Sunteți pe pagina 1din 1

Cinstitele daruri închinate lui Dumnezeu

Pâinea, vinul si, apa


În cadrul Sfintei Liturghii, la Proscomidie, preotul foloseşte darurile de pâine şi vin, la
care adaugă puţină apă curată, şi întreaga aducere a darurilor acestea se face „întru
pomenirea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos.“ Pâinea şi
vinul sunt numite „cinstite daruri“ închinate lui Dumnezeu, şi după Epicleză devin
„Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos“.

De ce pâine si vin ?
În Vechiul Legământ, pâinea fă- Această materie de pâine şi vin a Pentru a se diferenţia de jertfele
cea parte din materia de jertfă

1 2 3
fost aleasă de Mântuitorul Iisus Legii Vechi care erau din cărnuri
poruncită de Dumnezeu lui Moise Hristos şi în cadrul Cinei celei de
(Ieşire, 25, 30). Această ofrandă (jertfe sângeroase) sau din
Taină s-a instituit Sfânta Euharis- roadele pământului din care se
reprezenta recunoştinţa adusă
lui Dumnezeu pentru binefacerile tie, atunci când Mântuitorul a zis:
hrăneau nu numai oamenii, ci şi
Sale revărsate asupra oamenilor „Luaţi mâncaţi… beţi dintru
acesta toţi...“ (Matei 26, 26-28) animalele.
(Facere 14, 18).

APA reprezintă elementul natural


fără de care nu există viaţă pe
pâmânt: potoleşte setea, se între-
buinţează la curăţirea trupului,
PRESCURA, care vine din greces- este necesară pentru plante şi VINUL este simbolul sângelui
cul „prosfora“ şi care înseamnă animale. Prin caracterul său sim- Domnului Hristos. „Vinul din roa-
jertfă, ofrandă sau punere înain- bolic, apa devine element de cu- da viţei trebuie să fie bun, bine
te, este o pâine mai mică, şi se răţire sufletească, iar prin gustul mirositor, curat şi acceptabil la
foloseşte în mod expres la săvâr- şi efectul de saţietate ne băut, să nu fie amestecat cu alte
şirea Sfintei Liturghii. Prescura aminteşte de rolul purificator al băuturi în afară de strugurI; să nu
care este făcută din pâine dospi- harului dumnezeiesc. îndrăznească cineva să foloseas-
tă, amestecată cu sare şi apă,
În cadrul Sfintei Liturghii, când că vin de fructe, vin înăcrit sau
poartă pecetea dumnezeirii: IS,
este amestecată în Sfântul Potir must sau amestecat cu altă bău-
HS, NI, KA (Iisus Hristos învinge).
cu vin, simbolizează apa care a tură...” (Sf. Simeon al Tesalonicu-
Pâinea dopită simbolizează mai
curs împreună cu sângele din lui) Chiar dacă nu există o dis-
bine sufletul desăvârşit şi întru-
coasta cea dătătoare de viaţă a poziţie clară cu privire la culoarea
parea desăvârşită a Domnului, fi-
Domnului (Ioan 19, 34). vinului, se foloseşte vinul de cu-
ind făcută din 3 elemente: Făina
loare roşie, ca să semene cât mai
cu aluat – sufletul; Apa – bote-
mult cu sângele curs din coasta
zul; Sarea – gândul şi învăţătura
Mântuitorului.
Cuvântului.

Forma rotundă a prescurii simbolizează Pământul şi lu-că zdrobirea strugurilor simbolizează unitatea spirituală
Pâinea, făcută din boabe de grâu şi vinul rezultat din
mea care locuieşte pe el şi pentru care S-a jertfit Hristos
ţ i
Domnul. Apa simbolizează pe credincioşii laici, iar a-
mestecarea ei cu vinul înseamnă unirea lor cu Hristos. Ş t ia care îi leagă între ei pe membrii Bisericii, ei devenind un
singur trup: Trupul tainic al Domului, adică Biserica.

Cuvânt Catehetic
„Mergând, învăţaţi toate neamurile…” (Matei 28,19)
Apare cu binecuvântarea ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei

Foaie editată şi distribuită gratuit


de Biroul de catehizare al Anul II
Arhiepiscopiei Iaşilor | 2016 Nr. 4 (6)
Cateheză MMB Iunie 2016