Sunteți pe pagina 1din 12

Prof.

îndrumător, Student,

Conf.dr. Prihoancă Diana Tucaliuc Alina-Daniela

1
COMUNICAREA PRIN PROMOVAREA
BRANDULUI ȘI PRODUSULUI

2
Cuprins

1 Introducere 4

2 Promovarea brandului și/sau produsului ca obiectiv prioritar al comunicării 4


de marketing

3 Tehnici utilizate în comunicarea prin promovarea mărcii și produsului 5

4 Comunicarea prin promovarea brandului și produsului la S.C. FIBRATUS 7


ECOWOOL S.R.L.

4.1 Prezentarea firmei 7

4.2 Produsul Fibratus 7

4.3 Comunicarea prin promovarea brandului și produsului 7

4.5 Studiu de caz: Prezentarea comunicării prin promovarea brandului și 8


produsului

5 Bibliografie 12

3
1. Introducere
În contextul globalizării mondiale, dar mai ales, în noua Uniune Europeană, accesul
producătorilor la diverse piețe, atât al resurselor, cât și al produselor fabricate/comercializate, a devenit
facil.
Astfel, conduita organizațiilor trebuie să fie reorientată ideologic și pragmatic, în funcție de
noile condiții generate de mediile de afaceri emergente, pentru a asigura o valorificare superioară a
resurselor de care dispun, în piețele din ce în ce mai competitive.
Deasemenea, satisfacerea nevoilor și cerințelor consumatorului nu trebuiesc ignorate, politicile
de marketing ale organizațiilor abordând cu prioritate această cerință, pentru a putea realiza cât mai
bine condiții necesare desfășurării activității pe termen lung, condiție a maximizării profitului.
Prin comunicarea de marketing, organizația poate acționa pentru atingerea obiectivelor
propuse și pentru aplicarea principalelor politici de piață: a produsului, a prețului și a distribuției.
Alegerea canalului/canalelor de comunicare, transmiterea mesajelor adecvat cu așteptarea
clienților, plasarea în timp și geografic a produselor, nu în ultimul rând inovarea atât a tehnologiei cât
și la nivelul produsului (prin îmbunătățirea/adăugarea caracteristicilor acestuia sau prin fabricarea de
noi produse cu proprietăți complementare, etc.) este atent analizată și actualizată prin compartimentele
de marketing ale companiei.
Responsabilitatea comunicării promoționale revine de regulă compartimentelor de marketing
ale companiilor, prin delegarea competențelor de către administratorul general al firmei; dacă firma nu
are o structură de marketing dedicată, responsabilitatea comunicării este asumată direct de către
administratorul companiei.
Uneori, companiile delegă responsabilitatea comunicării și către terți specializați, dar
activitatea acestora este in mod necesar avizată de administratorul general al firmei.
Forța de vânzare a companiilor va ține cont și își va adapta conduita de piață, pliindu-se pe
politicile de comunicare pentru promovare stabilite de management.
De remarcat este adaptarea legislației românești referitor la apariția acestei noi realități, prin
inserarea în codul ocupațiilor profesionale (COR 2016)1 a meseriei ”243103 – specialist marketing”,
companiile înscriind pe legitimațiile de serviciu ale acestor salariați titulatura de ”marketer”.

2. Promovarea brandului și/sau produsului ca obiectiv prioritar al comunicării


de marketing
Promovarea brandului și/sau produsului reprezintă o tehnică permanent de comunicare în
marketing. Prin astfel de tehnici, mesajul transmis are un caracter constant, comunicarea bazându-se
pe elemente stabile în timp. O astfel de comunicrae se poate face prin utilizarea de mărci (brand) și
ambalaje.
Prin utilizarea mărcii, compania își distinge produsele sau serviciile proprii față de alte
produse sauu servicii similare, astfel încât consumatorul (existent sau potential) identifică produsul
asociindu-l de cele mai multe ori cu marca.2 Prin marcă, firma sau produsele acesteia capătă o
identitate prin care sunt recunoscute de clienți.
Marca reprezintă un semn, cuvânt, logo, litere, cifre, simboluri, forme, culori, etichete sau
combinații ale acestora, aplicate pe ambalajul produsului sau chiar pe produs, ori prin utilizarea altor
canale și tehnici de comunicare (internet, radio, TV, etichetare, panotare stradală sau pe mijloace de

1
COR stabilit/ prin HG 1161/2013, cu modificări și completări ulterioare, ultima actualizare fiind stabilită prin
Ordinul 747/168/2015 al MMFPSPV/INS.
2
Amintim că uneori produsul capătă numele mărcii, cum ar fi cazul copiatoarelor de birou denumite generic
”xerox” după marca celui mai important producător

4
transport, etc.), care o fac ușor perceptibilă, adecvată cu produsul sau activitatea companiei3, originală,
memorabilă, ușor de inclus și exploatat împreună cu alte imagini ale firmei.
Comunicare prin ambalaj are în vedere exploatarea tehnologiei de împachetare, varietatea
materialelor utilizate și design. Produsul se identifică astfel prin coduri de culori, etichetare și
utilizarea unor tehnici tipografice sau chiar de gravare a unor semne sau logo-uri, sigle ori ilustrații,
capabile să atragă atenția consumatorului, să-i inspire încredere în produs, astfel încât cumpărătorul va
cumpăra acel produs. Un ambalaj bine conceput este mai rapid identificat de cumpărător, șansele de
vânzare ale produsului crescând astfel semnificativ.
Comunicarea prin promovarea brandului sau produsului, oferă firmei posibilitatea de a urmări
o serie de obiective generale și specifice, cu efect îndelungat, capabile să construiască o bună imagine
a companiei și/sau produselor acesteia în piețele țintă. Asfel de obiective pot fi:
- Informarea permanent a potențialilor clienți sau a celor existenți privind natura și
caracteristicile produselor sau serviciilor oferite, cu scopul creșterii intenției de cumpărare
a clienților ;
- Creșterea și consolidarea notorietății precum și formarea unei imagini favorabile;
- Comunicarea unor promoții, oferte, servicii sau produse conexe;
- Comunicarea introducerii de noi produse sau abordarea de noi piețe;
- Indirect, se intenționează creșterea cifrei de afaceri, mai ales princreșterea vânzărilor;
- Comunicarea modalităților de contact și de obținere a produselor sau serviciilor oferite;
- Crearea în interiorul companiei a unui sentiment de aparteneță;
- Standardizarea și ecologizarea tehnicilor de ambalare;
- Utilizarea unor ambalaje reutilizabile, care diminuează costurile companiei.

3. Tehnici utilizate în comunicarea prin promovarea mărcii și produsului


Comunicarea prin promovarea brandului sau produsului, se adresează de regulă unui public
auditor, considerat țintă, ale cărui nevoi și cerințe trebuiesc în prealabil cunoscute.
Este necesară și comunicare în mod individual sau cu grupuri restrânse de clienți sau potențiali
clienți, prin contactarea direct a acestora, respective prin organizarea de întâlniri cu scop de prezentare.
Determinarea gradului de satisfacție al clientului trebuie să fie o preocupare permanent a
marketingului companiei, astfel încât identificarea diverselor sesizări, confuzii, reclamații, etc. să
poată fi procesate, remediate, urmând imediat găsirea de soluții tehnice sau procedural pentru
prevenirea repetării deficienței.
Comunicarea se poate face prin mai multe canale:
- Inscripționarea produselor sau ambalajelor;
- Publicitate la locul de vânzare;
- Panotare stradală;
- Anunțuri prin canale media (presă tipărită, publicitate prin internet, radio, TV);
- Inscripționarea unor mesaje sau logo-uri pe mijloace de transport (proprii sau ale terților,
de exemplu taxiuri sau autobuze pentru transport public local);
- Construirea unei pagini de internet;
- Oferte scrise transmise potențialilor clienți;
- Sponsorizarea unor activități cu participare numeroasă a unui public din zona clienților
țintă (competiții sportive, conferințe pe teme de interes pentru firmă, spectacole și
evenimente artistice);
Mesajul este transmis astfel în sens unic de la companie către consumatorul receptor, la nivelul
căruia are loc decodificarea și transformarea în client.
a) Inscripționarea produselor sau ambalajelor
Prin această tehnică, se transmit informații concrete privind caracteristicele produsului, mod
de utilizare, preț, date informative ale producătorului, peioadă de garanție, condiții de stocare și
transport, etc.; logo-ul companiei este necesar a se utiliza. Toate fețele ambalajului se pot utiliza

3
De exemplu, companiile de transport general de mărfuri folosesc în logo simboluri specifice cum ar fi o roată
de camion, pe când o companie de reciclare folosesc preponderent în logo un simbol circular format din trei
săgeți colorate cu verde

5
pentru comunicare. Uneori comunicarea prin această tehnică se face și prin etichetare, ocazie cu care
se transmit și alte informații (de exemplu datele importatorului, alte instrucțiuni privind vânzarea cum
ar fi data de la care se pot pune produsele în raft în cazul lansării simultane a unui produs nou prin mai
multe centre de vânzare).
b) Publicitatea la locul de vânzare
Producătorul va face demersuri pentru afișarea mesajelor sau logo-ului său în locurile unde se
vând produsele sale (rafturi, hale sau platforme comerciale), informând astfel consumatorii asupra
prezenței produselor sale în aceste zone, facilitând asfel accesul cumpărătorului către produsele sale.
Este o cale de comunicare utilizabilă cu success și de către furnizorii de servicii.
c) Panotarea stradală
Prin acest sistem, producătorul sau furnizorul de servicii transmite mesaje pentru promovarea
brandului sau produselor sale. Se pot utiliza spații publice sau private, panouri publicitare pe care se
pot aplica afișe sau panouri publicitare cu afișaje electronice, proprietatea producătorului sau închiriate
de la firme specializate. În acest caz trebuie respectate reglementările locale privind afișarea și spațiile
publice. Foarte important este exploatarea la maxim a dreptului de a avea afișe, panouri sau token-uri,
iluminate nocturn, la sediile sau punctele de lucru ale producătorului.
d) Anunțuri prin canale media
Comunicarea prin acestă tehnică are șanse mai mari de a ajunge la publicul țintă, dar
presupune costuri de regulă mai mari, în funcție de gradul de audiență al canalului respectiv.
Televiziunea permite transmiterea cu maximă eficiență a mesajului, care poate fi codificat extrem de
complex prin utilizarea imaginilor și sunetului combinate simultan. Realizarea clipurilor publicitare se
face de regulă de producători specializați care dețin logistica necesară, în schimb aceștia trebuie să fie
foarte bine informați privind conținutul mesajului de transmis, intențiile și obiectivele companiei și
publicul țintă, pentru ca efectul obținut prin difuzarea clipului să fie maxim și adecvat.
e) Inscripționarea mijloacelor de transport
Aplicarea de afișe pe mijloacele de transport proprii, atât autoturisme de serviciu cât și pentru
transportul de mărfuri, cu logo-ul firmei, sloganul acesteia sau cu numele unor produse sau servicii
oferite, este o practică general care permite o vizibilitate permanentă a identității companiei, realizată
cu costuri scăzute, deoarece transmiterea mesajului se face odată cu deplasarea acestor mijloace de
transport în scopul desfășurării activității, nu în mod special pentru publicitate. Cu costuri
suplimentare se pot inscripționa diverse mesaje pe mijloace de transport aparținând terților, care
încasează o sumă de bani pentru acest serviciu. Mijloacele de transport în comun sunt folosite mai
ales, datorită prezenței lor permanente în zone cu public țintă numeros.
f) Construcția și administrarea unei pagini de internet
Tehnologia internetului, apărută destul de recent, a revoluționat tehnicile de comunicare.
Astfel, editarea unei pagini de internet se poate face cu ușurință, și administra chiar de personalul
companiei, mesajele incluse fiind extrem de complexe și complete, fiind limitate de imaginația și
creativitatea persoanei care editează pagina. Dacă pagina este găzduită pe servere permanente,
accesibilitatea on-line este asigurată non-stop de oriunde, singurele limitări pentru potențialul client
fiind deținerea unui echipament de browsing (calculator personal, laptop, tabletă, smartphone, etc.) cu
acces la internet, iar limba de comunicare să fie cunoscută de client. Pagina de internet se poate
tarduce de către companie în una sau mai multe limbi vorbite de potențialul client, dar recent browser-
ele permit traducerea automata între majoritatea limbilor de circulație. Mai trebuie adăugat că această
cale de comunicare permite și feed-back-ul (reacția cumpărătorului) deoarece comunicarea se poate
face bidirecțional. În plus, modificarea sau adăugarea de mesaje se poate face extrem de rapid și cu
costuri reduse. Dezvoltarea acestui canal de comunicare, a facilitat apariția marketingului virtual, unde
cumpărătorul poate face achiziția direct pe site-ul vânzătorului, fenomen ce capătă o crescută
amploare.
g) Oferte către potențialii clienți
Forțele de marketing sunt îndrumate să contruiască baze de date cu potențiali clienți, către care
vor transmite periodic mesaje de informare, de prezentare sau de promovare, acesta fiind o cale de
comunicare proactive, care precede actul de negociere a vânzării. Utilizarea pe scară largă a
internetului a dus la transmiterea acestor infiormații prin email, mai nou și prin canale de socializare
de tip facebook sau twiter. Se pot transmite astfel extremn de rapid, individual sau către grupuri de

6
clienți, mesaje codificate complex, tehnologiile actuale permițând transmiterea de mesaje scrise,
grafice, sau video și sunet, de cele mai multe ori combinații ale acestora.
h) Sponsorizarea unor activități
Prin sponsorizare, compania capătă dreptul de a afișa la locul desfășurării evenimentului
mesaje variate, codificate diferit, anunțuri sau spoturi video, logo-ul acesteia fiind prezent în
documentele sau publicațiile oficiale ale evenimentelor, fiind vizibile participanților la acel eveniment
sau telespectatorilor care urmăresc evenimentul dacă acesta este televizat. Mecenatul este deasemenea
o tehnică utilizată de companii, susținerea direct sau indirectă a unui sportiv, artist, eveniment
periodic, publicație, etc. oferă posibilitatea companiilor mecena de a afisă mesajele sale către auditorul
artistului, sportivului, evenimentului sau publicației.

4. Comunicarea prin promovarea brandului și produsului la S.C.


FIBRATUS ECOWOOL S.R.L.

4.1. Prezentarea firmei


S.C. FIBRATUS ECOWOOL S.R.L. este o companie românească înființată în anul 2009, cu
capital mixt româno-finlandez, care a avut drept scop transferul de tehnologie pentru fabricarea în
România a produsului denumit commercial ”fibră de celuloză”. Partea finlandeză este reprezentată de
firma FIBRATUS LTD din Tampere, care mai deține o participare și la o firmă înregistrată în Spania
în anul 2012.
Denumirea firmei a devenit între timp un nume de brand, pe care atât firma mama, cât și
subsidiarele îl promovează odată cu produsele pe care le comercializează. Logo-ul utilizat este cel de
mai jos:

În România, S.C. FIBRATUS ECOWOOL S.R.L. (denumită în continuare ”firma” sau


”compania”) funcționează în Săvinești, județul Neamț, unde are o platformă de producție pe care se
află instalația de producție.

4.2. Produsul Fibratus


Produsul Fibratus este obținut prin tehnologia din Săvinești, din prelucrarea deșeurilor din
hârtie aditivate cu săruri de bor (15% din masa), neutre pentru mediu. Produsul este utilizat în izolarea
locuințelor individuale, principalul avantaj fiind acela al compactării uniforme, care confer o barieră
termică eficientă, gradient de umezeală (nu favorizează apariția mucegaiului) și izolație fonică
excelentă.
Produsul se livrează împachetat în baloți de 15 kg ambalați în folie de polietilenă. Instalarea
produsului se poate face și de către cumpărător extrem de simplu, dar firma recomandă instalarea
profesională cu ajutorul mașinii de instalat mobile, serviciu furnizat de firmă.
În prezent firma deține 30% din piața acestui tip de izolații din Romînia.

4.3. Comunicarea prin promovarea brandului și produsului


Logo-ul firmei este elemental distinctiv principal pe care compania îl promovează, prin toate
tehnicile de comunicare pe care le-a accesat:
- Inscripționarea pa cele patru părți ale autovehicolului care transport mașina de instalat cu
logo-ul firmei și cu datele de contact (email, telefon, adresă);

7
- Inscripționarea echipamentului de lucru și protecție a echipajului care deservește mașina
de instalat cu logo-ul FIBRATUS;
- Ofertarea produsului către principalii comercianți de material de izolații (S.C. DEDEMAN
S.R.L., lanțul de magazine PRACTIKER, etc.)
- Întâlniri de promovare cu grupuri de firme de construcții din județele Botoșani, Suceava și
Neamț;
- Spoturi audio la postul local de radio din Piatra Neamț;
- Editarea și întreținerea unei pagini de internet;
- Inserarea datelor de contact ale companiei românești pe pagina de internet a firmei mama
din Finlanda;
- Inscripționarea ambalajului pe două din fețe cu logo-ul FIBRATUS.
Cea mai mare atenție a fost data către construcția paginii de internet, care reprezintă
principalul canal de comunicare pentru promovarea produsului și a brandului. Aici sunt prezentate
extrem de deschis caracteeristicile produsului, tehnologia de fabricație, avantajele utilizării atât din
punct de vedere tehnic, dar și din punct de vedere ecologic, soluții de instalare, teste și rezultate
privind certificarea produsului, clipuri video, informații generale despre companie, posibilitate de
contact prin email, facebook, etc.

4.4 Studiu de caz: Prezentarea comunicării prin promovarea brandului și produsului


Pagina de internet conține următoarele informații:
a) Home
Locuinţa dumneavoastră reprezintă unul din acele lucruri în care investiţi cel mai mult.
Izolaţia celulozică Fibratus este un produs excelent destinat utilizării atât în construcţii noi cât
şi în proiecte de renovare.
Într-o societate din ce în ce mai sensibilă faţă de protecţia mediului, izolaţia Fibratus se
impune ca un produs natural, perfect reciclabil şi cu performanţe remarcabile în izolarea termică şi
fonică a locuinţelor.
Familia dumneavoastră se va bucura de sănătate, de siguranţă şi de calitatea confortului într-un
cămin izolat corespunzător.
Nu în ultimul rând, veţi economisi bani întrucât costurile energiei termice se diminuează
considerabil datorită proprietăţilor specifice ale izolaţiei Fibratus.
În calitate de unic producător de izolaţie celulozică în România, Fibratus Ecowool sprijină
programele de reciclare a hârtiei ale şcolilor, societăţilor comerciale, instituţiilor publice, persoanelor
fizice. Prin implicarea în aceste programe, Fibratus Ecowool susţine comunităţile locale, încurajează
tinerii să participe personal în procesul de reciclare şi creează premisele unei vieţi ecologice.
b) Produs – material izolator
O locuinţă realizată cu izolaţie celulozică Fibratus asigură un confort sigur şi natural.
Locuinţa dumneavoastră este supusă mai multor factori care vă periclitează sănătatea şi vă
afectează randamentul muncii. Cei mai importanţi sunt:

 - variaţiile de temperatură
 - infiltrările de aer
 - mucegaiul
 - sunetele din exteriorul locuinţei.
Caracteristicile izolaţiei Fibratus înlătură aceste neajunsuri într-o manieră sigură, rapidă şi cu
costuri reduse iar efectele instalării sale se întind pe durata de viaţă a casei dumneavoastră, ceea ce
conduce la o economisire impresionantă de bani şi energie.
Izolaţia Fibratus este compusă dintr-un amestec de fibră de lemn reciclată la care se adaugă
substanţe chimice non-toxice (borat de sodiu, acid boric). Principalul avantaj al izolaţiei Fibratus este
densitatea mare care face ca ea să se prezinte ca o masă compactă, fără cavităţi care să permită
infiltrările nedorite de aer, întărind totodată rezistenţa pereţilor locuinţei cu până la 50%.
8
Densitatea mare a acestui tip de izolaţie o transformă într-o veritabilă barieră fonică. Sunetele
nedorite din exterior sunt estompate în proporţie de 90%, deci aveţi asigurată la propriu o viaţă
liniştită. De asemenea, sunetele din interior sunt reduse ca intensitate, astfel că veţi putea evita să vă
deranjaţi vecinii.
O mare problemă în orice tip de locuinţă o reprezintă mucegaiul. Sporii de mucegai se
formează oriunde există condiţii prielnice de umiditate şi căldură. Având dimesiuni foarte mici ei pot
apărea oriunde există comunicări cu exteriorul, oricât de reduse. Izolaţia Fibratus este atât de compactă
încât înlătură riscul formării mucegaiului chiar şi în suprafeţe neconvenţionale.
Toleranţa la umiditate a izolaţiei Fibratus este excelentă. Acest fapt este demonstrat de
modul în care materialul îşi păstrează capacitatea izolatoare când conţinutul de umiditate din aer
creşte. Datorită proprietăţilor sale, izolaţia Fibratus distribuie umiditatea în mod uniform, împiedicând-
o să se adune într-un singur loc.
Boraţii folosiţi la tratarea celulozei au proprietăţi chimice care ţin la distanţă insectele ori
rozătoarele, în acelaşi timp fiind inofensivi faţă de om. Pe de altă parte boraţii sunt inodori, adică nu
veţi fi deranjat de mirosuri neplăcute.
Deşi este realizată din hârtie reciclată, izolaţia Fibratus este tratată cu o soluţie ignifugă, fiind
transformată într-un strat protector contra incendiilor. O locuinţă izolată cu izolaţie Fibratus nu va
arde niciodată din temelii. Aceasta se poate explica simplu: soluţia ignifugă reţine căldura flăcării până
când fibra celulozică se carbonizează. Se formează un strat protector, întrucât fibrele carbonizate nu
ard. La acest aspect contribuie şi densitatea izolaţiei Fibratus care împiedică circulaţia oxigenului
favorabil arderilor.
Cele mai mari pierderi de căldură dintr-o locuinţă au loc datorită infiltrărilor de aer. În acest
fel se pierde aproximativ o treime din căldura casei dumneavoastră, pierdere compensată prin consum
de energie termică mai mare şi care conduce, implicit, la facturi de încălzire mai mari.
Cu o valoare lambda de 0, 041*, capacitatea de izolare termică a izolaţiei celulozice Fibratus
este una de calitate. Ea se bazează pe o conductivitate termică redusă. Izolaţia celulozică are
caracteristicile esenţiale ale a unui material izolator de calitate: permeabilitatea la aer este redusă,
absorbind totuşi aerul în mod satisfăcător.
c) Produs – rezultatele cercetărilor
Un studiu asupra conductivităţii termice
Descărcaţi studiul asupra conductivităţii termice
Studiul: 2006; VTT (Centrul de Cercetări Tehnologice din Finlanda)
Descărcaţi studiul asupra determinării valorii termice declarate a izolaţiei termice realizate
prin suflare cu fulgi de celuloză
Descărcaţi studiul asupra determinării permeabilităţii la aer, hidratării pe termen scurt prin
imersiune parţială şi permeabilităţii vaporilor de apă a izolaţiei termice realizate prin suflare cu fulgi
de celuloză
Descărcaţi studiul asupra reacţiei izolaţiei la teste de ardere
Fibratus contribuie la proiectul EREL (Încălzirea neregulată eco – eficientă a construcţiilor)
coordonat de Universitatea Tehnică din Tampere. Proiectul se ocupă cu studiul consumului caselor de
vacanţă din lemn masiv
d) Produs – mediu
La capitolul puncte verzi, adică în ceea ce priveşte protecţia faţă de mediu, izolaţia Fibratus
adună punctaj maxim. Compoziţia sa este de 85% celuloză şi 15% soluţii chimice non-toxice.
În contextul de astăzi, un accent foarte mare se pune pe reducerea emisiilor de gaze nocive.
Hârtia nereciclată ajunge în scurt timp la gropile de deşeuri unde prin ardere se emit cantităţi mari de
metan. Se poate spune că izolaţia celulozică nu salvează copacii de la tăiere ci valorifică la maxim
copacii tăiaţi deja. În procesul de fabricare a celulozei şi de instalare a izolaţiei Fibratus nu se emit
gaze de niciun fel.
Pe de altă parte, comparativ cu alte tipuri de izolaţii (vata minerală, spuma poliuretanică, etc.)
care din start nu sunt perfect ecologice, izolaţia celulozică Fibratus are cea mai scăzută energie internă,
prin aceasta înţelegându-se energia consumată pentru realizarea unui produs (fabricare, ambalare,
transport, instalare, mentenanţă).
Din momentul instalării, izolaţia Fibratus nu mai necesită cheltuieli suplimentare de întreţinere
şi poate fi chiar reciclată după încheierea ciclului de viaţă al clădirii.

9
e) Producție
Unitatea de producţie Fibratus este o unitate cu un preţ competitiv, compactă, care încape într-
un spaţiu restrâns şi poate fi utilizată la fabricarea izolaţiei celulozice de înaltă calitate. Într-o oră, o
linie de producţie fabrică aproximativ 1.000 kg de material izolator tratat cu soluţie de ignifugare şi
antifungică precum şi cu substanţe care protejeză lemnul.
Unitatea de producţie, compactă şi uşor de folosit, oferă următoarele beneficii:
 costuri de investiţii reduse
 costuri de exploatare reduse
 materia primă este practic asigurată prin recuperarea şi reciclarea deşeurilor de hârtie
din apropierea locului de producţie, ceea ce reduce substanţial cheltuielile de transport precum şi
cheltuielile de depozitare a acesteia înainte de a intra în ciclul de producţie.
 metode avansate permit exploatarea hârtiei care include caolinit

Suplimentar, este disponibilă o linie de ambalare care se poate instala ca anexă la unitatea de
producţie pentru a creşte eficienţa şi productivitatea acesteia.
f) Instalare - metode de instalare
Instalare mecanică specializată
Instalarea este o fază de lucru extrem de importantă atât în construcţiile noi cât şi în proiectele
de renovare. Activitatea necesită precizie, atenţie şi cunoaştere. Instalatorii noştri profesionişti vor
desfăşura activitatea de instalare la locaţia aleasă de dumneavoastră şi într-un timp optim convenit.
Profesionişti experimentaţi vor instala izolaţia celulozică repede şi cu precizie. Produsul este
transportat la faţa locului cu un camion. Apoi, folosind echipamentul special, izolaţia este suflată
mecanic în locurile dorite printr-un furtun. Prin această metodă se formează un strat de izolaţie
compactă care umple toate cavităţile şi previne pierderile termice.
Instalarea manuală
Puteţi de asemenea să efectuaţi singuri instalarea. În acest caz, va trebui să folosiţi o remorcă
sau un alt mijloc similar pentru a transporta materialul izolant gata ambalat la locul construcţiei. În
acest caz transportul este deci exclusiv sarcina cumpărătorului. Puteţi izola pardoseala şi tavanul
singuri, însă izolarea pereţilor şi a structurilor înclinate cave ar trebui lăsată pe seama experţilor.
Este astfel de remarcat şi faptul că izolaţia poate fi instalată manual şi fără echipamentul de
suflare.
g) Instalare – echipamentul de instalare

10
Echipamentul pentru instalarea izolaţiei celulozice este un echipament mecanic specializat.
Acesta este mobil pentru a putea fi transportat la locul unde se găseşte construcţia care trebuie
izolată.
Echipamentul de instalare este un utilaj simplu prevăzut cu compresor de aer şi suflantă.
Modul de utilizare
Materialul izolator sub formă de fulgi umectaţi este practic suflat cu presiune printr-un furtun
în spaţiile care se doresc a fi umplute şi izolate. Accesul furtunului poate fi liber sau prin orificii
practicate în pereţii falşi care acoperă cavităţile care trebuiesc umplute cu material. Umplerea optimă
presupune şi o uşoară compactare a masei izolatoare pentru a obţine o izolaţie fără goluri, consistentă
şi uniformă. De aceea, izolaţia celulozică oferă caracteristici superioare de izolare termică şi fonică,
rezistenţă ridicată la ardere şi mucegaiuri, asigurând şi o aerisire a peretelui şi un mediu ambiental
păcut.
Descărcaţi Manualul de utilizare a echipamentului de instalare a celulozei
h) Utilizări
Izolaţia celulozică Fibratus este potrivită pentru toate tipurile de construcţii. Este un produs
excelent pentru construcţii noi, proiecte de renovare, precum şi pentru izolare suplimentară. Izolaţia
este folosită în acoperişuri, tavane înclinate, pereţi, pardoseli şi ca izolant suplimentar în pereţi din
lemn.
Instalarea vatei celulozice Fibratus este facilă. Un profesionist poate instala prin suflare în
acoperiş izolaţia în 2 ore. Fiind suflată direct în locurile dorite, vata celulozica Fibratus formează un
strat izolant uniform care umple toate cavităţile
Instalarea în etajele intermediare şi în pardoseli poate dura ceva mai mult şi necesită ca izolaţia
să fie tasată în locurile dorite.
i) Calitate
Izolaţia celulozică Fibratus este alegerea constructorului conştient de calitate. Izolaţia suflată
formează un strat izolant uniform care umple toate cavităţile şi previne pierderile termice.
Nu toate izolaţiile sunt la fel. Materialele izolatoare folosite iarna pentru reducerea costurilor
de încălzire nu sunt neapărat potrivite şi pentru protecţia contra căldurii din timpul verii. Un efect
important al izolaţiei Fibratus îl constituie defazajul mare, reprezentând numărul de ore în care este
întârziat transferul de căldură din afară în interior. Studiile arată că persoanele care au somnul deranjat
de temperaturile ridicate dau un randament cu 30% mai mic în activitatea desfăşurată decât persoanele
odihnite.
Izolaţia Fibratus poartă marca CE, întrunind condiţiile comunitare de preţ al materialului
folosit, tehnologie şi impact asupra mediului.
Noi asigurăm o garanţie pe viaţă pentru instalaţii realizate profesionist ale izolaţiei realizate
prin suflare şi care acoperă întreaga durată de viaţă a construcţiei.
j) Contact
Săvineşti
Cod poştal 617410
Strada Uzinei, nr. 1
Judeţul Neamţ
telefon: 0723683126
info(at)fibratus.com

11
5. Bibliografie

1. *** - HG 1161/2013
2. *** - Ordinul 747/168/2015 al MMFPSPV/INS
3. www.fibratus.ro
4. www.fibratus.fi

12