Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU

FACULTATEA DE INGINERIE
MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EUROPENE

Proiect la Management Financiar si analiza


economica-financiara

Coordonatori stiintifici: prof.univ. Ioan


Bogdan

lect.univ. Remus
Butanescu

Masterand: Moldovan Iuliu Razvan


ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

UNIVERSITATEA LUCIAN BLAGA SIBIU


FACULTATEA DE INGINERIE
MASTER MANAGEMENTUL PROIECTELOR
EUROPENE

Proiect la Management Financiar si analiza


economica-financiara

ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI


PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Coordonatori stiintifici: prof.univ. Ioan


Bogdan

lect.univ. Remus
Butanescu

2
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Masterand: Moldovan Iuliu Razvan

I LOVE DONUTS AND OTHER PEOPLE MONEY

3
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

CUPRINS
Introducere ………………………………………………………………4

CAPITOLUL I

Capitalurile -rolul şi importanţa acestora în finanţarea întreprinderii


1.1 Importanţa capitalurilor în asigurarea finanţării întreprinderii;…..6
1.2 Metode de constituire a capitalurilor întreprinderii;……………...8
1.3 Capitalurile proprii şi capitalurile împrumutate;………………...11
1.4 Reglementări legislative privind majorarea capitalului social prin
emisiune de noi acţiuni…………………………………………..20

CAPITOLUL II

Costurile capitalurilor întreprinderii şi dimensiunea acestora


2.1 Costul capitalurilor proprii şi autofinanţarea;................................22
2.2 Costul capitalurilor împrumutate:..................................................23
2.2.1 Costul împrumutului obligatar;................................................25
2.2.2 Costul leasingului;....................................................................25
2.2.3 Costul mediu ponderat;............................................................26
Costul creditelor de trezorerie;................................................28
Costul creditului de scont........................................................28
CAPITOLUL III

Structura financiară a întreprinderii şi criterii de alegere a acesteia

3.1 Criterii de alegere a structurii financiare a întreprinderii;............29


3.2 Indicatori ai structurii financiare a întreprinderii.........................31

4
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

CAPITOLUL IV

Arbitrajul între finanţarea prin capitaluri proprii şi finanţarea prin capitaluri


împrumutate-leasing la SC InvestGaz SA. Studiu de caz....37

Bibliografie.................................................................................................45

Introducere

Pentru a realiza obiectivul primordial al fiecărui întreprinzator,maximizarea


profitului, care a devenit sinonimă cu maximizarea capitalului financiar sau
altfel spus cu maximizarea bogăţiei acţionarilor, este nevoie să se determine
o structură financiară care să ofere o rată de actualizare a costului de capital
cea mai scazută în conditiile de risc şi incertitudine minime, în vederea
obtinerii valori maxime a întreprinderi, în limita posibilitatilor impuse de alti
factori exogeni cum ar fi fiscalitatea şi inflaţia.
Sistemul financiar naţional sau internaţional oferă întreprinderilor o gamă
complexă de mijloace de finanţare.Alegerile efectuate dintre resursele
accesibile şi combinarea acestora constituie aspecte importante ale politicii
financiare.Din analiza structurii pasivului întreprinderilor reiese că
majoritatea dintre ele au diferite surse de finanţare: acţiuni ordinare, acţiuni
preferenţiale, împrumuturi (datorii pe termen lung), datorii pe termen
mediu şi/sau scurt, obligaţiuni ceea ce înseamnă ca întreprinderile care sunt
finanţate integral cu capital propriu sunt foarte putine, dar nici o
întreprindere nu îşi desfaşoară activitatea în condiţiile în care îndatorarea sa
se găseşte în procent de 100%. Problema care se pune este de a stii daca
folosirea unei anumite modalităţi de finanţare are influenţă asupra costului
unei alte surse de finanţare şi de a aprecia efectul îndatorării asupra costului
de capital al întreprinderii.
Structura financiară înseamnă a determina raportul dintre datoriile
financiare şi capitalurile proprii, asfel încât să se poată obţine un echilibru
financiar în privinţa susţinerii activului economic.Structura financiară a unei
întreprinderi industriale corespunde structurii pasivului (la începutul
activităţii) sau a unei părţi din pasiv (în cursul desfăşurarii activităţilor sale) în
cazul în care ea apelează la credite comerciale, credite de trezorerie şi alte
categorii de credite nefinanciare, asfel spus alte posturi ce nu intră în calculul
structurii financiare a unei întreprinderi industriale.

5
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Structura financiară nu trebuie confundată cu structura de capital a


întreprinderii; prima reprezintă capitalurile proprii împreună cu datoriile
financiare (pe termen lung, pe termen mediu şi pe termen scurt) pe când
structura de capital reprezintă capitalul propriu plus datoriile pe termen lung
şi/sau mediu.Conceptul de structură financiară poate fi definit în diferite
moduri, ca exprimare a raportului fonduri proprii/total datorii financiare; ca
modul de finanţare a întreprinderii;ca sumă a capitalului propriu şi a
datoriilor financiare; componenţa capitalurilor procurate, atât pe surse de
provenienţă, cât si pe intervale de folosinţă1.

- CAP 1. - conceptul proiectului

1.1 Capitalurile proprii

1
Iacob Petru Pântea; Gheorghe Bodea – Contabilitatea Financiară Românească conformă cu
Directivele Europene- Editura Intelcredo – Martie 2006

6
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

1.2 Capitalurile împrumutate

7
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

1.3 Costul capitalului

8
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

- CAP 2. - Impactul conceptului in lumea contemporana


Impactul in lumea comtemporana a teoriei capitalurilor se regaseste in orice activitate
financiara a intreprinderii.

In decusul timpul;ui au aparut diverse teorii PRIVIND STRUCTURA CAPITALULUI

Teoria lui Modigliani si Miller

Teoria echilibrelor

9
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

SC Investgaz SA îşi propune să achiziţioneze o linie automatizată de


îmbuteliere în valoare de 150.000.000 lei şi cu o durată de viaţă de 5 ani.
Finanţarea investiţiei ar putea să fie asigurată pe seama unui împrumut pe 5
ani, cu o rată a dobânzii de 10%. Anuitatea de plată ar fi de 39.602.705 lei
[150.000.000 x ((1,10)5 x 0,10)/((1,10)5 - 1)].

Se estimează o valoare reziduală a investiţiei de 15.000.000 lei.Dacă


întreprinderea ar cumpăra echipamentul, ea ar trebui să se aştepte să
încaseze o sumă de 15.000.000 lei după scoaterea din funcţiune şi vinderea
echipamentului pe piaţă. Pe de altă parte, întreprinderea are posibilitatea să
închirieze echipamentul pe o durată de 5 ani în schimbul unei chirii anuale de
41.250.000 lei şi cu condiţia că, dreptul de proprietate va fi menţinut de
societatea de leasing după expirarea contractului.Contractul de leasing

10
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

prevede că, societatea proprietară va suporta cheltuielile de întreţinere şi


reparaţii ale liniei de îmbuteliere, fără a pretinde o plată suplimentară. De
notat că, în cazul în care întreprinderea cumpără activul,va avea de suportat
cheltuieli de întreţinere şi reparaţii anuale în sumă de 7.500.000 lei
(prevedere a contractului de livrare şi service, furnizorul asumându-şi
această obligaţie).

Rata impozitului pe profitul întreprinderii este de 16%.

 În cazul cumpărării instalaţiei, cheltuielile deductibile de impozite sunt:


dobânda, amortizarea şi închirierea;
 În cazul închirierii instalaţiei, întreaga cheltuială este deductibilă de
impozit, astfel că, economia fiscală pentru firma utilizatoare este de:
0,16 x 41.250.000 lei = 6.600.000 lei. Costul după impozite al chiriei este
egal cu 34.650.000 lei (41250000 -6600000);

Comparaţia costului net al proprietăţii asupra instalaţiei cu costul net al


închirierii acestuia.

În primul rând, se impune stabilirea unei baze de comparabilitate între


fluxurile de lichidităţi anuale aferente celor două cazuri: proprietate şi
respectiv închiriere.Aceasta implică calculul valorilor actuale pentru cele
două serii de fluxuri şi deci alegerea unei rate de actualizare.

Principiul aplicat în cazul deciziei de investiţii relativ la rata de actualizare


este valabil şi în evaluarea operaţiunii de leasing. Adică, cu cât fluxurile de
lichidităţi sunt mai variabile, deci mai riscante, cu atât rata de actualizare
trebuie să fie mai ridicată. Astfel, plata chiriei, nivelul amortizării ca şi

11
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

cheltuielile de întreţinere sunt stabilite prin contract şi nu sunt supuse


fluctuaţiilor.

Economiile fiscale sunt incerte într-o anumită măsură,dar pot fi previzionate


atâta timp cât, rata impozitului pe profit rămâne la acelaşi nivel. Cea mai
incertă este valoarea reziduală, care e influenţată de foarte multe variabile
exogene.Pe ansamblu, fluxurile de lichidităţi, atât în cazul împrumutului, cât
şi în cazul operaţiunii de leasing, sunt relativ certe, ceea ce determină
alegerea unei rate de actualizare relativ scăzută.

Majoritatea analiştilor financiari recomandă în cazul evaluării leasing-ului, o


rată de actualizare egală cu costul capitalului împrumutat de către firmă.

În exemplul considerat, rata de actualizare este de 10%.

Deoarece calculul fluxurilor de lichidităţi ia în considerare economiile fiscale,


costul capitalului împrumutat se determină după impozit, în cazul nostru

kd x (1 - 0,16) = 0,08 sau 8%;

Anul Chiria Economia fiscală Plati nete

1 2 3= 2 x 0,16 4 = 2-3

0 41.250.000 6.600.000 34.650.000

1 41.250.000 6.600.000 34.650.000

2 41.250.000 6.600.000 34.650.000

3 41.250.000 6.600.000 34.650.000

4 41.250.000 6.600.000 34.650.000

5 41.250.000 6.600.000 34.650.000

12
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

247.500.000 39.600.000 207.900.000

Tabel nr.1 Determinarea costului dreptului de proprietate asupra instalaţiei

Costul dreptului de proprietate asupra echipamentului

250000000

200000000

150000000

Valoarea Anul
Chiria
Economia fiscală
100000000
Plati nete

50000000

0
1 2 3 4 5 6 7 8
Anul

13
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Program de amortizare a împrumutului

Anul Total serviciul Dobânda Rata Sold rămas de Chelt.de Amortizare Chelt. Economia Plăţi nete
datoriei scadentă rambursat fiscală
Întreţ. deductibile de
impozit

1 2 3 4 5 6 7 8= 3+6+7 9= 8x 0,16 10=

2+6-9

0 7.500.000 7.500.000 1.200.000 6.300.000

1 39.602.705 15.000.000 24.602.705 125.397.295 7.500.000 30.000.000 52.500.000 8.400.000 38.702.705

2 39.602.705 12.539.730 27.062.975 98.334.320 7.500.000 48.000.000 68.039.730 10.886.357 36.216.348

3 39.602.705 9.833.432 29.769.273 68.565.047 7.500.000 28.500.000 45.833.432 7.333.349 39.769.356

4 39.602.705 6.856.505 32.746.200 35.818.847 7.500.000 18.000.000 32.356.505 5.177.041 41.925.664

5 39.602.705 3.783.858 35.818.847 0 16.500.000 20.283.858 3.245.417 36.357.288

5 (540.000) (22.560.000)

Total 198.013.525 48.013.525 150.000.000 x x 141.000.000 226.513.525 36.242.164 167.711.361

Tabel nr.2 Determinarea costului închirierii utilajul

14
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Costul închirierii echipamentului

250.000.000

200.000.000

Total serviciul datoriei


Dobânda
150.000.000
Rata scadentă
Sold rămas de rambursat
Valoarea
Chelt.de Întreţ.
Amortizare
100.000.000
Chelt. deductibile de impozit
Economia fiscală
Plăţi nete

50.000.000

0
Anul

15
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

Valorile sunt exprimate în lei A.Varianta achiziţionării prin B.Varianta închirierii C.Arbitrajul între cele
credit bancar (prin leasing) două variante
(utilizatorul are drept de
proprietate) C = A-B

Costuri
247.500.000 226.513.525 + 20.986.475

Economia fiscală
39.600.000 36.242.164 +3.357.836

Plăţi nete
207.900.000 167.711.361 +40.188.639

16
ARBITRAJUL ÎNTRE FINANŢAREA PRIN CAPITALURI PROPRII ŞI CAPITALURI ÎMPRUMUTATE

CAP 4. Concluzii, opinii, (solutii- o pag si jumatate)

- Bibliografie selectiva

- Glosar de termeni

- Lista formelor grafice (tabele, figuri, scheme)

- Anexe

17