Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele:

FIŞĂ DE LUCRU
LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ
(„ odată/o dată”, „numai/ nu mai”, întruna/într-una”)

întruna ( continuu) numai ( doar) odată ( odinioară, cândva)


într-una ( într-o) nu mai ( acţiune) o dată ( o singură data)

 Mircea ___________________ ştia dacă mersese cu prietenul său ___________________


sau de două ori la un meci de baschet.
 ___________________ din zile, Alesia sosi la Delfinariul din Constanţa.Toată vara,
verişoara ei vorbise ___________________ despre delfini.
 Tudorel ___________________ merge la grădiniţă, el merge la şcoală.El are în ghiozdan
_________________ manualele, caietele de scriere şi penarul.El iese afară _________________
după terminarea temelor.
 Trăia ___________________ un împărat. Împăratul a încercat ___________________, de
două ori,iar a treia oară a reuşit să învingă duşmanul împărăţiei.
 Ea purta o coroniţă ___________________ din trandafiri.
 O să mănânc ___________________ o prăjitură.
 Putem să trecem strada ___________________ pe culoarea verde a semaforului.
 ___________________ încăpea îndoailă că florile sunt ale lui Viorel.
 Părinţii ei ___________________ puteau de bucurie.
 ___________________ el fusese treaz când toată lumea dormea.
 Trebuie ___________________ să fim atenţi la lecţie.
 Astăzi ___________________ pot termina cartea.
 ___________________ am fost şi noi în poiană.
 El atras cu arcul ___________________ şi încă ___________________.
 A fost ___________________ un prinţ năzdrăvan.
 Bunicul mai citi ___________________ povestea.
 Le-a mai citit ___________________ scrisoarea.
 ___________________ din zile, Bogdan a plecat cu prietenii din Clubul Cercetaşilor .
 Cercetaşii aveau ___________________ motive de bucurie pentru că au învăţat lucruri
noi.