Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Clasa : a IX-a
Profesor : Irimia Simona
Profesor metodist: Diaconu Dorina
Unitatea de Învăţământ : Colegiul Tehnic „Petru Poni” Roman
Unitatea de învăţare : Geometrie.
Titlul lecţiei : Suma a doi vectori. Diferenta a doi vectori. Inmultirea unui vector cu un scalar
Tipul lecţiei : Predare
Durata : 50 minute.
Locul desfăşurării : Sala de clasă.

COMPETENŢE GENERALE
● Descrierea unei configuraţii geometrice analitic sau utilizând vectori;
● Exprimarea analitică, sintetică sau vectorială a caracteristicilor matematice ale unei configuraţii geometrice,
● Modelarea unor configuraţii geometrice analitic, sintetic sau vectorial.

STRATEGII DIDACTICE

Metode de învăţare/ de instruire:


Conversaţia euristică Explicaţia Problematizarea
Algoritmizarea Exerciţiul

Forme de organizare a clasei : Frontală Individuală

Forme de evaluare : Observaţia Aprecierea

Resurse materiale :
Materiale didactice : fişe de lucru, manual,
Mijloace de învăţământ : tabla, creta.

Resurse procedurale :
Investigaţia ştiinţifică.
Observarea sistematică a elevului.
Rezolvarea de probleme/situaţii problemă.

Secvenţele activităţii
didactice Captarea atenţiei.
Anunţarea competenţelor.
Transmiterea de noi informatii.
Fixarea cunoştinţelor, prezentarea de material pentru fixarea
cunoştinţelor. Asigurarea feed-back-ului, tema pentru acasă.

Obiective operationale
La sfârşitul orei, elevul va fi capabil :
O1. să aplice proprietatile sumei a doi vectori,
O2. Sa calculeze diferenta a doi vectori,
O3. Sa urilizeze in probleme proprietatile inmultirii unui vector cu un scalar

ETAPELE LECŢIEI

I. Captarea atentiei
II. Reactualizarea : Recapitularea notiunilor dobandite in lectiile anterioare.
III. Prezentarea situaţiei: Profesorul informează elevii, despre conţinutul si obiectivele lectiei

1
IV. Transmiterea de noi notiuni :

Adunarea a doi vectori


Daca avem doi vectori, sa spunem a⃗ =[4, 2]asi vectorul b⃗ =[−23], atunci
suma celor doi ar insemna sa adunam numerele care sunt pe acelasi rand:
a⃗ +b⃗ =[4,2]+[−2,3]=[2,5]
Ne aducem aminte ca numarul de sus arata cat de mult un vector se duce
la dreapta, pe axa Ox (sau daca este negativ, la stanga) iar numarul de jos, cat de
mult de duce in sus, pe axa Oy.

Iar rezultatul va fi un nou vector care va respecta coordonatele [2,5]:

Cand calculam suma a doi vectori nu trebuie neaparat sa incepem din


origine, dar e mai simplu de vizualizat daca facem asta.

Metoda grafica
Chiar daca nu stim dimensiunile unui vector ne putem folosi doar de grafic
si de sistemul de axe pentru a aduna doi vectori.
O metoda simpla este sa pornim cu un vector, sa spunem b⃗ si apoi la finalul lui (in punctul lui extrem) sa
continuam cu a⃗ . Apoi daca unim originea cu punctul final ne va da rezultatul sumei:

Bineinteles ca am putea sa incepem si cu a⃗ , am obtine acelasi lucru.

Aceasta metoda se numeste metoda


triunghiului pentru ca in final vedem ca ne rezulta un
triunghi.

O alta metoda de a reprezenta o suma este metoda paralelogramului. Cu


aceasta vom adauga doua linii paralele cu vectorii initiali din care ne va rezulta un
paralelogram:

Proprietatile adunarii
Avem si cateva proprietati ale adunarii intre vectori:
1. Adunarea este asociativa: (a⃗ +b⃗ )+c⃗ =a⃗ +(b⃗ +c⃗ )
2. Adunarea este comutativa: a⃗ +b⃗ =b⃗ +a⃗
3. Exista un vector nul 0⃗ astfel incat: a⃗ +0⃗ =0⃗ +a⃗ =a⃗
4. Pentru orice vector a⃗ exista un vector - a⃗ (opusul vectorului a⃗)
astfel incat a⃗+ -a⃗= 0⃗.

Scaderea a doi vectori

Diferenta dintre doi vectori se poate afla destul de simplu folosind sistemul de axe.
De exemplu daca avem urmatorii doi vectori a⃗ a→ si b⃗ b→:

Atunci diferenta dintre cei doi, si mai exact a⃗ −b⃗ va fi vectorul c⃗:

2
Vedem ca atunci cand calculam diferenta vom uni extremitatea celui de-al doilea vector
(in acest caz b⃗ ) cu cea a primului (adica a⃗ ).
Daca vrem sa calculam b⃗ −a⃗atunci ne va rezulta d⃗, care vedem ca este opusul lui c⃗ .
Deci vectorul care va rezulta, va uni al doilea vector cu primul.
De ce?
Un mod de a intelege acest rezultat este sa ne gandim la diferenta dintre doi vectori drept
o suma:
a⃗ −b⃗ =c⃗ ⇒a⃗ =b⃗ +c⃗
Daca este sa privim a⃗ drept rezultatul dintre b⃗ si c⃗ atunci ne e simplu sa gasim c⃗care
sa completeze acea suma:

Asadar, noi trebuie sa gasim c⃗ astfel incat b⃗ +c⃗ =a⃗ . Si apoi acel vector va fi mutat
astfel incat sa uneasca extremitatile vectorilor care se scad.

O alta metoda este sa ne imaginam


ca a⃗ −b⃗ =a⃗ +(−b⃗ ).
Asadar avem primul vector adunat cu opusul celui
de-al doilea, iar grafic ar arata astfel:

In suma vom uni punctul de start al primului vector


cu extremitatea celui de-al doilea, si ne va rezulta
acelasi vector c⃗
Calculul matematic
Putem bineinteles afla diferenta dintre vectori si
matematic.
De exemplu, pentru vectorii de mai devreme
avem a⃗ =[4,2] si b⃗ =[2,5], atunci:
a⃗ −b⃗ =[4,2]−[2,5]=[2,−3].
Si daca ne uitam la c⃗ , vedem ca el chiar se deplaseaza 2 unitati la dreapta si 3 in
jos, adica [2−3].

Inmultirea unui vector cu un scalar

Atunci cand vrem sa in multim un numar xx cu un vector v⃗ v→ nu vom face


altceva decat sa marim vectorul de x ori.
Si anume, daca avem vectorul v⃗ =[4,2], atunci 2⋅v⃗ va fi de doua ori mai lung:
2⋅v⃗ =[8,4]
Putem sa inmultim si cu un numar mai mic decat 1: 1/2⋅v⃗ =[2, 1]

Cand avem un numar pozitiv, ca pana acum pur si simplu schimbam dimensiunea
vectorului in functie de numarul cu care este inmultit. Daca avem un numar
negativ, atunci se schimba si dimensiunea dar si sensul vectorului: −12⋅v⃗ =[−2−1]

3
Proprietati ale inmultirii unui vector cu un scalar

a)

b) Dacă , atunci are acelaşi sens cu , iar dacă are sensul opus lui .

c) Dacă sau atunci .


Proprietăţi:

1)

2) ,

3) ,

4) ,

Secvenţele Activitatea profesorului Activitatea Metode Procedee de


lectiei elevului evaluare
Captarea Se captează atenţia elevilor şi se verifică prezenţa Elevii se
atenţiei la oră pregătesc Conversaţia Observaţia
( 2 min ) pentru oră
Se verifică, individual / frontal , calitativ, cantitativ , Elevii urmăresc
Actualizarea tema pentru acasă, prin sondaj. noţiunile
cunoştinţelor Se reactualizează, noţiunea vector, coordonatele unui prezentate, Analiza
( 7 min. ) vector, operatii cu vectori răspund la Conversaţia răspunsurilor
intrebări.
Anunţarea Profesorul anunţă, competenţele vizate Elevii asculta cu
compet.(3’) atentie Conversaţia Observaţia
Dirijarea învăţării : Scriu pe caiete Observarea
Se transmit noţiunile teoretice referitoare la de la tabla. Explicaţia, sistematică a
Asigurarea
adunarea, scaderea a doi vectori si inmultirea unui Răspund la conversaţia elevilor, aprecierea
transferului.
( 35 min. ) vector cu un scalar întrebările răspunsurilor
profesorului. primite.
Tema Tema pentru acasă : Notează tema. Activitate Notarea
pentru independe răspunsurilor
acasă. ntă.
(3 min)

4
5