Sunteți pe pagina 1din 4

Proiect didactic

I.Date generale:

Disciplina : ________________________________________________________________________

Grupa: ________________________________________________________________________________

Tema: _________________________________________________________________________________

Tipul de lecţie:___________________________________________________________________________

Unități de competențe:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Obiective operaţionale:

Elevii vor fi capabili :

 O.1.___________________________________________________________________________

 O.2.___________________________________________________________________________

 O.3.___________________________________________________________________________

 O.4.__________________________________________________________________________

 O.5.___________________________________________________________________________

 O.6.___________________________________________________________________________

Strategia didactică:
- metode, procedee, tehnici tilizate:_____________________________________________________
____________________________________________________________________________________
-forme de organizare a activităţii: _____________________________________________________

- materiale utilizate:__________________________________________________________________
Bibliografie:

*_____________________________________________________________________________________
*_____________________________________________________________________________________
*_____________________________________________________________________________________

II. Desfăşurarea activităţii

Etapele Ob., Activităţi didactice Strategie Timp


lecţiei Oper. didactică

Evocarea
min.

Realizarea
sensului

min.
Reflecţie

min.
Extindere

min.

S-ar putea să vă placă și