Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

DATA: 05.12.2013
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Grădinița cu program normal Suiug
GRUPA: Mijlocie
EDUCATOARE: Silaghi Alexandra
CATEGORIA DE ACTIVITATE:
 DOS:
 Activitate practică
TIPUL DE ACTIVITATE: Formare de priceperi și deprinderi practice
MIJLOC DE REALIZARE: Lipire și șnuruire
TEMA ACTIVITĂŢII: ”Cizmulița lui Moș Nicolae”
OBIECTIV FUNDAMENTAL:
 Exersarea deprinderii de a introduce șnurul prin găurele și de a lipi
materialul pus la dispoziție pe un spațiu delimitat.
OBIECTIVE CADRU:
1. Îmbogățirea cunoștințelor despre materiale și caracteristicile lor, precum și
despre utilizarea de tehnici de lucru necesare prelucrării acestora în scopuri
realizării unor produse simple;
2. Formarea și consolidarea unor abilități practice specifice nivelului de
dezvoltare motrică;
3. Dezvoltarea simțului practic și estetic.
OBIECTIVE DE REFERINŢĂ:
1. Să cunoască și să utilizeze unelte simple de lucru pentru realizarea unei
activități practice.
2. Să cunoască diferite materiale de lucru, din natură sau sintetice.
3. Să identifice, să proiecteze și să găsească soluții pentru realizarea temei
propuse în cadrul activităților practice.
4. Să se comporte adecvat în diferite contexte sociale.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. Să denumească materialele puse la dispoziție pentru decorarea cizmuliței.
O2. Să execute corect șnuruirea prin găurelele perforate, coordonându-și corect
mișcările mâinii.
O3. Să lipească materialele primite pe un spațiu dat.
1
O4. Să-și exprime impresiile estetice, apreciind lucrările proprii și ale celorlalți.
O5. Să păstreze ordinea în timpul lucrului.
METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE:conversația, observația, explicația,
demonstrația, exercițiul.
MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT:scrisoarea primită de la Moș Nicolae, videoproiector,
lucrarea model, ghetuțe decupate din coala de
culoare roșie, pastă de lipit, șnur auriu/ argintiu,
vată, recompense.
DURATA ACTIVITĂŢII: 30min
BIBLIOGRAFIE:
 C.Popa, (2007) Elemente de pedagogie preșcolară aplicată, Editura Universității
din Oradea, Oradea.

2
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII
OBIECTIVE ACTIVITATEA
ETAPELE ACTIVITATEA
OPERAȚION
ACTIVITĂŢII EDUCATOAREI COPIILOR
ALE
1. Moment Se va asigura buna desfăşurare Copii intră şi se aşază pe
organizatoric a activităţii prin aerisirea sălii scaune.
de grupă, aranjarea
mobilierului și pregătirea
materialelor.

2. Pregătirea Se va realiza prin prezentarea Ascultă cu atenție


psihologică O5 unei scrisori primită de la Moș anunțul.
Nicolae.
Dis-de-dimineață, când veneam
spre grădiniță, m-am întâlnit cu
Moș Nicolae și l-am invitat în
grupa noastră pentru a vedea
cât de multe cunoașteți voi
despre el.
El e foarte ocupat, dar totuși
mi-a lăsat o scrisoare.
Citesc scrisoarea primită de la
Moș Nicolae. Ascultă.

3. Anunțarea O5 Educatoarea le va preciza


temei și a copiilor titlul activității: 2-3 copii repetă tema
obiectivelor „Cizmulița lui Moș Nicolae.” activității.
Se va realiza citirea scrisorii
primite de la Moș Nicolae.
4. Reactualiza- O1 Se prezintă povestea lui Mos Privesc cu atenție pe
rea Nicolae pe videoproiector. videoproiector.
cunoştinţelor Se adresează întrebări pentru
teoretice asigurarea reținerii poveștii.
5. Intuirea O2 Li se prezintă copiilor modelul Ascultă cu atenției
planşei realizat de educatoarei: „ explicațiile educatoarei.

3
model Aceasta este cizmulița pe care
eu am realizat-o pentru ca Moș
Nicolae să-mi poată lăsa daruri
în ea. Vreți să realizați și voi Răspund la cerințele
astfel de cizmulițe? Vreau să-mi educatoarei.
spuneți ce materiale aveți pe
măsuțe!”
6. Explicarea O3 Explic și demonstrez modul de Copii ascultă cu atenție
modului de lucru pentru realizarea temei explicațiile propunătoarei.
lucru/ propuse.
Demonstra- Fiecare copil va șnurui
ţia model cizmulița primită. Șnurul va fi
trecut prin găurelele cizmuliței,
coordonând corect mișcările
mâinii drepte: dedesubt-jos,
deasupra-sus. Pe partea de sus
se va lipi vată cu ajutorul
lipiciului, pentru a realiza
„blănița” acesteia.
7. Încălzirea O3 Vom executa câteva exerciții de Execută încălzirea mâinii.
muşchilor încălzire a mâinilor;exerciţii de
mâinii degete: închid pumnii , stoarce
rufe, cântăm la pian.
8. Executarea O4 Pe tot parcursul activității voi
independen- trece pe la fiecare băncuță,
tă a prezint elementele de
lucrărilor. O3 compartament, asigur condițiile Execută lucrările cu
Îndrumări optime, urmăresc modul de atenție.
relaționare între copii,cum
O5 comunică și interacționează cu
partenerii de grup dar și cu
accesoriile din activitate.

4
9. Evaluarea O1 Voi face aprecieri colective și
lucrărilor – individuale privind
criteriile de comportamentul copiilor, modul
evaluare în care au realizat lucrările, au
O2 colaborat. Copiii se vor deplasa Apreciază lucrările.
spre locul unde sunt expuse
lucrările și vor aprecia lucrările
celorlalți colegi.
10. Încheierea Se vor face aprecieri globale și
activității individuale asupra modului de
desfășurare a activității.
Copiii vor primi recompense.În
această formă de grupare vor
înconjura scăunelele și vor
părăsi sala de grupă.