Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Obiectul: Clasa: a XI-a, profil real XII-a ”A” Profesor: LEAHU Alexandru
Matematica
Data: Timp alocat: 45 de minute Modulul: Poliedre I
Tipul lecţiei: Lecție de verificare şi apreciere a
rezultatelor școlare.
Competenţe  Integrarea achizițiilor matematice dobândite cu alte cunoștințe pentru rezolvarea
Specifice: problemelor în situaţii reale şi/sau modelate.
 Selectarea din mulțimea de informații culese sau indicate a datelor necesare pentru
rezolvarea problemei date sau formularea unor concluzii.
Subcompetenţe: - Aplicarea unor algoritmi specifici calculului ariilor suprafețelor şi volumelor poliedrelor
în rezolvări de probleme.
- Selectarea informaţiilor oferite de o configurație geometrică pentru deducerea unor
proprietăți ale acesteia şi calculul de distanțe, arii, volume.
- Interpretarea unor situaţii practice utilizând poliedrele şi elementele lor.
- Analiza rezolvării unei probleme referitor la poliedre din punctul de vedere al
corectitudinii, al simplității, al clarității şi al semnificației rezultatelor.
Resurse: - Test cu itemi
Obiective de La finele lecției elevul va fi capabil să:
evaluare:
- Calculează ariile suprafeţelor şi/sau volumele poliedrelor studiate în situaţii reale şi/sau
modelate;
- analizează şi interpretează rezultatele obţinute prin rezolvarea unor probleme practice
cu referire la poliedrele studiate şi la unităţile de măsură relevante ariilor, volumelor;
Barem de evaluare: Barem de corectare Total
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierae datelor problemei;
- Două puncte pentru determinarea diagonalei bazei;
- Două puncte pentru determinarea diagonalei prismei;
6p
- Un punct pentru obținerea răspunsului corect;
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierea datelor problemei;
- Două puncte pentru notarea laturilor prin necunoscute și reprezentarea lor
printr-o singură necunoscută folosind condiția de progresie aritmetică;
- Un punct pentru obținerea unei ecuații de gradul 2 utilizând aria totală; 9p
- Câte un punct pentru determinarea lungimilor prismei;
- Un punct pentru determinarea volumului paralelipipedului;
- Un punct pentru obținerea răspunsului corect.
- Un punct pentru reprezentarea desenului și scrierea datelor problemei;
- Două puncte pentru determinarea razei cercului circumscris bazei;
- Două puncte pentr determinarea înălțimii piramidei;
6p
- Un punct pentru determinarea volumului piramidei.
- Un punct pentru obținerea raportului de asemănare într-o piramidă;
- Un punct pentru calcularea înălțimii piramidei; 3p
- Un punct pentru obținerea răspunsului corect.
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
100 - 96 95 - 90 89 - 74 73 - 58 57 - 42 41 - 25 24 – 17
Acordate (%)
error 404
Puncte
Acordate
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
Evaluarea
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
rezultatelor
Numărul notelor de:
Media:
Numele
XII-a
Data: 21.01.2019 Clasa:
Prenumele: ”A”
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3 4
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 1
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Aria bazei a unei prisme patrulateră regulată este egală cu 81 𝑐𝑚2 , iar
înălțimea prismei este egală cu 13 𝑐𝑚. Găsiți lungimea diagonalei acestei 6p
prisme.
2. Cele trei dimensiuni ale unui paralelipiped dreptunghic sunt în progresie
aritmetică şi suma lor este egală cu 24 𝑐𝑚. Aria totală a paralelipipedului este
9p
de 270 𝑐𝑚2. Să se determine volumul paralelipipedului. (toate laturile
paralelipipedului sunt strict mai mari ca 1).
3. Baza unei piramide este un triunghi echilateral cu lungimea laturii de 12 𝑐𝑚,
iar muchia laterală a acesteia este egală cu 10 𝑐𝑚. Muchiile laterale ale
6p
piramidei formează ungiuri de 450 . Găsiți înălțimea și volumul acestei
piramide.
4. Într-o piramidă aria bazei este egală cu 150 𝑐𝑚2 , iar aria unei secțiuni
paralelă cu baza este egală cu 54 𝑐𝑚2 , iar distanța dintre ele este egală cu 14 3p
𝑐𝑚. Găsiți lungimea înălțimii piramidei.
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
acordate

Rezolvare:
Numele
XII-a
Data: 21.01.2019 Clasa:
Prenumele: ”A”
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
Puncte 1 2 3 4
acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 2
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Aria bazei a unei prisme patrulateră regulată este egală cu 144 𝑐𝑚2 , iar
înălțimea prismei este egală cu 14 𝑐𝑚. Găsiți lungimea diagonalei acestei 6p
prisme.
2. Cele trei dimensiuni ale unui paralelipiped dreptunghic sunt în progresie
aritmetică şi suma lor este egală cu 18 𝑐𝑚. Aria totală a paralelipipedului este
9p
de 198 𝑐𝑚2. Să se determine volumul paralelipipedului. (toate laturile
paralelipipedului sunt strict mai mari ca 1).
3. Baza unei piramide este un triunghi echilateral cu lungimea laturii de 12 𝑐𝑚,
iar muchia laterală a acesteia este egală cu 10 𝑐𝑚. Muchiile laterale ale
6p
piramidei formează ungiuri de 450 . Găsiți înălțimea aria totală și volumul
acestei piramide.
4. Într-o piramidă aria bazei este egală cu 150 𝑐𝑚2 , iar aria unei secțiuni
paralelă cu baza este egală cu 54 𝑐𝑚2 , iar distanța dintre ele este egală cu 14 3p
𝑐𝑚. Găsiți lungimea înălțimii piramidei.
Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
24 – 23 22 – 20 19 - 17 16 - 14 13 - 10 9–6 5–4
acordate

Rezolvare: