Sunteți pe pagina 1din 4

INVESTIŢII

Dan-Marius VOICILAŞ

1) Cât reprezenta stocul de ISD al Bulgariei în anul 2005?


a. Aproximativ 20 mld USD;
b. Aproximativ 10 mld USD;
c. Aproximativ 5 mld USD;
d. Aproximativ 15 mld USD.
e. Aproximativ 17 mld. USD.

2) Ce sector al economiei României a atras cele mai multe ISD în perioada de pre-
aderare la UE?
a. Industria;
b. Comerţul;
c. Agricultura;
d. Construcţiile;
e. Serviciile.

3) Evoluţia fluxului mediu pe locuitor de ISD, în Româia, în perioada 1991-2005, a


fost:
a. Liniară;
b. Convexă;
c. Concavă;
d. Crescătoare;
e. Descrescătoare.

4) Ce reprezintă investiţiile?
a. O mărime a bugetelor naţionale;
b. O cale de creştere economică;
c. Un venit al firmelor private;
d. Un venit al bugetelor locale;
e. O mărime a bugetelor locale.

5) Ce regiuni au ocolit investitorii străini?


a. Zonele defavorizate;
b. Zonele libere;
c. Zonele rurale;
d. Zonele urbane;
e. Zonele transfrontaliere.

6) Ce relaţie există între optimul şi eficienţa unei investiţii?


a. De subordonare ;
b. De ordonare ;
c. Parte şi întreg ;
d. Teorie şi practică ;
e. Interdisciplinară.

7) Eficienţa economică a investiţiilor trebuie să fie minimă atunci când:


a. Există raport între efect şi efort;
b. Există raport între eforturi ;
c. Există raport între efecte ;
d. Există raport între creanţe şi credite;
e. Există raport cauzal.

8) Surse externe de finanţare a investiţiilor sunt:


a. Vânzarea de active;
b. Vânzarea de obligaţiuni ;
c. Vânzarea de acţiuni ;
d. Fonduri propri de dezvoltare ;
e. Fonduri mutuale.

9) Care sunt cele trei momente importante în evoluţia fluxurilor de ISD în UE, în
perioada 1989-2010?
a. 1989, 2001, 2008;
b. 1990, 1991, 2008;
c. 1989, 2001, 2007;
d. 1991, 2001, 2007;
e. 1991, 2007, 2008.

10) Care sunt cele trei ţări din Centrul şi Estul Europei care au atras cele mai multe
ISD ?
a. Cehia, Slovenia, Ungaria;
b. Slovenia, Ungaria, Polonia;
c. Ungaria, Polonia, Cehia;
d. Ungaria, Cehia, Slovacia;
e. Cehia, Slovacia, Polonia.

11) Care a fost relaţia între fluxurile şi stocurile de ISD în România, în perioada de
tranziţie?
a. Fluxuri mai mari decât Stocuri;
b. Fluxuri egale cu Stocurile;
c. Fluxurile au crescut, Stocurile au scăzut;
d. Fluxurile mai mici decât Stocurile;
e. Fluxurile au scăzut, Stocurile au crescut.

12) În ce an s-au înregistrat cele mai mari fluxuri de ISD în economia României, în
perioada 1991-2005?
a. 1991;
b. 2005;
c. 2000;
d. 2001;
e. 1996.

13) În ce regiune economică de dezvoltare a României au fost înregistraţi cei mai


puţini investitori străini, în perioada 1991-2005, dintre regiunile selectate mai jos?
a. Nord-Est;
b. Sud-Est;
c. Sud;
d. Vest;
e. Nord-Vest.

14) Care sunt ţările extra-comunitare care au investit cel mai mult în România, în
perioada 1993-2005 şi sunt prezente în clasamentul primilor zece investitori
străini?
a. SUA, China;
b. Antilele Olandeze, SUA;
c. SUA, Turcia;
d. Turcia, China;
e. Antilele Olandeze, Turcia.

15) În ce regiune a ţării s-au făcut mai multe ISD?


a. Dobrogea ;
b. Oltenia ;
c. Moldova ;
d. Maramureş ;
e. Bucovina.

16) Câţi investitori străini au fost înregistraţi în regiunea economică de dezvoltare


Bucureşti-Ilfov, ca procent din totalul investitorilor străini direcţi înregistraţi la
nivel naţional?
a. Aproximativ 5%;
b. Aproximativ 10%;
c. Aproximativ 25%;
d. Aproximativ 50%;
e. Aproximativ 75%.

17) Precizaţi cauzele pentru care influxul de ISD în România, în perioada de tranziţie,
a fost cel înregistrat statistic:
a. Lipsa monedei Euro;
b. Lipsa apartenenţei la Spaţiul Schengen;
c. Lipsa politicilor reformatoare clare şi stabile;
d. Lipsa exporturilor;
e. Lipsa denominării monedei naţionale.

18) Ce formă de atitudine investiţională au manifestat investitorii străini în perioada


2001-2003?
a. Ofensivă;
b. Defensivă;
c. Indiferentă;
d. Prudentă;
e. Hazardată.

19) Cele trei elemente definitorii de care investitorii trebuie să ţină cont sunt:
a. Ţara, Regiunea, PIB naţional;
b. Capitalul investit, Anul când investeşte, Balanta de plăţi externe;
c. Infrastructura, Bugetul naţional, PIB naţional;
d. Bugetul naţional, Bugetul local, PIB naţional;
e. Durata investiţiei, Riscul asumat, Eficienţa investiţiei.

20) Ce stat vecin al României a investit mai mult în ţara noastră ?


a. Grecia;
b. Serbia;
c. Moldova;
d. Ucraina;
e. Ungaria.

Răspunsuri:

1b, 2a, 3c, 4b, 5c, 6c, 7a, 8e, 9a, 10c, 11d, 12b, 13a, 14b, 15a, 16d, 17c, 18d, 19e, 20e