Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DIDACTIC

Clasa :a V-a A, B

Data:

Profesor:

Disciplina : Matematica

Unitatea de învăţare: Numere zecimale

Subiectul : Trasformarea fractiilor zecimale in fractii ordinare

Tipul lecţiei : predare-invatare

Competenţe generale:

1.Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite.
2.Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţurile matematice
3.Utilizarea algoritmilor şi conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii
concrete
4. Analiza şi prelucrarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii problemă.
Competenţe specifice:
1.3 Identificarea în limbajul cotidian sau în probleme a fracţiilor ordinare şi a fracţiilor zecimale

2.1 Utilizarea operaţiilor aritmetice şi a proprietăţilor acestora în calcule cu numere naturale

3.3 Alegerea formei de reprezentare a unui număr raţional pozitiv şi utilizarea de algoritmi pentru
optimizarea calculului cu fracţii zecimale.

5.3 Interpretarea matematică a unor probleme practice prin utilizarea operaţiilor cu fracţii zecimale şi a
ordinii efectuării operaţiilor

Obiective operaţionale:
O1 Sa citeasca fractii zecimale
O2 Sa identifice partea intreaga, partea fractionara, zecimile, sutimile miimile..
O3 Să transforme fracţiile zecimale în fracţii ordinare

Strategii Didactice
 Principii didactice:principiul participării si învăţării active;principiul asigurării progresului gradat al
performantei;principiul conexiunii inverse.
 Metode si procedee:conversaţia , explicaţia;demonstraţia , problematizarea;munca independenta
 Forma de organizare:frontală.
 Forme de dirijare a învăţării:dirijata de profesor , independent.
 Resurse material:manual , fişe de probleme, cretă colorată
DESFĂŞURAREA LECŢIEI
Evenimentele Activitatea profesorului Activitatea Strategii
lecţiei elevului didactice

1. Etapa Notez absentele,verific tema pentru acasă, captez atenţia prin Pregătesc cărţile şi Explicaţia,
organizatorica rezolvarea exercitiilor mai grele date ca tema si care nu au putut fi caietele , conversaţia
evocare rezolvate de toti elevii. Enunţă idei pentru exerciţiul
corectarea temei si
comentează
rezultatele.
2 Reactualizarea Lectia anterioara am invatat despre transformarea fractiilor ordinare Elevii raspund la conversaţia
cunostintelor si in fractii zecimale. Care este regula de tranformare? intrebari
anuntarea Astazi ne propunem sa invatam despre transformarea inversa. Din
titlului si fractii zecimale sa obtinem fractii ordinare. Se scrie titlul lectiei pe
obiectivelor tabla si se enunta obiectivele intr-o maniera usor de inteles pentru
lectiei noi elevi.
2. Dirijarea Pentru a transforma o fractie zecimala finite in fractie ordinara, Elevii sunt atenti,
invatarii scriem cifrele numarului la numerator, iar la numitor se pune o eventual pun Conversaţia
intrebari, scriu
putere a lui 10 cu exponentul egal cu numarul de zecimale. regulile si
exemplele.
1427
14,2 
142 71
 14,27  Exerciţiul
10 5 100
14273
14,273 
1000
Exercitii.

2,13  2,34  2,13  2,1354  Rezolva la tabla si


individual
0,5  0,308  0,31  0,3145667  exercitiile propuse

3. Fixarea Se rezolva exercitiile18, 19 pag 126 din culegerea Mate BT Ies pe rând la Exerciţiul
cunostintelor tablă şi rezolvă Explicatia
4. Evaluarea Se vor aprecia elevii cu rezultate bune exerciţiile.
elevilor
5.Tema pentru
acasă 17, 20 pag 126 din culegerea Mate BT Se dau indicatii.