Sunteți pe pagina 1din 14

April 10

ABORDAREA
RECICLĂRII
PLASTICULUI 2018
Cercetare
SOLUȚII DE RECICLARE A PLASTICULUI
Dezvoltare
PRIN DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE Inovare
2 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

SOLUȚII DE ABORDARE A RECICLĂ RII PLASTICULUI


PRIN DEZVOLTAREA DE NOI PRODUSE

În temeiul discuțiilor purtate la sfârșitul lunii martie, am identificat câteva soluții fezabile în
vederea cercetării și dezvoltării de produse inovative obținute prin reciclarea plasticului,
soluții pe care le prezentăm în capitolele ce urmeză.

1. VALORIFICAREA MATERIALOLOR PLASTICE NERECICLABILE PRIN PIROLIZA


Premisa: O mare cantitate de deșeuri de plastic nu pot fi valorificate prin metodele clasice
din cauza gradului mare de impurități sau a imposibilității separării acestora pe tipuri de
plastic.
Soluția: Piroliza reprezintă singura metodă de valorificare a deșeurilor din material plastic
care nu presupune separarea lor în funcție de compoziția chimică.

2. FABRICAREA PRODUSELOR DIN DEȘEURI MIXTE DE PLASTICE POST-


CONSUM AMESTECATE CU NISP SAU FIBRE NATURALE
Premisa: Valorificarea materialelor plastice mixte post-consum.
Soluția: Sisteme de acoperiș.
2.1. Sistem de acoperiș compozit format din nisip și plastic reciclat
2.2. Sistem de acoperiș compozit format din fibre naturale reciclate și plastic
reciclat

3. DE LA STICLE DE PLASTIC LA IZOLAȚIE


Premisa: Cantitățile mari de RPET (pet reciclat) disponibil.
Soluția: Trasformarea RPET în fibre de poliester pentru izolații termice și fonice.
3.1. Izolații din PET reciclat
3.2. Izolații din PET și lână reciclate

4. WOOD PLATIC COMPOSITE – WPC sau NATURAL FIBER COMPOSITE (NFC)


Premisa: O soluție viabilă de recilarea a materialelor plastice reciclabile prin combinarea
acestora cu fibre naturale.
Soluția: Producția prin extrudarea plasticului reciclat amestecat cu fibre naturale pentru
producția de elemente care imită lemnul.

5. FINANȚARE
3 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

1. VALORIFICAREA MATERIALOLOR PLASTICE NERECICLABILE PRIN


PIROLIZĂ
PRINCIPIUL PIROLIZEI:
Piroliza este un procedeu tehnologic de natură termochimică foarte cunoscut, constând în
descompunerea termică a deşeurilor în lipsa oxigenului, cu scopul obținerii unui combustibil
gazos.
Piroliza diferă de incinerare în sensul că este o reacție endotermică și are loc într-un mediu
fără oxigen sau scăzut de oxigen, necesitând o cantitate considerabilă de input de energie de
intrare pentru a atinge temperaturile ridicate necesare pentru a volatiliza compuș ii organici.

FACTUAL:
30% din încălzirea centralizată a Danemarcei este furnizată de 28 de instalații de
valorificare a deșeurilor .
Este singura metodă de valorificare a deşeurilor din materiale plastice, fără o separare
prealabilă perfectă a acestora pe compoziții chimice.
Deși nu este o tehnică nouă, necesitatea stringentă a unei soluții de diminuare a
contaminărilor generate de materiale plastice nereciclabile a impus o cercetare tot mai
intensa în vederea creșterii randamentului.

PROCESUL TEHNOLOGIC:
Input: Pot fi procesate materiale compuse predominant din carbon și hidrogen, în special
HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PS (PET ș i PVC au randamente scăzute), mărunțite, uscate
și curățate de majoritatea contaminărilor non-plastic.
4 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

Proces: Materia primă "post-procesată" este încălzită în absența oxigenului și a halogenu-


lui până când se topește și moleculele de polimer se descomp un pentru a forma
vapori gazoși.
Gazele condensabile sunt transformate în combustibil și produse chimice, în timp
ce gazele necondensabile sunt colectate separat și fie sunt arse pentru energia
procesului, fie sunt arse pentru a micșora cantitatea de poluanți eliberați în
atmosferă.

Output: Tiței, combustibili lichizi, amestecuri de combustibil sau materii prime chimice, car -
bon black

STATISTIC:
O instalație de piroliză tipică este considerată una care procesează 15.000 de tone de
materiale plastice pe an.

RECUNOASTERE:
Laboratorul Național Argonne din cadrul Departamentului Energiei din S.U.A. a stabilit că
există beneficii cuantificabile pentru mediul înconjurător prin transformarea materialelor
plastice post-utilizare nereciclate în combustibili, în loc să transmită aceste materiale plastice
la depozitele de deșeuri.

POLUARE:
Analizele efectuate relevă faptul că piroliza se situează cu mult sub limitele maxime legale
impuse de Agenția de Protecție a Mediului din S.U.A. care reglementează atât poluanții
atmosferici din criterii (PAC), cât și poluanții atmosferici periculoși (HAP) .
Încălzirea materialului fără oxigen produce o reacție chimică care nu este ardere, astfel fiind
prevenită formarea dioxinei.
Vasele în care are loc reacția termică primară sunt spălate cu azot pentru a el imina oxigenul
sau halogenul. Această spălare se face nu numai pentru a preveni arderea, ci și pentru a
preveni formarea dioxinelor și a furanului.

DATE TEHNICE:
Gazele produse sunt în principal CO, CO2, H2, C2H6, CH4 și C2H2. Lichidele constau în uleiuri
pirolitice, gudroane foarte vâscoase și organice oxigenate în apă, iar solidele sunt în mod
colectiv desemnate ca mangal. Cantitatea și compoziț ia produselor de piroliza depind de
compoziția materiei prime, de temperatură și de presiunea aplicată. Cu cât e mai mare
temperatura, cu atât este emis mai mult gaz, în timp ce cantitatea de lichide și gudroane
este corespunzător mai mică.
Uleiul predomină în proces la temperatura de 285°C până la 340°C și presiunea de la 20.000
până la 30.400 kN/m2. În timp ce metanul devine principalul produs în cazul în care
temperatura este menținută la 650°C ș i presiunea de la 7.580 la 20.000 kN/m2.

FACTUAL:
Procedeele de piroliză sunt mult mai puțin poluante decât incinerarea, deoarece prin
procesele de epurare din produsele de piroliza sunt eliminate noxele.
Volumul deşeurilor se reduce considerabil, acestea transformându-se într-o formă ce face
posibilă o depozitare fără impact semnificativ asupra mediului.
Producția de combustibili, materii prime chimice și monomeri din materiale plastice post -
utilizare nerecicliate pot compensa necesitatea unei extrac ții și a unei producții de materii
prime.
5 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

Compoziția materialelor plastice în fluxul MSW ( Municipal Solid Waste) și valoarea lor
medie inferioară de încălzire (LHV)

Conținutul
energetic al
diferitelor tipuri de
combustibili în Btu
per pound (0,5 kg)

CONCUZII:

Datele existente ne arată că o estimare corectă a


transformării materialelor plastice nereciclabile
în ulei prin piroliză ar fi de 4 barili/tonă.
Datele ilustrează că se așteaptă c a tehnologiile
din domeniul materialelor plastice și
combustibililor petrochimici să aibă emisii în aer
care sunt cu mult sub niveluri reglementate, sub
industriile bine cunoscute în fiecare categorie de
emisii sau, în majoritatea cazurilor, ambele.
Aceste tehnologii oferă o modalitate unică de a
recupera materii prime de masă, energie și polimeri din materiale plastice care nu sunt
reciclate pe piețele comerciale și care sunt în prezent depozitate în depozite de deșeuri.

AVANTAJE:
 Reducerea suprafețelor necesare depozită rii materialelor plastice nereciclabile
 Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
 Reducerea contaminărilor rezultate în urma depozitării
 Obț inerea de combustibili pentru transport sau cazane/cuptoare, lubrifianți, ceruri sau
chiar materii prime (cum ar fi nafta sau monomerii) pentru a produce noi produse chimice
și materiale plastice, substituind astfel necesitatea materiei virgine obținute prin extracție.
6 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

VALORIFICAREA MATERIALOLOR PLASTICE NERECICLABILE PRIN PIROLIZĂ

STUDII/PUBLICAȚII EXISTENTE:

2014 ENERGY AND ECONOMIC VALUE OF MUNICIPAL SOLID WASTE (MSW), INCLUDING NON-
RECYCLED PLASTICS (NRP), CURRENTLY LANDFILLED IN THE FIFTY STATES

Comparison of Plastics-to-Fuel and Petrochemistry Manufacturing Emissions to Common


Manufacturing Emissions, June 2017
7 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

2. FABRICAREA PRODUSELOR DIN DEȘEURI MIXTE DE PLASTICE


POST-CONSUM AMESTECATE CU NISIP SAU FIBRE NATURALE

2.1. FABRICAREA PRODUSELOR DIN DEȘEURI MIXTE DE PLASTICE POST-CONSUM


AMESTECATE CU NISIP ȘI TERMOTRATATE (EXTRUDATE)

Prin extrudarea amestecului de nisip (70%) cu deșeuri de plastic (30%) se obține o topitură
omogenă care este introdusă într-o presă hidraulică obținându-se un produs foarte
rezistent care poate fi folosit în constucții.
Plasticul reciclat vine în mai multe forme și tipuri și are diferite puncte de topire. Separarea
întregului material poate fi o operație destul de lungă și costisitoare, dar în cazul plăcilor din
plastic reciclat, amestecul poate fi prelucrat fără a fi nevoie de o separare pe tipuri de
plastic, conform testelor făcute de ingineri dedicaț i.

Procese tehnologice identificate:


Varianta 1: Materialul este separat în fracții dure și moi, tăiat în bucăți mici, combinat și apoi
topit. Topitura de plastic este amestecată cu nisip și un colorant și se topește din nou.
Amestecul rezultat este apoi turnat în forme de țiglă și răcit. Adăugarea de nisip la amestec
conferă acestor dale durabilitate considerabilă, este ecologic și nu emite substanțe nocive.
Varianta 2: Plasticul este măcinat, uscat și apoi amestecat cu nisip cernut și uscat. Amestecul
de plastic cu nisip este extrudat obținându-se o pastă omogenă care este ulterior dozată și
introdusă într-o presă hidraulică, rezultând produsul finit.

Aplicatii: Plăci pentru acoperiș, dale pavaj, cărămizi ornamentale, placaje ornamentale,
capace pentru guri de vizitare.

Avantaje: Rezistență, durabilitate, greutate redusă, reciclabil 100%.

Link-uri youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=x264VyamMqg
https://www.youtube.com/watch?v=m7oUk10rKjE

STUDII/PUBLICAȚII EXISTENTE:
The Possibility of Making a Composite Material from Waste Plastic, International Conference
on Technologies and Materials for Renewable Energy, Environment and Sustainability,
TMREES17, 21-24 April 2017, Beirut Lebanon
8 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

2.2. SISTEM DE ACOPERIȘ COMPOZIT FORMAT DIN FIBRE NATURALE RECICLATE ȘI PLASTIC
RECICLAT

Cercetările realizate de Forest Products Laboratory (FPL) and Teel-Global Resource


Technologies (Baraboo, Wisconsin) au relevat faptul ca este posibilă utilizarea unui compozit
din plactic reciclat și fibre naturale reciclate pentru fabricarea panourilor pentru acoperis.

Avantaje identificate:
•Costuri reduse – Utilizând materiale reciclate, timpul de turnare mai scurt. Aceste panouri
compozite de acoperiș pot fi fabricate la un cost substanțial mai mic decât cel al plăcilor din
argilă, ardezie sau din fibră de sticlă.
• Deșeuri nerecuperabile și reciclabile complet - Deșeurile din fabrică sau din plăci care sunt
tăiate în timpul instalării pot fi remodelate direct în plăci noi.
• Stabilitate dimensională îmbunătățită – Extinderea și contracția datorată schimbărilor de
temperatură sunt semnificativ mai mici decât cea a plăcilor din plastic de acoperire pură.
• Ușurința în utilizare – Uneltele convenționale de prelucrare a lemnului pot fi folosite
pentru a tăia plăcile în timpul instalării și practic nu există rupere.
• Economii de forță de muncă - Sistemul de acoperiș compozit este ușor de instalat, iar
natura panourilor de proiectare accelerează procesul de două ori. Nu este nevoie de
instalatori foarte instruiți.
• Greutatea mai ușoară – panourile compozite sunt mai ușoare decât plăcile de argilă sau
beton, ceea ce duce la reducerea costurilor de transport și a cerințelor structurale pentru
încadrarea acoperișului.
ATENTIE: există o lipsă de date privind durabilitatea și performanța compozitelor, iar
constructorii sunt reticenți în utilizarea produselor netestate.

STUDII/PUBLICATII EXISTENTE:
“Attractive, Durable Roofing Made From Recycled Plastic and Wood Fiber”by Forest Products
Laboratory (FPL) and Teel-Global Resource Technologies (Baraboo, Wisconsin)
3. DE LA STICLE DE PLASTIC LA IZOLAȚIE
9 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

3. DE LA STICLE DE PLASTIC LA IZOLAȚIE

3.1. Izolația din fibre de poliester

Izolaț ia din fibre de poliester este un produs durabil, oferind o soluție de izolație ecologică.
Acest material de izolație menține rezistența termică, rezultând un consum redus de
energie, utilități mai mici și o amprentă de carbon care este de patru ori mai mică decât fibra
de PET virgină.
Izolarea din fibre de poliester este o bandă nețesută, lipită termic, care are un conținut total
de material reciclat cuprins între 50% ș i 95%.
Este fabricat din sticle de plastic reciclate, material post-consum și fibre de poliester 100%.
Acestea sunt aceleași fibre găsite în scutece pentru copii, îmbrăcăminte, lenjerie de pat și
tapițerie, astfel încât izolația din fibre de poliester este sigură pentru contactul direct cu
pielea.
Datorită caracteristicilor sale speciale, acest material izolant satisface pedeplin cerințele
stabilite de standardele actuale privind izolarea acustică și termică a clădirilor, pe lângă
promovarea unui confort climatic natural ș i plăcut în interiorul unității de locuit.

Proces de fabricare:

Odată cu colectarea, PET-ul este transportat către centrele de reciclare, unde este rulat prin
intermediul mașinilor de măcinat care reduc forma de PET la fulgi.
Fulgii trec apoi printr-un proces de separare și curățare care îndepărtează toate particulele
străine, cum ar fi hârtia, metalul și alte materiale plastice.
După ce a fost curățat în conformitate cu specificațiile pieței, PET -ul recuperat este
transformat în fibră și balotat.
Aceste baloturi pot fi prelucrate într-o varietate de produse utile, inclusiv izolație din
poliester.

Apoi, procesul de cardare (prelucrarea mecanizată a unui material textil) începe cu


pieptanarea fibrelor și așezarea acestora într-o țesătură. În cele din urmă, aceste fibre sunt
lipite împreună într-un cuptor cu gaz natural.
Procesul ecologic de fabricație a izolației din fibre de poliester are ca rezultat un produs
inovator de izolație, care oferă nenumărate beneficii pentru construcții .
10 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

Beneficiile izolație i din fibre de poliester:

• este fabricat folosind sticle de plastic reciclate și alte tipuri de conținut de poliester reciclat
post consum;
• nu conține COV, formaldehidă, substanțe cancerigene sau substanțe chimice nocive;
• necesită o energie redusă pentru a produce - de la lanțul de aprovizionare până la
consumator;
• este hipoalergenic și natural hidrofob, adică nu absoarbe umezeală;
• este rezistent la degradarea pe termen lung (fără pierderi de eficiență energetică);
• este un izolator acustic superior;
• nu necesită echipament de protecție pentru instalare - nu apar probleme de iritare a
respirației sau a pielii;
• este ușor de montat la tăiere / frecare ;
• are compresie / recuperare superioară;
• este 100% reciclabil – materialele reziduale pot fi ușor reciclate.

Exemple de produse:
SYNTEHERM - produs de Manifattura Maiano (Italia);
Mammoth™ Airlay insulation - produs de MAMMOTH (NouaZeenlanda)

STUDII/PUBLICATII EXISTENTE:
 An Overview of Glass-Free Polyester Insulation Technology - Vita NonWovens, 2011;
 Recycled-PET fibre based panels for building thermal insulation: Environmental impact
and improvement potential assessment for a greener production;
 The International Journal of Life Cycle Assessment - , recycled from post-consumer PET
bottles, May 2011.

3.2. Izolație stratificată din reziduri de lână și PET reciclat

Caracteristici:

Realizată prin suprapunea a două straturi compuse din lână reziduală și fibră de PET reciclat.
Asigură cea mai bună izolație, acustică, absorbție de umiditate și ignifugare.
Izolația obținută din lâna reziduală și PET reciclat absorb 70% din zgomotul incident,
zgomotul produs în intervalul de frecvență 50-5700 Hz.

STUDII/PUBLICATII EXISTENTE:
Energy and Buildings - Thermal and sound insulation materials from waste wool and recycled
polyester fibers and their biodegradation studies, April 2015
11 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

4. PRODUCȚIA DE WOOD PLATIC COMPOSITE - WPC, UN


MATERIAL ECOLOGIC, OBȚINUT PRIN COMBINAREA
MASELOR PLASTICE RECICLATE CU FIBRE NATURALE
(făină de rumeguș, coji de orez, etc.)

Compozitele din lemn-plastic (WPC) sunt materiale compozite fabricate din fibre de lemn /
făină de lemn și termoplastice (inclusiv PE, PP, PVC etc.).

Proces:
- Extrudare directă: Plasticul reciclat este măcinat și amestecat cu aditivi și pigmenți
(eventual aglomerat) și este introdus în extruder împreună cu făina de rumeguș. Linia de
producție este destul de complexă, elementele extrudate necesitând echipamente de ră cire,
rectificare, ștanțare și tăiere, fiind obținute profile ce imită lemnul, de dimensiuni diferite.

- Co-Extrudare: Fabricarea de produse multistrat cu proprietăți diferite ale stratului exterior


și interior (încapsularea WPC cu strat exterior din polimeri îmbogățiți care reduc
permeabilitatea și întârzierea decoloră rii).
Un avantaj este utilizarea de materii prime ieftine în straturile din interior.

„Extrusion of Wood Polymer Composites (WPC)” International Conference


CHALLENGE IN EXTRUSION OF POLYMERS, June 11, 2014, Leoben, Austia
12 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

Aplicații:
 Dușumele exterioare
 Pontoane
 Terase piscine, terase locuinte, terase restaurante
 Foișoare
 Alei grădină
 Profile (stâlpi, scânduri, etc.)
 Plăci pardoseala prefabricate
 Mobilier de exterior
 Balustrade
 Stâlpi de parcare
 Labriu exterior

Principalele avantaje:
Nu necesită vopsire sau lăcuire, este durabil, nu putrezește, se curăța ușor, impermeabil,
rezistent la insecte și ciuperci, stabil la ultraviolete (UV), ecologic ș i 100% reciclabil.

STUDII/PUBLICAȚ II EXISTENTE:
Wood-polymer composites - The Institute of Materials, Minerals & Mining - Cambrige England
Wood-Plastic Composites - Anatole A. Klyosov – USA
Composites from Recycled Wood and Plastics – Enviromental Protection Agency - USA

Producători naționali de elemente din WPC:


 SC NEWTON 2005 SRL - DN Pitești - Câmpulung, Km 18, Clucereasa, Com. Țițești, jud.
Argeș (www.newton2005.ro)
 BENCOMP SRL Buzău, Aleea Industriilor nr. 5 (www.wpcromania.ro)
 LemnPlastifiat - Aleea Industriilor, nr. 1-3 Buzău, România (www.lemnplastifiat.ro)
13 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

5. FINANȚARE

Premisa:
Conform OUG nr. 17/2018 - modificarea şi completarea OUG nr. 40/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014—2020, a fost
aprobată depăș irea sumelor alocate în euro în limita a 100% pentru autoritatea de
management Programul Operaţional Regional (POR) şi autoritatea de management pentru
Programul Operaţional Competitivitate (POC).

5.1. Programul Operațional Competitivitate


Acţiunea 1.2.1 Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI
(Cercetare-Dezvoltare-Inovare) derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu
institutele de CD (Cercetare și Dezvoltare) și universităţi, în scopul inovării de procese și de
produse în sectoarele economice care prezintă potenţial de creştere.

Tip de proiect: PROIECT TEHNOLOGIC INOVATIV

Proiectul tehnologic inovativ are ca scop realizarea unei inovări de produs (pentru bunuri
şi/sau pentru servicii) sau de proces, inovare bazată pe cercetarea realizată în cadrul
proiectului.
Inovarea reprezintă implementarea unui produs (bun sau serviciu) nou sau optimizat în mod
semnificativ (inovare de produs) sau implementarea unui proces de producţie nou sau
semnificativ îmbunătăţit în cadrul întreprinderii (inovare de proces).

Pentru ca propunerea de proiect bazată pe un acord de parteneriat cu una sau două


organizațiii de cercetare să fie eligibilă pentru finanțare, activitatea desfășurată de
solicitantul, întreprindere, coordonator al proiectului, trebuie să reprezinte cel puțin 70% din
costurile eligibile ale proiectului, iar activitatea desfă șurată de organizația/ organizațiile de
cercetare trebuie să reprezinte cel puțin 10% din costurile eligibile ale acordului de
parteneriat ale activităților de cercetare-dezvoltare.

Valoarea asistenței financiare nerambursabile acordate unui proiect nu poate depăși


22.500.000 lei.

PERIOADA DE DEPUNERE:
15 noiembrie 2017 - 16 mai 2018 (APEL DESCHIS)

Posibili parteneri:
• UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI - Facultatea de Chimie Aplicată şi
Ştiinţa Materialelor
• Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Chimie si Petrochimie - ICECHIM
14 ABORDAREA RECICLĂRII PLASTICULUI

5.2. Programul Operaţional Regional 2014-2020

Axa prioritară 2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii


Prioritatea de investiții 2.2 – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de
producție și dezvoltarea serviciilor.

Solicitanții eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-uri din mediul urban, sau a
întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1
milion euro.

Rata de cofinanțare acordată în cadrul prezentului apel de proiecte:

Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale finanțabile prin


ajutor de stat regional și a investițiilor finanțabile prin ajutor de minimis (e.g. certificare
produs, sisteme de management al calității, internaționalizare). Valoarea eligibilă aferentă
componentei finanțabile prin ajutor de minimis nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă
totală a investiției.

Pentru componenta de ajutor de minimis a proiectului, contribuția programului (acoperită


din FEDR și bugetul de stat) este de maximum 90% din valoarea eligibilă a cheltuielilor
finanțabile prin ajutor de minimis și în limita plafonului de minimis.

PERIOADA DE DEPUNERE:
23.02.2017 - 30.08.2017 (Apel inchis)