Sunteți pe pagina 1din 2

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Formular nr.17
Digitally signed Nr.: 7937/07.01.2019
Oficiul by Oficiul
National al National al
Registrului Registrului
Comertului
Comertului Date: 2019.01.07 DOVADĂ
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei
18:58:49 +02:00
Reason: Aprobat
Location:
În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la
Bucuresti
verificarea disponibilităţii firmei SPĂLĂTORIA TEXTILĂ ANA S.R.L. solicitată de petent PERPELEA
MIHAELA-MARIA pentru autorizare şi înmatriculare.
Verificarea şi rezervarea firmei s-au efectuat la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului. În urma
verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat prezintă elemente de similaritate conform
ANEXEI parte integrantă din prezenta.
Rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se
pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 cu ocazia soluţionării cererii de
înregistrare în registrul comerţului.

Rezervarea firmei este valabilă până la data 07.04.2019.


Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare dovadă" aferentă serviciului online de rezervare.
1/2
Data emiterii: 07.01.2019 : 18:58:30

ANEXĂ la dovada nr. 7937 / 07.01.2019

Denumire firmă Identificator Stare firmă


SPALATORIA MAX CLEAN SRL J40/6414/2015 IN FUNCTIUNE
SPĂLĂTORIA TEXTILĂ HOTELIERĂ SRL J25/508/2017 IN FUNCTIUNE
SPALATOREASA TATIANA ÎNTREPRINDERE F38/152/2002 IN FUNCTIUNE
INDIVIDUALĂ
SPALATORIA COSTA BRAVA SRL J40/13405/2007 IN FUNCTIUNE
SARAH & ANA TEXTIL SRL J3/336/2013 IN FUNCTIUNE
SPĂLĂTORIA OCTAVIA SRL J8/1871/2017 IN FUNCTIUNE
SPALATORIA GERMANA SRL J40/13599/2004 IN FUNCTIUNE
OANA TEXTIL SRL J18/713/2015 IN FUNCTIUNE
DANA TEXTIL SRL J27/1165/2003 IN FUNCTIUNE
ANNAIS TEXTIL SRL J40/12010/2017 IN FUNCTIUNE
HANA TEXTILE S.R.L. J29/613/2018 IN FUNCTIUNE
SPALATORIA DE TEXTILE S.R.L. J27/1300/2018 IN FUNCTIUNE
JANA STAR TEXTIL SRL J29/354/2017 IN FUNCTIUNE
ANFAM TEXTIL SRL J35/286/2009 IN FUNCTIUNE
SIA SPĂLĂTORIE TEXTILĂ SRL J25/217/2015 IN FUNCTIUNE
ANA TEXTILE DESIGN SRL J40/7144/2013 IN FUNCTIUNE
ALFA TEXTIL SRL J10/139/2002 IN FUNCTIUNE
ALBA-TEXTIL SRL J1/448/1999 IN FUNCTIUNE
SARA TEXTIL SRL J40/15294/2003 IN FUNCTIUNE
SPĂLĂTORIA TASHA SRL J24/1485/2016 IN FUNCTIUNE
S.A.N. TEXTIL SRL J40/4520/2004 IN FUNCTIUNE
SĂLĂJANA TEXTIL SRL J2/530/2010 IN FUNCTIUNE
PALAS TEKSTIL SRL J40/3485/2013 IN FUNCTIUNE
ANA WIND - TEXTIL SRL J40/5446/2002 IN FUNCTIUNE
ANI TEXTIL SRL J19/4/1995 RADIATA

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare dovadă" aferentă serviciului online de rezervare.
2/2