Sunteți pe pagina 1din 6

INVESTIŢII

- Test nr. 1 -

1. Ce investiţie este mai profitabilă, la nivel sectorial?


a. În industria de morărit şi panificaţie;
b. În telecomunicaţii;
c. În industria textilă.

2. În ce regiune a ţării s-au făcut mai multe ISD?


a. Dobrogea ;
b. Oltenia ;
c. Bucovina.

3. Ce stat vecin al României a investit mai mult în ţara noastră?


a. Grecia;
b. Serbia;
c. Ungaria.

4. Sunt societăţile bancare mai profitabile decât societăţile de construcţii?


a. Da;
b. Nu;
c. Depinde de managementul firmei.

5. Calculaţi care investiţie este mai profitabilă pentru piaţa locală:


a. O unitate de reparaţii de nave maritime în Mongolia;
b. O fabrică de sticlă mată în Nigeria;
c. O firmă de abatorizare porcine în Yemen.
Luaţi în considerare că:
- investiţia iniţială este aceaşi în toate cele 3 cazuri şi reprezintă 0,1% din
PIB-ul Mongoliei în anul 2008, care a fost de circa 7 ori mai mic decât PIB-
ul Nigeriei în anul 2007 (70 mld. USD) şi 6 ori mai mic decât PIB-ul
Yemen-ului;
- populaţia Yemen-ului este de circa 8 ori mai mare decât cea a Mongoliei,
care este de circa 25 de ori mai mică decât cea a Nigeriei;
- creşterea economică medie în cele 3 ţări a fost în ultimii 3 ani de: 3% în
Nigeria, 5% în Mongolia, 7% în Yemen.

6. Precizaţi locul pe care îl ocupă România între statele nou membre ale UE din punct
de vedere al fluxurilor de ISD:
a. 2;
b. 4;
c. 6.
Sinteză:
Indicatori statici de bază ai eficienţei economice a investiţiilor calculaţi la nivel
microeconomic – Indicatori pentru modernizări, dezvoltări sau retehnologizări ale
obiectivelor existente.
Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele instrucţiuni;
Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în considerare;
Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte.
Sinteza valorează 3 puncte; Aplicaţia valorează 4 puncte.
Succes!
Aplicaţie:
Calculaţi eficienţa economică a unui proiect de investiţii caracterizat prin următorii
indicatori:
- durata de execuţie a investiţiei : 2 ani ;
- valoarea investiţiei 6 mil. u.m., repartizată egal în cei 2 ani;
- durata de funcţionare eficientă a investiţiei: 5 ani;
- costuri anuale egale în perioada de funcţionare de 2 mil. u.m./an;
- venituri anuale egale în perioada de funcţionare de 3 mil. u.m./an;
- coeficientul de actualizare este 5.
INVESTIŢII
- Test nr. 2 -

1. Care din următoarele mărci prezente pe piaţa românească reprezintă investiţie


străină directă?
a. Lapte Milupa;
b. Produse lactate Meggle;
c. Produse lactate Danone.

2. Care din următoarele programe ale Băncii Mondiale au sprijinit economia


României, în perioada de tranziţie?
a. FESAN;
b. CORE;
c. ASAL.

3. Care este valoarea Indicelui de Opacitate pentru România, conform studiului Price-
Waterhouse-Coopers efectuat în anul 2002?
a. 21;
b. 35;
c. 71.

4. Care este formula de calcul a acceleratorului, conform modelului lui Clark?


a. a = Ih/Qh – Qh­1;
b. a = I/V;
c. a = FA/PNN-1.

5. Calculaţi şi alegeţi care este Rata Internă de Rentabilitate în cazul unei investiţii în
industria aeronautică, în România:
a. 5;
b. 15;
c. Niciuna din variante.
Luaţi în considerare că:
- Populaţia României este 21,5 mil persoane;
- Media creşterii economice în ultimii 3 ani a fost 5%;
- Coeficientul de actualizare este considerat 5.

6. Precizaţi care sunt cele mai importante tipuri de investiţii în economiile emergente:
a. Investiţiile străine directe;
b. Învestiţiile străine directe de greenfield ;
c. Investiţiile de portofoliu.

Sinteză:
Indicatori statici de bază ai eficienţei economice a investiţiilor calculaţi la nivel
microeconomic – Indicatori pentru comparaţii între variante.
Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele instrucţiuni;
Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în considerare;
Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte.
Sinteza valorează 3 puncte; Aplicaţia valorează 4 puncte.
Succes!
Aplicaţie:
Calculaţi eficienţa economică a unui proiect de investiţii caracterizat prin următorii
indicatori:
- durata de execuţie a investiţiei : 2 ani ;
- valoarea investiţiei 4 mil. u.m., repartizată egal în cei 2 ani;
- durata de funcţionare eficientă a investiţiei: 5 ani;
- costuri anuale egale în perioada de funcţionare de 3 mil. u.m./an;
- venituri anuale egale în perioada de funcţionare de 3,5 mil. u.m./an;
- coeficientul de actualizare este 5.
INVESTIŢII
- Test nr. 3 -

1. Care sunt principalele grupe de ţări furnizoare de investiţii străine directe pentru
România?
a. SUA şi ţările asiatice;
b. Ţările arabe şi Turcia;
c. UE şi SUA.

2. Ce formă de atitudine investiţională au manifestat investitorii străini în perioada


2001-2003?
a. Ofensivă;
b. Defensivă;
c. Prudentă.

3. Care din următoarele produse sunt rezultatul unei investiţii străine directe de
“Greenfield”?
a. Televizoare Panasonic;
b. Autoturisme Dacia-Renault;
c. Telecomunicaţii Mobifon.

4. Care din următoarele programe ale Băncii Mondiale au sprijinit economia României,
în perioada de tranziţie?
a. FESAN;
b. CORE;
c. ASAL.

5.Cele trei elemente definitorii de care investitorii trebuie să ţină cont sunt:
a. Ţara, Regiunea, PIB naţional;
b. Capitalul investit, Anul când investeşte, Balanta de plăţi externe;
c. Durata investiţiei, Riscul asumat, Eficienţa investiţiei.

6.Precizaţi locul ocupat de UE în fluxul mondial de ISD :


a. 1 ;
b. 2;
c. 3.

Sinteză:
Trataţi indicatorii de eficienţă economică a investiţiilor cel mai frecvent utilizaţi în
practică, conform Metodologiei BM (fără indicatorii utilizaţi în agricultură).

Instrucţiuni: Întrebările grilă au un singur răspuns corect; Se va încercui varianta de răspuns considerată
corectă; Nu se admit ştersături, tăieturi sau alte semne diferite de cele menţionate în prezentele instrucţiuni;
Întrebările la care nu se răspunde sau au mai multe răspunsuri încercuite nu sunt luate în considerare;
Lucrările nesemnate nu sunt luate în considerare. Fiecare răspuns corect valorează 0,5 puncte.
Sinteza valorează 3 puncte; Aplicaţia valorează 4 puncte.
Succes!
Aplicaţie:
Trataţi pe larg modelul de creştere economică elaborat de J.M. Keynes. Luaţi în
considerare C0 = 1 mil lei; I0 = 2 mil lei; creşterea anuală a consumului este de 5%,
Investiţii se fac doar în primul an.