Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Obiectul: Matematica Clasa: a X-a, profil umanist Profesor: LEAHU Alexandru


Data: Timp alocat: 45 de minute Modulul: Funcții reale. Proprietăţi
Tipul lecţiei: Lecție de verificare şi apreciere a fundamentale. Ecuații. Inecuații. Sisteme.
rezultatelor școlare. Totalități.
Competenţe  Utilizarea achizițiilor matematice dobândite în contexte variate de aplicare.
Specifice:  Selectarea din mulțimea de informații culese sau indicate a datelor necesare
pentru rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.
Subcompetenţe: - Recunoașterea unor dependențe funcționale în situaţii reale şi/sau modelate.
- Reprezentarea în diverse moduri (analitic, grafic, tabelar, prin diagrame) a unor
dependențe funcționale, inclusiv cotidiene.
- Deducerea unor proprietăți ale funcțiilor numerice prin lectură grafică şi/sau
analitică.
- Aplicarea algoritmului de studiu al funcției în rezolvări de probleme, situaţii-
problemă, în studiul unor procese fizice, chimice, biologice, sociale, economice
modelate prin funcții.
- Exprimarea în limbaj matematic a unor situaţii concrete, ce se pot descrie prin
funcții de gradul I, II, funcția putere, funcția radical, funcția exponențială, funcția
logaritmică, proporționalitatea directă, proporționalitatea inversă.
- Clasificarea funcțiilor studiate după diverse criterii.
- Rezolvarea tipurilor studiate de ecuații, inecuații, sisteme.
Resurse: - Test cu itemi
Obiective de La finele lecției elevul va fi capabil să:
evaluare:
- rezolve unele tipuri de ecuaţii, inecuaţii, sisteme de ecuaţii prin metode adecvate;
- aplice algoritmul de studiu al funcţiei;
Barem de evaluare: Barem de corectare Total
- Un punct pentru determinarea domeniului de definiție și domeniul de
valori;
- Două puncte pentru stabilirea parității funcției;
7p
- Un punct pentru determinarea zeroului funcției;
- Un punct pentru determinarea monotoniei funcției;
- Două puncte pentru construirea graficului funcției.
- Un punct pentru determinarea zerourilor funcției;
- Două puncte pentru construirea graficului funcției;
5p
- Un punct pentru determinarea punctului de extrem (Vârful parabolei);
- Un punct pentru determinarea extremei funcției.
- Cinci puncte pentru rezolvarea sistemului de ecuații. 5p
- Două puncte pentru aflarea zerourilor numitorului;
- Două puncte pentru determinarea punctelor în care funcția nu este
definită;
- Un punct pentru construcția axei numerelor și divizarea acesteia pe
9p
intervale;
- Două puncte pentru construirea curbei semnelor;
- Un punct pentru selectarea intervalelor corespunzătoare;
- Un punct pentru răspuns corect.
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
100 - 96 95 - 90 89 - 74 73 - 58 57 - 42 41 - 25 24 – 17
Acordate (%)
error 404
Puncte
26 – 25 24 – 22 21 – 19 18 – 15 14 – 11 10 – 7 6–4
Acordate
Evaluarea
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
rezultatelor
Numărul notelor de:
Media:
Numele
Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3 4
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 1
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Fie fucția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 3𝑥 − 6. Să se determine:
a) Domeniul de definiție și domeniul de valori a funcției;
b) Paritatea funcției;
7p
c) Zeroul funcției;
d) Monotonia funcției;
e) Să se construiască graficul acestei funcții;
2. Fie fucția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 6𝑥. Determinați punctul de extrem și
5p
extrema acestei funcții.
3. Să se rezolve următorul sistem de ecuații:
2𝑥 − 2𝑦 = 3 5p
{
−5𝑥 − 𝑦 = 8
4. Să se rezolve în mulțimea numerelor reale următoarea inecuație (metoda
intervalelor):
(𝑥 − 1)(𝑥 + 3) 9p
≤ 0.
𝑥(𝑥 + 4)
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
26 – 25 24 – 22 21 – 19 18 – 15 14 – 11 10 – 7 6–4
acordate

Rezolvare:
Numele
Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3 4
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 2
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Fie fucția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 2𝑥 + 4. Să se determine:
f) Domeniul de definiție și domeniul de valori a funcției;
g) Paritatea funcției;
7p
h) Zeroul funcției;
i) Monotonia funcției;
j) Să se construiască graficul acestei funcții;
2. Fie fucția 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 8𝑥. Determinați punctul de extrem și
5p
extrema acestei funcții.
3. Să se rezolve următorul sistem de ecuații:
4𝑥 − 3𝑦 = −5 5p
{
−4𝑥 − 5𝑦 = 21
4. Să se rezolve în mulțimea numerelor reale următoarea inecuație (metoda
intervalelor):
(1 − 𝑥)(𝑥 − 2) 9p
> 0.
𝑥(𝑥 + 3)
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
26 – 25 24 – 22 21 – 19 18 – 15 14 – 11 10 – 7 6–4
acordate

Rezolvare: