Sunteți pe pagina 1din 6

1)Care dintre urmatoarele nu reprezinta tip de interviu la angajare

a) Interviu structural

b) Interviu de sustinere in panel

c) Interviu nestructurat

d) Interviu de sondare a comportamentului candidatului

2)Comunicarea este un process

a) Unidirectional

b) Multidirectional

c) Tridimensional

d) Bidirectional

3)Tehnica de participare la procesul communicational presupune

a) Comunicare interpersonala

b) Comunicare interdimensionala

c) Comunicare directa

d) Comunicare orizontala

4)Mentionati care dintre urmatoarele aspecte nu caracterizeaza managerii ca emitatori

a) Sa codifice mesajul in simboluri intelese de receptor

b) Sa se asigure ca zvonurile inselatoare nu se raspindesc

c) Sa se asigure ca mecanismul de feedback este incorporate in mesaj

d) Sa filtreze informatia

5)Disertatia presupune

a) Studiu care trateaza o problema in mod stiintific si amanuntit

b) Lucrare scurta ce trateaza un subiect din punctul de vedere al autorului

c) Sinteza de literature

d) Expunere scrisa cu character publicistic


6) Nivelul non-verbal in comunicare are un procentajde :

a) 38%

b) 56%

c) 50%

d) 55%

7) In momentul participarii la interviu, trebuie sa se tina cont de zicala

a) What’s in it for my competitors?

b)What’s in it for you?

c)What’s in it for both of us?

d)What’s in it for me?

8)Cind te prezinti la un interviu trebuie sa:

a) Nu mentionezi esecurile personale

b) Subliniezi experientele negative de la fostul loc de munca

c) Vorbesti din experientacelorlalti

d) Nu vorbesti de rau fostul angajator

9)Poate fi considerate greseala din cadrul unei prezentari orale

a) Incarcarea graficelor cu informatii

b) citirea de pe slide

c) depasirea timpului alocat prezentarii

d) toate

10)Comunicarea para-verbala presupune

a) Gesturi

b) Tonalitate

c) Cuvinte

d) Paloareobraji
11)Interviul de testare “in conditii de stress” nu presupune

a) Intrebari Construite pe baza de CV

b) Interpretarea unor roluri din partea intervievatorului

c) Testarea candidatului in conditii de stress

d) Testarea candidatilor din posturile de conducere

12)Interviul in fata uneicomisiilargitepresupune

a) Raspunsurile candidatului trebuie sa dea satisfactia intrebarilor tuturor membrilor

b) Un numar de maxim trei intervievatori

c) Evitarea contactului visual cu fie caremembru din comisie

d) Ritm normal al conversatiei

13)Comunicarea nu reprezinta

a) informare inter-grup

b) procesare tehnologica

c) procesare date

d) atribut al specie umane

14)Tendintele comunicationale in medii organizationale nu include

a) Reducerea perturbarilor sis upraincarcarea procesului de comunicare

b)influentarea comportamentului fortei de munca

c) trecerea catre un domeniu orientat pe personal

d) acceptarea diversitatii fortei de munca

15) Posterul reprezinta

a) comunicarea specifica cercetarilor avansate

b) prezentarea orala a unui grup

c) comunicarea stiintifica la conferinte sub forma de afise

d) expunere publica asupra unei teme


16)Comunicarea in grup presupune conform “modelului de dezvoltare a grupului” 4 etape

a) informare, dezlantuire, reglementare si actionare

b) formare, dezlantuire , reglementare si actionare

c) informare, dezvaluire, reglementare si actionare

d) formare ,dezlantuire, organizare si actionare

17)Claritatea materialelor stiintifice este de tip

a) stylistic, contextual

b)stylistic, structural

c)structural,contextual

d)stylistic,structural,contextual

18)In cadrul unui interviu angajatul trebuie sa aiba

a) atitudine pozitiva, abordare constructive

b) atitudine active, abordare constructive

c) atitudine pozitiva, abordare pozitiva

d) atitudine pozitiva, abordare active

19)Barierele in calea comunicarii eficiente sunt

a) externe

b) ambele

c) niciuna

d) interne

20)Considerind piramidalui Maslow, identificati or ineacorecta a grupelor de nevoi

a) nevoi fiziologice/dragoste, apartenente/siguranta/respect/autorealizare

b)nevoi fiziologice/siguranta/dragoste,apartenenta/autorealizare/respect

c) nevoi fiziologice/siguranta/dragoste,apartenenta/respect/autorealizare

d)nevoi fiziologice/dragoste, apartenente/siguranta/autorealizare/respect


21)In cadrul unei comunicari stiintifice, introducerea unei figure presupune

a) nu este obligatory atribuirea unui titlu

b) numerotarea si notarea titlului sub figura

c)notarea titlului acesteia deasupra figurii

d)numerotarea figurii sub aceasta

22)”Concluziile” ca parte component a unei comunicari

a)reprezinta 1/5 din material

b) detaliazaaspectelemajore

c) subliniaza semnificatia rezultatelor din studiu

d) incearca sa capteze atentia cititorului

23)Comunicarea de gruppresupune

a) cunoastereasijudecareapersonala a valorii

b) schimb de idei si emotii, impartasirea experientelor

c) schimbarea opiniilor si actiunilor publicului

d) diseminarea mesajelor catre un public variat si numerous

24)In cadrul structurii unui material stiintific , concluziile sunt incadrate in sectiunea

a) post-text

b) text propriu-zis

c) partea finala

d) pre-text

25)Materialele folosite pentru documentare

a)trebuie citate in text si la bibliografiepentru a nu duce la plagiat

b) presupune o introducere aleatorie in text

c) nu trebuie citata orice sursa de documentare

d) daca sunt citate in text nu mai trebuie trecute la bibliografie


26)Persoanele cu un comportament asertiv in privinta intereselor

a) este interest in principiu de ceilalti

b) isi urmareste interesele respectindu-se pe sine si pe ceilalti

c) estep reocupat doar de propriile interese

d) isi urmareste interesele respectindu-se pe sine si mai putin pe ceilalti

27)Lidership-ul este caracterizat printr-o serie de dimensiuni comunicationale, intre care nu se incadreaz

a) realizarea obiectivelor unei activitati prin planificare si coordonare

b) cresterea entuziasmului pentru realizarea obiectivelor echipei

c) cresterea entuziasmului pentru realizarea obiectivelor personale

d) incurajarea membrilor echipei sa relationeze

28)Tabelul dintro lucrare trebuie insotit de

a) titlu si numerotarea deasupra table

b) nu este obligatorie mentionarea sursei

c) sursa datelor sub table, titlu si numerotarea deasupra

d)titlu si numerotatea sub table

29)Procesul de recrutare a personalului de catre companii reprezinta

a) o afacere

b) dubla vinzare

c) dubla cumparare

d) o negociere

30)Concizia unui material stiintific presupune

a) organizare idei intr-o structura specifica

b) consistenta logica si stiintifica

c) utilizere reprezentari grafice pentru substituire text in descrieri

d) omogenitate text