Sunteți pe pagina 1din 3

Acizii carboxilici

Variantele reprezentării acizilor carboxilici.

O imagine generată pe computer reprezentând o grupă carboxil. Grupa carboxil nu poate exista singură.

Acizii carboxilici (compuși carboxilici) sunt acizi organici care conțin în molecula lor
o grupă funcțională carboxil (-COOH).
Formula generală a unui acid carboxilic este, deci, R-COOH.
Grupele carboxil sunt slab acide și sunt constituenți caracteristici pentru acizii
carboxilici. Sunt prezente în majoritatea acizilor organici, ceaa ce îi
face biodegradabili.
Reacția de adiție a grupei carboxil la un compus se numește reacție de carboxilare;
reacția de îndepărtare a grupei dintr-un compus se
numește decarboxilare. Enzimele care catalizează aceste reacții se
numesc carboxilaze și, respectiv, decarboxilaze .
Lungimea legăturii duble C=O din grupa carboxil poate fi calculată
prin spectroscopie.
Aceștia se denumesc prin prefixarea cu termenul acid și adăugând sufixul „oic“ la
numele hidrocarburii corespunzătoare. Există, de asemenea, și denumiri uzuale ale
acizilor.
Acizi saturați

Acid formic sau acid metanoic


Acid acetic sau acid etanoic

Acid propionic sau acid propanoic


Acizi nesaturați

Acid acrilic sau acid propenoic

Acid crotonic sau acid 2-butenoic


Acizi aromatici[modificare | modificare sursă]

Acid benzoic

Proprietăți fizice[modificare | modificare sursă]


Acizii organici pot fi substanțe lichide sau solide, în funcție de masa lor moleculară.
Cei inferiori sunt solubili în apă, iar cei superiori sunt solubili numai în solvenți
organici.
Punctele lor de fierbere și de topire sunt anormal de ridicate, pentru că între
moleculele de acid se formează legături de hidrogen, care sunt legături foarte
puternice de atracție electrostatică.

PROPRIETĂŢI CHIMICE:

I) Reacţii comune cu ale acizilor anorganici.


II) Reacţia de esterificare: această reacţie este specifică acizilor
carboxilici (în urma reacţiei acizilor carboxilici cu alcooli se
formează esteri).

Tăria acizilor carboxilici variază, în sensul că tăria înseamnă capacitatea (sau


ușurința) de a ceda protoni:

 odată cu creșterea numărului de atomi de carbon scade aciditatea;


 odată cu creșterea numărului de grupe carboxil crește aciditatea;
 odată cu creșterea gradului de ramificație a catenei acidului scade aciditatea;

METODE DE OBŢINERE:
 Printre cele mai cunoscute metode de obţinere se numără:
 a) oxidarea energică a alchenelor
 b) oxidarea arenelor
 c) oxidarea alchinelor cu legătură marginală (în prezenţă de
KMnO4)
 d) hidroliza esterilor

S-ar putea să vă placă și