Sunteți pe pagina 1din 6

Responsabilitati si Roluri - HR Manager

Nr.
Crt.

2
3

4
5
6

9
10
11

12
Responsabilitati si Roluri - HR Manager

Responsabilitati

Evalueaza sistemele de evaluare a performantei, tine evidenta evaluarilor si asigura implementarea procesului.

Monitorizeaza schimbarile din piata muncii si companiile concurente.


Monitorizeaza procesul de identificare a nevoilor de formare si implementarea calendarului de training.

Gestioneaza conturile site-urilor de recrutare pentru promovarea pozitiilor deschise in cadrul organizatiei.
Sustine interviurile de selectie pentru angajati si colaboratori.
Organizeaza testarea candidatilor.

Ofera suport GM-ului local si echipelor de angajati si colaboratori prin sedinte consultative, evaluare rezultate,
prezentare consecinte.

Concepe rapoarte, situatii, centralizatoare pentru echipa de management locala si pentru Grup.

Evalueaza necesarul de personal in organizatie.


Evalueaza eficienta si eficacitatea canalelor de recrutare.
Evalueaza nivelul de motivatie al candidatilor si gradul de compatibilitate cu postul si cu echipa.
Evalueaza gradul de motivatie, satisfactia si nivelul de implicare al angajatilor prin instrumente dedicate,
intalniri individuale, analiza comportamentelor si propune modalitati de imbunatatire.
HR Manager

Timp
Roluri asociate Frecventa
alocat

Monitor 11% permanent

Evaluator, psiholog, periodic, in functie de nevoile


5%
intervievator identificate.

Consultant informat 10% permanent

Raportor 8% lunar sau cind este nevoie

Evaluator 10% lunar/trimestrial


44%