Sunteți pe pagina 1din 25

Situaţia stocurilor de mărfuri (produse) pe depozite (în buc.

)
Produse Depozit 1 Depozit 2 Depozit alpha
Produs A 450 12 0
Produs B 25 78 145
Produs C 30 20 8
Produs D 1400 300 20

Exemple de utilizare
Alegerea celui de-al doilea element dintr-o lista enumerativă de constante ("Produs A"; "Produs B"; "Produs C"; "
Produs B

Alegerea celei mai mici valori a stocului ce corespunde primului element (Depozit 1)
se pune index 1 la functia Choose pt. a lua din primul cimp 25
Alegerea celei mai mari valori a stocului ce corespunde unui depozit
Depozitul nr. 3
Stocul maxim 145 145
Produs A"; "Produs B"; "Produs C"; "Produs D")
Produs B 450

25 12 12
0
Situaţia stocurilor de mărfuri (produse) pe depozite (în buc.)
Produse Depozit 1 Depozit 2 Depozit 3
Produs A 450 12 0
Produs B 25 78 145
Produs C 30 20 8
Produs D 1400 300 20

Exemple de utilizare
Numărul coloanei / liniei ce corespunde adresei de celulă C3 3

Numărul primei coloane / linii ce corespunde câmpului B3:B6 2

Numărul de coloane / linii ce corespunde câmpului B3:D6 3

Numarul de campuri aferenre tabelului de produse B3:D20 54


3

3 3

4
Situaţia stocurilor de mărfuri pe depozite
Denumire Produs Depozit 1
Produs A 450 buc.
Produs C 30
Produs D 1400

Posibilităţi de referire a celulei B3 cu functia ADDRESS

'celula din coloana a doua linia a 3-a adica '!$B$3

$B$3

B$3

$B3

B3
R3C2
'4'!$B$3
'5'!B3
$B$3
la functia ADRESS se pun astfel argumentele: pe primul loc este specificare liniei(rindul=ROW se poate folosi si functia ROW)
apoi al treilea argument daca este apoi al patrulea argument daca este
1 lipeste
10
1 0
1 1
2 lipseste
2 1
2 2
3 lipseste
3 1
3 2
4 lipeste
4 1
4 2
=ADDRESS(3,2,1,1,"celula din coloana a doua linia a 3-a adica ")

=ADDRESS(3,2,1,)

=ADDRESS(3,2,2)

=ADDRESS(3,2,3)

=ADDRESS(3,2,4) $B$3
=ADDRESS(3,2,1,0) R3C2
=ADDRESS(3,2,1,1,4)

=ADDRESS(ROW(B3),COLUMN(B3),,,)
W se poate folosi si functia ROW), pe al doilea loc coloana(Column)
apoi al 5-lea argument daca este
lipseste =ADDRESS(3,2,1,,)
=ADDRESS(3,2,1,0)
o cifra (de ex. 9 se va scrie ca nume de foaie) =ADDRESS(3,2,1,0,9)
un text =ADDRESS(3,2,1,1,"exemplu")
=ADDRESS(3,2,2,)
=ADDRESS(3,2,2,1)
=ADDRESS(3,2,2,2)
=ADDRESS(3,2,3,)
=ADDRESS(3,2,3,1)
=ADDRESS(3,2,3,2)
=ADDRESS(3,2,4,)
=ADDRESS(3,2,4,1)
=ADDRESS(3,2,4,2)
$B$3
R3C2
'9'!R3C2
exemplu!$B$3
B$3
B$3
B$3
$B3
$B3
$B3
B3
B3
B3
Nomenclator Clienti câmp denumit Linie_Antet
Cod Nume Cod
Adresa Localitate Judeţ
Client Client Fiscal
100 Client1 Str. Florilor nr.36 bl.8 Pitesti Arges 4655645
101 Client2 Str. Sincai nr.45, sc. B Bucuresti Bucureşti 13246873 câmp
denumit
102 Client7 Str. Averescu Brasov Braşov 96325814 Clienti
104 Client4 Str. 1 Mai nr.36, bl A8 Ploiesti Prahova 75315946
105 Client3 Str. 9 Mai Bucuresti Bucureşti 23187946
107 Client7 Str. Plopilor nr.1 Bârlad Vaslui 64821973
108 Client8 Str. Luterană nr. 3 Deva Hunedoara 57351984
câmp denumit Cod_Client
Căutarea poziţiei liniei pe care se găseşte o valoare
M 104 Linia 5 ="Linia "&MATCH(C14,Cod_Client)
A Linia 5 ="Linia "&MATCH(104,B3:B10)
T
C Căutarea poziţiei coloanei pe care se găseşte o valoare
H Cod Fiscal Coloana 6 ="Coloana "&MATCH(C17,Linie_Antet,0) Coloana 6
Coloana 6 ="Coloana "&MATCH("Cod Fiscal",B3:G3,0) Coloana 6
Coloana 6 ="Coloana "&MATCH(G3,B3:G3,0) Coloana 6
Căutarea unei valori în raport cu coordonatele relative ale unei cereri de interogare
I Care este codul fiscal al clientului cu codul 104 ?
N
D
E 104 75315946 =INDEX(Clienti,5,6)
X
Cod Fiscal 75315946
=INDEX(Clienti,MATCH(B23,Cod_Client,0),MATCH(B24,Linie_Antet,0))

Cod Nume Cod


Adresa Localitate Judeţ
Client Client Fiscal
100 Client1 Str. Florilor nr.36 bl.8 Pitesti Argeş 4655645
101 Client2 Str. Sincai nr.45, sc. B Bucuresti Bucureşti 13246873
102 Client7 Str. Averescu Brasov Braşov 9632581
104 Client4 Str. 1 Mai nr.36, bl A8 Ploiesti Prahova 75315946
105 Client3 Str. 9 Mai Bucuresti Bucureşti 23187946
107 Client7 Str. Plopilor nr.1 Bârlad Vaslui 64821973
108 Client8 Str. Luterană nr. 3 Deva Hunedoara 57351984

3 <===== Numărul liniei


Combo Box
Alegeti din lista derulanta

List Box

Codul fiscal rezultat : 9632581


="Coloana "&MATCH(C17,B3:G3,0)
="Coloana "&MATCH("Cod Fiscal",Linie_Antet,0)
="Coloana "&MATCH(G3,Linie_Antet,0)
Cheia de
consultare
Valoare returnată din coloana
Coloana 3 (Marca) căutată în
2, aferentă domeniului "Nume
Coloana 2 prima coloană a
Prenume"
tabelului de
consultare

10 Popa Florin
Salariul
Marca Nume Prenume
incadrare
8 Popescu Marius 1,200 €
9 Albu Constanta 1,510 €
10 Popa Florin 2,100 €
11 Cucuiat Mihaela 1,350 €
12 Greus Marcel 850 €
13 Iorga Marian 1,200 €
14 Manta Carmen 1,800 €
15 Nedelcu Maria 2,500 €
16 Vasiliu Marcela 3,000 €
Valoare returnată din
coloana 3, aferentă
domeniului "Salariul de
incadrare"

2,100 €
Format-Cells-Number-Custom: Format-Cells-Number-Custom:
Type:dddd dd.mmmm.yyyy Type: #.##0" lei/Euro"

Cheia de consultare
Ziua de
Data cotaţiei BNR Curs Euro Data cotaţiei BNR
cotaţie
0 1/12/2009 4.142 1/19/2009
1 1/13/2009 4.143 1/13/2009
2 1/14/2009 4.148
3 1/15/2009 4.132
4 1/16/2009 4.134 <------- A se vedea formatarea condition
5 1/19/2009 4.139
6 1/20/2009 4.150
7 1/21/2009 4.175
8 1/22/2009 4.180
9 1/23/2009 4.201
10 1/26/2009 4.201
11 1/27/2009 4.198
12 1/28/2009 4.178
13 1/29/2009 4.160
14 1/30/2009 4.231
15 2/2/2009 4.217
16 2/3/2009 4.224
17 2/4/2009 4.231
18 2/5/2009 4.238
19 2/6/2009 4.245
20 2/9/2009 4.251
21 2/10/2009 4.258
22 2/11/2009 4.265
23 2/12/2009 4.272
24 2/13/2009 4.279
25 2/16/2009 4.285
26 2/17/2009 4.292
27 2/18/2009 4.299
28 2/19/2009 4.306
29 2/20/2009 4.313
30 2/23/2009 4.319
31 2/24/2009 4.326
32 2/25/2009 4.333
33 2/26/2009 4.340
34 2/27/2009 4.346
35 3/2/2009 4.353
36 3/3/2009 4.360
37 3/4/2009 4.367
38 3/5/2009 4.374
39 3/6/2009 4.380
40 3/9/2009 4.387
41 3/10/2009 4.394
42 3/11/2009 4.401
43 3/12/2009 4.408
44 3/13/2009 4.414
45 3/16/2009 4.421
46 3/17/2009 4.428
47 3/18/2009 4.435
48 3/19/2009 4.442
49 3/20/2009 4.448
50 3/23/2009 4.455
51 3/24/2009 4.462
52 3/25/2009 4.469
53 3/26/2009 4.476
54 3/27/2009 4.482
55 3/30/2009 4.489
56 3/31/2009 4.496
57 4/1/2009 4.503
58 4/2/2009 4.510
59 4/3/2009 4.516
60 4/6/2009 4.523
61 4/7/2009 4.530
62 4/8/2009 4.537
63 4/9/2009 4.544
64 4/10/2009 4.550
65 4/13/2009 4.557
66 4/14/2009 4.564
67 4/15/2009 4.571
68 4/16/2009 4.578
69 4/17/2009 4.584
70 4/20/2009 4.591
71 3/16/2004 4.598
72 4/22/2009 4.605

Tabelul de consultare declarat pe


coordonatele B7:C80 va fi
denumit "Cotatii"
Curs Euro recuperat
4.1390 lei/Euro
4.1430 lei/Euro

vedea formatarea conditionala


Identificator Denumire
produs produs
Data Factura Sat, 19 January 2019 1001 Produs1
1002 Produs2
Curs Euro 4.380 lei 1003 Produs3
1004 Produs4
1005 Produs5
Valoare
Cod produs Cantitate livrată
factură (lei) 1006 Produs6
1002 1.2 t 99.864 1007 Produs7
1005 3.0 t 229.950 1008 Produs8
1007 2.5 t 602.250 1009 Produs9
1004 1.9 t 624.150 1010 Produs10
1011 Produs11
1012 Produs12
1013 Produs13
1014 Produs14
1015 Produs15
1016 Produs16
=IF(AND(Data_factura > Data_debut_promotie; Data_factura < Data_sfarsit_promotie;
1017 Produs17 Cantita
1018 Produs18
(Cantitate_livrata - Cantitate_discount) * Pret_unitar_€ * (1-Discount)
1019*Curs_euro
Produs19 + Cantitate_d
1020 Produs20
Cant_livrata * Pret_unitar_€ * Curs_euro)
Câmpul E2:K22 ="Nomenclator"
Cantitate Discoun
Preţ unitar (€) Data debut promoţie Data sfârşit promoţie
discount t (%)
36.25 € - -
19.00 € 1.0 t 7% Sunday, March 01, 2009 Monday, March 30, 2009
37.50 € - -
75.00 € - -
17.50 € - -

22.50 € 1.3 t 15% Saturday, February 02, 2008 Monday, February 18, 2008
55.00 € 2.0 t 3% Friday, January 25, 2008 Friday, February 15, 2008
15.00 € 1.7 t 10% Friday, May 01, 2009 Thursday, May 07, 2009
41.00 € - -
33.75 € - -
12.50 € - -
16.00 € 2.5 t 15% Friday, February 01, 2008 Saturday, February 09, 2008
29.25 € - -
30.00 € - -
55.00 € - -
19.50 € - -
32.50 €
it_promotie; Cantitate_livrata 1.3 t
> Cantitate_discount);
18% Saturday, March 15, 2008 Sunday, March 30, 2008
18.00 € 2.0 t 10% Friday, March 20, 2009 Monday, March 23, 2009
rs_euro + Cantitate_discount
20.25 € * Pret_unitar_€
1.0 t 6% * Thursday,
Curs_euro; January 10, 2008 Sunday, January 20, 2008
17.33 € - -
Campul B4:J6 = Tabel_consultare_orizontala
Cod Produs 100 101 102 103 104 105
Denumire Produs produs1 produs2 produs3 produs4 produs5 produs6
Pret unitar 13.5 19 34 125 80 57.5

Sa se recupereze din tabelul de consultare Denumirea de produs si Pretul unitar

Cod Produs 102


Denumire Produs produs3 =HLOOKUP($B$10,Tabel_consultare_orizontala,2)
Pret Unitar 34 =HLOOKUP($B$10,Tabel_consultare_orizontala,3)
ultare_orizontala
109 110 114
produs7 produs8 produs9
34 45 60
Nume Client →
Denumire produs Client 1 Client 2 Client 3 Client 4 Client 5
¯
Produs 1 162 buc. 189 buc. 180 buc. 192 buc. 106 buc.
Produs 2 114 buc. 104 buc. 18 buc. 20 buc. 124 buc.
Produs 3 64 buc. 26 buc. 87 buc. 39 buc. 137 buc.
Produs 4 57 buc. 123 buc. 51 buc. 200 buc. 74 buc.
Produs 5 68 buc. 58 buc. 159 buc. 88 buc. 194 buc.
Produs 6 99 buc. 103 buc. 115 buc. 154 buc. 105 buc.
Produs 7 11 buc. 88 buc. 100 buc. 59 buc. 95 buc.
Produs 8 36 buc. 7 buc. 193 buc. 7 buc. 70 buc.
Produs 9 54 buc. 91 buc. 52 buc. 63 buc. 177 buc.

Nume Client Client 1 Den. Produs Produs 2

Cant. Produs 114 buc.


114 buc.
Data Vechimea Salariu
Nume Prenume Sucursala Departament
angajării (ani) încadrare
POPESCU Viorel Dan Doctor Felix Creditare Apr-2006 12 ani 1,900 €
MIHAI Carmen Ştefan cel Mare Creditare Sep-1980 38 ani 2,900 €
POPA Florin Ştefan cel Mare Corporaţii Jun-1999 19 ani 2,550 €
ALBU Constanta Doctor Felix Creditare Feb-1970 48 ani 2,900 €
NEDELCU Mihai Ştefan cel Mare Oficiul juridic Jun-1985 33 ani 3,200 €
CHIRU Bogdan Plevnei Oficiul juridic Dec-1979 39 ani 3,200 €
ALBITER Oana Plevnei Creditare Oct-1983 35 ani 2,900 €
VLAD Petru Ştefan cel Mare Relaţii clienţi Aug-2001 17 ani 2,670 €
CONSTANTIN Ana Doctor Felix Corporaţii May-2004 14 ani 2,300 €
MONDREA Laura Ştefan cel Mare Creditare Apr-2006 12 ani 1,900 €
SAVU Cătălin Ştefan cel Mare Asigurari Mar-1978 40 ani 2,900 €
PANAIT Cornel Ştefan cel Mare Asigurari Oct-1984 34 ani 2,900 €
COMAN Aura Ştefan cel Mare Asigurari Dec-2006 12 ani 2,080 €
BLAGA Mădălina Plevnei Corporaţii Aug-1981 37 ani 2,800 €
MIHAI Dinu Doctor Felix Oficiul juridic Jul-1979 39 ani 3,200 €
DEDU Natalia Ştefan cel Mare Corporaţii Feb-2006 12 ani 2,300 €
GANEA Pavel Ştefan cel Mare Creditare Nov-2002 16 ani 2,350 €
SORESCU Liana Plevnei Creditare Apr-2006 12 ani 1,900 €
PETRE Cristina Doctor Felix Relaţii clienţi Apr-1980 38 ani 3,350 €
MANESCU Andreea Ştefan cel Mare Corporaţii Apr-2006 12 ani 2,300 €
VISAN Alexandra Plevnei Oficiul juridic Nov-1975 43 ani 3,200 €

< 5 ani 5-10 ani 10-15 ani 15-20 ani 20-25 ani >=25 ani
Vechime →
¯
Departamente 0 ani 5 ani 10 ani 15 ani 20 ani 25 ani
Creditare 1,000 € 1,200 € 1,900 € 2,350 € 2,670 € 2,900 €
Corporaţii 1,050 € 1,180 € 2,300 € 2,550 € 2,710 € 2,800 €
Oficiul juridic 1,120 € 1,400 € 2,450 € 2,600 € 2,790 € 3,200 €
Relaţii clienţi 1,100 € 1,180 € 2,500 € 2,670 € 3,030 € 3,350 €
Asigurari 1,000 € 1,070 € 2,080 € 2,200 € 2,500 € 2,900 €
Câmpul B2:O11 = "Indici"
Categorie
Mijloc Fix 1995 1996 1997 2000 2001 2002 2003
1 0.150 0.168 0.186 0.240 0.258 0.276 0.294
2 0.100 0.125 0.150 0.225 0.250 0.275 0.303
3 0.080 0.100 0.120 0.180 0.200 0.220 0.240
4 0.075 0.870 0.665 0.050 0.845 0.640 0.435
5 0.100 0.160 0.220 0.400 0.460 0.520 0.580
6 0.050 0.110 0.170 0.350 0.410 0.470 0.530
7 0.200 0.220 0.240 0.300 0.320 0.340 0.360
8 0.085 0.114 0.143 0.230 0.259 0.288 0.317
9 0.427 0.450 0.475 0.550 0.575 0.600 0.625

2 5479
Coeficient
Număr de Valoare de Valoare
de
inventar inventar reevaluată
reevaluare

25479 12547.830 0.000 0.000

45490 6500.000 0.025 162.500


75485 19469.524 0.840 16354.400

15478 2523.699 0.204 514.835

1. Valoarea de inventar se recuperează din tabelul de consultare "Imobilizari", în funcţie de numărul de ordine

2. Coeficientul de reevaluare se extrage din tabelul "Indici", în funcţie de codul categoriei mijlocului fix (primul caracter al agre
şi de anul punerii în funcţiune (care se extrage din tabelul de consultare "Imobilizari", în funcţie de numărul de

3. Valoarea reevaluată se calculează aplicând coeficientul de reevaluare la valoarea de inventar, fiind rotunjită la un multip
Observaţie: Dacă anul de punere în funcţiune este anul curent, valoarea reevaluată va fi valoarea de inventar.
Câmpul Q2:U15 ="Imobilizari"
Număr Denumire Data punerii în Valoare de
2007 2008 ordine mijloc fix funcţiune inventar
0.866 0.984 5478 AAA 2/12/1998 2,523.70 lei
0.750 0.925 5479 BBB 2/18/2007 12,547.83 lei
0.620 0.940 5480 CCC 9/3/2000 3,550.00 lei
0.862 0.941 5481 DDD 1/25/1999 3,695.00 lei
0.820 0.880 5482 EEE 6/6/2006 1,754.01 lei
0.770 0.830 5483 FFF 11/8/2000 6,500.00 lei
0.840 0.960 5484 GGG 4/12/2000 2,765.82 lei
0.833 0.962 5485 HHH 6/14/2007 19,469.52 lei
0.725 0.850 5486 III 8/30/2001 4,785.00 lei
5487 JJJ 2/4/2002 1,548.78 lei
5488 KKK 8/6/1998 21,547.80 lei
5489 LLL 3/17/2004 3,583.00 lei
5490 MMM 3/21/2005 6,500.00 lei

numărul de ordine aferent agregatului "Număr de inventar"

locului fix (primul caracter al agregatului "Număr de inventar")


lizari", în funcţie de numărul de ordine aferent agregatului "Număr de inventar")

ventar, fiind rotunjită la un multiplu de rotunjire de 1 leu.


ată va fi valoarea de inventar.
Curs Euro 4.380 lei

Destinaţia Bucureşti

Denumire Cantitate Cheltuieli


produs livrată transp.
Produs1 1.2 t 54.75
Produs2 1.4 t 82.13
Produs3 2.9 t 328.50

Câmpul B12:F33 ="Tarife"


Cantitate
Braşov Bucureşti Ploieşti Predeal Sinaia
transport
1.0 t 20.00 € 13.75 € 13.50 € 15.00 € 12.50 €
1.1 t 22.50 € 17.50 € 15.00 € 30.00 € 25.00 €
1.2 t 25.00 € 12.50 € 22.50 € 38.75 € 37.50 €
1.3 t 27.50 € 15.00 € 30.00 € 52.50 € 50.00 €
1.4 t 30.00 € 18.75 € 37.50 € 65.00 € 62.50 €
1.5 t 32.50 € 22.50 € 45.00 € 77.50 € 75.00 €
1.6 t 35.00 € 26.25 € 52.50 € 90.00 € 87.50 €
1.7 t 37.50 € 30.00 € 60.00 € 102.50 € 100.00 €
1.8 t 40.00 € 33.75 € 67.50 € 115.00 € 112.50 €
1.9 t 42.50 € 37.50 € 75.00 € 127.50 € 125.00 €
2.0 t 45.00 € 41.25 € 82.50 € 140.00 € 137.50 €
2.1 t 47.50 € 45.00 € 90.00 € 152.50 € 150.00 €
2.2 t 50.00 € 48.75 € 97.50 € 165.00 € 162.50 €
2.3 t 52.50 € 52.50 € 105.00 € 177.50 € 175.00 €
2.4 t 55.00 € 56.25 € 112.50 € 190.00 € 187.50 €
2.5 t 57.50 € 60.00 € 120.00 € 202.50 € 200.00 €
2.6 t 60.00 € 63.75 € 127.50 € 215.00 € 212.50 €
2.7 t 62.50 € 67.50 € 135.00 € 227.50 € 225.00 €
2.8 t 65.00 € 71.25 € 142.50 € 240.00 € 237.50 €
2.9 t 67.50 € 75.00 € 150.00 € 252.50 € 250.00 €
3.0 t 70.00 € 78.75 € 157.50 € 265.00 € 262.50 €