Sunteți pe pagina 1din 9

EXAMEN - INVESTIŢII

- Test nr. 1 -

1) Cât reprezenta stocul de ISD al Bulgariei în anul 2005?


a. 20 mld USD;
b. 10 mld USD;
c. 5 mld USD.

2) Sunt societăţile bancare mai profitabile decât societăţile de construcţii?


a. Da;
b. Nu;
c. Depinde de managementul firmei.

3) Ce sector al economiei României a atras cele mai multe ISD în perioada de pre-
aderare la UE?
a. Industria;
b. Comerţul;
c. Serviciile.

4) Evoluţia fluxului mediu pe locuitor în Româia, în perioada 1991-2005, a fost:


a. Liniară;
b. Convexă;
c. Concavă.

5) Ce reprezintă investiţiile?
a. O mărime a bugetelor naţionale;
b. O cale de creştere economică;
c. Un venit al firmelor private.

6) Ce regiuni au ocolit investitorii străini?


a. Zonele defavorizate;
b. Zonele libere;
c. Zonele rurale.

7) Ce relaţie există între optimul şi eficienţa unei investiţii?


a. De subordonare ;
b. De ordonare ;
c. Parte şi întreg.

8) Eficienţa economică trebuie să fie minimă atunci când:


a. Există raport între efect şi efort;
b. Există raport între efort şi efect ;
c. Există raport între creanţe şi credite.
9) Surse externe de finanţare sunt:
a. Vânzarea de active;
b. Vânzarea de obligaţiuni ;
c. Fonduri mutuale.

10) Care sunt cele trei momente importante în evoluţia fluxurilor de ISD în UE, în
perioada 1989-2010?
a. 1989, 2001, 2008;
b. 1991, 2001, 2007;
c. 1991, 2007, 2008.

11) Care sunt cele trei ţări din Centrul şi Estul Europei care au atras cele mai multe
ISD ?
a. Cehia, Slovenia, Ungaria;
b. Slovenia, Ungaria, Polonia;
c. Ungaria, Polonia, Cehia.

12) Care a fost relaţia între fluxurile şi stocurile de ISD în România, în perioada de
tranziţie?
a. Fluxuri mai mari decât Stocuri;
b. Fluxuri egale cu Stocurile;
c. Fluxurile mai mici decât Stocurile.

13) În ce an s-au înregistrat cele mai mari fluxuri de ISD în economia României, în
perioada 1991-2005?
a. 1991;
b. 2005;
c. 2000.

14) În ce regiune economică de dezvoltare a României au fost înregistraţi cei mai


puţini investitori străini, în perioada 1991-2005, dintre regiunile selectate mai jos?
a. Nord-Est;
b. Sud-Est;
c. Sud.

15) Care sunt ţările extra-comunitare care au investit cel mai mult în România, în
perioada 1993-2005 şi sunt prezente în clasamentul primilor zece investitori?
a. Antilele Olandeze, SUA;
b. SUA, Turcia;
c. Antilele Olandeze, Turcia.

16) În ce regiune a ţării s-au făcut mai multe ISD?


a. Dobrogea ;
b. Oltenia ;
c. Bucovina.
17) Calculaţi care investiţie este mai profitabilă pentru piaţa locală:
a. O unitate de reparaţii de nave maritime în Mongolia;
b. O fabrică de sticlă mată în Nigeria;
c. O firmă de abatorizare porcine în Yemen.
Luaţi în considerare că:
- investiţia iniţială este aceaşi în toate cele 3 cazuri şi reprezintă 0,1% din
PIB-ul Mongoliei în anul 2008, care a fost de circa 7 ori mai mic decât
PIB-ul Nigeriei în anul 2007 (70 mld. USD) şi 6 ori mai mic decât PIB-ul
Yemen-ului;
- populaţia yemen-ului este de circa 8 ori mai mare decât cea a Mongoliei,
care este de circa 25 de ori mai mică decât cea a Nigeriei;
- creşterea economică medie în cele 3 ţări a fost în ultimii 3 ani de: 3% în
Nigeria, 5% în Mongolia, 7% în Yemen.

18) Câţi investitori străini au fost înregistraţi în regiunea economică de dezvoltare


Bucureşti-Ilfov, ca procent din totalul investitorilor străini direcţi înregistraţi la
nivel naţional?
a. Aproximativ 10%;
b. Aproximativ 25%;
c. Aproximativ 50%.

19) Care din următoarele programe ale Băncii Mondiale au sprijinit economia
României, în perioada de tranziţie?
a. FESAN;
b. CORE;
c. ASAL.

20) Precizaţi cauzele pentru care influxul de ISD în România, în perioada de tranziţie,
a fost cel înregistrat statistic:
a. Lipsa monedei Euro;
b. Lipsa apartenenţei la Spaţiul Schengen;
c. Lipsa politicilor reformatoare clare şi stabile.

Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele
instrucţiuni; Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în
considerare; Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5
puncte.

Succes!
EXAMEN
- Test nr. 2 -

1) Care sunt principalele grupe de ţări “furnizoare” de investiţii străine directe pentru
România?
a. SUA şi ţările asiatice;
b. Ţările arabe şi Turcia;
c. UE şi SUA.

2) Care este valoarea Indicelui de Opacitate pentru România, conform studiului


Price-Waterhouse-Coopers efectuat în anul 2002?
a. 21;
b. 35;
c. 71.

3) Eficienţa unei investiţii este un raport între :


a. Efecte şi eforturi;
b. Eforturi şi eforturi;
c. Efecte şi efecte.

4) Cât din stocul de ISD total naţional a atras regiunea economică de dezvoltare
Bucureşti-Ilfov?
a. Aproximativ 25%;
b. Aproximativ 50%;
c. Aproximativ 75%;

5) Ce formă de atitudine investiţională au manifestat investitorii străini în perioada


2001-2003?
a. Ofensivă;
b. Defensivă;
c. Prudentă.

6) Care din următoarele produse sunt rezultatul unei investiţii străine directe de
“Greenfield”?
a. Televizoare Panasonic;
b. Autoturisme Dacia-Renault;
c. Telecomunicaţii Mobifon.

7) Care din următoarele programe ale Băncii Mondiale au sprijinit economia


României, în perioada de tranziţie?
a. FESAN;
b. CORE;
c. ASAL.
8) Cele trei elemente definitorii de care investitorii trebuie să ţină cont sunt:
a. Ţara, Regiunea, PIB naţional;
b. Capitalul investit, Anul când investeşte, Balanta de plăţi externe;
c. Durata investiţiei, Riscul asumat, Eficienţa investiţiei.

9) Ce s-a întâmplat cu ecartul investiţional dintre ţările Central şi Est Europene şi


cele Sud Est Europene?
a. S-a micşorat;
b. A rămas egal;
c. S-a mărit.

10) La ce sunt utile investiţiile?


a. Pentru cheltuirea resurselor disponibile;
b. Pentru închiderea balanţei contabile;
c. Pentru modernizarea firmei.

11) În ce regiune economică de dezvoltare a României s-au efectuat cele mai multe
ISD în perioada 1991-2005?
a. Bucureşti-Ilfov;
b. Vest;
c. Sud.

12) Caracterizaţi evoluţia fluxurilor de ISD la nivel mondial, în perioada 1990-2008 :


a. Constant crescătoare ;
b. Constant descrescătoare ;
c. Sinusoidală .

13) În ce an s-a înregistrat sold negativ al stocului de ISD în agricultura României?


a. 1999;
b. 2001;
c. 2003.

14) Ce investiţie este mai profitabilă, la nivel sectorial?


a. În industria de morărit şi panificaţie;
b. În telecomunicaţii;
c. În industria textilă.

15) Ce stat vecin al României a investit mai mult în ţara noastră ?


a. Grecia;
b. Serbia;
c. Ungaria.

16) Investiţiile sunt necesare în special pentru :


a. Achiziţia obiectelor de inventar, materiilor prime şi materialelor;
b. Crearea, modernizarea şi dezvoltarea firmelor;
c. Achiziţia mărcilor şi înregistrarea lor la OSIM.
17) Pe ce loc se situa Ungaria în clasamentul ţărilor din Centrul şi Estul Europei, din
punct de vedere al stocului de ISD atras, în anul 2000?
a. 1;
b. 2;
c. 3.

18) Cum poate fi considerată evoluţia fluxului de ISD în România, în perioada 1990-
2008?
a. Constantă crescătoare;
b. Constantă descrescătoare;
c. Constantă crescătoare lentă.

19) Care este imaginea tridimensională a investiţiilor?


a. Contabilă, economică şi financiară;
b. Contabilă, economică şi socială;
c. Economică, financiară şi socială.

20) Ce fel de atitudine au avut investitorii străini în România, în perioada 2004-2005 ?


a. Prudentă ;
b. Ofensivă ;
c. Defensivă.

Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele
instrucţiuni; Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în
considerare; Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5
puncte.

Succes!
INVESTIŢII
- Test nr. 3 -

1) Eficienţa economică trebuie să fie maximă atunci când:


a. Există raport între efect şi efort;
b. Există raport între efort şi efect ;
c. Există raport între creanţe şi credite.

2) Care sunt cele două categorii importante de investiţii, recunoscute în teoria de


specialitate?
a. Investiţiile contabile şi financiare;
b. Investiţiile de capital şi imobiliare;
c. Investiţiile de capital şi financiare.

3) Surse propri de finanţare sunt:


a. Vânzarea de active;
b. Fonduri mutuale;
c. Leasing-ul.

4) Cât reprezintă fluxul de ISD din UE în fluxul mondial ?


a. 50% ;
b. 25% ;
c. 10%.

5) Pe ce loc se situează România în clasamentul ţărilor nou membre ale UE din


punct de vedere al stocului de ISD atras în perioada de tranziţie?
a. 2;
b. 4;
c. 6.

6) Cât reprezenta stocul de ISD al Poloniei în anul 2005?


a. Aproximativ 30 mld USD;
b. Aproximativ 60 mld USD;
c. Aproximativ 90 mld USD.

7) Ce ramură a economiei României a fost cea mai puţin atractivă pentru investitorii
străini, în perioada de pre-aderare la UE?
a. Turismul;
b. Sănatatea;
c. Agricultura.

8) Cât s-a investit în agricultura României în perioada 1991-2005, ca procent din


ISD totale în economie?
a. 1%;
b. 2%;
c. 16%.
9) Cum este stocul de ISD al ţărilor din Centrul şi Estul Europei faţă de cel din Sudul
şi Estul Europei?
a. Egal;
b. Mai mare;
c. Mai mic.

10) Evoluţia stocului mediu pe locuitor în România, în perioada 1991-2005, a fost:


a. Liniară;
b. Convexă;
c. Concavă.

11) În ce an s-au înregistrat cele mai mari fluxuri medii de ISD pe locuitor în
România, în perioada 1991-2005 ?
a. 1991 ;
b. 2005 ;
c. 2000.

12) Cum se caracterizează evoluţia fluxurilor de ISD în sectorul agro-alimentar al


României, în perioada 1990-2004 ?
a. Constantă ;
b. Liniară ;
c. Sinusoidală.

13) Din ce ţară au provenit cele mai multe investiţii pentru privatizare, în perioada
1993-2005, în România?
a. Italia;
b. SUA;
c. Germania.

14) În ce regiune economică de dezvoltare a României au fost înregistraţi cei mai


mulţi investitori străini, în perioada 1991-2005, dintre regiunile selectate mai jos?
a. Centru;
b. Nord-Vest;
c. Vest.

15) Ce regiune economică de dezvoltare a României a atras peste 50% din stocul de
ISD total naţional?
a. Vest;
b. Sud;
c. Bucureşti-Ilfov.

16) Care din următoarele mărci prezente pe piaţa românească reprezintă investiţie
străină directă?
a. Lapte Milupa;
b. Produse lactate Meggle;
c. Produse lactate Danone.
17) Cele mai multe companii străine în economia României, pentru perioada 1993-
2005, au ca provenienţă:
a. Germania;
b. Austria;
c. Italia.

18) Principalele trei ţări “furnizoare” de ISD pentru România, în perioada 1993-2005,
au fost:
a. Olanda, Austria, Germania;
b. Franţa, germania, Italia;
c. Germania, Franţa, SUA.

19) Precizaţi care este regiunea economică de dezvoltare din România, predominant
rurală, care a avut cele mai multe ISD, până în anul 2005?
a. Sud;
b. Nord-Est;
c. Vest.

20) Care este regiunea economică de dezvoltare din România cel mai puţin populată
şi cu cele mai multe ISD?
a. Vest;
b. Nord-Vest;
c. Sud.

Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele
instrucţiuni; Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în
considerare; Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5
puncte.

Succes!