Sunteți pe pagina 1din 3

Şi spunea Părintele: ''De ce nu faceţi să se căsătorească, aici ţi se opreşte

ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ PRO-VITA


şi voi la fel?! Dar care din voi se roagă neamul.'' Tot din cauza avorturilor... pentru născuţi şi nenăscuţi
când sunteţi însărcinate: Doamne, dă-mi S-a dus la Părintele o femeie
un copil bun, cuminte, care să-ţi însărcinată care nu voia să aibă copii.
slujească Ţie; pentru tine Doamne? Care Părintele i-a zis: ''Dacă tu nu faci copilul
din voi aţi citit în timpul sarcinii ăsta, fata asta, omori mama a doi preoţi.''
Acatistul Maicii Domnului şi alte cărţi Peste vreo 20 de ani fata a născut la
bisericeşti? Voi ziceţi că nu aveţi timp să rândul ei doi gemeni. Nu am aflat dacă au
vă rugaţi. Cereţi la Maica Domnului şi la ajuns preoţi dar sigur aşa este. (Taflan
Domnul Iisus Hristos şi vă vor da. Dacă Maria, com. Mândra)
nu faceţi rele, vă iese şi copilul aşa cum
îl doriţi'' ♦♦♦
Apoi, unei femei căreia îi murise Altădată Părintele a spus: ''Când
copilul atins de un tren i-a spus: ''Ştii de fărădelegile vor încleşta mintea şi inima
ce l-a atins trenul? Pentru că l-ai iubit oamenilor şi-i vor sălbătici aşa de tare,
mai mult decât pe Maica Domnului. Întâi încât vor zice că nu le mai trebuie
trebuie să-l iubeşti pe Dumnezeu şi apoi Dumnezeu şi Biserică şi preoţi, încât va
pe copil''. Altei femei i-a spus: ''Tu vii şi te fi sălbăticirea şi nebunia urii peste tot
plângi că copilul tău e beţiv, dar atunci pământul, atunci vine sfârşitul.''
când aţi zămislit copilul, soţul tău era
beat'', iar alteia care se plângea că are un ( ''Mărturii din Ţara Făgăraşului Din învăţăturile Părintelui
băiat hoţ i-a spus că şi ea a furat când era despre părintele Arsenie Boca'' - Editura
Agaton, 2004)
Arsenie Boca
însărcinată cu el. (Miloşan Violeta,
Recea)
Despre Părintele Arsenie Boca, P.S.
♦♦♦ Daniil Partoşanu ne mărturiseşte:
''...Aflându-te în prezenţa şi în
O bună parte din învăţăturile ASOCIAŢIA CREŞTIN-ORTODOXĂ apropierea Părintelui Arsenie, simţeai
Părintelui vizau familia; era cu ”PRO-VITA” pentru născuţi şi nenăscuţi prezenţa lui Dumnezeu, îl simţeai pe
desăvârşire împotriva avorturilor. Odată Filiala Craiova
Str. Matei Basarab nr.17 bis
Hristos trăind şi vorbind în Părintele
era o doamnă la Părintele şi se plângea Arsenie. Era şi este un lucru exraordinar
Tel: 0251481302;0721377094
că are un singur băiat care nu se E-mail: provitacraiova@yahoo.com - cum spunea cineva - în viaţa noastră, în
căsătoreşte. Părintele i-a spus: ''Nici nu o Web: www.provita-craiova.com
viaţa oamenilor, să întâlnim un sfânt. Eu franzela, acel om a dispărut pur şi simplu. mâncare, daţi-le apă... Dacă voi nu faceţi
pot să spun că acest lucru l-am simţit şi Când a întins mâna acela nu mai era! bine, cum de aşteptaţi binele!?
l-am trăit şi sunt absolut convins şi Atunci a avut un fior, un înţeles adânc: La ţiganii tineri să nu le daţi că e
responsabil de ceea ce spun acum.'' era Hristos! Era chipul de care vorbea păcat.
Isaia, chipul durerilor, mielul care ia Toţi tinerii pot munci''. (Paraschiva
♦♦♦ păcatele noastre. Anghel, Dejani)
Părintele Arsenie Boca spunea că A spus părintele Arsenie că atunci a
înţeles multe lucruri, ceea ce într-o viaţă ♦♦♦
Domnul Iisus Hristos vine în viaţa noastră
din vreme în vreme, ca persoană, ca să nu întreagă, chiar duhovnicească, n-ar fi
putut înţelege. Când îl vezi pe Hristos viu Mai spunea Părintela Arsenie: ''Când
se uite adevărul absolut al existenţei sale eram copil, în casa mamei mele era o
reale. Şi el L-a întîlnit de câteva ori, iar şi adevărat, atunci şi credinţa devine vie,
de nezdruncinat. Nu te clatini la orice icoană a Maicii Domnului care-mi plăcea
asta l-a şi schimbat, ca om. A fost trimis foarte mult. Odată am întrebat-o pe
în Basarabia la Chişinău, ca să înveţe vorbă a unora, nu te sminteşti la orice
faptă, ci rămâi cu Hristos şi în Hristos. mama: -De ce îmi place aşa de mult acea
metaloplastia, să facă icoane din acelea icoană? Iar ea mi-a spus: -Ei, dragul
acoperite cu metal. Atunci a avut loc şi (Pr. Ciprian Negrean)
meu, cât te-am purtat în pântece, foarte
cedarea Basarabiei către Rusia(1940). ♦♦♦ mult m-am uitat şi m-am rugat la această
Ruşii au lăsat o singură zi în care cine icoană''.
voia putea să plece. Părintele a ajuns la Ne-a spus o dată cum a văzut pe Altădată ne-a spus: ''Mama mea când
ultimul tren. Oamenii se împingeau Domnul Hristos în Gară la Ploieşti. a rămas însărcinată cu mine s-a uitat la
disperaţi ca să ajungă în tren, renunţau şi Plângea Părintele când îşi amintea şi icoana Maicii Domnului şi a pictat-o în
la bagaje numai să nu rămână la ruşi. Şi plângea şi lumea din sală. Spunea că l-a inima ei. A pictat-o rugându-se la Maica
el avea un mic bagaj şi o franzelă care văzut pe Domnul Hristos plin de bube, Domnului, cum se rugau Sfinţii Ioachim şi
să-i ţină de foame până ajungea la amărât şi fără căciulă. S-a uitat la el şi s- Ana: ''Maica Domnului, îţi cer un copil,
mânăstire. Se uita cu milă la oameni, a gândit să-i dea căciula lui de călugăr: fie parte bărbătescă fie parte femeiască,
când a văzut aproape de el pe cineva ''M-am întors să i-o dau dar nu l-am mai care să îţi slujească ţie, Maicii Domnului
îmbrăcat sărăcăcios care se uita şi el cu văzut''. şi Domnului Iisus Hristos. Nu pentru
atâta milă la acei oameni cum nu mai Ne spunea cât de amărât a ajuns mine îl cer''. După ce-am terminat
văzuse în viaţa lui aşa ceva. Atâta durere Domnul Hristos din cauza păcatelor studiile, mama credea că am să mă
exprimau ochii lui încât primul gest al nostre(atunci era şi comunismul în floare) stabilesc ca orice om la casa lui. Când a
părintelui a fost să se aplece să ia şi ne sfătuia: '' Faceţi milostenie, daţi la aflat ce intenţii aveam (să se călugărească
franzela şi să i-o dea lui. Dar, în acele săraci, daţi la neputincioşi, la orbi, la -n.n), mi-a luat capul în mâini, m-a
fracţiuni de secundă cât s-a aplecat să ia şchiopi. Cercetaţi bolnavii, daţi-le de sărutat şi m-a binecuvântat zicându-mi:
-O, dragul meu şi scumpul meu, de
când mă rog eu pentru asta!" De aceea a
fost Părintele Arsenie omul lui Dumnezeu,
pentru că a fost cerut prin rugăciune,
crescut cu rugăciune.