Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect Didactic

Obiectul: Matematica Clasa: a XI-a, profil umanist Profesor: LEAHU Alexandru


Data: Timp alocat: 45 de minute Modulul Aplicații ale derivatelor.
Tipul lecţiei: Lecție de verificare şi apreciere
a rezultatelor școlare.
Competenţe  Utilizarea achizițiilor matematice dobândite în contexte variate de aplicare.
Specifice:  Analiza rezolvării unei probleme, situaţii-problemă în contextul corectitudinii,
al simplității, al clarității şi al semnificației rezultatelor.
 Integrarea achizițiilor matematice dobândite cu alte cunoștințe pentru
rezolvarea problemelor în situaţii reale şi/sau modelate.
Subcompetenţe: - Utilizarea metodelor legate de aplicațiile derivatei ca metode calitativ noi de
studiere a funcției, de rezolvare a problemelor teoretice şi practice.
- Aplicarea sensului geometric şi mecanic al derivatei în rezolvări de probleme
simple din diverse domenii.
- Aplicarea derivatelor în studiul proceselor fizice, sociale, economice prin
intermediul rezolvării unor probleme simple de maxim şi/sau minim.
Resurse: - Test cu itemi
Obiective de La finele lecției elevul va fi capabil să:
evaluare:
- aplice derivatele în studiul proceselor economice prin intermediul rezolvării
unor probleme de maxim şi/sau minim;
- studieze unele funcţii din punct de vedere cantitativ şi calitativ utilizând
algoritmul de studiu al funcţiei;
Barem de evaluare: Barem de corectare Total
- Un punct pentru determinarea 𝑓(𝑥);
- Două puncte pentru determinarea 𝑓 ′ (𝑥);
- Un punct pentru rezolvarea ecuației 𝑓(𝑥) = 0;
- Două puncte pentru determinarea punctului de extrem;
8p
- Un punct pentru determinarea extremei funcției;
- Un punct puncte pentru construirea tabloului de variație;
- Un punct pentru determinarea 𝑓(𝑥);
- Două puncte pentru determinarea 𝑓 ′ (𝑥);
- Un punct pentru rezolvarea ecuației 𝑓(𝑥) = 0;
- Două puncte pentru determinarea punctului de extrem; 10 p
- Un punct pentru determinarea extremei funcției;
- Un punct puncte pentru construirea tabloului de variație;
- Două puncte pentru construirea graficului funcției;
- Un punct pentru determinarea 𝐵(𝑥);
- Două puncte pentru determinarea 𝐵′ (𝑥);
- Un punct pentru rezolvarea ecuației 𝐵′ (𝑥) = 0;
- Un punct pentru determinarea punctului de extrem;
7p
- Un punct pentru determinarea extremei funcției;
- Un punct pentru răspuns corect.
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
100 - 96 95 - 90 89 - 74 73 - 58 57 - 42 41 - 25 24 – 17
Acordate (%)
error 404
Puncte
25 – 24 23 – 22 21 - 18 17 – 14 13 – 10 9–7 6–4
Acordate
Evaluarea rezultatelor 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Numărul notelor de:

Media:
Numele Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
1 2 3
Puncte acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 1
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Fie 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 𝑥 2 , 𝑓: 𝑅 → 𝑅. Determinaţi intervalele de monotonie,
punctele de extrem local, extremele locale şi completaţi tabloul de variaţie al
funcţiei.
2. Reprezentaţi grafic funcţia 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 3𝑥 − 10.
3. Preţul unei unităţi de produs este de 23 lei. Cheltuielile de producţie sunt descrise
de funcţia 𝐶(𝑥) = 𝑥 2 − 2𝑥 + 24, unde 𝑥 – numărul de unităţi de produs.
Determinaţi beneficiul maxim.

Indicaţie: Beneficiul 𝐵(𝑥) = 23𝑥 − 𝐶(𝑥).


Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
25 – 24 23 – 22 21 - 18 17 – 14 13 – 10 9–7 6–4
acordate

Rezolvare:
Numele Prenumele:
Data:
Clasa:
Instituția IPLT ”B.P.- Hasdeu”, or. Drochia
Item Total: Nota
1 2 3
Puncte acumulate:

‟ Matematica este nici mai mult, nici mai puţin, decât partea exactă a gândirii noastre.”
– L.E.J. Brouwer
Evaluare sumativă, Modulul Aplicații ale derivatelor. Varianta 2
Nr. Itemul Punctaj
itemului
1. Fie 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 − 4𝑥, 𝑓: 𝑅 → 𝑅. Determinaţi intervalele de monotonie,
punctele de extrem local, extremele locale şi completaţi tabloul de variaţie al
funcţiei.
2. Reprezentaţi grafic funcţia 𝑓: 𝑅 → 𝑅, 𝑓(𝑥) = 𝑥 2 + 𝑥 − 6.

3. Preţul unei unităţi de produs este de 27 lei. Cheltuielile de producţie sunt descrise
de funcţia 𝐶(𝑥) = 𝑥 2 + 2𝑥 + 24, unde 𝑥 – numărul de unităţi de produs.
Determinaţi beneficiul maxim.

Indicaţie: Beneficiul 𝐵(𝑥) = 27𝑥 − 𝐶(𝑥).


Mult succes! 
Nota
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
acordată
Puncte
acordate 100-96 95-90 89-74 73-58 57-42 41-25 24 – 17
(%) error 404
Puncte
25 – 24 23 – 22 21 - 18 17 – 14 13 – 10 9–7 6–4
acordate

Rezolvare:

S-ar putea să vă placă și