Sunteți pe pagina 1din 1

SCULAȚI, SCULAȚI BOIERI

 
Glas 1
de George Breazu
prelucrare Alexandru-Ioan Tecucianu


Scu    - 
la -  
ați   
scu - 
la -  ați
  
bo -        mari
o –ie-eri   


Și v-a a - duc pe - e Du - um-ne-e- zeu

      
Că -ă vă -  
ă   
vi 
-in   
co –
o  -
–lin -dă ă - 
tori 


Să -ă vă - ă mâ -ân – tu - u –ie de - e rău


Un     Dum-
  
ne -   
ze –eu nou 
nă -   
ă -  
ă  ăs
 –cut
  


Cu ti - chi - ia - a de mă - ă – ă –ă- tasă

 
Floa-a- a -     
re 
– e -   dal
e-e-e-n     
be s-a-n
 vă-ă-ăs
  -      
cut   

 
Și -i - i cu- u -u -u- u fa - șă prea fru-u- u- moasă


Es -    
te -  
e   
Fi  -
u - 
ul   
Ce - 
e -         
ru-u- lui 

 
Fii bo - o - ier to – ot să - ă- nă- ă- tos TRYSAGHION
2017
Bo - ie - e - rea - să - ă bu - u- cu-u- roasă
Și la - a a - nu – ul de-o o-m ve-e- ni


Și -
i          
Do- om-    
nu -ul pă -  - 
ă-mân-tu u - 
lui       


Și - i să - ă-ți a - a - ju - u - te Hri - is – tos
Să – ăți a - a - ju - u -te - e Mai- ca – a noastră
Să - ă - nă - ă - to – oși să - ă vă gă - ă - sim