Sunteți pe pagina 1din 2

A POATE FI EXPRIMAT PRIN:

A - Adjectiv propriu-zis: Fata harnică e aici.


D - Adjectiv pronominal posesiv: Cartea noastră e aici.
J - Adjectiv pronominal demonstrativ: Cartea aceasta e aici.
Partea secundară de E - Adjectiv provenit din participiu: Avea un picior rupt.
propoziţie care C - Adjectiv provenit din gerunziu: Admira valurile spumegânde
determină un T - Numeral cardinal cu valoare adjectivală:Au venit trei copii.
substantiv sau un I - Numeral ordinal cu valoare adjectivală: Au venita doua zi.
V
înlocuitor al acestuia A
- Numeral colectiv cu valoare adjectivală:Ambii băieţi sunt aici
şi răspunde la una L
din întrebările S
CARE? CE FEL U
DE? (AL, A, AI, B APOZIŢIONAL :Noi, elevii, învâţăm bine.(Nom.)
ALE) CUI? CÂŢI, S
CÂTE? AL T GENITIVAL: Datoria elevului e a învăţa.
Fata harnică a moşului e aici. Gen
CÂTELEA?
A CÂTA ?PUSĂ PREPOZIŢIONAL: Podul de piatră e acolo.(AC)
CUVÂNTULUI
DETERMINAT ESTE DE MAI MULTE FELURI
P GENITIVAL PREPOZIŢIONAL ÎN CAZUL DATIV
R
Se exprimă prin Se exprimă prin pronume:
O pronume: - Personal
Se exprimă prin
N Oameni ca el nu mai sunt. pronume:
O - Personal - Reflexiv - Personal
M Fata ei e aici Lauda de sine nu e bună. Nu renunţă la plăcutele-i nimicuri.
I - Demonstrativ - Posesiv - Reflexiv
N Fata acesteia e aici. Carte ca a mea nu există. El şi-a adus cărţile
ATRIBUTUL A - Posesiv - Demonstrativ Etc.
L Cartea alor noştri e Planul contra acestuia a eşuat.
aici etc
.etc

V POATE FI EXPRIMAT PRIN:


E
În funcţie de partea
de vorbire prin care R - verb la modul infinitiv
este exprimat, B Datoria de a învăţa este a tuturora.
atributul poate fi: A - verb la modul supin
- adjectival L Uneltele de pescuit sunt aici.
- substantival - verb la modul gerunziu
- pronominal Haina-i măturând pământul / Şi-o târăşte abia abia.
- verbal A POATE FI EXPRIMAT PRIN:
- adverbial D
- adverb de loc:
V
Camera de dincolo e curată.
E
- adverb de timp
R
Ziua de azi este caldă.
B
- adverb de mod
I
Îi place mersul alene
A
L
A POATE FI EXPRIMAT PRIN:
A - Adjectiv propriu-zis: Fata harnică e aici.
D - Adjectiv pronominal posesiv: Cartea noastră e aici.
J - Adjectiv pronominal demonstrativ: Cartea aceasta e aici.
Partea secundară de E - Adjectiv provenit din participiu: Avea un picior rupt.
propoziţie care C - Adjectiv provenit din gerunziu: Admira valurile spumegânde
determină un T - Numeral cardinal cu valoare adjectivală:Au venit trei copii.
substantiv sau un I - Numeral ordinal cu valoare adjectivală: Au venita doua zi.
V
înlocuitor al acestuia A
- Numeral colectiv cu valoare adjectivală:Ambii băieţi sunt aici
şi răspunde la una din L
întrebările CARE? S
CE FEL DE? (AL, A, U
AI, ALE) CUI? CÂŢI, B APOZIŢIONAL :Noi, elevii, învâţăm bine.(Nom.)
CÂTE? AL S
CÂTELEA? T GENITIVAL: Datoria elevului e a învăţa.
Fata harnică a moşului e aici. Gen
A CÂTA ?PUSĂ
CUVÂNTULUI PREPOZIŢIONAL: Podul de piatră e acolo.(AC)
DETERMINAT
ESTE DE MAI MULTE FELURI
P GENITIVAL PREPOZIŢIONAL ÎN CAZUL DATIV
R
Se exprimă prin Se exprimă prin pronume:
O pronume: - Personal
Se exprimă prin
N pronume:
Oameni ca el nu mai sunt.
O - Personal - Reflexiv - Personal
M Fata ei e aici Lauda de sine nu e bună. Nu renunţă la plăcutele-i
I - Demonstrativ - Posesiv nimicuri.
ATRIBUTUL N Fata acesteia e aici. Carte ca a mea nu există. - Reflexiv
A - Posesiv - Demonstrativ El şi-a adus cărţile
L Cartea alor noştri e Planul contra acestuia a eşuat.
aici.

V POATE FI EXPRIMAT PRIN:


În funcţie de partea de E
vorbire prin care este
exprimat, atributul
R - verb la modul infinitiv
poate fi: B Datoria de a învăţa este a tuturora.
A - verb la modul supin
- adjectival
- substantival L Uneltele de pescuit sunt aici.
- verb la modul gerunziu
- pronominal
- verbal
Haina-i măturând pământul / Şi-o târăşte abia abia.
- adverbial A POATE FI EXPRIMAT PRIN:
D
- adverb de loc:
V
Camera de dincolo e curată.
E
- adverb de timp
R
Ziua de azi este caldă.
B
- adverb de mod
I
Îi place mersul alene
A
L