Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERUL JUSTIŢIEI

OFICIUL NAŢIONAL AL REGISTRULUI COMERŢULUI


Adresa: Bucureşti, Bd. Unirii nr. 74, Bl. J3B, sector 3; Telefon: (+40-21) 3160804, Fax: (+40-21) 3160803; Cod poştal:
030837

Website: www.onrc.ro; E-mail: onrc@onrc.ro;Cod de Identificare Fiscala: 14942091;

Formular nr.17
Digitally signed Nr.: 106657/21.02.2018
Oficiul by Oficiul
National al National al
Registrului Registrului
Comertului
Comertului Date: 2018.02.21 DOVADĂ
privind disponibilitatea şi rezervarea firmei
21:48:19 +02:00
Reason: Aprobat
Location:
În temeiul art.39 din Legea nr.26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, s-a procedat la
Bucuresti
verificarea disponibilităţii firmei RUNCUVALLEY S.E. solicitată de petent RASOVEANU FLORIN-
EMILIAN pentru autorizare şi înmatriculare.
Verificarea şi rezervarea firmei s-au efectuat la opţiunea şi pe răspunderea solicitantului. În urma
verificării s-a constatat că firma a cărei verificare s-a solicitat este disponibilă.
Rezervarea firmei are caracter administrativ şi prealabil, asupra legalităţii formale a firmei urmând a se
pronunţa directorul ORCT/persoana desemnată conform OUG nr. 116/2009 cu ocazia soluţionării cererii de
înregistrare în registrul comerţului.

Rezervarea firmei este valabilă până la data 21.05.2018.


Denumirea rezervată nu este constitutivă de drepturi în sensul Legii nr. 84/1998.

Data emiterii: 21.02.2018 : 21:48:00

Acest document poate fi verificat accesând funcționalitatea "Verificare dovadă" aferentă serviciului online de rezervare.
1/1