Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova

Universitate Tehnică a Moldovei

Lucrarea de laborator nr.3

Tema: Determinarea concentratiei prafului in aerul zonei de


munca

A realizat: st. gr. FI-161 Tamazlicari Victor

A verificat: Gorea Radislav

Chişinău 2018
Tema: Determinarea concentratiei prafului in aerul mediului de productie.

Scopul lucrarii: determinarea concentratiei prafului in aerul zonei de munca si aprecierea


sanitaro-igienica a continutului de praf din mediul aerian.

Tabelul 3.1.

Concentratia maxima admisa (CMA)


a prafului conform normelor sanitare
Concentratia reala a prafului in aer,
Volumul aerului trecut prin filtru (in
Temperature aerului in incapere, oC

Greutatea filtrului pina la captarea

Greutatea filtrului dupala captarea

Greutatea prafului retinut , mg


Locul captarii probei de aer

Durata experientei, min

conditii normale ), m3
Presiunea, mm Hg
Nr.experientei

probei, mg

probei, mg

(N.S.245-)
mg/m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Sectia de
1 20 743 151 152 1 2 28 9,8 6
masurat

Concentratia prafului se determina din relatia :


C=((m2-m1)/(Vo*τ)), mg/m3
In care:
m1-masa filtrului pina la luarea probei , mg;
m2-masa filtrului dupa luarea probei , mg;
Vo-volumul de aer trecut prin filtrul timp un minut adus la conditii normale, m3
τ – durata luarii probei de praf, min.

Vo= (Vt *273*P)/((273+t)*760), m3


In care :
Vt - volumul de aer trecut prin filtru timp de un minut la temperature t(oC),m3
P - presiunea atmosferica in locul masurarii,mmHg;
t - temperature aerului in locul masurarii, oC

Concluzia: In aceasta lucrare de laborator am analizat posibilitatile de a determina concentratia


prafului aerian zonei de munca si cum se efectueaza aprecierea sanitaro - igienica a continutului
de praf din mediul aerian.