Sunteți pe pagina 1din 4

UNIVERSITATEA “OVIDIUS”

CONSTANȚA
Facultatea de Drept și Științe Administrative
Specializarea Managementul Instituțiilor Publice

Modele de management european

REFERAT

”Comparatie între Portugalia și România”

Coordonator științific: Prof. Dr.


Cornel Grigoruț

Masteranzi: Dragan Tatiana

Musuret Ionela - Liliana


Popescu Oana - Elena

Anul: I

Constanța, ianuarie 2019

Relaţii bilaterale

În 1880, guvernul portughez a recunoscut independenţa de stat a României.

Relaţiile diplomatice dintre cele două ţări au fost stabilite la 31 august / 13 septembrie
1917, data scrisorii de acreditare a primului reprezentant român în calitate de trimis
extraordinar la Lisabona, în persoana lui Victor Ionescu, deputat. La 7 decembrie
1919, primul reprezentant portughez şi-a prezentat scrisorile de acreditare la
Bucureşti.

Din 1920 funcţionează Legaţia României la Lisabona. În timpul celui de-al Doilea
Război Mondial, relaţiile diplomatice nu au fost întrerupte.

Misiunile diplomatice ale celor două ţări şi-au încetat activitatea la 20 noiembrie 1945
(cea portugheză) şi la 7 noiembrie 1947 (cea română).

La 31 mai 1974, relaţiile diplomatice au fost reluate şi ridicate la rang de ambasadă,


România fiind prima ţară est-europeană care a restabilit relaţiile cu Portugalia după
revoluţia „garoafelor” (25 aprilie 1974). În octombrie 1974 şi februarie 1975, au fost
acreditaţi ambasadori rezidenţi la Lisabona şi la Bucureşti.

În anul 2014 au fost aniversaţi 40 ani de la reluarea relaţiilor diplomatice dintre cele
două ţări.

2017 este anul celebrării centenarului relaţiilor diplomatice dintre România şi


Portugalia .

Relaţiile politice dintre România şi Republica Portugheză


România şi Portugalia beneficiază de o cooperare bilaterală excelentă, bazată pe o
viziune comună în cadrul Uniunii Europene şi al altor instanţe internaţionale, inclusiv
Alianţa Nord Atlantică şi Organizaţia Naţiunilor Unite.

Istoria relaţiilor dintre cele două ţări este fundamentată, în primul rând, pe
comunitatea de limba şi cultură, aspect subliniat de figuri marcante ale culturii şi
diplomaţiei române, precum Lucian Blaga, Mircea Eliade sau Nicolae Titulescu.

După ce în 2014, România şi Portugalia au aniversat 40 de la reluarea relaţiilor


politico-diplomatice, după Revoluţia Garoafelor, anul 2017 este unul cu o
semnificație deosebită, marcând aniversarea a 100 de ani de la stabilirea relațiilor
diplomatice. În consecinţă, calendarul de evenimente comune este unul deosebit de
intens, atât la nivel politic, cât și tehnic.

Este îmbucurătoare convergenţa de vederi şi linii de acţiune dintre România şi


Portugalia în dosarele stringente de actualitate europeană şi internaţională, sprijinul
reciproc pentru candidaturile la organizaţiile internaţionale.

În domeniul relaţiilor economice, comerciale şi de investiţii există, desigur, potenţial


şi domenii insuficient explorate. În 2016, nivelul schimburilor comerciale dintre
România şi Portugalia a depăşit, pentru prima oară în istoria recentă, suma de 500
milioane Euro, existând preocupare pentru fructificarea, în continuare, a
oportunităţilor de piaţă și a complementarităţii economice.

Este remarcabil nivelul excelent al cooperării în domeniul securităţii și apărării,


inclusiv datorită cooperării în cadrul programului F16.

Comunitatea românească din Portugalia, cea mai numeroasă provenind dintr-un stat
membru UE, reprezintă un liant între cele două state partenere. Partea română a
exprimat întotdeauna satisfacţie pentru grija cu care Portugalia, autorităţile de stat,
dar şi societatea în ansamblul său, facilitează buna integrare a comunităţii româneşti,
în acelaşi timp cu conservarea profilului identitar, cultural, lingvistic, religios.

Nu în ultimul rând, cooperarea în domeniul culturii şi educaţiei se află la un nivel


calitativ foarte bun şi continuă să se dezvolte şi să se diversifice. La 17 iunie 2015, cu
prilejul vizitei de stat a Preşedintelui Portugaliei la Bucureşti, a fost semnat
Programul de Cooperare în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi
învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului,
valabil pentru perioada 2015-2018.
Managementul comparat este stiinta care studiaza procesele si relatiile manageriale
din organizatii ce functioneaza in contexturi culturale nationale diferite, axandu-se
asupra identificarii si analizarii asemanarilor si deosebirilor manageriale, in vederea
favorizarii transferului international de know-how managerial si a cresterii,
functionalitatii, eficacitatii si eficientei organizatiilor.