Sunteți pe pagina 1din 2

F I Ş Ă D E L U C R U 31

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: DECODIFICATOARE


TEMA: Decodificatorul BCD – 7segmente CDB 446; CDB 447; SN74LS47 ; SN7447

Este utilizat când cifrele zecimale (în vederea afişării) sunt realizate din segmente.
Are 4 intrări (A, B, C, D) şi 7 ieşiri (a, b, c, d, e, f). În funcţie de combinaţia intrărilor se
activează una sau mai multe ieşiri. La aceste decodificatoare ieşirile sunt active în „0”
logic. Aceste decodificatoare se utilizează împreună cu afişaje care au ANODUL COMUN.

LT- asigură testarea segmentelor

LT= ”1” – toate segmentele aprinse

RBO- pentru funcţiile de ieşire 0-15

RBI- pentru afişarea lui 0

Capsula circuitului integrat

AC
10 9 8 7 6

AFIŞAJ 7 SEGMENTE CU ANODUL COMUN


KW1-521A

1 2 3 4 5
AC punct
A. PREZENTARE SCHEMEI ELECTRONICE
VCC
10V

R1 a
D 330Ω
R2
U1 b
330Ω
C 7 A OA 13 R3 U2
1 B OB 12 c
2 C OC 11 CA
6 D OD 10
OE 9 330Ω
B 3 ~LT OF 15 R4
5 ~RBI OG 14 d
4 ~BI/RBO
330Ω A B C D E F G
A 7447N R5
e
330Ω
R6
f
330Ω
R7 g
330Ω

B. SARCINI DE LUCRU
1. Realizează pe simulator schema electronică dată și verifică dacă funcționează corect.
2. Realizează practic, pe plăcuţa de probă montajul schemei date şi alimentează-l cu 10 V.
3. ATENȚIE! Pinul 8 al CI se conectează la (-) iar pinul 16 al CI se conectează la (+)
4. Conectează succesiv cele 4 intrări D, C, B, A la potenţialul 0V respectiv 10 V conform
tabelului de mai jos şi notează în tabel valorile logice ale ieşirilor “0” sau “1” în funcţie de
numărul afişat pe display.
Număr INTRĂRI IEȘIRI
zecimal D C B A
23 22 21 20 a b c d e f g
8 4 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
7 0 1 1 1
8 1 0 0 0
9 1 0 0 1