Sunteți pe pagina 1din 27

1.

DATE GENERALE

Titlul proiectului

Nume candidat Blaga Florentina Cristina

CNP 2831104055061

Seria si numărul actului de identitate ZH 021321

Judeţ de domiciliu/resedintă Bihor

Adresa Strada Prepelitei Nr. 1, Oradea

Număr de telefon 0770289660

E-mail

Statut □ Persoană inactivă

Judeţul de implementare a afacerii Bihor


Forma juridică a întreprinderii care Societate cu Raspundere Limitata
urmeaază să fie dezvoltată
Cod CAEN aferent afacerii finanţate 9602 Coafura si alte activitati de
infrumusetare

Număr de locuri de muncă nou create Doua


(total)
Număr de locuri de muncă nou create Unu
dedicate persoanelor vulnerabile, din
totalul locurilor de muncă

Valoarea totală a investiţiei lei

Valoarea contribuţiei proprii lei, ...................... %


2. DESCRIEREA AFACERII SI A STRATEGIEI DE IMPLEMENTARE A
PLANULUI DE AFACERI (OBIECTIVE, ACTIVITĂȚI, REZULTATE,
INDICATORI)

2.1. Care este esenţa afacerii ? Ce și cum anume va genera bani şi profit ? Ce
obiective va propuneti?

Viziunea societatii este sa devina unul dintre cele mai cunoscute si apreciate saloane ale
municiupiului Oradea, unde fiecare persoana care ii trece pragul sa isi gaseasca fericirea.
Firma considera ca fiecare persoana merita sa fie fericita, iar fericirea unei persoane depinde
atat de felul cum arata la exterior cat si de felul cum se simte in interior.

Misiunea firmei este de a satisfice cele mai sofisticate dorinte ale clientilor prin prestarea
de servicii de cea mai inalta calitate. Va incerca sa-i ademeneasca in atmosfera farmecului
perfectiunii. Individualitatea clientilor si profesionalismul salonului este cea mai scurta cale
catre crearea si intruchiparea unei imagini rafinate, elegante si unice.

Societatea cunoaste nevoile clientilor si din acest motiv va oferi o paleta larga de servicii,
care sa confere clientilor satisfactie si placere, pentru a dori sa revina in salon si sa plece
incantati, in urma vizitei. In continuare voi prezenta serviciile oferite de societate:

1. Servicii de manichiura cu gel;

2. Servicii de pedichira clasica;

3. Serviciile de coafor se vor adresa clientilor care cunosc ca o cuafura potrivita, cu o


culoare, forma si aranjare adecvata contureaza personalitatea persoanei care o poarta.
Societatea va oferi un pachet de servicii de coafura destinat femeilor care va include
urmatoarele etape:

- vopsitul parului;
- spalarea parului;
- tunsul parului;
- tratarea parului;
- coafarea parului prin una din urmatoarele metode: ondulat, intins, buclat si alte
activitati aferente coafatului.

Si un phacet de servicii destinat barbatilor care va cuprinde urmatoarele doua etape: tunsul
si spalarea parului.
Conform acestui cod CAEN (9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare),
societatea poate realiza urmatoarele activitati:

 de spalare a parului, aranjare, tuns, vopsit, nuantat, coafat, ondulat, indreptat si alte
activitati similare

 barberit si aranjatul barbii

 masaj facial

 manichiura

 pedichiura

 machiaj

Utilizarea eficientă a resurselor

Prin utilizarea eficienta a resurselor, ne referim la folosirea planificata, organizata si


optima a resurselor (resurse materiale, resursele de munca, resursele financiare, resurse de
timp si resurse informationale) in vederea implementari proiectului si sustinerii activitatii.

Resursele de munca

In vederea obtineri profitului si dezvoltari dorite, resursele de munca vor fi utilizate


intr-un mod eficient si rezonabil. Pentru acest lucru se vor defini si imparti sarcini pentru
fiecare si vor lucra 8 ore pe zi. Activitatile persoanlului vor fi planificate de catre
administrator pentu ca acestea sa fie acoperite si realizate in timpul alocat. Aceasta
administrare se va realiza pe baza unei strategii anuale de marketing, promovare si dezvoltare.

Resursele materiale

Resursele materiale, care se vor achizitiona prin intermidiul proiectului, se vor selecta
in urma indepliniri criteriului de eficienta econmica si ca urmare a unui raport favorabil dintre
pret de achizitie si calitate oferita. Un alt criteriu de selectie a resurselor materiale va fi
reprezentat de garantia oferita de catre comercianti si modul de reactie a service-ului in cazul
unei situatii in care ar fi neccesare interventile. Societatea va dispune prin proiect de resurse
materiale precum echipamentele utilizate in procesul de productie.

Resurse de timp

Timpul reprezinta o resursa importanta la fel ca celelate resurse, din acest motiv
managerul a propus un calendar pentru implementare. Astfel timpul acordat fiecarei
activitati, va fii urmarit pentru a se realiza in timpul propus si acordat acelei activitatii.
Managerul este constient ca o intarziere a unei activitati poate determina o intarziere a
implementarii proiectului, din acest motiv el va observa si coordona activitatiile, respectand
intocmai calendarul pentru implementarea proiectului.
Resurse financiare
La fel ca celelate resurse, resursele financiare reprezinta un factor important in
implementarea si sustinerea activitatii, din aceasta cauza administratorul va analiza atent
modul de utilizare a acestora.
Ajutorul financiar nerambursabil ce va fi incasat de catre societate si va
reprezenta o colectare de resurse financiare si se va utiliza pentru acoperirea urmatoarelor
cheltuieli: realizarea investitiei initiale (achizitie echipamente), costuri pentru accesare
credit punte si acoperirea serviciilor conexe proiectului (serviciile de consultanta pentru
implementarea proiectului, realizare pagina web pentru promovarea societatii si cursuri de
dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale). O alta sursa de resurse financiare este reprezentata
de resursele financiare generate de catre activitatea economica (ne referim la profitul net
realizat de catre societate in anii de monitorizare a proiectului si ulterior), ce vor fi utilizate
pentru imbunatatirea serviciilor sau pentru achizitia unor noi echipamente mai noi si mai
performante si pentru angajarea unui numar mai mare de personal.

Resurse informaționale

In perioda de implementare a proictului, dar si ulterior, societatea va fi atenta la modul


de utilizare a resuselor informationale, care la fel ca celelalte resurse poate influenta mult
activitatea societatii. Astfel se va tine cont de resursele informationale de care societatea va
dispune. In prima faza societatea detine resurse informationale precum: prevederile normelor
metodologice de implementare (de aceste norme s-a tinut cont si in momentul scrierii
proiectului, dar si in momentul realizarii calendarului de implemnatare a proiectului), dar va
detine resurse informationale si in urma semnarii contractului de finantare, acesta din urma va
dirija perioada de implementare a proiectului si bineinteles si perioada de monitorizare a
proiectului.
2.2. Unde vrei să ajungi într-un interval de 3 ani.
Obiective* UM 2019 2020 2021

Cifra de afaceri LEI


Profit LEI
Număr de salariaţi Număr persoane

2.3. Justificarea necesitatii finantarii proiectului

2.4. Activităţi necesare implementarii proiectului / planului de afaceri si


descrierea actiunilor pentru implementarea acetsora

In vederea implementarii planului de afaceri si demararii proiectului, societatea va


parcuge urmatoarele etape:

Pentru inceput va semna contractul de finantare;


 Se va asigura spatiul productiv, prin inchirierea unui spatiu cu o suprafata de
aproxiativ 35 mp in vederea obtinerii spatiului pentru desfasurarea activitatii;
 In cadrul acestei etape, societatea va organiza procedurile privind achizitionarea in
conditii de piata a obiectelor de investitie si anume va achizitiona, in conditii de
piata, bunurile si serviciile ce fac obiectul acestui proiect. In momentul departajarii
ofertelor primite, societatea va tine cont de costurile necesare, perfomantele
asigurate si totodata si de conditiile de eficienta stabilite anterior departajarii.
 Pe parcursul acestei etape, societatea va realiza demersurile necesare contractarii
unui credit punte necesar realizarii cheltuielilor eligibile si implementarii optime a
proiectului.
 Societatea va inainta furnizorilor cu care a incheiat contracte de livrare a bunurilor
o solicitare ferma de livrare, asigurandu-se, astfel, de livrarea in termen util a
echipamentelor, urmand ca plata sa fie efectuata la momentul livrarii si punerii in
functiune a utilajelor, pe baza procesului verbal de receptie.
 Se vor parcurge activitati pentru recrutarea, selectia si angajarea personalului
necesar si anume societatea va elabora o fisa de post pentru locurile de munca nou
create, mentionand cerintele urmarite: responsabilitati in cadrul activitatii
desfasurate, nivelul minim al experientei necesare. Selectia personalului urmareste
alegerea, pe baza criteriilor formulate anterior, a persoanelor cele mai potrivite
pentru ocuparea posturilor necesare implementarii proiectului. Va fi angajat
personalul care indeplineste cel mai bine criteriile mentionate in fisa postului.
 alta etapa este dedicata instruiri peronalului, care se va realiza dupa etapa de
angajare si presupune instruirea persoanelor angajate. Aceasta instruire se va
realiza in functie de experienta persoanelor angajate, de catre manager in vederea
caracteristicilor activitatilor ce urmeaza a fi desfasurate. Totodata vor fi instruite
de acesta in privinta modulului de functionare a echipamentelor.
 In urma realizarii investitiei, societatea va realiza demersurile necesare pentru
autorizarea activitatii.
 alta etapa va fi dedicata actiunilor de promovare a serviciilor oferite de societate,
in cadrul careia administratorul va oferi informatii depre calitatea si promtitudinea
serviciilor oferite de societate. Aceasta promovare se va realiza prin intermediul
unui site web in cadrul caruia societatea isi va detalia serviciile oferite si datele de
contact ale acesteia.

2.5. Care sunt principalele riscuri asociate cu implementarea planului de


afaceri/derularea afacerii?

2.6 Prezentaţi contribuţia proiectului la principiile orizontale

2.6.1 Propuneţi măsuri ce vor promova concret implementarea unor soluţii TIC în
procesul de producţie/furnizare de bunuri/prestare de servicii şi/sau execuţie de
lucrări.

2.6.2. În cadrul afacerii veţi realiza activităţi ce promovează concret dezvoltarea


durabilă? Dacă da, descrieţi care vor fi aceste activităţi.

2.6.3. În cadrul afacerii veţi realiza activităţi ce promovează concret inovarea socială?
Dacă da, descrieţi care vor fi aceste activităţi.
3. ANALIZA SWOT A AFACERII

Puncte Tari Puncte slabe

 Dotarea cu echipamente  Lipsa unui portofoliu de


tehnologice noi si clienti, societatea fiind un
performante; start-up;
 Oferirea unor servicii de  Gama ingusta de servicii
calitate si posibilitatea oferite;
diversificarii gamei de servicii;  Deficiente de organizare si
 Promovarea prin intermediul unitate in ceea ce priveste
echipa de lucru, fiind in plina
mediului online; formare.

Oportunitati Amenintari

 Diversificarea serviciilor oferite;  Aparitia unor noi concurenti, care ar

 Numarul in crestere a persoanelor putea afecta cota de piata a

care apeleaza la serviciile de societatii;

infrumusetare;  Cresterea taxelor si impozitelor prin

 Participarea la targuri si evenimente modificari legislative si hotarari ale

de promovare a serviciilor de consiliuli local;

infrumusetare.  Scaderea puterii de cumparare a


banilor.
4. SCHEMA ORGANIZATORICA SI POLITICA DE RESURSE UMANE
4.1. Prezentaţi structura organizatorică a viitoarei afaceri

Funcţia în societate şi
Experienţa în Studii/Specializări cu impact
Nume şi prenume şi vârsta principalele responsabilităţi
domeniu asupra afacerii propuse*
pe scurt

Blaga Florentina Cristina Administrator 2014 – 2018 – Experienta in domeniul


Salon Coafor atestata prin cursurile de
Cristina, coafura frizerie absolvite
Spanai si prin experienta de
munca anterioara

Angajat 1 Coafeza

Reprezentant legal:

Nume si prenume: Blaga Florentina Cristina Gen: Feminin vârsta: 35 ani

Numărul total de locuri de muncă ce urmează a fi create în urma implementării


proiectului* 2 (doua)

4.2. Descrieţi şi explicaţi politica de resurse umane

La angajare fiecare salariat va avea salar minim pe economie care in prezent este de … RON.
Dupa trei luni se face evaluarea activitatii a fiecareia , astfel, salariul va putea creste procentual cu
pana la 40%, in functie de rezultatele evaluarii.

Premiul se va acorda de sarbatori religioase (Pasti, Craciun) si odata pe an pt medite deosebite.

Penalizare:

 la prima abatere se acorda avertisment


 la a doua abatere se reduce salariu cu 10%
 la a treia abatere se desface contractul de munca

Plata se face de doua ori pe luna.

In principiu, politica de resurse umane se va axa pe urmatoarele directii:


 cresterea nivelului de competenta profesionala, orientata catre client si grija pentru
sanatatea populatiei si mediu;
 obtinerea unei repartitii echilibrate a resurselor umane
 instituirea unui sistem propriu de promovare a personalului cu potential de
performare la standardele de competitivitate cerute de mediul concurential extern,
orientat cu prioritate pe selectia interna;
 construirea unei culturi organizationale proprii;
 respectarea previziunilor financiare, respectiv redimensionarea resurselor umane la
un nivel de necesar strict tehnologic.
Strategia de resurse umane este integrata în strategia afacerii si urmareste ca prin interventiile
asupra resurselor umane ca organizare, recrutare si selectie, performanta, dezvoltare si servicii
sociale din firma, sa raspunda cerintelor generate de atingerea obiectivelor afacerii.

Strategia de resurse umane a firmei SC ABC SRL este de a asigura o forta de munca instruita
si motivata care să contribuie, prin continua imbunatatire a performantelor individuale si de echipa,
la atingerea obiectivelor afacerii.

Pentru implementarea strategiei, departamentul de resurse umane trebuie sa-si asigure


resursele si competentele necesare acestui proces, pe termen mediu.

Securitatea muncii este asigurata de catre firma subcontractata SC XXX SRL

a) la angajare;

b) la schimbarea locului de munca sau la transfer;

c) la introducerea unui nou echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

d) la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru;

e) la executarea unor lucrari speciale.

Instruirea prevazuta trebuie sa fie:

- periodic si ori de cate ori este necesar

- adaptata evolutiei riscurilor sau aparitiei unor noi riscuri.


5. PREZENTAREA PROIECTULUI
5.1 Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de
producţie/servicii) şi descrieti detaliat produsele/serviciile/lucrările care fac
obiectul principal al afacerii.

Prin prezentul proiect de investiti se doreste infiintarea si dezvoltarea societatii ABC SRL,
care va avea ca desfasurare de activitate prestarea de servicii de manichiura/pedichiura si coafura,
aceasta dezvoltare se va realiza prin achizitia de echipamente tehnologice noi si performante
specifice domeniului de activitate al societatii.

In ceea ce priveste etapele care se vor derula prin prezentul proiect sunt: achizitia si punerea
in functiune a echipamentelor, recrutarea, selectarea si angajarea a doua persoane; o alta etapa se va
axa pe promovarea firmei, care se va realiza prin crearea unei pagini web; participarea la un curs de
dezvoltare a abilitatilor anteprenoriale).

Achizitia de echipamente (cu un nivel ridicat de tehnologizare) neccesare activitatii de


prestarii servicii de manichiura/pedichiura si coafura reprezinta principala activitate a proiectului,
astfel societatea propune achizitia urmatoarelor:

 o receptie;
 o canapea pentru receptie;
 doua scaune pentru coafura;
 doua posturi de lucru pentru coafura;
 doua unitati de spalare;
 vapofor;
 doua climazoane;
 doua foarfece de tuns parul electrice;
 doua foarfece de tuns parul;
 doua foarfece de lifat parul;
 doua aparate de contur;
 doua masini de tuns parul;
 doua ucenice
 doua placi de intins parul;
 doua uscatoare de par;
 sase ondulatoare;
 masa manichiura;
 pila electrica pentru unghi;
 doua lampe;
 sterilizator;
 unitate de pedichiura;
 aer conditionat;
 laptop.
 Masute
 Cuier
 Dulapuri
 Ucenic pt coafura
 Cadita pedichiura +scaun perii de par
 Bura
 Oglinzi cu tuburi neon
Investitia in echipamente este neccesara din motivul, ca societatea nu dispune, in
prezent, de echipamente pentru desfasurarea activitatii de prestare de servicii de coafura si de
manichiura/pedichiura. In ceea ce priveste achizitia echipamentelor se va face prin achizitie directa,
se vor cere trei oferte de pret. In momentul analizarii ofertelor se va tine cont de raportul calitate-
pret, modul de optimizare a acestora, garantia oferita pentru acestea si de caracteristicile
echipamentelor.

O alta activitate a proiectului este recrutarea, selectia si angajarea a trei persoane din
categoriile de persoane defavorizate/ absolventi dupa anul 2012/someri.

O etapa se va adresa perfectionarii solicitantului in ceea ce priveste cunostiintele de


antreprenor, astfel va participa la un curs de dezvoltare a abilitatilor antreprenoriale.

Promovarea firmei si a produselor reprezinta o alta activitate realizata in cadrul


proiectului si se va realiza prin crearea unei pagini web.

In ceea ce priveste spatiul, necesar desfasurari si realizarii activitatii de prestare


servicii de coafura si anichiura/pedichiura, se va inchiria, si va dispune de toate utilitatile necesare
pentru desfasurarea optima a activitatii.
Caracteristicile echipamentelor care vor fi incluse in cadrul fluxului tehnologic sunt
prezentate in cele ce urmeaza:

1. receptie:
 inaltime de minim 70 de cm;
 lungime de minim 60 de cm.
2. canapea pentru zona de receptie:
 minim 2 locuri;
 cu latime de minim 40 de cm.
3. doua scaune coafor:
 latime de minim 40 cm;
 inaltime de minim 40 cm.
4. doua posturi de lucru pentru coafor:
 spatiu de depozitare;
 cu oglinda.
5. doua ucenice:
 inaltime de minim 60 de cm;
 latime de minim 20 de cm;
 adancime de minim 20 de cm.
6. un vapofor:
 alimentare de minim 220 V;
 electronic.
7. doua climazoane:
 reglaj al temperaturi;
 electronic;
 alimentare de minim 220 V.
8. doua unitati de spalare:
 bazin de spalare;
 scaun cu reglaj.
9. doua ucenice:
 cu spatiu de depozitare;
 cu o inaltime de minim 60 de cm.
10. doua foarfece de tuns electrice:
 electrica cu incalzire;
 unitate de alimentare de la retea.
11. doua foarfece de filat:
 lungimea lamei de minim 6 cm;
 minim 19 dinti.
12. doua foarfece de tuns:
 lungimea lamei de minim 5 cm;
 sa aiba minim 16 dinti.
13. doua aparate de contur:
 alimentare de minim 220 de V;
 latimea lamelor de minim 20 de mm.
14. doua masini de tuns:
 alimentare de minim 220 de V;
 motor de minim 3000 de rpm.
15. doua aparate de ras:
 electric;
 fara cablu.
16. doua placi de intins parul:
 minim doua trepte de temperatura;
 alimentare de minim 220 de V;
 cablu rotativ.
17. doua uscatoare de par:
 minim doua trepte de viteza;
 minim doua trepte de temperatura;
 minim 1000 de watts.
18. doua ondulatoare auto-curl:
 minim doua trepte de temperatura;
 temperatura de minim 180 grade C.
19. doua ondulatoare conice:
 diametrul sa fie de minim 10 mm;
 cablu rotativ;
 alimentare de minim 220 de V.
20. doua ondulatoare de par:
 diametru de minim 13 mm,
 minim trei trepte de reglare a temperaturi.
21. masa de manichiura:
 cu aspirator incorporat;
 cu zona de depozitare;
 cu suport pentru maini.
22. pila electrica:
 alimentare de minim 220 de V;
 control variabil al vitezei.
23. doua lampe UV/LED:
 de minim 30 de Watt;
 timer integrat;
 alimentare de minim 220 de V.
24. sterilizator:
 temperatura minima de 100 de grade C;
 electric;
 minim 50 W.
25. unitate de pedichiura:
 reglabil;
 cu o latime de minim 700 de cm;
26. aparat aer conditionat:
 pentru o suprafata de minim 30 de metri patrati;
 minim doua functii de climatizare;
27. laptop:
 memorie de minim 4 GB;
 dimensiunea ecranului de minim 11 inch.

In ceea ce priveste fluxul tehnologic specific serviciilor de coafura, manichiura si


pedichiura ce se vor crea in cadrul SC ABC SRL in urma implementarii proiectului de finantare,
acesta este schitat in diagrama urmatoare:
 pentru realizarea serviciilor primul pas se va referi la identificarea cerintelelor
clientilor, pe urma se va realiza o programare (care se va trece pe un tabel, in laptop),
urmand ca acesti clienti sa se prezinte la salon;
 in momentul in care un client vine va astepta pana cand personalul il va primi, in
receptia salonului (care va fi mobilata cu o canapea si o mobila pentru receptie, si cu
un laptop);
 in cazul serviciilor de coafura, clientul v-a fi asezat pe scaunul de coafura (se vor
achzitiona dua pentru ca vor fi doua posturi de coafura) si se va realiza urmatorul
pachet de servicii:
o pachet de servicii pentru femei:
 se va aplica vopseaua de par si se va astepta sa actioneze (timpul difera in functie de
vopsea);
 se va aseza clientul la unitatea de spalare (se vor achzitiona doua deoarce vor fi doua
posturi de coafura) si se va spala parul;
 se va usca cu ajutorul uscatorului de par (se vor achzitiona doua deoarce vor fi doua
posturi de coafura);
 se va realiza tipul de freza dorit folosindu-se foarfeca de tuns, foarfeca de filat si
foarfeca de tuns electrica acestea se vor achizitiona cate doua din fiecare, fiind doua
posturi de coafura;
 pentru o culoare mai intensa, se va aseza clientul la climazon (se vor achzitiona doua
deoarce vor fi doua posturi de coafura);
 pentru sterilizarea si hranirea parului uscat si deteriorat se va pozitiona clientul la
vapofor, in urma tratamentului clientul avand un par mai moale si mai stralucitor;
 se va realiza coafura dorita si anume din urmatoarele obtiuni: se va intinde parul cu
ajutorul placii de intins parul; se va bucla parul cu ajutorul ondulatoarelor de par
(este nevoie de trei tipuri de ondulatoare, pentru realizarea diferitelor tipuri si
dimensiuni de bucle) toate aceste echipamente se vor cumpara cate doua din fiecare,
deoarece vor fi doua posturi de coafura;
 pentru prestarea acestor servicii se vor achizitiona si urmatoarele echipamente: un
post de lucru (cu spatiu de depozitare si oglinda) doua tipuri de ucenice, unul cu
spatiu de depozitare (se vor pune placa, ondulatoarele, agrafe, foarfecele etc.) si unul
pentru a se utiliza in momentul vopsirii si in cazul acestor echipamente se vor
achizitiona cate doua din fiecare, fiind vorba de doua posturi de coafura.
o pachet de servicii pentru barbatii:
 se va aseza clientul la postul de lucru, pe scaun;
 se va realiza freza dorita, cu ajutorul masini de tuns si cu ajutorul masini de contur si
a aparatului de ras, toate aceste echipamente se vor cumpara cate doua, deoarece vor
fi doua posturi de coafura.
 in cazul serviciilor de manichiura si pedichiura se vor utiliza urmatoarele
echipamente:
o o masa de manichiura, unde clientul isi va aseza mainile pentru realizarea
manichiurii;
o o pila electrica, cu aceasta se va oferi forma si curatarea unghiilor;
o doua lampe, unde clientul isi va introduce mainile pentru a se usca gelul aplicat pe
unghii;
o un sterilizator, in care se vor introduce uneltele utilizate pentru realizarea manichiurii
si pedichiuri.
o o unitate de pedichiura, unde clientul va sta pentru realizarea serviciului de
pedichiura.
 in cadrul salonului se va mai achizitiona si un aer conditionat, pentru a crea un climat
cat mai placut clientilor.

5.2 Prezentaţi principalele activităţi necesare pentru realizarea proiectului


5.2.1 Locaţie proiect şi modul de asigurare cu utilităţi

Sediul Social: Judet Bihor

Adresa: Municipiul Oradea

Regiune de dezvoltare: Nord - Vest

Spatiu unde se va desfasura activitatea va fi inchiriat si va avea toate bransamentele


neccesare existente, in ceea ce priveste cheltuielile cu utilitatile pe o luna vor fi de
aproximativ 1000 de lei, acoperind utilitati precum curent electric, apa curenta, internet si
telefonie.

Societatea va inchiria spatiul neccesar desfasurarii activitati aferente prezentului proiect,


astfel se va inchiria un spatiu de aproximativ 35 mp, pe o perioada de 4 ani, cu valoarea
chiriei de 400 de lei.
5.3. Prezentaţi şi argumentaţi caracterul inovativ al
produselor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul principal al afacerii, dacă
există.

Implementarea Planului de afaceri duce la creșterea gradului de utilizare a


tehnologiilor noi și moderne în prestarea serviciilor de coafura si manichiura/pedichiura în
special prin achiziția echipamentelor performante, noi si tehnologice de realizare a
serviciilor de manichiura/pedichiura si coafura. Achizitionarea echipamentelor este foarte
importantă și aduce un plus valoare produselor prin folosirea unor echipamente
performante. In acest sens la prima cerere de rambursare/cerere de plată dovada de la
producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea
planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfasurarii
activitatii nu mai vechi de 3 ani.

5.4 Dimensionare valoare proiect / de investiţie


Bugetul detaliat pentru 1 an, cu intreaga finantare solicitata pe categorii de cheltuieli pentru
implementarea planului de afaceri.

Preţ unitar Valoare Cheltuieli Contribuţie


Valoare Nerambur
U.M. Cantitate (fără TVA) totală fără eligibile fără proprie
TVA sabil
[LEI] TVA TVA eligibilă

Taxe pentru înființarea startup-


ului

1.Cheltuieli cu salariile
personalului nou-angajat

1.1. Cheltuieli salariale

1.2 Onorarii/ venituri assimilate


salariilor pentru experți proprii/
cooptaț

1.3. Contribuţii sociale aferente


cheltuielilor salariale şi cheltuielilor
asimilate acestora (contribuţii
angajaţi şi angajatori)

2. Cheltuieli cu deplasarea
personalului întreprinderilor nou-
înfiinţate:

2.1 Cheltuieli pentru cazare


Preţ unitar Valoare Cheltuieli Contribuţie
Valoare Nerambur
U.M. Cantitate (fără TVA) totală fără eligibile fără proprie
TVA sabil
[LEI] TVA TVA eligibilă

2.2 Cheltuieli cu diurna personalului


propriu

2.3 Cheltuieli pentru transportul


persoanelor (inclusiv transportul
efectuat cu mijloacele de transport în
comun sau taxi, gară, autogară sau
port şi locul delegării ori locul de
cazare, precum şi transportul efectuat
pe distanța dintre locul de cazare şi
locul delegării)

2.4 Taxe şi asigurări de călătorie și


asigurări medicale aferente deplasării

3. Cheltuieli aferente diverselor


achiziţii de servicii specializate,
pentru care beneficiarul ajutorului
de minimis nu are expertiza
necesară

4. Cheltuieli cu achiziția de active


fixe corporale (altele decât terenuri
și imobile), obiecte de inventar,
materii prime și materiale, inclusiv
material consumabile, alte
cheltuieli pentru investiţii necesare
funcţionării întreprinderilor

5. Cheltuieli cu închirierea de sedii


(inclusiv depozite), spații pentru
desfășurarea diverselor activițăți
ale
întreprinderii, echipamente,
vehicule, diverse bunuri

6. Cheltuieli de leasing fără


achiziție (leasing operațional)
aferente funcţionării
întreprinderilor (rate de leasing
operațional plătite de
întreprindere pentru:
echipamente, vehicule, diverse
bunuri mobile și imobile)

7. Utilităţi aferente funcţionării


întreprinderilor
Preţ unitar Valoare Cheltuieli Contribuţie
Valoare Nerambur
U.M. Cantitate (fără TVA) totală fără eligibile fără proprie
TVA sabil
[LEI] TVA TVA eligibilă

8. Servicii de administrare a
clădirilor aferente funcţionării
întreprinderilor

9. Servicii de întreţinere şi
reparare de echipamente şi
mijloace de transport aferente
funcţionării întreprinderilor

10. Arhivare de documente


aferente funcţionării
întreprinderilor

11. Amortizare de active aferente


funcţionării întreprinderilor

12. Cheltuieli financiare şi juridice


(notariale) aferente funcţionării
întreprinderilor

13. Conectare la reţele informatice


aferente funcţionării
întreprinderilor

14. Cheltuieli de informare şi


publicitate aferente funcţionării
întreprinderilor

15. Alte cheltuieli aferente


funcţionării întreprinderilor

15.1. Prelucrare de date

15.2. Întreţinere, actualizare şi


dezvoltare de aplicaţii informatice

15.3. Achiziţionare de publicaţii,


cărţi, reviste de specialitate relevante
pentru operaţiune, în format tipărit
şi/sau electronic

15.4. Concesiuni, brevete, licenţe,


mărci comerciale, drepturi şi active
similare

Total

5.5. Finanţarea proiectului


a) Structura de finanţare a proiectului de investiţii:
Sursa de finanţare

RON %

Ajutor de minimis 174375 100

Aport propriu 0 0

TOTAL valoare de investiţie 174375 100%

6. ANALIZA PIETEI DE DESFACERE SI A CONCURENTEI


6.1. Definiţi piaţa dumneavoastră

Clientii-tinta ai societati sunt reprezentati de catre persoanele fizice, iar aria geografica de
deservire a serviciilor oferite de firma este axata pe piata locala.

In functie de numarul de servicii cumparate o data segmantarea se poate realiza in urmatorul


fel: clienti care cumpara un singur serviciu si cei care cumpara mai multe servicii. In functie de
periodicitatea de cumparare segmentarea se poate realiza astfel: zilnic, o data pe saptamana, o data
la doua saptamani, o data pe luna sau periodic. Atentia societati se va indrepta asupra acelor clienti
care si-au format o periodicitate in cumpararea serviciilor si in special celor care au o periodicitate
mai mare.

Administratorul societatii este constient ca prin cunoasterea nevoilor si dorintelor clientilor


efectivi si potentiali fata de serviciile oferite de firma, cererea va putea fi satisfacuta cu succes.

Gama de servicii oferite de societate se adreseaza acelor persoane fizice, care tin cont
de modul in care arata, se ingrijesc si doresc sa fie aranjate in fiecare secunda. Serviciile firmei vin
in ajutorul acestor persoane dornice si iubitoare de aspect fizic frumos si ingrijit.

6.2. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale


concurenţei

Societatea nu a desfasurat activitate, de la infiintare si pana in prezent. Demararea activitatii


economice este dependenta de aprobarea prezentei cereri de finantare si implementarea planului de
afaceri aferent.
Principalele avantaje concurentiale ale societatii sunt determinate de achizitia unor
echipamente noi si perfomante, care ofera posibilitatea reducerii timpului de executie a serviciilor,
costuri de operare a echipamentelor fiind semnificativ reduse (Societatea benefeciaza de garantie,
astfel in cazul nevoi unei reparatii, societatea nu va avea costuri de reparatie. Tot odata costurile cu
intretinerea vor fi modice, in comparatie cu costul unor reparatii capitale pricinuite de defectiuni).
Un alt avantaj al societatii in comparatie cu societatile concurente se datoreaza ratei de indatorare a
societatii care este zero, ca urmare a finantarii si dotarii cu echipamente prin intermediul
programului de finantare (in comparatie cu celelalte societati de profil din zona care au realizat
credite pentru retehnologizare).

6.3. Localizarea pieţei dumneavoastră

Societatea ABC SRL va produce urmatoarele servicii: pachet de servicii de coafora si pachet
de servicii de maniciura/pedichiura si se adreseaza locuitorilor municipiului Oradea (cu o populatie
de peste 200.000 de locuitori) dar si celor din localitatile din apropirea municiupiului, la o distanta
de aproximativ 10 kilometri. Pentru prestarea serviciilor societatii este neccesara deplasarea
clientului la punctul de lucru, adica la salonul de infrumusetare, deoarece pentru prestarea serviciile
oferite de catre firma este obligatoriu nevoie de echipamentele aflate in salon, care nu pot fi
transportate la client acasa.

6.4. Caracteristici ale cererii pentru produsul/serviciul dvs.:

Cererea pentru serviciile oferite de societate se manifesta printr-o cerere zilnica si in continua
crestere in tara noastra, ca urmare a cresterii salariilor si a dorintelor doamnelor catre un aspect fizic
cat mai ingrijit si mai frumos. Dar totodata si ca urmare a tendintei crescatoare de a te aranja pentru
fiecare eveniment si posibilitatii de informare din mediul online.
6.5. Concurenţi potenţiali

Grupă produse/servicii Denumirea firmei/ firmelor şi localitatea


oferite pieţei

Cosmo Salon SRL

Coafura si alte Bihor


activitati de
infrumusetare

Oradea

Champlain SRL

Coafura si alte Bihor


activitati de
infrumusetare

Oradea

Mioara Studio SRL

Coafura si alte Bihor


activitati de
infrumusetare

Oradea

7. STRATEGIA DE MARKETING
7.1. Politica produsului
In ceea ce priveste prezentarea serviciilor societatii, se va realiza prin intermediul unei pagini
web pe internet in cadrul careia se vor prezenta toate informatiile necesare cu privire la serviciile
oferite de societate , cat si prin pagini de socializare online.

7. 2. Politica de distribuţie

Distributia serviciilor oferite de societate se va realiza printr-un singur canal de distributie si


anume prin vanzari directe la sediul societatii. Acest canal reprezinta singura optiune de distributie
pentru serviciile societati, ca urmare a imposibilitati mutarii echipamentelor la sediul clientilor.

7.3. Activităţi de promovare a vânzărilor

In cadrul serviciilor un mijloc eficient de promovare este reprezentat de nivelul ridicat de


satisfacre a cerintelor si dorintelor clientilor, care poate determina o crestere a vanzarilor.

In ceea ce priveste politica de promovare a societatii, administratorul se axeasza pe o politica


orientata catre client, astfel promovarea serviciilor oferite de catre societate este una din
componentele de bază ale strategiei de marketing a firmei. Ca metoda de promovare se vor utiliza
publicitatea online, aceasta metoda fiind accesibila unui larg segment de clienti, se va realiza o
pagina web, in cadrul careia societatea va oferi informati despre serviciile oferite si despre societate
in sine.

7.4. Politica de preţ

Preţul reprezintă cea mai mobilă componentă a mixului de marketing. El poate fi modificat
rapid, spre deosebire de celelalte componente ale mixului de marketing, iar schimbările de preţ
atrag de regulă un răspuns imediat din partea pieţei. În acelaşi timp preţul este şi componenta
mixului de marketing mai puţin controlabilă de către întreprindere.

Aceste două caracteristici, care reprezintă pentru această politică principalul avantaj şi
dezavantaj, fac din această componentă a mixului de marketing o „piatră de încercare” a oricărei
conduceri a întreprinderii.

Prin strategia de preț urmărim obținerea rentabilității, respectiv asigurarea recuperării


costurilor și realizarea de profit.
Una dintre strategiile de pret pe care compania le va utiliza este strategia prețurilor orientate
după costuri. Consideram aceasta strategie a fi a fi cea mai raţională intrucat plecam de la premisa
că preţul trebuie să acopere integral costurile şi să permită obţinerea unui profit net.

Orientarea după concurenţă a preţurilor este o altă variantă, având, de regulă, frecvenţa cea
mai mare în practică. Pe o piaţă din ce în ce mai concurenţială, nici nu este practic posibilă
ignorarea preţurilor concurenţilor. Comparând preţurile produselor întreprinderii, cu cele ale
celorlalţi competitori (bineînţeles ţinând seama de nivelul costurilor pe care le are întreprinderea),
rezultă nivelul optim al preţurilor ce vor fi practicate pentru propria ofertă.

In prima faza avand in vedere ca nu urmarim recuperarea investitiei compania va lua in calcul
aplicarea strategiei preţurilor scăzute ce permite utilizarea unor tipuri variate de preţ, precum
preţurile promoţionale, preţurile de descurajare, de pătrundere pe o nouă piaţă. De asemenea, ne
orientam catre o strategie a preturilor forfetare, strategie aplicata atunci cand furnizam pachete care
sa cuprinda mai multe servicii.

8. PROIECŢII FINANCIARE
8.1. CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE PRESCURTAT

AN I* AN II AN III

1 1. Cifra de afaceri netă

2 VENITURI DIN EXPLOATARE

3 Alte venituri din exploatare

4 VENITURI DIN EXPLOATARE – TOTAL rd.2+3

Cheltuieli cu materii prime/marfuri şi materiale consumabile


5
aferente activităţii desfaşurate

6 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

7 Chirii

8 Utilităţi

Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,


9
Reparaţii/Întreţinere

10 Asigurări
11 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, Impozitul pe profit

12 Alte cheltuieli

13 TOTAL CHELTUIELI ( RD.5-12)

14 PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

15 Profit ( RD.4-13)

16 Pierdere (RD.13-4)

17 VENITURI FINANCIARE – TOTAL

18 CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL

19 PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(Ă) (RD,17-18)

20 VENITURI TOTALE RD.4+17)

21 CHELTUIELI TOTALE (RD,13+18)

22 18. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(Ă):

23 Profit ( Rd,20-21)

24 Pierdere (rd.21-20)

8.2. CASH-FLOW

CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN I* AN II AN III

I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă)

A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4)

1 din vânzări

2 din credite primite

3 alte intrări de numerar (aport propriu, etc.)

4 Subvenţie schemă de minimis


CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN I* AN II AN III

Total disponibil (I+A)

B Utilizari numerar din exploatare

Cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile


1 aferente activităţii desfaşurate

2 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente)

3 Chirii

4 Utilităţi

Costuri funcţionare birou, Cheltuieli de marketing,


5 Servicii cu terţii, Reparaţii/Întreţinere

6 Asigurări

7 Impozite, taxe şi vărsăminte asimilate

8 Alte cheltuieli

Cheltuieli pentru investiţii (active corporale si


C necorporale)

D Credite

rambursări rate de credit scadente

dobânzi şi comisioane

E Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe (1-2+3)

1 Plăţi TVA

2 Rambursări TVA

3 Impozit pe profit/cifră de afaceri

F Dividende

G Total utilizări numerar (B+C+D+E+F)

H Flux net de lichidităţi (A-G)


CASH-FLOW

Nr. crt. Explicaţii / lună AN I* AN II AN III

II Sold final disponibil (I+H)

Previzionarea vanzarilor/incasarilor se va realiza in preturi constante (LEI). Tabelul de mai


jos se va completa pentru primele 12 luni de funcţionare a întreprinderii.

Produs/Serviciu Cantitatea vândută UM Valoare - lei Pondere în vânzările


totale

Produsul 1/Serviciul 1

Produsul 2/Serviciul 2

Produsul 3/Serviciul 3

Notă: datele din acest tabel trebuie să se coreleze cu datele trecute în cash-flow

S-ar putea să vă placă și