Sunteți pe pagina 1din 2

EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a

Anul școlar 2015 – 2016

Probă scrisă
Limba și literatura română
Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul de lucru efectiv este de 2 ore.

SUBIECTUL I ( 42 de puncte )

Citește următorul text :

Într-o frumoasă zi de primăvară dl învățător Blăguță a venit mai târziu decât de obicei la
școală. […] Și era lucru știut că, în lipsa dlui Blăguță, Costi Balcovici e acela care pune mâna pe
nuia, ca să ție buna-rânduială — nu poate pentru c-ar fi fost cel mai mare dintre școlari, dar
învăța bine și era băiatul turtelarului din Radna.
Una e însă Blăguță și alta Costi, deși era băiat de turtelar. În fața dlui Blăguță, Trică stătea
smirnă, iar cu Costi se bătuse adeseori în piață, în zilele cele bune, când nu era singur, ci săreau
amândoi, cu Sida, în capul lui, și rar scăpa Costi cu fața curată, fiindcă Sida avea gheare ca
pisica și ar fi sărit și în foc pentru frățiorul ei.
Tocmai de aceea, poate, Costi era foarte aspru față cu Trică, pe care îl știa acum singur.
— Trică, strigă el răstit, stai frumos! Trică se ridică îndrăzneț în picioare: i se făcuse o
nedreptate.
— Șezi! strigă Costi.
— Dacă vreau șed; dacă vreau stau, răspunse Trică. Cine ești tu ca să-mi poruncești mie?!
— Afară! strigă el dăscălește, în genunchi! și, rostind porunca, se și duse ca să-l apuce pe
Trică.
Trică, cu vreo trei ani mai mic decât Costi, nu se simțea destoinic să ție piept cu acesta: cu
cât mai mic era însă omul, cu atât mai mare îi era hotărârea, și el știa să muște, să zgârie și să
dea cu picioarele, ceea ce pe Costi îl umplea cu atât mai vârtos de mânie […] . Astfel învingerea
nu putea să fie decât a lui Trică: bătaie, ce-i drept, a mâncat, părul i s-a cam rărit, gâtul îi era
zgâriat, dar din bancă tot n-a ieșit și în genunchi nu l-a pus decât dl Blăguță, care ținea ca
autoritatea lui Costi să rămână întreagă.
Ieșind din școală, Trică a luat-o, ca de obicei, drept spre pod, unde mumă-sa aduna
creițarii * și își vindea mărfurile. Cât s-a bătut cu Costi și cât a stat în genunchi, o singură lacrimă
nu i se ivise în ochi, abia acum, după ce se văzu singur, începu să șteargă din când în când câte
o lacrimă. […]
„O să-l spui eu mamei, își zise băiatul, și o să treacă el pe la pod!” Când însă vorba era s-o
facă, el n-o putea. Degeaba i-ar fi spus: o făcea numai să se plângă, ca alte dăți, că e văduvă și
că toți își bat joc de copiii ei, fiindcă n-au tată, ca să-i ocrotească.

creițar * = monedă de argint, care a circulat în Transilvania până la sfârșitul secolului al XIX-lea

( Mara, Ioan Slavici )

A. Scrie răspunsul corect pentru fiecare dintre cerințele de mai jos :


1. Propune câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: destoinic,
mânie, să ocrotească. 6 puncte
2. Explică rolul virgulei din structura: dacă vreau stau, răspunse Trică . 6 puncte
3. Transcrie, din text, două cuvinte/grupuri de cuvinte care se referă la spațiul acțiunii. 6 puncte
4. Scrie două trăsături morale ale lui Trică, așa cum reiese din fragmentul citat. 6 puncte
5. Prezintă, în 30-50 de cuvinte, semnificația următoarei secvențe : „O să-l spui eu mamei, își
zise băiatul, și o să treacă el pe la pod!” Când însă vorba era s-o facă, el n-o putea. Degeaba i-ar
fi spus: o făcea numai să se plângă, ca alte dăți, că e văduvă și că toți își bat joc de copiii ei,
fiindcă n-au tată, ca să-i ocrotească. 6 puncte
B. Redactează o compunere, de 150-250 de cuvinte, în care să argumentezi că fragmentul citat
mai sus din opera literară Mara de Ioan Slavici aparține genului epic. 12 puncte
În compunerea ta, trebuie :
- să numești două trăsături ale genului epic, prezente în fragmentul citat
- să valorifici aceste trăsături, cu ajutorul exemplelor din text
- să ai un conținut adecvat cerinței formulate
- să respecți limita de spațiu indicată

SUBIECTUL al II-lea ( 36 de puncte )

Citește următorul text :

Religiile din întreaga lume au reguli diverse în ceea ce priveşte postul, dar şi motivaţii
diferite pentru care îşi încurajează credincioşii să recurgă la această practică, mai ales în
perioada Crăciunului și a Paștelui.
În general, perioadele de post de peste an impuse de religia catolică sunt similare cu cele
ale celei ortodoxe. Postul practicat de catolici este, însă, unul mai uşor decât cel ortodox. Pe
perioada postului, catolicilor le este interzis doar consumul de carne. Au, însă, voie să consume
peşte şi alte animale cu sânge rece precum amfibieni sau reptile, dar şi ouă sau produse lactate.
Catolicii au voie să consume chiar şi supe sau sosuri din carne, dar şi grăsime animală în diverse
forme.
Nici religiile penticostale sau neoprotestante nu au perioade de post stabilite. În schimb,
un practicant al acestor religii poate decide să ţină o zi de post din diverse motive, precum
apropierea de Dumnezeu sau împlinirea unei rugăciuni. În acest caz, postul recomandat este
unul dur, iar credinciosul nu are voie să mănânce nimic şi nici să bea apă o zi întreagă. Dacă
consideră că nu poate rezista, credinciosul îşi poate alege o oră de seară la care să întrerupă
postul.
În religia iudaică, postul implică abţinerea totală de la mâncare şi apă. Acest lucru este
obligatoriu de şase ori pe an. Cea mai importantă dintre acestea este ziua de Yom Kippur, în care
au voie să nu postească doar cei care ar fi puşi în pericol de moarte de acest lucru.

( George-Andrei Cristescu, Postul în alte religii, publicat pe www.adevărul.ro )

A.cScrie răspunsul corect pentru fiecare dintre cerințele de mai jos :


1. Formulează câte un enunț în care să menționezi următoarele aspecte din textul dat :
- prin ce diferă postul impus de religia catolică de postul impus de religia ortodoxă
- de câte ori pe an repetă iudeii postul 4 puncte
2. Scrie titlul și numele autorului ale fragmentului citat mai sus. 4 puncte
3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate în text. 4 puncte
4. Numește funcția sintactică a cuvintelor subliniate în secvența următoare : În religia iudaică,
postul implică abţinerea totală de la mâncare şi apă. 4 puncte
5. Transcrie din fraza următoare propoziția principală și o propoziție subordonată, precizând felul
acesteia: Cea mai importantă dintre acestea este ziua de Yom Kippur, în care au voie să nu
postească doar cei care ar fi puşi în pericol de moarte de acest lucru. 4 puncte
6. Alcătuiește o frază în care să existe și o propoziție subordonată subiectivă, având ca termen
regent un verb reflexiv impersonal. 4 puncte

B.gRedactează o compunere, de 10-15 rânduri, în care să-ți exprimi opinia despre rolul religiei în
viața oamenilor, pornind de la următoare afirmație :” Fără Dumnezeu omul rămâne un biet animal
raţional şi vorbitor, care vine de nicăieri şi merge spre nicăieri.” ( Petre Țuțea ). 12 puncte
În compunerea ta, trebuie :
- să formulezi o opinie despre importanța religiei în viața oamenilor
- să susții opinia formulată cu două argumente, făcând conexiunea cu citatul dat
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți limita de spațiu indicată