Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitate Tehnică a Moldovei


Catedra Automatica şi Tehnologii Informaţionale

Lucrarea de laborator nr.4

Disciplina: Protectia Muncii si a Mediului Ambiant

Tema: Cercetarea iluminarii la locul de munca

A realizat: st. gr. FI-161 Tamazlicari Victor

A verificat: Gorea Radislav

Chişinău 2008
Tema: Cercetarea iluminarii la locul de munca

Scopul lucrarii: a familiariza studentii cu principalele notiuni si principiul de normare a iluminatului de


productie; a forma abilitati de lucru cu aparatele de masurare a iluminarii la locurile de munca, masurarea
acestei si folosirea de materialele normative.

Formulele de calcul:

Eint.
e 100%,
Eext .
e N  enl  m N ,

unde: e – coeficientul zilei (CZ);

Eint – iluminrea în punctul respectiv al încăperii, lx;

Eext – iluminrea exterioară orizontală, creată de lumina difuză a bolţii cereşti, lx;

e ln - mărimea CZ, luată din anexă;

eN – coeficientul normat al zilei (CZ);

mN – coeficientul fotoclimei, determinat după tabelul (SniP 23-05-95) în dependenţă de zona


situării clădirii pe teritoriul C.S.I. (pentru Moldova m=0,8)

Eex =36 000 lux

Tab.1. Iluminatul natural

Mărimea
Caracteristica Categoria eN  enl  mN
obiectului de CZ măsurat
lucrului vizual lucrului vizual (norma)
deosebire

Precizia medie 0,5-1,0 IV Tab2 1,35%

Tab. 2. Iluminatul artificial

i 0 1 2 3 4 5

Ei,lux 2700 1500 1000 220 190 140

CZi,% 7,5 4,16 2,7 0,61 0,52 0,38

lnIII=1,5% pentru Moscova

lnIII=1,5%*0,9=1,35%
Construim graficul:

Concluzia: In aceasta lucrare de laborator am avut ocazia de a studia metoda de a masura iluminarea
naturala din interiorul incaperii , cu ajutorul luxmetrului am calculate e si am ajuns la concluziile ca
lumina corespunde normei pina la ln III =1,35% sau pina la distant de la fereastra de 2 metri. La 4-3m
lumina nu corespunde normei.