Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Obiectul: Clasa: a XI-a, profil Profesor: LEAHU Alexandru


Matematica umanist
Data: Timp alocat: 45 de minute Modulul: Poliedre II
Tipul lecţiei: Lecție de verificare şi apreciere a
rezultatelor școlare.
Competenţe  Integrarea achizițiilor matematice dobândite cu alte cunoștințe pentru rezolvarea
Specifice: problemelor în situaţii reale şi/sau modelate.
 Selectarea din mulțimea de informații culese sau indicate a datelor necesare
pentru rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.
Subcompetenţe: - Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafețelor şi volumelor
poliedrelor în rezolvări de probleme.
- Selectarea informaţiilor oferite de o configurație geometrică pentru deducerea
unor proprietăți ale acesteia şi calculul de distanțe, arii, volume.
- Interpretarea unor situaţii practice utilizând poliedrele şi elementele lor.
- Analiza rezolvării unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al
corectitudinii, al simplității, al clarității şi al semnificației rezultatelor.
Resurse: - Test cu itemi
Obiective de La finele lecției elevul va fi capabil să:
evaluare:
- Calculează ariile suprafeţelor şi/sau volumele poliedrelor studiate în situaţii
reale şi/sau modelate;
- analizează şi interpretează rezultatele obţinute prin rezolvarea unor probleme
practice cu referire la poliedrele studiate şi la unităţile de măsură relevante
ariilor, volumelor;
Barem de evaluare: Barem de corectare Total
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierea datelor problemei;
- Două punct pentru calcularea laturilor bazei mari și mici;
- Două puncte pentru calcularea perimetrelor bazelor; 7p
- Un punct pentru calcularea ariei laterale;
- Un punct pentru răspuns corect;
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierea datelor problemei;
- Două puncte pentru calcularea muchiei laterale;
- Două puncte pentru calculrea apotemei/înălțimii trunchiului;
- Două puncte pentru calcularea ariilor bazelor trunchiului de piramidă; 11 p
- Un punct pentru calcularea ariei laterale;
- Un punct pentru calcularea ariei totale;
- Două puncte pentru calcularea volumului trunchiului de piramidă.
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierea datelor problemei;
- Două puncte pentru calcularea diagonalelor bazelor gropii;
6p
- Două puncte pentru calcularea muchiei laterale;
- Un punct pentru răspuns corect.
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
100 - 96 95 - 90 89 - 74 73 - 58 57 - 42 41 - 25 24 – 17
Acordate (%)
error 404
Puncte
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
Acordate
Evaluarea
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
rezultatelor
Numărul notelor de:
Media:
Numele
Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 1
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Știind că aria bazei mari este de 81 𝑐𝑚2 , iar aria bazei mici este de 36 𝑐𝑚2, să
se determine care este aria laterală a unui trunchi de piramidă patrulateră 7p
regulată știind că apotema acestuia este egală cu 6 cm.
2. Lungimile laturilor bazelor unui trunchi de piramidă patrulateră regulată sunt
de 4 cm şi 8 cm, iar înălţimea este de 4√2 cm.
Să se determine:
a) Lungimea munchiei laterale a trunchiului;
11 p
b) Lungimea apotemei feței laterale;
c) Aria laterală a trunchiului;
d) Aria totală a trunchiului;
e) Volumul trunchiului.
3. O groapă săpată în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată are
adâncimea de 1,5 m. Latura bazei de jos este de 0,8 m, iar latura bazei de sus
6p
este de 1,6 m. Să se determine lungimea muchiei laterale a trunchiului
(gropii).
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
acordate

Rezolvare:
Numele
Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 1
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Știind că aria bazei mari este de 100 𝑐𝑚2 , iar aria bazei mici este de 64 𝑐𝑚2 , să
se determine care este aria laterală a unui trunchi de piramidă patrulateră 7p
regulată știind că apotema acestuia este egală cu 5 cm.
2. Lungimile laturilor bazelor unui trunchi de piramidă patrulateră regulată sunt
de 4 cm şi 8 cm, iar apotema este de 6 cm.
Să se determine:
a) Lungimea munchiei laterale a trunchiului;
11 p
b) Lungimea înălțimii trunchiului de piramidă;
c) Aria laterală a trunchiului;
d) Aria totală a trunchiului;
e) Volumul trunchiului.
3. O groapă săpată în formă de trunchi de piramidă patrulateră regulată are
adâncimea de 1,5 m. Latura bazei de jos este de 0,8 m, iar latura bazei de sus
6p
este de 1,6 m. Să se determine lungimea muchiei laterale a trunchiului
(gropii).
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
acordate

Rezolvare: