Sunteți pe pagina 1din 18

Aria curriculară : LIMBĂ ŞI COMUNICARE

Disciplina : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ


Clasa : a III-a
Data : 07-XII-2015
Unitatea tematica : De sarbatori
Subiectul : Substantivul
TIPUL LECTIEI: recapitulare şi sistematizare
Forma de realizare:activitate integrata
Prof.inv.primar:Sanda Mariana Simona
Scopul lecţiei :
Consolidarea cunoştinţelor despre substantiv
Sesizarea utilizării corecte a ortogramelor în enunţuri
DOMENII IMPLICATE IN ACTIVITATE:
1.Limba si literatura romana
2. Stiinte ale naturii
3.Arte vizuale si abilitati practice
OBIECTIVELE OPERATIONALE:
 să recunoască substantivele dintr-un şir de pǎrţi de vorbire;
 să utilizeze corect cuvintele l-a/la , ne-am/neam în scris ;
 să alcătuiască propoziţii folosind cuvintele date;
 sǎ identifice substantive în funcţie de categoria pe care o denumesc ;
 să descopere sinonime şi antonime pentru substantivele date ;
 să transforme substantivele dintr-o propoziţie de la numărul singular la plural sau invers;
 să găsească cel puţin 10 substantive proprii din cele 14 cerute, lucrând în grup.
STRATEGII ŞI METODE: jocul didactic, observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, învăţarea prin
descoperire, ciorchinele, turul galeriei, problematizarea.
FORME DE ORGANIZARE: activitate fronală, individuală, pe grupe.
RESURSE:
- materiale: fişe de lucru, markere, fulgi, tabla, planşe cu rebus.
- umane: 10elevi

Nr. Etapele Conţinutul învăţării Strategii Evaluare


crt. lecţiei didactice
Activitatea propunătoarei Activitatea elevilor
1. Momentul Se asigură liniştea şi Se pregătesc pentru începerea Conversaţia
organizatoric disciplina necesare desfăşurării orei, îşi verifică materialele Explicaţia Aprecieri
în bune condiţii a lecţiei de limba necesare. fronale

2. Captarea şi română.
orientarea
atenţiei
Lecţia ce urmează a fi desfăşurată este o lecţie Elevii sunt aşezaţi în
mai deosebită, la care participă şi câţiva invitaţi. semicerc, stând în picioare.
Activitatea se numeşte „Carnavalul fulgilor de
zăpadă”. Conversaţia
Pe planşa din faţa clasei se află un rebus (Vezi Elevii răspund la cerinţele de verificare
Anexa 1). rebusului.
Se citesc definiţiile şi se completează rebusul.
După completarea lui, se va observa că pe Descoperă cuvântul format pe
diagonala A – B se formează cuvântul diagonală.
3. Anunţarea SUBSTANTIV.
temei şi a
obiectivelor - Este anunţat subiectul lecţiei – „Exerciţii de
lecţiei aprofundare a noţiunilor despre substantiv”.

- Îi anunţ că lecţia se va desfăşura sub forma


unui concurs între cele trei echipe. Fiecare Evalaure
răspuns corect, fiecare sarcină rezolvată bine va Exerciţiul reciprocă
fi punctată cu câte un „Fulguşor vesel”. Fiecare
grupă are în faţa clasei câte un panou pe care
vor lucra .

a) Verificarea temei pentru


acasă- temele vor
fi corectate cantitativ şi Concurs
calitativ.
b) Reactualizarea
cunoştinţelor
Cum comunică oamenii între ei?
( cu ajutorul cuvintelor)
Învăţarea prin
Ce sunt cuvintele, dacă ne ajută
Reactualizarea descoperire Evaluare pe
cunoştinţelor să vorbim? (părţi de vorbire) grupe
4. teoretice
Jocul didactic
-Pentru a putea primi cât mai mulţi „fulgi
veseli” ne vom aminti câteva cunoştinţe
teoretice despre substantiv. Observare
sistematică

Ce este substantivul? Explicaţia


( Substantivul este partea de
vorbire care denumeşte fiinţe ,
lucruri , fenomene ale naturii. )
- Daţi exemple de substantive
care denumesc fiinţe, lucruri,
fenomene ale naturii.
- Cum recunoaşteţi substantivul?
(Denumeşte fiinţe , lucruri , Aprecieri
Ciorchinele frontale
fenomene ale naturii şi le putem
Sistematizarea număra.)
şi consolidarea
5. cunoştinţelor
-Pe bănci se află un plic care conţine biletele pe
care sunt scrise diferite părţi de vorbire: Evaluare
Grupa lucrurilor: carte, elev, brumă, drum, ele, reciprocă
citeşte, piatră, merge, scaun, gard, minge.
Grupa fiinţelor: copil, găleată, tunete, şapte,
buburuză, albastru, aleargă, căţel, merge, băieţi,
cangur.
Grupa fenomenelor naturii: ploaie, delfin, roşu,
fulger, creion, cântă, furtună, merge, zăpadă,
înalt, nori.
Au ca sarcină să aleagă numai cartonaşele pe Aprecieri
care sunt scrise substantive. După aceea, pe Exerciţiul individuale
planşa corespunzătoare, trebuie să aşeze în
interiorul simbolului reprezentat (Vezi Anexa Identifică planşa
3) cartonaşele reprezentând numai substantivele corespunzătoare echipei din Evaluare pe
care denumesc categoria din care fac parte ei, care fac parte pe care se vor grupe
iar în exterior celelalte substantive. înregistra răspunsurile bune.
- Turul galeriei.
Voi verifica şi voi aprecia activitatea elevilor. Deschid plicurile şi citesc Flip-chart
Demersul Echipele care au rezolvat corect sarcina vor cuvintele scrise pe biletele.
6. didactic primi un fulg.
Elevii selectează numai
- Le cer elevilor să întoarcă fişa de lucru cartonaşele reprezentând
pe care au primit-o la începutul orei substantive. Aprecieri
(Vezi Anexa 4). reciproce
ANEXA 4. Turul galeriei

Ex 1. Se dă o propozitie , si elevii vor trebui să Prind pe simbolurile de pe


citescă şi apoi să identifice substantivele , planşa lor cartonaşele
subliniindu-le cu creionul pe fişă. corespunzătoare, iar în afara
lor, celelalte substantive.
Unde nu intră soarele pe fereastră, intră Elevii se deplasează şi
doctorul pe uşă. privesc panoul realizat de
Ulciorul nu merge de multe celelalte echipe, verifică şi
ori la apă. fac aprecieri
Când pisica nu-i acasă,
şoarecii joacă pe masă.
Evaluare pe
grupe

Citesc cerinţa ex. 1 din fişă şi Fişa de lucru


îl rezolvă independent.
Activitate pe grupe Autocorectare
Ex 2. Sa alcatuiasca cate o propozitie cu una din
ortogramele invatate Citesc rezolvarea sarcinii.
Activitate pe grupe

Ex 3
Citesc cerinţa şi rezolvă
Fiecare grupă va primi o altă cerintă. cerinţa independent . Apoi se
Treceţi la forma de plural substantivele verifică oral . Aprecieri
Gr1 individuale
ninsoare – Elevii recită cîte o poezie
ocean - despre ortogramele învăţate .
sanie -
văzduh - Turul galeriei
Evaluare pe
Gr2
Se procedează la fel şi cu grupe
iarnă -
celelalt exerciţii .
rândunica -
Jocul didactic
albină - câmp
Aprecieri
-
individuale
gr3

sănii - mătănii -
vrăbii - ploi -

Ex. 4 Grupează pe două coloane


substantivele comune şi substantivele
proprii
a) băiat ,Grivei , casă , nori , Ploieşti ,
Învăţarea prin
Franţa , zambilă .
descoperire
b) Dâmboviţa, martie , vestitor ,
Slănic , Mihai Eminescu, ploaie , caiet
c) Azor , râu , Ioana , Carpaţi ,
Fişa de lucru
rândunică,
România., primavară .
Ex.5 Activitate pe grupe
Găseşte substantive cu sens Exerciţiul
opus celor date :
Gr1 gr2 gr3

adevăr – văzduh = pădure –


bunătate – zăpadă = stradă -
prieten – vălcea = nutreţ-

ex.6 Activitate pe grupe


Desparte în silabe
Gr1 gr2
Fiică fiinţă
Muzee licee
scriitor orhidee
gr3
turnee
stiinţă
trasee

Ex. 7
Activitate pe grupe :
Completează cu câte două
Obţinerea exemple de substantive ce
7. performanţei
exprimă: Execitiul
Problematizarea
- nume de copii;
- animale domestice;
- păsări; Jocul didactic
- rechizite;
- instrumente muzicale;
- fenomene ale naturii

- Joc „Fazan”.
Le voi cere elevilor să găsească (într-un timp
Retenţia şi limitat) substantive proprii nume de:
8 transferul - ţări;
- oraşe;
- scriitori;
- titluri de cărţi;
- sărbători
care încep cu o anumită literă indicată de mine.
Echipa care termină prima spune STOP, în acel
moment celelalte echipe se opresc. Se verifică
ce au scris elevii pe fişă, se punctează
rezultatele.

Pentru a mă asigura că aţi înţeles ce am făcut


astăzi, am să vă citesc o poezie/ghicitoare. La
sfârşit doresc să-mi spuneţi despre cine este
vorba în aceasta.
„Sunt ………………..cel înţelept,
Sunt fiinţă, lucru, obiect,
Mă găseşti în casă,
Pe scaun, la masă…
Sunt munte, pădure şi floare,
Sunt nor, sunt ploaie, sunt soare, Ascultă cu atenţie
Sunt om, fluturaş, rândunică, poezia/ghicitoare şi află
Carpaţi, Bucureşti, Iepurică, răspunsul.
În fiecare zi, în fiecare noapte,
Aprecieri Mă rosteşti tare, în gând sau în şoapte.
9. finale În dragoste şi ură, tristeţe, bucurie,
Pe toate le ai datorită mie.
Sunt necesar în orice spui
Şi de folos sunt eu oricui.
Mai îndrăzneţ, mai emotiv,
Sunt cunoscutul …………… .”

Tema pentru
10 acasă
Se totalizează „fulgişorii” primiţi de fiecare
echipă şi se comunică rezultatele. Oricum,
exerciţiile pe care le-am rezolvat astăzi mi-au
demonstrat că voi cunoaşteţi destul de bine
substantivul, dar mai ales mi-au arătat că ştiţi să
lucraţi în echipă, să vă ajutaţi, să vă sfătuiţi şi să
obţineţi rezultate bune. Pentru aceasta, toţi veţi
primi
DIPLOMA PENTRU CEL MAI BUN COLEG
DE ECHIPĂ (
Vezi Anexa 7).
Anexa2
Partea de vorbire care
denumeşte lucruri, fiinţe,
fenomene ale naturii.

feminin

Definiţie

masculin
Genul.
subst

SUBSTANTIVUL neutru .

Numarul
Felul subst.
subst.

Plural
Comun Singular
Propriu

Denumeşte mai
Denumeşte un multe lucruri,
Denumeşte Denumeşte anumite Se scrie
singur lucru, o mai multe fiinţe,
lucruri, fiinţe, lucruri, fiinţe, întotdeauna
singură fiinţă, un mai multe
fenomene ale fenomene ale naturii, cu literă
singur fenomen fenomene al
naturii de acelaşi spre a le deosebi de iniţială mare.
al naturii. naturii.
fel. celelalte de acelaşi
fel.
Unde nu intră soarele pe
fereastră, intră doctorul pe
uşă.
Ulciorul nu merge de multe
ori la apă.
Când pisica nu-i acasă,
şoarecii joacă pe masă.
ANEXA 1
REBUS

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
1. Poet pe care l-am sărbătorit luna trecută, mai precis pe data de 15 ianuarie.
2. Între cuvintele unei enumerări se foloseşte ………….. .
3. 1 ……………… este Ziua Naţională a României.
4. Animale ……………… şi animale sălbatice.
5. Opusul cuvântului „zi” este cuvântul ……………. .
6. Autorul cărţii „Amintiri din copilărie” este …………… .
7. „…………………… adevărat la nevoie se cunoaşte” este un binecunoscut
proverb românesc.
8. Căţelul Lizucăi din „Dumbrava minunată” se numea ………… .
9. Convorbire între două sau mai multe persoane sau …………….. .
10. Personaj principal dintr-o poveste îndrăgită şi foarte cunoscută de voi, care a
păcălit ursul.
ANEXA 3
Anexa4. Fisa de lucru
Grupa I

1. Identificati substantivele , subliniindu-le cu creionul pe fişă apoi analizati oral primul substantiv:
Unde nu intră soarele pe fereastră, intră doctorul pe uşă.

2. Alcatuiti cate o propozitie cu otograma *la*:

______________________________________________________________________________

3.Treceţi la forma de plural substantivele


Gr.1
ninsoare –

sanie -
văzduh -

4.Grupează pe două coloane substantivele comune şi substantivele proprii :


băiat ,Grivei , casă , nori , Ploieşti , Franţa , zambilă .
Substantive comune Substantive proprii

5.Găseşte substantive cu sens opus celor date :


adevăr – bunătate –
prieten –
6.Desparte în silabe :
Fiică -
Muzee- scriitor -

8.Completează cu câte două exemple de substantive ce


exprimă:
nume de copii;
- animale domestice;
- păsări;
- rechizite;
- instrumente muzicale;
- fenomene ale naturii;

FISA DE LUCRU
GRUPAII

Ex 1 Identificati substantivele , subliniindu-le cu creionul pe fişă apoi analizati oral primul


substantiv:
Ulciorul nu merge de multe ori la apă.

2. Alcatuiti cate o propozitie cu otograma *l-a*:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Treceţi la forma de plural substantivele :


iarnă - rândunica -
albină - câmp -
. 4 Grupează pe două coloane substantivele comune şi substantivele proprii:
Dâmboviţa, copil , vestitor , Slănic , Mihai Eminescu, ploaie , caiet
Substantive comune Substantive proprii

5.Găseşte substantive cu sens opus celor date :


bogatie=
frumusete =
bunatate =
6.Desparte în silabe :
fiinţă
licee
orhidee

7.Completează cu câte două exemple de substantive ce


exprimă:
nume de copii;
- animale domestice;
- păsări;
- rechizite;
- instrumente muzicale;
- fenomene ale naturii;
FISA DE LUCRU
Grupa III

1. Identificati substantivele , subliniindu-le cu creionul pe fişă apoi analizati oral primul substantiv:
Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.

2.. Alcatuiti o propozitie cu otograma *ne-am*:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.Treceţi la forma de singular substantivele :

sănii - mătănii -
vrăbii - ploi -

4. Grupează pe două coloane substantivele comune şi substantivele proprii


Azor , râu , Ioana , Carpaţi , rândunică,România., primavară .
Substantive comune Substantive proprii

5.Găseşte substantive cu sens asemanator celor date :


bunătate – zăpadă =

prieten –
bogăţie –
6.Desparte în silabe
Turnee=
Stiinţă=
Trasee=
7.Găseşte trei substantive pentru însuşirile de mai jos:
hazliu -
amărui -
cald -
8.Completează cu câte două exemple de substantive ce
exprimă:
- nume de copii;
- animale domestice;
- păsări;
- rechizite;
- instrumente muzicale;
- fenomene ale naturii;

S-ar putea să vă placă și