vor fi inscriptionate atat cu datele proiectului cat si cu informatii
referitoare la fiecare produs turistic, astfel ca se va inregistra cheltuiala in proportii egale atat pentru
promovarea proiectului cat si pentru promovarea produselor turistice. Intreaga campanie de promovare
necesita fonduri totale de 92757,48 lei, TVA 17.623,92 lei.
4.1. Organizare conferinta de presa la inceperea proiectului, dupa semnarea contractului de finantare
si constituirea echipei de implementare a proiectului, se va organiza o conferinta de presa prin care se va
aduce la cunostinta opiniei publice cu ajutorul mass-media a demararii proiectului ce a primit finantare.
Cheltuielile pentru aceasta subactivitate sunt reprezentate de inchirierea spatiului dedicat manifestarii
estimat la 850 lei, servicii de organizare a conferintelor de presa 1878,74 lei - transmiterea invitatiilor
pentru mass-media, materialele de informare, mape prezentare. Total 2728,74 lei, TVA 518,46 lei. 1.2. –
850,00 lei; 1.4. – 1878,74 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar si secretarul de proiect.

4.2. Organizare conferinta de presa la sfarsitul proiectului, inchiderea implementarii proiectului va fi


marcata de o conferinta de presa prin care se vor aduce la cunostinta opiniei publice, cu ajutorul mass-
media, a faptului ca s-a incheiat perioada de implementare a proiectului si a rezultatelor propuse si
atinse de acesta.
Cheltuielile pentru aceasta subactivitate sunt reprezentate de inchirierea spatiului dedicat manifestarii
estimat la 850 lei, servicii de organizare a conferintelor de presa 1878,74 lei - transmiterea invitatiilor
pentru mass-media, materialele de informare, mape prezentare. Total 2728,74 lei, TVA 518,46 lei. 1.2. –
850,00 lei; 1.4. – 1878,74 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar si secretarul de proiect.
4.3. Amplasare balon publicitar in zona centrala a orasului Galati. Aceasta subactivitate este atat
pentru promovarea proiectului, cat si pentru promovarea produselor turistice. Avand in vedere acest
lucru, cheltuielile rezultate din amplasarea acestui balon publicitar sunt impartite in mod egal pe liniile
de finantare aferente bugetului proiectului la 3.3. Publicitate outdoor si 5.1. Cheltuieli de publicitate si
informare, si la stabilirea valorii prevazute in buget s-au luat in calcul urmatoarele tipuri de cheltuieli: -
cheltuiala cu achizitia balonului 4000,00 lei; -cheltuiala cu inscriptionarea balonului 1000,00 lei;
cheltuieli cu amplasarea si intretinerea balonului 6000,00 lei; - cheltuieli cu taxele locale platite pentru
inchirierea locului de amplasare pe toata perioada proiectului aproximativ 25 mp. X 15 lei/mp/luna x 20
luni = 7500,00 lei . Valoarea totala fara TVA 18.500,00 lei, TVA 3515,00 lei. 3.3. – 9250,00 lei; 5.1. –
9250,00 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar.
4.4. Amplasare totemuri pentru marcarea proiectului si a produselor turistice promovate. S-au prevazut
totemuri luminoase pentru fiecare produs turistic promovat prin prezentul proiect, totemul este prevazut
cu doua fete, pe una din fete se vor inscrie date despre proiect iar pe fata a doua date despre produsul
turistic. Avand in vedere acest lucru, cheltuielile rezultate din amplasarea totemurilor sunt impartite in
mod egal pe liniile de finantare aferente bugetului proiectului la 3.3. Publicitate outdoor si 5.1.
Cheltuieli de publicitate si informare. Pentru totemul luminos s-a prevazut un buget de 1000,00
lei/bucata fara TVA pentru achizitionarea acestor totemuri, calculand la un numar de 43 totemuri pentru
produse, valoarea 43.000 lei fara TVA, deasemeni se prevad taxe de amplasare a acestor totemuri fiind
calculate pentru o suprafata de 2mx1m x 43 totemuri x 15,00 lei/luna/mp x 20 luni = 25.800,00 lei, TVA
4902,00 lei. Valoare totala a acestei subactivitati 68.800,00 lei, TVA 13072,00 lei. 3.3. – 34.400,00 lei;
5.1. – 34.400,00 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar.
5. Organizare manifestare, se prevede organizarea unei manifestari pe durata proiectului. Se va
organiza o manifestare culturala, expozitie de fotografie, desen, bugetul total pentru aceasta activitate
fiind de 24361,34 lei, de aceasta activitate raspunde managerul de proiect.
5.1. Identificare locatie. Inchiriere spatiu de desfasurare al manifestarii, sala sau teren, se va avea in
vedere ca spatiul sa fie suficient pentru manifestarea propusa, pentru inchieriere se ia in calcul un buget
de 3361,34 lei, TVA 638,66 lei. 1.2 – 3361,34 lei
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar.
5.2. Organizare, este o subactivitate ce va fi realizata prin intermediul unei firme care va presta acest
serviciu ce va consta in organizarea manifestarii in detaliu, se va ocupa de transmiterea invitatiilor,
primirea confirmarilor pentru participare, repartizarea standurilor de prezentare pentru cei care doresc
sa participe la expozitie, vor stabili programul manifestarii, dotarea cu echipamente adecvate –
sonorizarea salii, pregatirea videoproiectorului, a aparatului de proiectie - , va asigura ambientul
locatiei, mapele de prezentare pentru participanti, rezervari cazare, transportul materialelor si tot ce
are legatura cu partea de organizare a manifestarii. Pentru aceasta subactivitate se prevede un buget de
10915,97,00 lei, TVA 1084,03 lei. 1.4 – 10915,97 lei
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic, responsabilul financiar si secretarul de proiect.
5.3. Proiectarea si executia standurilor si amenajarea spatiu expozitional se are in vedere
armonizarea spatiului destinat manifestarii si amenajarea sa in vederea desfasurarii evenimentului in
bune conditii. Pentru aceasta subactivitate se prevede un buget de 6302,52 lei, TVA 1197,48 lei.1.1 –
6302,52 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.
5.4. Publicitatea manifestarii, se prevede angajarea unui furnizor de servicii pentru aceasta activitate si
va consta in executarea de banere pentru eveniment, afise, fluturasi, mape de prezentare pentru
invitati, materiale de promovare in mass media. Bugetul prevazut este de 3781,51 lei,TVA 718,49 lei.
1.5 – 3781,51 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.
6. Participarea la targuri de turism. Se va urmari participarea la targuri de turism pentru promovarea
produsului turistic, vizand participarea la 4 manifestari de acest gen, bugetul total al acestei activitati
fiind de 55.381,44 lei, pentru realizarea acestei activitati raspunde managerul de proiect.
6.1. Identificarea perioadei si locului de desfasurare al targului de turism. Se vor lua in considerare
unele amanunte referitoare la loc, locatie, zona, notorietatea targului, arie de cuprindere a ofertei
turistice, urmarind sa se ia contact cu cat mai multi operatori turistici si vizitatori, precum si sa se
bucure de o promovare in mass-media foarte buna. Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili
sunt managerul de proiect, expertul juridic, expertul tehnic.
6.2. Lansarea scrisorii de intentie catre organizatori, pentru a afla serviciile si valoarea lor pentru
amplasarea unui stand in cadrul targului. Pentru participarea la targ se prevede un buget de 3361,34 lei
pentru fiecare eveniment. Bugetul pentru 4 evenimente, 13445,36 lei, TVA 2554,64 lei. 1.2 – 13445,36 lei
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic si
secretarul de proiect.
6.3. Amenajarea standului din cadrul targului de turism. Acest serviciu va fi achizitionat de la un
furnizor, pentru acest lucru se prevede un buget de 3361,34 lei/eveniment. Valoarea totala pentru cele 4
evenimente fiind de 13445,36 lei, din care TVA 2554,64 lei. 1.1 – 13445,36 lei.
Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de proiect, expertul juridic,
expertul tehnic.
6.4. Participarea la targul de turism. 4.4.1Cheltuieli cu transportul dus-intors 420,17 lei/participant x 4
membri ai echipei x 4 manifestari = 6722,72 lei, TVA 1277,28 lei. 4.4.2. Cheltuieli cu cazarea,
aproximativ 5 nopti pentru fiecare manifestare, 5nopti x 252,10 lei/noapte x 4 membri x 4 manifestari =
20168,00 lei, TVA 3831,92 lei. 4.4.3 Cheltuieli cu diurna 4 persoane x 5 zile x 4 manifestari x 20 lei/zi =
1600,00 lei, neplatitor TVA. Pentru indeplinirea acestei subactivitati responsabili sunt managerul de
proiect, expertul juridic, expertul tehnic, responsabilul financiar si secretarul de proiect.
7. Monitorizarea si evaluarea proiectului – aceasta activitate se va desfasura pe toata perioada
implementarii proiectului si va fi realizata de managerul de proiect. Aceasta activitate nu necesita
costuri pentru proiect, de aceasta activitate raspunde managerul de proiect.
7.1. Deplasari in teren – se vor face deplasari in teren pentru monitorizarea activitatii, pentru a observa
modul in care sunt indeplinite sarcinile de membrii echipei de proiect. Responsabil managerul de proiect.
7.2. Intalniri de lucru – ori de cate ori se impune, pentru a se putea intelege mai bine sarcina ce trebuie
dusa la indeplinire, se vor face intalniri de lucru cu membrii echipei de proiect in cadrul carora se vor
aduce in discutie toate problemele ce trebuie rezolvate. Responsabil, managerul de proiect.
7.3. Discutii cu beneficiarii proiectului – se vor organiza intalniri ad-hoc cu beneficiarii proiectului, in
locatiile produselor promovate in cadrul proiectului, la punctele de informare, la targurile de turism.
Responsabil cu indeplinirea acestei activitati este managerul de proiect.
8. Stabilirea strategiei de continuare a proiectului – aceasta activitate este importanta pentru ca
activitatea proiectului sa nu ia sfarsit in momentul in care se termina perioada de implementare. Aceasta
activitate nu necesita costuri pentru proiect deoarece la aceasta activitate participa managerul de
proiect care este voluntar al Asociatiei pentru Dezvoltare Sociala si Economica Galati.
8.1. Elaborarea strategiei pe termen mediu si lung pentru continuarea proiectului – la elaborarea
strategiei se va avea in vedere situatia din acel moment, modul cum a fost primit proiectul de
comunitate si beneficiarii directi si indirecti, impactul produs, conjunctura, pentru a putea previziona cat
mai bine o strategie pe termen mediu si lung de continuare a proiectului. De aceasta activitate raspunde
managerul de proiect.
8.2. Semnare de parteneriate cu institutii publice si ONG-uri – pentru a continua activitatea proiectului
se vor stabili parteneriate de colaborare cu institutii publice, ONG-uri, agenti economici interesati in
promovarea produselor turistice cuprinse in proiect. De aceasta activitate raspunde managerul de
proiect.
9. Raportarea narativa si financiara – aceasta activitate implica o serie de subactivitati la care participa
echipa de proiect, si avand in vedere ca aceasta este constituita din voluntari, nu implica costuri in ceea
ce priveste prestatia membrilor echipei de proiect ci doar pentru contravaloarea prestatiilor pentru
auditare a proiectului de 24.000,00 lei. Responsabil pentru realizarea activitatii este managerul de
proiect.
9.1. Elaborare de rapoarte de monitorizare – este o subactivitate pentru realizarea raportarii narative si
financiare. Acestea vor fi realizate de responsabilul financiar si managerul de proiect. aceasta activitate
nu necesita costuri pentru proiect deoarece la aceasta activitate participa membri ai echipei de proiect
care este costituita din voluntari ai Asociatiei pentru Dezvoltare Sociala si Economica Galati.
9.2. Urmarirea efectuarii tuturor cheltuielilor – subactivitate permanenta pentru urmarirea incadrarii in
buget a cheltuielilor, efectuarea de cheltuieli doar conform bugetului aprobat. De aceasta subactivitate
raspunde responsabilul financiar si managerul de proiect, aceasta activitate nu necesita costuri pentru
proiect deoarece la aceasta activitate participa membri ai echipei de proiect care este costituita din
voluntari ai Asociatiei pentru Dezvoltare Sociala si Economica Galati.
9.3. Urmarirea realizarii indicatorilor stabiliti – subactivitate ce are ca scop urmarirea permanenta a
stadiului indeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect. De aceasta subactivitate raspunde managerul de
proiect, aceasta activitate nu necesita costuri pentru proiect deoarece la aceasta activitate participa
membri ai echipei de proiect care este costituita din voluntari ai Asociatiei pentru Dezvoltare Sociala si
Economica Galati.
9.4. Intocmirea raportului final tehnic si financiar – aceasta subactivitate reprezinta intocmirea
raportului ce va fi transmis autoritatii contractante. De aceasta activitate se va ocupa intreaga echipa de
proiect, aceasta activitate nu necesita costuri pentru proiect deoarece la aceasta activitate participa
membri ai echipei de proiect care este costituita din voluntari ai Asociatiei pentru Dezvoltare Sociala si
Economica Galati, respectiv managerul de proiect, responsabilul financiar, expertul tehnic, expertul
juridic, secretar.
9.5. Auditarea proiectului – aceasta subactivitate va fi asigurata de un auditor independent care va
verifica toate documentele intocmite pentru proiect, si va intocmi raportul de audit ori de cate ori se
impune acest lucru. Aceasta subactivitate este cuprinsa ca cheltuiala eligibila in capitolul 5 la linia 5.2
din bugetul proiectului, in valoare de 24.000,00 lei, 4560,00 lei TVA.
Pentru indeplinirea subactivitatii raspunderea apartine managerului de proiect, responsabilului financiar,
expertului tehnic, expertului juridic.
2.3.6 Calendarul activităţilor

Nr. Poziţia/ persoana


crt responsabilă cu
implementarea activităţii Anul 1 Anul 2
L L L L L L
u L L L L L L L L u u u L L L L L L L L L u u L
Activitate/ subactivitate n u u u u u u u u n n n u u u u u u u u n n un
u
a n n n n n n n n a a a n n n n n n n n n a a a
a a a a a a a a a a a a a a a a a
1 1 1 1 1 1 1
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2
1 Pregatirea proiectului Manager proiect X
1.1 Semnarea contractului Manager proiect X
Convocarea echipei de
proiect si elaborarea
1.2 procedurilor de lucru Manager proiect X
Organizarea si
2 desfasurarea achizitiilor Manager de proiect X X X x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
Intocmirea planului de
tehnic, expert juridic,
achizitii
2.1 secretar X X
Intocmirea Expert tehnic, expert
2.2 documentatiei juridic, manager de proiect X X
Expert tehnic, expert
Lansarea anunturilor
2.3 juridic, manager de proiect X X X
Expert tehnic, expert
juridic, responsabil
Desfasurarea procedurii
financiar, manager de
2.4 proiect, secretar X X X X
Expert tehnic, expert
Desemnarea ofertei
juridic, manager de
castigatoare si
proiect, responsabil
incheierea contractului
2.5 financiar X X X X
Expert tehnic, expert
juridic, rsponsabil
Lansarea comenzii
financiar, manager de
2.6 proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Receptionarea
materialelor si Expert tehnic, responsabil
2.7 serviciilor financiar, secretar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
Plata facturilor emise de
tehnic, responsabil
furnizori
2.8 financiar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Realizarea materialelor
de promovare a
3 produselor turistice Manager de proiect X X X X X
Culegere informatii si
materiale audio, video, Manager de proiect, expert
3.1 foto tehnic, expert juridic X X
Managerul de proiect,
Realizarea ghidului de
expertul tehnic, expertul
turism
3.2 juridic X X
Managerul de proiect,
Realizare pliante expertul tehnic, expertul
3.3 juridic X X
Managerul de proiect,
Realizare si administrare
expertul tehnic, expertul
portal de informatii
3.4 juridic X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Campania de promovare
4 a proiectului Manager de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
Organizare conferinta de
tehnic, expert juridic,
presa la inceperea
responsabil financiar,
proiectului
4.1 secretar X
Manager de proiect, expert
Organizare conferinta de
tehnic, expert juridic,
presa la sfarsitul
responsabil financiar,
proiectului
4.2 secretar X
Manager de proiect, expert
Amplasare balon
tehnic, expert juridic,
publicitar
4.3 responsabil financiar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
Amplasare totemuri tehnic, expert juridic,
4.4 responsabil financiar X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
5 Organizare manifestare Manager de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
Identificare locatie tehnic, expert juridic,
5.1 responsabil financiar X X X X X X X X X X X X X X X X X
Manager de proiect, expert
tehnic, expert juridic,
Organizare
responsabil financiar,
5.2 secretar X X X X X X X X X X X X X X X X X
Proiectarea si executia
standurilor si
amenajarea spatiului Manager de proiect, expert
5.3 expozitional tehnic, expert juridic X X X X X X X X X X X X X X X X X
Managerul de proiect,
Publicitatea manifestarii expert tehnic, expert
5.4 juridic X X X X X X X X X X X X X X X X X
Participarea la targuri
6 de turism Managerul de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X
Identificarea perioadei Managerul de proiect,
si locului de desfasurare expertul tehnic, expertul
6.1 al targului de turism juridic X X X X X X X X X X X X X X X X X
Lansarea scrisorii de
intentie catre Managerul de proiect,
6.2 organizatori expertul juridic, secretar X X X X X X X X X X X X X X X X X
Amenajarea standului Managerul de proiect,
din cadrul targului de expertul juridic, expertul
6.3 turism tehnic X X X X X X X X X X X X X X X X X
Managerul de proiect,
Participarea la targul de expertul juridic, expertul
turism tehnic, responsabilul
6.4 financiar, secretar X X X X X X X X X X X X X X X X X
Monitorizarea si
7 evaluarea proiectului Managerul de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7.1 Deplasari in teren Managerul de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
7.2 Intalniri de lucru Managerul de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Discutii cu beneficiarii
7.3 proiectului Managerul de proiect X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Stabilirea strategiei de
8 continuare a proiectului Managerul de proiect X X X X X X
Elaborarea strategiei pe
termen mediu si lung
pentru continuarea
8.1 proiectului Managerul de proiect X X X X X X
Semnare de parteneriate
cu institutii publice si
8.2 ONG-uri Managerul de proiect X X X X X X
Raportarea narativa si
9 financiara Managerul de proiect X X
Elaborare de rapoarte Managerul de proiect,
9.1 de monitorizare responsabilul financiar X X
Urmarirea efectuarii Responsabilul financiar,
9.2 tuturor cheltuielilor managerul de proiect X X
Urmarirea realizarii
9.3 indicatorilor stabiliti Managerul de proiect X X
Managerul de proiect,
Intocmirea raportului expertul tehnic,
final tehnic si financiar responsabil financiar,
9.4 secretar X X
Managerul de proiect,
responsabilul financiar,
Auditarea proiectului
expertul tehnic, expertul
9.5 juridic X X
2.3.7. Resursele materiale implicate in realizarea proiectului
In vederea realizarii proiectului sunt necesare resurse materiale specifice activitatii vizate. Astfel,
activitatea de baza se va desfasura in birourile asociatiei, ce sunt dotate cu mobilier specific, 2
laptopuri, imprimante, copiator, scaner, un aparat de proiectie si ecran de proiectie.

2.3.8 Rezultate anticipate


1. Pregatirea proiectului, cu subactivitatile semnarea contractului si convocarea echipei de proiect si
elaborarea procedurilor de lucru. Inca de la inceputul implementarii proiectului prin realizarea
activitatilor propuse se vor putea observa rezultatele. Incepand cu pregatirea proiectului, acesta fiind
punctul de inceput al promovarii unei parti din frumusetea orasului. Prin promovarea resurselor turistice
ale orasului, si marirea numarului de turisti atrasi de produsele turistice promovate, in mod indirect este
prevazuta cresterea numarului de locuri de munca din sectorul de servicii – hoteluri, restaurante,
mijloace de transport – precum si dezvoltarea micilor mestesugari specializati pe produse de artizanat,
aceasta ducand la cresterea veniturilor realizate din turism, direct si indirect. Deasemenea,
implementarea proiectului va duce la facilitarea accesului turistilor in/la obiectivele promovate.
2. Organizarea si desfasurarea achizitiilor, cu subactivitatile intocmirea planului de achizitii,
intocmirea documentatiei, lansarea anunturilor, desfasurarea procedurilor, desemnarea ofertei
castigatoare si incheierea contractului, lansarea comenzii, receptionarea materialelor si serviciilor,
plata facturilor emise de furnizori.
Organizarea procedurilor de achizitie, activitate din cadrul proiectului care va avea rezultate imediate
prin incheierea de contracte comerciale cu diversi furnizori, aceste contracte conducand la cresterea
cifrei de afacere a firmelor partenere, a profitului si indirect la crearea sau mentinerea de locuri de
munca in cadrul firmelor. Pentru a evita riscul ca derularea procedurilor sa fie intarziata de eventualele
clarificari sau contestatii, se va avea in vedere ca documentatia sa fie intocmita in conformitate cu
prevederile legale, sa fie concisa, explicita, organizarea procedurilor sa fie facuta in mod transparent.

3. Realizarea materialelor de promovare a produselor turistice, ce include subactivitatile culegere


informatii si materiale audio, video, foto, realizarea ghidului de turism, realizare pliante, realizare si
administrare portal de informatii.
Culegerea informatiilor si realizarea materialelor de promovare vor avea rezultate imediate asupra unei
mase mai mici de persoane, doar cele care sunt implicate in culegerea informatiilor si realizarea
materialelor de promovare turistica dar, aceasta activitate, va avea rezultate pe termen lung prin
materialele de promovare turistica realizate. Aceasta activitate va avea ca rezultat direct cresterea
veniturilor agentilor economici ce vor realiza aceaste activitati pe baza contractelor incheiate, astfel vor
conserva sau vor crea noi locuri de munca pentru aceste contracte. Pentru a inlatura riscurile cu privire
la insuficienta informatiilor, informatii deformate sau fara substanta, precum si a materialelor audio-
video si foto care nu surprind cele mai bune unghiuri si momente, se va solicita firmei care realizeaza
culegerea informatiilor cat mai clar genul de informatii care sunt necesare. Inlaturarea eventualelor
riscuri in aceasta faza a proiectului are impact si asupra realizarii celorlalte activitati de realizare a
materialelor de promovare a produselor turistice, pentru realizarea lor cu un continut cat mai clar si in
termenele prevazute in proiect.
4. Campania de promovare a proiectului, include subactivitatile organizarea conferinta de presa la
inceperea proiectului, organizare conferinta de presa la sfarsitul proiectului, amplasare balon
publicitar, amplasare totemuri.
Campania de promovare a proiectului va avea ca rezultate imediate aducerea la cunostinta locuitorilor
orasului faptul ca acest proiect va promova orasul. Rezultatul imediat va fi unul pur sentimental, acela
de mandrie a faptului ca sunt cetateni ai acestui oras, de regret ca nu au dat prea multa importanta
locurilor si lucrurilor ce le sunt la indemana, iar apoi gandind mai profund si analizand lucrurile, se va
ajunge la concluzia ca se va intensifica circulatia turistica in oras, astfel indirect se vor crea locuri de
munca in zona serviciilor si veniturile in zona vor creste. Pentru a-si atinge scopul de promovare a
proiectului se va lua masura ca la participarea conferintelor de presa informatiile sa fie clare, concise si
explicite, deasemenea, la aceste conferinte sa fie invitata mass-media.
5. Organizare manifestare, ce include subactivitatile identificare locatie, organizare, proiectare si
executia standurilor si amenajarea spatiu expozitional, publicitatea manifestarii.
Organizarea de manifestari, va avea rezultate imediate prin promovarea produselor turistice, acest gen
de manifestare nu poate trece neobservat in oras, astfel, vor lua cunostinta atat persoanele venite sa se
informeze cat si locuitorii orasului ce vor intra in legatura cu atractiile turistice, apoi vor incepe sa
priveasca in alt mod lucrurile promovate prin proiect, si isi vor imbogati astfel bagajul de cultura, fiind
dornici si mandri sa vorbeasca si altor persoane despre locurile ce sunt de vizitat in orasul lor. Pe langa
aceastea, se vor putea crea noi locuri de munca destinate ghizilor de turism, conducatori auto, precum si
in cadrul retelei de servicii – hoteluri, restaurante, taxi, transport urban. Se va dezvolta reteaua de
magazine pentru suveniruri ce va fi aprovizionata de mici meseriasi. Se vor lua toate masurile pentru ca
momentul ales pentru organizarea manifestarii sa nu coincida cu alte manifestari in alte zone din tara, sa
se desfasoare intr-o perioada in care produsele turistice pot fi puse maxim in valoare.
6. Participarea la targuri de turism, include identificarea perioadei si locului de desfasurare al
targului de turism, lansarea scrisorii de intentie catre organizatori, amenajarea standului din cadrul
targului de turism, participarea la targul de turism.
Participarea la targuri de turism va avea rezultat imediat prin promovarea produselor turistice, de aceste
produse turistice vor lua cunostinta atat persoanele venite sa se informeze sau sa contracteze servicii
turistice cat si touroperatorii care vor intra in legatura cu noi atractii turistice, respectiv produsele
promovate de proiect, ce vor putea fi promovate clientilor. Se vor putea crea noi locuri de munca
destinate ghizilor de turism, conducatori auto, precum si in cadrul retelei de servicii – restaurante,
hoteluri, taxi, transport urban. Se va putea dezvolta reteaua de magazine pentru suveniruri ce va fi
aprovizionata de mici meseriasi. Pentru a atinge cat mai mult indicatorii prevazuti prin proiect, se urmari
participarea la targurile de turism care sunt de notorietate si cu reprezentare cat mai numeroasa din
partea turoperatorilor si publicului larg.
7. Monitorizarea si evaluarea proiectului, include subactivitatile deplasari in teren, intalniri de lucru,
discutii cu beneficiarii proiectului.
Monitorizarea si evaluarea proiectului, va avea rezultate imediate ca urmare a deplasarilor in teren si a
intalnirilor de lucru, crescand treptat performantele echipei de implementare a proiectului, coroborand
aceste performante cu discutiile cu beneficiarii proiectului. Aceasta activitate va contribui la mentinerea
locurilor de munca create cu ocazia demararii implementarii proiectului. Pentru a evita riscul
neindeplinirii indicatorilor stabiliti prin proiect, se vor intocmi proceduri clare pentru monitorizare,
evaluare si realizare a fiecarei activitati.
8. Stabilirea strategiei de continuare a proiectului, include subactivitatile elaborarea strategiei pe
termen mediu si lung pentru continuarea proiectului, semnare de parteneriate cu institutii publice si
ONG-uri.
Stabilirea strategiei de continuare a proiectului, va avea ca rezultat stabilirea de parteneriate cu
institutii si ONG-uri, cu alti beneficiari indirecti ai proiectului pentru ca impreuna sa stabilim liniile
pentru continuarea proiectului, de fapt pentru continuarea si dezvoltarea turismului in oras, fapt ce va
duce la cresterea veniturilor, crearea de locuri de munca si pastrarea celor deja existente. Pentru a se
evita riscul ca proiectul sa nu fie continuat, se va urmari crearea de parteneriate cu toate institutiile
care functioneaza in cladirile promovate prin proiect, precum si cu Episcopia si Primaria Galati, pentru a-
i sprijini in formarea unor persoane care sa poata prezenta produsele respective turistilor, sa le ofere
informatiile necesare si in stabilirea unui program si proceduri de vizitare.
9. Raportarea narativa si financiara, include subactivitatile elaborare de rapoarte de monitorizare,
urmarirea efectuarii tuturor cheltuielikor, urmarirea realizarii indicatorilor stabiliti, intocmirea
raportului final tehnic si financiar si auditarea proiectului.
Raportarea narativa si financiara, este o activitate specifica fiecarui proiect, activitate deosebit de
importanta pentru fluenta activitatilor si realizarea obiectivelor proiectului. Rezultatele sunt imediate si
constau in asigurarea fluentei activitatilor, a fluentei fluxurilor de numerar si atingerea obiectivelor
propuse. Fiind o activitate pentru un specialist financiar-contabil, astfel se va crea si mentine pe toata
durata proiectului locul de munca pentru specialist.

2.4 MANAGEMENTUL PROIECTULUI


In vederea implementarii proiectului se are in vedere constituirea unei echipe ce va fi responsabila
de modul in care se finalizeaza proiectul in limitele de calitate, cost si timp specificate.
Echipa va fi formata din:
Manager de proiect - absolvent de studii superioare economice si juridice, cu studii de master in
managementul sistemelor integrate, studii postuniversitare de managementul afacerilor internationale,
dreptul muncii, managementul institutiilor publice in context european, curs de formare ca formator si
manager de proiect. Acesta asigura managementul proiectului si are responsabilitatea generala pentru
indeplinirea obiectivelor propuse, coodroneaza activitatea echipei de implementare a proiectului, asigura
respectarea aplicarii conventiilor semnate in cadrul organizatiei si cu alte organizatii partenere,
stabileste intalniri si semneaza acorduri de colaborare pentru continuarea proiectului si dupa ce perioada
de implementare se va incheia, si controleaza periodic situatia financiara, elaboreaza prodedurile de
lucru, elaboreaza strategia de continuare a proiectului.
Responsabil financiar - absolvent de studii medii sau superioare economice, membru CECCAR contabil
autorizat sau expert contabil, si are ca atributii de intocmire a evidentei contabile a proiectului,
intocmirea raportarilor, punerea la dispozitia auditorilor si tuturor organelor de control a documentelor si
explicatiilor necesare cu privire la activitatea contabila.
Expert tehnic - absolvent de studii superioare economice, juridice sau tenice, si are urmatoarele
atributii: intocmeste lista de achizitii; intocmeste documentatia de achizitii si prezinta aceasta
documentatie finantatorului pentru viza; organizeaza procedurile de achizitie; incheie contractele de
achizitie; urmareste realizarea contractelor de achizitie; participa la intalnirile din cadru proiectului ca si
expert in domeniul in care activeaza.
Secretar - absolvent de studii medii cu diploma de bacalaureat, avand urmatoarele atributii: asigura
inregistrarea, rezolvarea corespondentei si documentatiei transmise si primite in legatura cu proiectul,
controleaza si este responsabil cu activitatea de pregatire si promovare a proiectului, organizarea
manifestarilor de promovare, organizarea in cadrul targurilor de turism.
Expert juridic absolvent de studii superioare juridice, membru al Asociatiei Consilierilor Juridici sau al
Baroului de avocati, avand urmatoarele atributii: asigura viza de legalitate pentru documentele de
achizitie si a celor legate de implementarea proiectului; raspunde de realizarea activitatilor ce sunt
legate de obtinere de licente si aprobari; asigura consultanta de specialitate ori de cate ori se impune
acest lucru; participa la organizarea manifestarilor de promovare; participa la targurile de turism.
Monitorizarea este instrumentul folosit pentru verificarea performantei echipei de implementare a
proiectului si pentru a determina daca acestea se incadreaza in standarde. Pentru a vedea daca nivelul
de performanta al unui membru al echipei corespunde unui standard acceptabil, trebuie mai intai sa
observam ce face sau ce a facut. Doar atunci se poate face o evaluare a performantei pe care o atinge.
In cadrul echipei, fiecare actioneaza ca o veriga dintr-un lant mai mare; astfel daca se identifica locul in
care nu se lucreaza la nivelul standardului impus, se poate face rapid corectii, astfel incat sa nu fie
afectate negativ verigile urmatoare ale lantului.
Monitorizarea implica observarea si evaluarea comportamentului general de munca al fiecarui membru al
echipei, precum si a tuturor sarcinilor pe care le au de indeplinit. Este posibil ca la aceeasi persoana o
sarcina sa necesite monitorizare frecventa, iar altele sa fie monitorizate doar ocazional. Aceasta
inseamna ca trebuie sa fie analizata foarte bine modalitatea in care se va monitoriza performantele
fiecaruia, in raport cu fiecare dintre sarcinile care le revin.
Avand in vedere ca un proiect este o sarcina care are un inceput si un sfarsit si care se realizeaza in
cadrul unor restrictii precise de calitate, cost si timp, trebuie sa privim in perspectiva si sa preconizam
cum vom putea utiliza cel mai bine resursele, pentru a duce la bun sfarsit proiectul.
Astfel pentru o monitorizare eficienta a proiectului se va stabili clar atributiile fiecarui membru al
echipei, iar pentru fiecare activitate se vor elabora proceduri de lucru ce vor fi aduse la cunostinta
membrilor echipei. Se vor stabili sarcinile pentru fiecare activitate pentru fiecare membru al echipei,
eventualele nelamuriri vor fi discutate si inlaturate inainte de inceperea activitatii.
Monitorizarea se va face zilnic, stabilind in fiecare zi activitatile ce trebuie realizate si verificand in
acelasi timp sarcinile fiecarui membru al echipei ce le-au fost repartizate in ziua anterioara, si modul de
indeplinire al acestora.
In vederea monitorizarii si evaluarii proiectului se vor organiza studii statistice prin chestionare aplicate
beneficiarilor produselor de promovare turistica, care vor putea arata gradul de satisfactie oferit de
produsele turistice, precum si cum si cat contribuie la includerea produselor turistice promovate in
circuitul turistic national. Deasemenea vor fi aplicate chestionare locuitorilor orasului, trecatorilor
pentru a verifica gradul de cunoastere a proiectului, a produselor turistice promovate si a parerii
personale referitoare la derularea acestui proiect.

2.5 DURATA PROIECTULUI


Proiectul se va desfasura pe perioada a 24 luni, dar nu mai tarziu de 31.07.2015. Pe toata durata de
implementare a proiectului sunt prevazute o serie de actiuni de informare publica privind desfasurarea
proiectului si , totodata, se efectueaza procedura de audit.Primele luni vor debuta cu operatiunile
administrative (management activitati proiect, urmarire proceduri achizitie, urmarire realizare activitati,
raportari), realizarea materialelor de promovare turistica, amplasarea si distribuirea materialelor de
promovare turistica(3 luni). Se vor organiza manifestari de promovare si se va urmari participarea la 4
targuri de turism intern.
Pe intreaga perioada de desfasurare a proiectului vor fi derulate activitati financiare – audit, publicitate
si informare referitoare la intregul proiect. Intocmirea raportului final al proiectului este ultima
activitate prevazuta in proiect (2 luni).

2.6 INDICATORI

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul


perioadei de implementare perioadei de implementare

Rezultat imediat (direct)


(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevazute la pct.2.3.8)

Produse turistice promovate 0 43

Cresterea numarului de turisti pana in


100,00% 500,00%
anul 2015

Locuri de munca nou create/mentinute


100,00% 200,00%
la finalul implementarii proiectului

Vizitatori la obiectivele promovate 320 2500,00%

Rezultate induse (indirecte)


(efecte pe termen mediu/lung)

Cresterea veniturilor din turism 15,00% 30,00%

Facilitarea accesului turistilor in/la 100,00%


obiectivele promovate 20,00%
2.7 PARTENERII IMPLICAŢI ÎN DERULAREA PROIECTULUI
Implementarea proiectului se face în parteneriat?
DA

X NU
Dacă DA, descrieţi partenerii, completând următorul tabel:

Denumire organizaţie Tipul organizaţiei Mod de implicare Mod de implicare în


partenere partenere financiar implementare

2.8 RELAŢIA CU ALTE PROGRAME / STRATEGII / PROIECTE

MOD DE RELAŢIONARE

Programul Operational Regional 2007- Proiectul se aliniaza Programului Operational Regional


2013 2007-2013, fiind promovata o mica zona de interes.

Strategia Nationala de Dezvoltare Proiectul are la baza Strategia Nationala de Dezvoltare


Regionala Regionala, fiind structurat in functie de cerintele acesteia

Dezvoltarea durabila si promovarea Proiectul abordeaza problema dezvoltarii durabile si


turismului promovarea turismului

Restaurarea si valorificarea durabila a Este un alt domeniu major de interventie care face parte
patrimoniului cultural, precum si din Strategia Nationala de Dezvolatare Regionala, privind
crearea/modernizarea infrastructurilor dezvoltarea durabila si promovarea turismului.
conexe

2.9 TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Organizaţia este plătitoare de TVA?
DA

X NU

2.10 PROIECT GENERATOR DE VENIT


Este proiectul pentru care solicitaţi finanţarea generator de venituri?

DA

X NU

Dacă DA, vă rugăm să precizaţi care este valoarea estimată a veniturilor nete generate de proiect în
timpul implementării acestuia şi pe durata de viaţă a investiţiei.

2.11 IMPACTUL ASISTENŢEI FINANCIARE NERAMBURSABILE ASUPRA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI

Asistenţa financiară nerambursabilă pe care o solicitaţi va avea rolul să:


a) accelereze implementarea proiectului

X DA

NU

Detaliaţi:
Aceasta asistenta financiara nerambursabila va avea roul sa accelereze implementarea proiectului.
Asociatia a avut printre proiectele de demarat si acesta prin care sa se promoveze potentialul turistic al
orasului. Sunt multe atractii care pot fi promovate, in cadrul acestui proiect am incercat sa grupam unele
din obiectivele turistice in functie de un numitor comun, acest numitor comun este arta. Arta si
arhitectura o impletire a frumosului care a nascut cladiri minunate care merita sa fie promovate. La fel si
minunatele lucrari nascute in timpul taberei de sculptura in metal ce s-a desfasurat la Galati in 1978, au
fost expuse pe faleza Dunarii, impodobind-o si dandu-i o infatisare unica. Sunt obiective minunate, dar
care nu pot fi promovate decat prin informare a cat mai multor turisti. Informarea inseamna, acum,
pagini WEB, ghiduri turistice, pliante, numai asa turistul poate fi incitat sa isi doreasca sa cunoasca
locuri, sa poposeasca si sa isi umple sufletul cu minunile conservate in acest oras. Dar ca sa se poata face
toate aceste materiale de promovare este nevoie de fonduri. Aceste fonduri nerambursabile vin in
intampinarea proiectului nostru de promovare a produselor turistice din oras.

b) este esenţială pentru implementarea proiectului

X DA

NU

Detaliaţi:
Aceasta asistenta financiara nerambursabila solicitata am putea spune ca nu este numai esentiala, este
vitala pentru viata proiectului. Fara aceasta asistenta financiara nerambursabila acest proiect ar demara,
dar sfarsitul lui ar fi greu de anticipat deoarece fondurile de care dispune asociatia sunt limitate.
Proiectul pentru promovarea produselor turistice de arta si arhitectura din orasul Galati va prinde viata
numai si numai asistentei financiare nerambursabile solicitate, altfel sunt locuri si lucruri care se vor
pierde in timp pentru ca pana acum nu s-au gasit resurse de promovare a lor, sau nimeni nu a incercat sa
vada orasul frumos in care traim in alt fel si sa-i acorde atentie si credit.

2.12 SUSTENABILITATEA PROIECTULUI


Dupa perioada de implementare a proiectului, se are in vedere continuarea obiectivului avut, proiectul
va avea capacitatea de a se autosustine cu ajutorul partenerilor pe care ii va aduce alaturi. Nu se poate
pune problema ca acest proiect nu va avea succes, iar succesul va insemna sustenabilitatea lui. Ghidul de
turism care va fi realizat in timpul implementarii proiectului va putea fi retiparit, dar va putea sa
cuprinda si date despre locurile de cazare, despre restaurante, barururi, locuri de petrecere a timpului
liber, si bineinteles va avea un pret, pret care va ingloba costul viitoarelor ghiduri si viitoarelor brosuri si
pliante pentru obiectivele turistice. De altfel, si prestatorii de servicii de cazare si alimentatie publica
vor fi bucurosi sa sustina financiar realizarea de ghiduri si brosuri, chiar ei vor putea oferi turistilor
aceste ghiduri, influentand astfel marirea gradului de satisfactie al clientilor si chiar durata sejurului.
Autoritatile publice locale vor fi atrase pentru a dezvolta acest proiect prin introducerea in circuitul
turistic a altor obiective de interes. Din acest proiect toata lumea va avea de castigat, direct sau
indirect, asociatia noastra fiind marele castigator al unei satisfactii deosebit de mari si a mandriei ca
orasul de la Dunare este un oras in care vin turisti pentru a vizita obiectivele turistice promovate de noi
prin acest proiect, ca suntem intr-un fel, cei care au pus bazele turismului in Galati.

2.13 INFORMARE ŞI PUBLICITATE

Nr. Activitatea de informare şi Durata estimată/ Perioada Costuri estimate


publicitate

1 Conferinta de presa la inceputul 1 zi/ prima luna 2728,74 lei


implementarii proiectului

2 Conferinta de presa la sfarsitul 1 zi/ luna 24 2728,74 lei


perioadei de implementare a
proiectului

3 Balon publicitar 20 luni/luna 3- luna 24 9.250,00 lei

4 Totemuri publicitare amplasate la 20 luni/luna 3 – luna 24 34.400,00 lei


fiecare obiectiv turistic

3. CONCORDANŢA CU POLITICILE UE ŞI LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ

3.1 EGALITATEA DE ŞANSE


Egalitatea de sanse este un principiu de baza al democratiei. Cu toate acestea insa inegalitatile constinua
sa existe, inegalitati date de anumite criterii de rasa, sex, religie, dizabilitati, varsta. In cadrul priectului
nostru vom urmari ca orice inegalitate sa fie inlaturata astfel incat sa aiba acces la proiect din punct de
vedere al implementarii acestuia, al grupului tinta sau al altor activitati desfasurate in cadrul acestuia
orice persoana indiferent de rasa, sex, religie, varsta, dizabilitati.
In ceea ce priveste echipa care va lucra pentru implementarea proiectului, se va pune accentul pe
competenta profesionala, se va tine cont de Directiva nr. 75/117/CEE ce stabileste principiul platii egale
pentru munca egala, astfel incat fiecare membru al echipei de proiect sau colaborator va fi remunerat
direct proportional cu munca prestata. De asemenea se va tine cont si de Directia 75/7/CE privind
securitatea sociala, fiecare membru al echipei de proiect va fi angajat cu contract individual de munca si
va beneficia de toate drepturile ce-i revin. Astfel, fiecare membru al echipei de proiect va avea un
contract individual de munca, va beneficia de statutul de salariat, si va fi remunerat pentru munca
prestata. Cei ce vor indeplini aceleasi functii, fie ca sunt de sex diferit, de rasa diferita, de religie
diferita, mai tineri sau mai batrani, cu sau fara handicap vor beneficia de acelasi statut de salariat cu
contract individual de munca si de acelasi salariu.
Proiectul se adreseaza unui grup tinta format din persoane pasionate de cultura si arta, aceste persoane
fiind femei si barbati, tineri si batrani, romani si straini, persoane cu sau fara handicap. Orice persoana
interesata de cultura si arta face parte din grupul tinta al proiectului ce-l vom implementa. Fiecare va
primi aceeasi cantitate de informatie furnizata de ghidurile turistice ce vor fi intocmite, pagina web sau
de alte metode de promovare. Proiectul doreste sa atraga cat mai multe persoane interesate, sa
informeze o masa mare de cetateni, atat romani cat si straini si sa participe in mod activ la dezvoltarea
turismului cultural.

3.2 DEZVOLTAREA DURABILĂ ŞI EFICIENŢA ENERGETICĂ


Dezvoltarea durabila nu este un concept nou. Este cea mai recenta exprimare a unei etici foarte vechi,
care implica relatiile oamenilor cu mediul inconjurator, si responsabilitatile generatiilor actuale fata de
generatiile viitoare.
Ca o comunitate sa fie intr-adevar durabila trebuie sa adopte o abordare in trei directii care ia in
considerare resursele economice, ale mediului inconjurator si cele culturale. Comunitatile trebuie sa ia in
considerare aceste necesitati nu numai pe termen scurt, ci si pe termen lung.
Turismul durabil acopera toate formele si activitatile din industria ospitalitatii, incluzand turismul
conventional de masa, turismul cultural, turismul de afaceri, turismul rural, turismul de croaziera,
turismul religios si turismul sportiv, turismul urban. Procesul de orientare catre durabilitate trebuie sa
fie, in mod normal, coordonat la nivel national de catre factorii guvernamentali si sustinut de factori
locali, la nivelul comunitatilor. Durabilitatea, pentru turism la fel ca si pentru alte industrii, are trei
aspecte independente: economic, social-cultural si de mediu. Dezvoltarea durabila implica permanenta,
ceea ce inseamna ca turismul durabil presupune utilizarea optima a resurselor (inclusiv a diversitatii
biologice), minimizarea impactului negativ economic, socio-cultural si ecologic, maximizarea beneficiilor
asupra comunitatilor locale, economiilor nationale si asupra conservarii naturii. Ca o consecinta fireasca,
durabilitatea se refera si la structurile manageriale necesare in vederea indeplinirii acestor deziderate.
Scopul realizarii unui turism durabil trebuie sa fie subordonat planurilor nationale si regionale de
dezvoltare economica si sociala. Actiunile pot acoperi scopuri economice (cresterea veniturilor,
diversificarea si integrarea activitatilor, controlul, potentarea si zonarea dezvoltarii), scopuri sociale
(ameliorarea saraciei si a inegalitatii distributiei veniturilor, protectia patrimoniului socio-cultural
indigen, participarea si implicarea comunitatilor locale) ori scopuri ecologice (protejarea functiilor
ecoturismelor, conservarea si utilizarea durabila a biodiversitatii). Unii specialisti prefera sa vorbeasca
despre dezvoltarea durabila a turismului, mai degraba decat despre un turism durabil, primul referindu-
se la toate aspectele dezvoltarii, iar al doilea la unele aspecte si componente ale turismului cum ar fi
transportul aerian la mare distanta care pot pur si simplu sa nu fie durabile.
In cadrul acestui proiect, forma de turism promovata este aceea de turism cultural, iar obiectivul major
este acela de prezervare a obiectivelor culturale si artistice ale orasului Galati. Se vor promova
monumentele de arhitectura si arta, vechi si noi, prin imprimarea de ghiduri turistice, pliante, crearea
unui site web, promovare in cadrul targurilor de turism. Se va avea in vedere informarea unui numar cat
mai mare de persoane cu privire la aceste monumente, se va incerca prin aceasta “campanie turistica”
starnirea unui interes general in ceea ce le priveste. Astfel, aceste vor fi prezentate opiniei publice din
tara in vederea cresterii gradului de notorietate. Impactul acestui proiect va fi de ordin economic, in
urma acestei campanii de promovare, interesul turistic pentru municipiul Galati va fi sporit, un numar
mai mare de persoane fiind interesate sa-l viziteze, fapt ce va duce la cresterea veniturilor din turism.
De asemenea, impactul asupra municipalitatii va fi unul pozitiv deoarece va pune accentul pe protectia si
prezervarea acestui patrimoniu cultural.
3.3 TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
In turism informatia are un rol, foarte important, de fapt informatia a fost descrisa ca fiind “sangele”
unei industrii, fara care un sector nu poate functiona . Turistii au nevoie de informatie inainte de a pleca
in calatorie pentru a-i ajuta sa planifice si sa aleaga intre optiuni, si de asemenea se observa cresterea
nevoii de informatie in timpul calatoriei ca o tendinta spre cresterea calatoriilor independente. Aceasta
cere de asemenea informatii reflectand surse subtile: vacanta anuala si chiar week-end-ul sunt mai mult
asociate cu enormul risc financiar si emotional.
Dupa Buhalis D. (1997), “cu cat gradul de risc este mare in contextul pre-cumpararii, cu atat tendinta
consumatorului de a cauta informatii despre produs este mai mare.” Aceasta nevoie de informatii este
sporita de caracteristicile produsului turistic. In principal, printre acestea este intangibilitatea, spre
deosebire de marfuri, produsul turistic nu poate fi cercetat inainte de cumparare si de aceea este
aproape complet dependent de caracteristici pentru a-i ajuta pe consumatori sa ia o decizie de
cumparare .
Proiectul promoveaza turismul cultural al orasului Galati prin atragerea atentiei turistilor asupra
monumentelor de arta si arhitectura. In cadrul proiectului, pe langa metodele clasice de promovare ce
constau in editarea de ghiduri turistice, fluturasi, brosuri, afise, se va crea si o pagina web in care va fi
prezentat in amanunt produsul turistic iar turistii isi vor putea exprima parerile cu privire la acest produs
in cadrul unei sectiuni de forum. Astfel, prin intermediul Internetului, notorietatea produsului va creste
intr-un timp foarte scurt deoarece un numar tot mai mare de persoane folosesc internetul ca principal
mijloc de informare acesta fiind mai rapid si mai ieftin decat metodele clasice de informare.

3.4 ACHIZIŢII PUBLICE


Vă rugăm să completaţi formularul privind programul/ calendarul achiziţiilor publice:

ACHIZIŢII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PÂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE


Obiectul
contractului/ Valoarea
Procedura Data începerii Data finalizării
Nr. crt. Acordului-cadru reală
aplicată procedurii* procedurii*
pentru realizarea (Lei)
proiectului
1
2

ACHIZIŢII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Obiectul
contractului/ Valoarea Data estimată Data estimată
Procedura
Nr. crt. Acordului-cadru estimată pentru începerea pentru finalizarea
aplicată
pentru realizarea (Lei) procedurii* procedurii*
proiectului
1 Proiectare si 19747,89 Achizitie Luna 6 Luna 23
executie stand directa
2 Servicii organizare 14673,45 Achizitie Luna 1 Luna 24
evenimente directa
3 Achizitie totemuri si 54000,00 Achizitie Luna 1 Luna 2
balon publicitar directa
4 Culegere informatii 36134,45 Achizitie Luna 1 Luna 2
si materiale audio, directa
video, foto
5 Realizare si 24369,74 Achizitie Luna 3 Luna 3
administrare portal directa
de informatii
6 Redactare si tiparire 661600,00 Licitatie Luna 3 Luna 4
ghid turistic si
pliante
7 Servicii publicitare 3781,51 Achizitie Luna 7 Luna 23
manifestare directa
8. Servicii audit extern 24000,00 Achizitie Luna 1 Luna 2
directa

4. FINANŢAREA PROIECTULUI

4.1 BUGETUL PROIECTULUI1

- LEI -
Nr. Cheltuieli Cheltuieli
Denumirea capitolelor si subcapitolelor TOTAL TVA*
crt neeligibile eligibile
1 2 3 4 5=3+4 6
CAPITOL 1
1 Cheltuieli pt manifestari
expozitionale/evenimente de turism
1.1 Cheltuieli pentru proiect executie stand si
amenajare spaţiu expoziţional 19747,88 19747,88 3752,12
1.2 Cheltuieli pentru inchiriere stand 16806,70 16806,70 3193,30
1.3 Cheltuieli de marketing 0,00 0,00 0,00
1.4 Servicii privind organizarea de evenimente 10915,97 10915,97 2074,03
1.5 Cheltuieli cu publicitatea aferenta
manifestarilor/evenimentelor 3781,51 3781,51 718,49
1.6 Cheltuieli pentru studii 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 51252,08 51252,08 9737,94
CAPITOL 2
2 Cheltuieli pentru portal de informatii de
turism
2.1 Cheltuieli pentru realizarea si administrarea
portal de informatii de turism 24369,74 24369,74 4630,26

TOTAL CAPITOL 2 24369,74 24369,74 4630,26


CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru publicitate si reclama a
3
destinatiilor si produselor turistice
romanesti
3.1 Cheltuieli pentru realizarea materialelor
publicitare 607434,62 607434,62 115412,58
3.2 Inserţii publicitare
3.3 Publicitate outdoor 43650,00 43650,00 8293,50
3.4 Promovare prin intermediul posturilor de
1
televiziune
3.5 Cheltuieli pentru traducere
TOTAL CAPITOL 3 651084,20 651084,20 123706,08
CAPITOLUL 4
4 Cheltuieli pentru deplasări interne pentru
echipa de proiect
4.1 Transport 6722,72 6622,72 1277,28
4.2 Cazare 20168,00 20168,00 3831,92
4.3 Diurnă 1600,00 1600,00 0,00
TOTAL CAPITOL 4 28390,72 28390,72 5109,20
CAPITOLUL 5
5 Cheltuieli aferente implementarii
proiectului
5.1 Cheltuieli de publicitate si informare 49107,48 49107,48 9330,42
5.2 Cheltuieli de audit 24000,00 24000,00 4560,00
TOTAL CAPITOL 5 73107,48 73107,48 13890,42
I TOTAL cheltuieli 828204,22 828204,22 157073,90
II Alte cheltuieli neeligibile 0,00 0,00 0,00
III TOTAL GENERAL (I+II) 828204,22 828204,22 157073,90

4.2 SURSE DE FINANŢARE A PROIECTULUI

Surse de finanţare a proiectului

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE VALOARE

I Valoarea totală a proiectului, din care : 985278,12

a. Valoarea neeligibilă a proiectului 0,00

b. Valoarea eligibilă a proiectului 828204,22

c. TVA 157073,90
II Contribuţia proprie în proiect, din care : 16564,08

a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 16564,08


eligibile
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli 0
neeligibile
III TVA* 157073,90
IV ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ 811640,14
SOLICITATĂ

5. CERTIFICAREA APLICAŢIEI

5.1 DECLARAŢIE
Confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt
corecte şi asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se derula
conform descrierii.
De asemenea, confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se
deruleze sau ar putea fi întârziat.
Înţeleg că dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate,
inclusiv această secţiune, ar putea fi respinsă.
Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile articolelor 473, 474, 479-484 din
Codul Penal adoptat prin Legea nr 301/2004.
Data
15.05.2010

BIVOL MIRCEA
PRESEDINTE