Sunteți pe pagina 1din 1

CARACTERISTICĂ

eliberată studentului(a) _________________________

Studentul(a) __________________________ a petrecut practica de masterat în cadrul


centrului de fitness ____________________________________în perioada 27.09.2018-10.01.2019.
În perioada efectuării practicii în instituţia respectivă, studentul(a) a respectat planul de
efectuare acesteia stabilit de coordonator. Astfel, studentul(a) a făcut cunoştinţă cu structura şi
principiile organizatorice ale activităţii sale.
În perioada practicii, studentul(a) _______________________________________a luat
cunoştinţă cu activitatea sportivă a instituţiei, și special cu organizarea, dirijarea, elaborarea,
generalizarea, implementarea și aplicarea unui plan de antrenament de fitness. Studentul(a) a efectuat
toate cerinţele îndrumătorului, urmînd planul a unităţii de petrecere a timpului liber sănătos. A
interacţionat cu diferite categorii de oameni, a urmărit abilităţile, nivelul de dezvoltare a calităţilor
lor motrice și starea lor de sănătate pe tot parcursul practicii.
Studentul(a) la fel a studiat atribuţiile şi îndatoririle antrenorului de fitness.
Studentul(a) a dat dovadă de cunoaşterea ştiinţelor din sfera educaţiei fizice şi sportului,
demonstrând aptitudini de aplicare în practică a acestora.
În perioada vizată, studentul(a) a manifestat o atitudine conştientă faţă de prezenţa sa la
practica cât şi de sarcinile puse de conducătorul practicii în termen şi calitativ, exprimând interesul
de a se perfecţiona în domeniul dat.
În urma efectuării practicii studentul(a) a fost apreciat cu nota_________de către
îndrumătorul ________________________________.

Semnătura
Stampila instituţiei ______________________.