Sunteți pe pagina 1din 1

REZULTATELE FINALE

la concursul de ocuparea a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de consilier clasa I,
grad profesional asistent
din cadrul Compartimentului Comunicare şi Relaţii publice

Având în vedere prevederile art. 62 alin (2) şi (3) din H.G. nr. 611/2008 pentru
aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, Comisia de
concurs comunică următoarele rezultate finale :

Nr. Numele şi Funcţia publică Punctajul Punctajul Punctajul Rezultatul


crt. prenumele pentru care se probei interviului final concursului
candidatului organizează scrise
concursul
Consilier clasa I, grad profesional asistent- Compartimentul Comunicare şi Relaţii publice

CIOLĂNEŞTEANU Consilier clasa I,


1. FLORENTINA- grad profesional 63p. 94p. 157p. Admis
ALEXANDRA asistent
Consilier clasa I,
SIMIONESCU ANA-
2. MARIA grad profesional 72,66p. 62p. 134,66 Respins
asistent
Consilier clasa I,
TOADER BOGDAN-
3. IONUŢ
grad profesional 60 p. 82p. 142p. Respins
asistent

 Afişat astăzi, 03.11.2014, ora 14:00

Secretar al Comisiei de concurs


Ana SAFTA – Compartiment Resurse Umane ______________

Splaiul Independenţei nr.202E, Sector 6, Bucureşti


Tel.: 021.407.99.11, Fax.: 021.316.68.03
office@energie.gov.ro
www.energie.gov.ro