Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

UNITATEA SCOLARĂ:Şc.cu cls. I-VIII Craciunesti –Structura Tisa


PROFESOR:Harini Marioara Alina
CLASA:a VII-a
ARIA CURRICULARĂ:Limbă şi Comunicare
DISCIPLINA:Limba si literatura română
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:Functionarea descrierii in naratiune
SUBIECTUL LECŢIEI:Pronumele personal, posesiv si demonstrativ
TIPUL LECŢIEI:recapitularea si sistematizarea cunostintelor

VALORI ŞI ATITUDINI:
* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului
limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră
pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
* Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia
pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural

COMPETENŢE GENERALE:
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de
comunicare monologată şi dialogată.
* Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite
contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.5 cooperarea în interacţiunile de grup;
3.3 sesizarea corectitudinii şi valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate,
într-un text citit;
4.2 utilizarea corectă şi nuanţată a categoriilor
semantice învăţate;
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris,utilizând corect semnele
ortografice şi de punctuaţie.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
a.Cognitive:O1:să găsească cuvântul cerut,în urma rezolvării rebusului;
O2:să înlocuiască cuvintele cerute;
O3:să coopereze în vederea rezolvării sarcinilor cerute;
O4:să facă diferenţa între pronume şi adjective pronominale;
O5:să emită păreri legate de pronume.
b.Psihomotorii:O1:să utilizeze corect mijloacele auxiliare folosite:tabla,spaţiul caietului,
fiselor de lucru etc.
c.Afective:O1:să manifeste spirit de colegialitate şi cooperare;
O2:să participe cu interes la activitate;

STRATEGII DIDACTICE

1. METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia euristică, explicaţia, jocul didactic,exerciţiul,


,învăţarea prin cooperare, problematizarea,metoda cubului,rebusul
2. MIJLOACE DIDACTICE: manualul de Limba şi literatura română- cls. a VII-a, fişe cu
schema lectiei, rebus,cubul.
3. FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR: activitatea frontală,
alternativ cu activitatea independentă a elevilor,colectivă.
4. BIBLIOGRAFIE:
Bout ,O.-Teste de evaluare pe baza de itemi diferiti-Ed.Eikon,Cluj- Napoca,2003;
Iliescu, A.Gramatica practică a limbii române-Ed.Corint,Bucuresti,2008;
Mihail ,A.;Iulian, G.Limba română- Fonetică, Lexicologie, Morfosintaxă- Sinteze şi
exerciţii, ed.Corint, Bucureşti, 1996;
Şerban, S.- LIMBA ROMÂNĂ - O gramatică a greşelilor, îndreptar pentru evitarea
confuziilor, Ed. Niculescu.
Nr. Momentele lectiei Obiective Continutul stiintific Resurse si Evaluare
crt. operationale procedee
1. Moment organizatoric -activitate de management didactic
1 min. -asigurarea unui ambient optim pt.elevi

2 Reactualizarea -se verifică tema; -conversaţia


cunostintelor O1 -se prezintă elevilor un rebus,iar în urma rezolvării lui se va
-frontala
5 min afla titlul lecţiei . -explicaţia
O3 ( Anexa1)

3. Captarea atentiei Profesorul întreabă care este partea de vorbire care ţine locul -conversaţia
2 min c) O2 unui substantiv. -frontala
Ce indica pronumele demonstrativ? -explicaţia
Ce este pronumele posesiv?
4. Enuntarea temei si a Recapitularea pronumelui personal, posesiv si demonstrativ -conversatia
obiectivelor urmarite c) O2 -anuntarea obiectivelor pe înţelesul elevilor. -frontala
2 min
5. Desfasurarea lectiei O2 Se va rezolva fisa cu textele lacunare la tabla si pe fise. -conversatia
25 min (Anexa 2)
-explicatia -frontala
O3
Se imparte fisa de lucru cu exercitii cu diferite grade de -exercitiul
O4 dificultate. -formativa
Se rezolva exercitiile la tabla si pe fise. -invatarea prin
O5 (Anexa 3) cooperare
Elevii vor trebui sa recunoasca pronumele si sa le analizeze. -exemplul
c) O1
O2
6. Asigurarea feed-back- O3 -pe baza METODEI CUBULUI se rezolva sarcinile cerute. -explicatia
ului -exercitiul -colectiva
-metoda cubului
5-7 min O4 (Anexa 4)
7 Asigurarea retenţiei şi a -elevii răspund la câteva întrebări din lecţia desfăşurată
transferului. O3 Se dă elevilor tema pentru acasă ,dând indicaţii pentru -conversatia - frontală
5 min. rezolvare.
O4

8. Incheierea lectiei -se fac aprecieri generale -conversatia


1-2 min -se notează elevii activi.
Rebusul (Anexa 1)

1.Pronume care exprimă ideea de posesie...


2.Pronumele are ....accentuate şi neaccentuate.
3.Pronume care arată respectul faţă de o persoană....
4.Completaţi cu un pronume reflexiv:”Lauda de.....nu miroase a bine.”
5.Partea de vorbire care ţine locul unui subst. se numeşte.....
6. Pronumele personal el este de genul................
7.Dânsul este pronume...........................
8. Pronumele este o parte de vorbire...
9.Funcţia sintactică a pronumelui demonstrativ din propoziţia : “Acesta este
vinovatul.”
Texte lacunare (Anexa 2)

Completează spaţiile libere cu pronumele si adjectivele pronominale corespunzătoare:

a)“Avem.............gânduri,..................idei care ne animau,..............cântec inveselea privirea.


.................cărti zăceau pe raft. .............................femei ii dădeau ajutorul cuvenit”

b)„………………. fată mă urmări şi, cu ………………….ochi blânzi, mă întrebă dacă le-am


văzut şi eu pe ……………………eleve pe care le văzuse toată clasa. I-am răspuns că
………………………..persoane susţin mereu ……………………variantă. Fetele ……..
nu sunt chiar atât de rele cum vor să le facă să pară ………………………indivizi.”

c)„Elevii merg voioşi spre şcoală. ……traversează pe la trecerea de pietoni. ……este marcată
cu linii transversale. …… se mai spune şi “zebră”. Un copil grăbit traversează în fugă printr-
un loc nepermis şi era cât pe ce să- ….. calce o maşină. …….. s-a oprit foarte aproape de
……. . O colegă …….. ceartă:
- ……nu ştii pe unde se traversează strada? Doar ………-a explicat doamna profesoara de
atâtea ori!
Băiatul spuse ruşinat:
- Iertaţi- …… şi …….. promit că nu se va mai întâmpla.”

d)„Mi-am luat schiurile. Tu le-ai luat.....................................? Poţi să-mi dai mănuşile tale?
Fiindcă ............................ s-au rupt. Ne luaţi cu maşina voastră până în oraş, pentru
că ................................... a rămas în pană ?Ghiozdanele noastre sunt în bănci. ..........................
unde sunt ?”
Fisa de lucru (Anexa 3)

1. Scrie pronume personale potrivite:


………. merg la farmacie. ……avem pălării.
………. spui o poezie. ……. aveţi jucării.
El şi……… cântă un cântec. Ei şi …… au lalele.

2.Completeaza spatiile libere, conform cerintelor din paranteze :


a. Eleva din------ banca este premianta clasei.(adjectiv pron. dem. de departare)
b. Cartile-------- au fost citite cu interes.(pron. de politete, pers. a III-a,sg., fem., G.)
c. Din camera-------- se auzea muzica. (pron. posesiv, pers. a II-a, pl., G.)
d. Din ----- parte a satului veneau niste calareti.(adj. pron. dem. de diferentiere )
e. Am citit amandoi------ revista. (adj. pron. dem. de identitate ).

3. Construiţi enunţuri cu ortogramele: sa / s-a; sau / s-au; sar / s-ar.


.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

4.În propoziţia El este Andrei., cuvântul subliniat ţine locul:


a. unui verb
b. unui substantiv
c. unui adjectiv
şi este: a. pronume personal
b. verb
c. substantiv

5.Pronumele posesiv care însoţeşte un substantiv şi se acordă cu acesta în număr şi caz


devine:
a. adjectiv
b. atribut
c. adjectiv pronominal posesiv,
şi are funcţie sintactică de: a. atribut adjectival
b. complement direct
c. subiect

6.Pronumele: a. personal şi personal de politeţe


b. reflexiv şi demonstrativ
c. posesiv şi demonstrativ
devin adjective pronominale atunci când însoţesc:
a. un substantiv şi se acordă cu el
b. un verb
c. un adjectiv
7.În propoziţia: Întrebările acestora sunt interesante.
cuvântul subliniat este: a. adjectiv pronominal demonstrativ
b. pronume demonstrativ
c. pronume posesiv

8.În propoziţia: Albumul este al meu. cuvântul subliniat este: a. pronume personal
b. pronume reflexiv
c. pronume posesiv
şi are funcţia sintactică de: a. subiect
b. nume predicativ
c. atribut pronominal

9.Analizati pronumele subliniate şi completaţi tabelul următor:


1. Copiii tai sunt aidoma alor mei.
2.Parinti ca ai mei nu au existat.
3.Caietele acestora sunt aici.
4.Cadoul este de la noi.
5.Pachetul pentru voi e aici.
6.A sosit la scoala dupa dumnealui.
7.Pixul meu era ca acela.
8.Copiii alor mei sunt dragalasi.
9.Acestia au reusit.
10.Pe vremea alor nostri nu erau taxiuri.
11.Ma duc pana la ei.
12.Dan e mai inalt decat tine.
13.In fata alor vostri sta familia Popescu.
14.Ei sunt contra acelora.
15.Ai mei au plecat la munte.

Tipul Persoana Nr. Gen Caz Funcţie


pronumelui sintactică
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Metoda cubului (Anexa 4)

1.Defineşte pronumele personal,apoi dă câteva exemple .


Alcătuieşte propoziţii.

2.Compară pronumele demonstrativ de apropiere cu pronumele demonstrativ de depărtare


,precizând formele.

3.Asociază:

pron.dem.de apropiere acesta


pron.dem.de depărtare aceasta
pron.dem.de identitate. acela
pron.dem.de diferenţiere aceiaşi
ceilalti
aceea
celalalt

4.Analizează cuvintele subliniate:


Am venit de la ea.
Dumneavoastra aveti copii?
Pixul meu era ca acela.

5.Aplică cele învăţate.Pune pronumele la forma cerută:


-pronume personal,feminin,subiect,nominativ;
-pronume posesiv,masculin, nume predicativ, acuzativ;
-pronume demonstrativ,atribut,genitiv.

6.Argumentează în câteva propoziţii că opera“Amintiri din copilarie” de Ion Creanga apartine


genului epic.Foloseşte trei pronume demonstrative!