Sunteți pe pagina 1din 6

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAȚILOR SENATUL

LEGE

pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/1994


privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare
națională, ordine publică și siguranță națională

Parlamentul României adoptă prezenta lege

ARTICOL UNIC

Ordonanța Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale
personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională,
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 9 aprilie 1998, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:

1. Titlul se modifică și va avea următorul cuprins:


„Ordonanța privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de
apărare națională, ordine publică și securitate națională și ale persoanelor private de
libertate”.

2. După articolul 42 se introduc două noi articole, art. 43 și 44, cu următorul cuprins:
„Art. 43 - (1) Unitățile penitenciare care nu pot asigura hrănirea persoanelor private de
libertate, pot fi deservite de către unitățile limitrofe care dispun de bloc alimentar, aflate în
subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor.
(2) Decontarea contravalorii hrănirii persoanelor private de libertate de la alin. (1) se
realizează potrivit metodologiei aprobate prin decizie a directorului general al Administrației
Naționale a Penitenciarelor.”

„Art. 44 - Normele de hrană zilnice ale persoanelor private de libertate sunt cele cuprinse în
anexa nr. 1 – punctul II.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 se modifică și va avea următorul cuprins:


„(1) Instituțiile publice prevăzute la art. 1 pot înființa în sediile în care își desfășoară
activitatea, în unitățile subordonate și în garnizoane, popote sau bucătării de unitate pentru
hrănirea personalului din subordine, pentru care cheltuielile de organizare și funcționare se
suportă din credite bugetare aprobate.”

4. Titlul anexei nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1
„Norme de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine
publică și securitate națională și ale persoanelor private de libertate”.

5. Punctul II din anexa nr. 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Norme de hrană specifice Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției -


Administrația Națională a Penitenciarelor ale persoanelor private de libertate

Norma de hrană Plafon caloric

calorii/om/zi Instituțiile în care se


Domeniul de aplicare
aplică

minim maxim
Norma de hrană 600 925 Supliment pentru zile Ministerul Justiției -
nr.12 C -1 festive. Administrația Națională
a Penitenciarelor,
Ministerul Afacerilor
Interne

Norma nr.14B - - Normă pentru substituiri de Ministerul Justiției -


(Substituiri) alimente. Administrația Națională
a Penitenciarelor,
Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană nr. 3000 3820 Se acordă persoanelor Ministerul Justiției -


15 minore și tinere reținute, Administrația Națională
arestate preventiv, a Penitenciarelor,
condamnate la pedeapsa Ministerul Afacerilor
închisorii sau la detențiune Interne
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o
măsură educativă privativă
de libertate - aflate în
centre de reținere și
arestare preventivă,
penitenciare, centre de
detenție sau centre
educative.

Norma de hrană nr. 2250 2855 Se acordă persoanelor Ministerul Justiției -


16 majore reținute, arestate Administrația Națională
preventiv, aflate în centre a Penitenciarelor,
de reținere și arestare Ministerul Afacerilor
preventivă, penitenciare, Interne
precum și celor față de care

2
s-a dispus o măsură
educativă privativă de
libertate, aflate în centre
de detenție sau centre
educative.

Norma de hrană nr. 2250 2855 Se acordă persoanelor Ministerul Justiției -


17 majore, condamnate la Administrația Națională
pedeapsa închisorii ori la a Penitenciarelor,
detențiune pe viață, Ministerul Afacerilor
precum și celor față de care Interne
s-a dispus o măsură
educativă privativă de
libertate.

Norma de hrană 600 790 Supliment pentru muncă Ministerul Justiției -


nr. 17 A ușoară și medie. Administrația Națională
- hrană rece; a Penitenciarelor,
- hrană caldă; Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană 800 1065 Supliment pentru muncă Ministerul Justiției -


nr. 17 B grea. Administrația Națională
- hrană rece; a Penitenciarelor,
- hrană caldă Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană nr. 255 410 Supliment antidot. Ministerul Justiției -


17 C Administrația Națională
a Penitenciarelor,
Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană nr. 2500 3175 Bolnavi și gravide. Ministerul Justiției -


18 Administrația Națională
a Penitenciarelor,
Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană nr. 500 860 Supliment pentru gravide. Ministerul Justiției -
18 A Se acordă persoanelor Administrația Națională
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, persoanelor Ministerul Afacerilor
condamnate la pedeapsa Interne
închisorii ori la detențiune
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o

3
măsură educativă privativă
de libertate -
femei gravide, în lunile 5 -
9 inclusiv, sau care au
născut și nu alăptează
copilul (pe perioada de 12
luni de la naștere).

Norma de hrană nr. 600 1255 Supliment. Ministerul Justiției -


18 B Se acordă persoanelor Administrația Națională
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, persoanelor Ministerul Afacerilor
condamnate la pedeapsa Interne
închisorii ori la detențiune
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o
măsură educativă privativă
de libertate -femei, care au
născut și alăptează copilul
până la 1 an.

Norma de hrană nr. 900 1195 Supliment. Ministerul Justiției -


18 C Se acordă persoanelor Administrația Națională
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, persoanelor Ministerul Afacerilor
condamnate la pedeapsa Interne
închisorii ori la detențiune
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o
măsură educativă privativă
de libertate, cărora li se
aplică insulino-terapie până
la starea de comă.

Norma de hrană nr. 1000 1400 Supliment. Ministerul Justiției -


18 D Se acordă persoanelor Administrația Națională
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, persoanelor Ministerul Afacerilor
condamnate la pedeapsa Interne
închisorii ori la detențiune
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o
măsură educativă privativă
de libertate, bolnave de
TBC, HIV/SIDA.

Norma de hrană nr. 600 825 Supliment. Ministerul Justiției -


18 E Se acordă persoanelor Administrația Națională

4
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, persoanelor Ministerul Afacerilor
condamnate la pedeapsa Interne
închisorii ori la detențiune
pe viață, precum și celor
față de care s-a dispus o
măsură educativă privativă
de libertate, distrofice.

Norma de hrană 2400 3160 Se acordă ca hrană rece, Ministerul Justiției -


nr. 19 persoanelor minore și tinere Administrația Națională
reținute, arestate a Penitenciarelor,
preventiv, condamnate la Ministerul Afacerilor
pedeapsa închisorii sau la Interne
detențiune pe viață,
precum și celor față de care
s-a dispus o măsură
educativă privativă de
libertate – aflate în centre
de reținere și arestare
preventivă, penitenciare,
centre de detenție sau
centre educative.

Norma de hrană 2000 2725 Se acordă ca hrană rece, Ministerul Justiției -


nr. 20 persoanelor majore Administrația Națională
reținute, arestate preventiv a Penitenciarelor,
și celor condamnate la Ministerul Afacerilor
pedeapsa închisorii sau la Interne
detențiune pe viață,
precum și celor față de care
s-a dispus o măsură
educativă privativă de
libertate – aflate în centre
de reținere și arestare
preventivă, penitenciare,
centre de detenție sau
centre educative.

Norma de hrană 920 1190 Se acordă copiilor în vârstă Ministerul Justiției -


nr. 22 de la 0 - 5 luni, care se află Administrația Națională
împreună cu mamele lor în a Penitenciarelor,
locurile de detenție. Ministerul Afacerilor
Interne

Norma de hrană 1200 1650 Se acordă copiilor în vârstă Ministerul Justiției -


nr. 23 de 6 - 12 luni, care se află Administrația Națională
împreună cu mamele lor în a Penitenciarelor,

5
locurile de detenție. Ministerul Afacerilor
Interne