Sunteți pe pagina 1din 5

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.

1 MINISTERUL EDUCAȚIEI
HUNEDOARA NAȚIONALE

PROGRAMA ACTIVITĂȚILOR OPȚIONALE

„ÎN LUMEA POVEȘTILOR!”

GRĂDINIȚA P.P. NR.1/„PITICOT”-HUNEDOARA


EDUCATOARE: PROF. NISTOR LUIZE LAVINIA
ED. CODOLEAN MARCELA

AN ȘCOLAR 2018-2019
ARGUMENT

Motto:
„Copilul se naște curios în lume și nerăbdător de a se orienta în ea. Literatura
care îi satisface această pornire îl încântă. Ca să fie opere de artă, scrierile pentru
copii trebuie să intereseze și pe oamenii maturi, instruiți. A ieși din lecturi cu stimă
sporită pentru om, acesta e secretul marilor literaturi pentru copii.”
(George Calinescu)

Vârsta preşcolară este perioada care se caracterizează printr-un remarcabil


potenţial creativ. Acum copiii dobândesc deprinderea de a-şi exprima ideile,
impresiile, gândurile, dorinţele într-o formă nouă, inteligentă, cursivă, creatoare.
Prin limbajul specific al cărţii pentru copii, personajele exponenţiale,
epicul dens, conflictul împins spre suspans şi senzorial, deznodământul fericit,
literatura pentru copii contribuie la formarea şi modelarea caracterelor, la stimularea
dorinţei de cunoaştere şi perfecţiune. Formarea şi modelarea caracterelor,
deprinderilor copiilor cu normele de comportare civilizată a sentimentelor morale,
curajul, perseverenţa, respectul pentru muncă, sunt cerinţe cărora opera literară, prin
specificul ei, aduce o contribuţie majoră.
Particularităţile vorbirii preşcolarilor sunt legate, în primul rând, de vârsta
acestora. Limbajul se dezvoltă şi progresează la copil, iar nouă educatoarelor, ne
revine sarcina de a organiza şi planifica experienţele de limbaj ale fiecăruia, în
funcţie de ritmul propriu de dezvoltare. Acest mirific univers al cărții trebuie
descoperit de către micii preșcolari, prin inițierea și parcurgerea unor teme
interesante, bogate în conținut informațional, cu valente formative și capabile să
aducă în conștiința lor adevăratul sens al copilăriei cu sentimente, aspirații și
îndrăzneli ca o înaripare entuziastă cu idealuri înalte. Din acest motiv, am ales ca prin
textele în proză și în versuri, prin lumea fascinantă a poveștilor, prin personajele atât
de îndrăgite de copii, să-i ajut pe aceștia să-și învingă sentimentele de teamă și
inhibiție, să gândească logic, dezvoltând în acest mod, cât mai mult posibil,
capacitatea de exprimare orală. Copiii dobândesc deprinderi de receptare corectă a
textului audiat, de folosire precisă și nuanțată a cuvintelor, de formulare clară și
personală a unor mesaje proprii, de argumentare a unui punct de vedere. Optionalul
propus le oferă copiilor șansa de a-și cultiva capacitatea de audiere și receptare,
imaginația, fantezia, creativitatea, exprimarea corectă și nuanțată și vine în
întâmpinarea cerințelor din mai multe direcții: interesul copiilor, dorința părinților și
nu în ultimul rând, asigurarea viitorului societății cu o generație avansată din punct de
vedere moral.

OBIECTIVE CADRU
-Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor verbale;
-Educarea unei exprimări verbale corecte, din punct de vedere fonetic, lexical şi
sintactic.
-Dezvoltarea creativităţii şi expresivităţii limbajului oral.
OBIECTIVE DE REFERINȚĂ
-Să recepteze un text care i se citește ori i se povestește, întelegând în mod intuitiv
caracteristicile expresive și estetice ale acestuia;
-Să fie capabil să creeze el însuși structuri verbale, rime, mici ghicitori, povestiri,
mici dramatizări, utilizând intuitiv elemente expresive;
-Să-și îmbogățească vocabularul activ și pasiv pe baza experienței personale și a
relațiilor cu ceilalți și să utilizeze un limbaj corect din punct de vedere gramatical;
-Să participe activ la activități în calitate de vorbitor și ascultător;
-Să înțeleagă și să transmită mesaje simple, reacționând adecvat la acestea;
-Să audieze un text, reținând ideile și să demonstreze că l-a înțeles.
ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE ȘI CONȚINUTURI
-Lecturi ale educatoarei
-Povestiri
-Repovestiri
-Vizionarea filmelor animate
-Dramatizări
-Jocuri de rol
-Convorbire
COMPORTAMENTE
-să recite poezii cu respectarea intonației, ritmului, pauzei, în concordanta cu mesajul
transmis;
-să folosească calitățile expresive ale limbajului oral și corporal în transmiterea de
idei și sentimente;
-să realizeze dramatizări sau jocuri de rol pornind de la textul poveștirilor în care să
utilizeze vorbirea dialogată, nuanțarea vocii, intonatia, cerute de rol;
-să creeze mici povestiri cu 2-3 personaje și acțiune simplă plecând de la ideea dată
de ei sau ajutați de educatoare;
-să fie capabili să găsească alte soluții pentru situațiile în care se află personajele din
povești;
-să descrie obiecte și ființe cu propriile cuvinte, astfel încât să poata fi identificate;
-să găsească perechi de cuvinte care rimează dintr-un set dat de educatoare sau la
propria alegere.
RESURSE
-materiale: cărţi ilustrate pentru copii, pliante, planşe, cărţi de colorat, jetoane, jucării,
culegere de texte literare, măşti, diferite articole vestimentare;
-umane: copii, educatoare, părinţi;
-de timp: un an şcolar;
-metode folosite: învăţarea prin descoperire, povestirea, explicaţia, demonstraţia,
exerciţiul, problematizarea, jocul, metoda ciorchinelui, metoda cubului, metoda
braistorming, conversaţia euristică.
TIPUL DE OPȚIONAL
- la nivelul disciplinei DLC-Domeniul Limbă și Comunicare
EVALUARE:
-orală: prin chestionare, jocuri de rol, mini-şezători pe diverse teme, programe
educative.
-scrisă: prin aplicarea fişelor individuale cu caracter interdisciplinar, prin executarea
de lucrări individuale şi pe grupuri inspirate din conţinutul temelor propuse, prin
concursuri de desene etc.

BIBLIOGRAFIE
-Curriculum pentru preşcolari, 2008 ;
-Dumitrana, M. „Educarea limbajului în învăţământul preşcolar”, vol. 1,
,,Comunicarea orală”;
-Cucinic, C, ,,În căsuţa cu poveşti”, Editura Aramis, 2004.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
SEMESTRUL I

I. POVESTEA „SCUFITA ROȘIE” DE CHARLES PERRAULT (4 activități)


Data Conținutul învățării
2 oct. 2018 -Audierea poveștii și clasificarea faptelor și a personajelor după
criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ)
Fișă: „Așează o bulină roșie în dreptul personajului pozitiv și o bulină
albastră în dreptul personajului negativ”
9 oct. 2018 Teatru de păpuși
Evaluare: joc „Recunoaște personajul”
16 oct. 2018 Desen: „Colorează personajul preferat din poveste”
Expoziție cu lucrările copiilor.
23 oct. 2018 -Dramatizare -joc cu rol-„De-a Scufița Roșie”
Joc-„Cărui personaj îi aparține această mască?”
II. POVESTEA „ALBĂ CA ZĂPADA de FRAȚII GRIMM (4 act.)
06 nov. 2018 -Audierea poveștii și clasificarea faptelor și a personajelor după
criterii date (bine-rău, pozitiv-negativ)
13 nov. 2018 Auditie cântec: „Albă ca Zăpada”
20 nov. 2018 Vizionarea filmului animat „Albă ca Zăpada”
27 nov. 2018 Modelaj: „Mărul roșu”
III. POVESTEA „CAPRA CU TREI IEZI” de ION CREANGĂ (3 act.)
4 dec. 2018 Povestea educatoarei „Capra cu trei iezi” de Ion Creangă
11 dec. 2018 Repovestirea copiilor: „Capra cu trei iezi”
18 dec. 2018 Dramatizare: „Capra cu trei iezi”
IV. POVESTEA „TURTIȚA” (3 activităţi)
15. ian. 2019 Audiţia poveştii şi caracterizarea personajelor
22. ian. 2019 DVD ,,Turtiţa’’
29. ian. 2019 Desenez o scenă din povestea ,,Turtiţa’’
SEMESTRUL AL II-LEA

I.POVESTEA „CĂSUȚA DIN OALĂ” (3 activități)


Data Conținutul învățării
12 febr. 2019 -Audierea poveștii și caracterizarea personajelor
19 febr. 2019 -Film animat „Căsuța din oală”-vizionare
26 febr. 2019 -Desenez o scenă din povestea „Căsuța din oală”
II. POVESTEA: „PUNGUȚA CU DOI BANI” de ION CREANGĂ (3 activități)
05.mart. 2019 -Audierea poveștii și caracterizarea personajelor
12 mart. 2019 -Labirint: „Cum ajunge cocoșul la punguță?”
19 mart. 2019 -Dramatizare „Punguța cu doi bani”
III. POVESTEA: „COLIBA IEPURAȘULUI” (3 activități)
26 mart. 2019 -Povestea educatoarei „Coliba iepurașului”
02 april. 2019 -Teatru de păpuși : „Coliba iepurașului”
09 april. 2019 -Repovestire dupa imagini: „Coliba iepurasului”
IV. Povestea: „ RIDICHEA URIAȘĂ” (3 activități)
16 april. 2019 -Audierea poveștii și enumerarea personajelor
07 mai 2019 -Dramatizare: „Ridichea uriașă”
14 mai 2019 -Colorăm imagini din povestea : „Ridichea uriașă”
V. Povestea: „ URSUL PĂCĂLIT DE VULPE” de ION CREANGĂ (4 activități)
21 mai 2019 -Audierea poveștii
28 mai 2019 -Învățare cântecului: „În lumea poveștilor”
04 iun. 2019 Dramatizare „Ursul păcălit de vulpe”

EVALUARE
11 iunie 2019 - „INVITATIE LA CARNAVAL!”—organizarea unui carnaval cu
personajele din poveștile studiate – activitate cu participarea părinților.