Sunteți pe pagina 1din 1

Educația tradițională vs educația centrată pe elev

Educația rămâne un factor-cheie când discutăm despre pregătirea generațiilor tinere pentru viitor.
Lumea s-a schimbat substanțial în ultimul secol, de aceea modul în care ne educăm copiii nu poate să
rămână același. Corect construită, educația care se adaptează nevoilor și unicității elevilor aduce
beneficii reale în formarea lor ca adulți împliniți.
Ce este educația centrată pe elev
Folosirea termenului de educație centrată pe elev datează de la începutul anilor ’60 și se referă la ajustarea
ritmului de predare și a abordării didactice la nevoile specifice ale elevului (individualizare și diferențiere),
precum și conectarea cu interesele și experiențele copilului.
Obiectivele, conținutul, ritmul și metodele instruirii pot să varieze de la un elev la altul, țelul principal fiind
acela de a ajuta cu adevărat copiii să devină adulți de succes, în direcția potrivită.
Structura educației tradiționale se bazează pe producția de masă, axându-se pe învățarea elevilor într-o manieră
fixă, rigidă, cu pretenția ca aceștia să se adapteze sistemului. Pe de altă parte, educația centrată pe elev se
bazează pe ajustarea procesului didactic pe necesitățile elevilor, echitabilitate și atingerea obiectivului prim de
a oferi fiecărui copil șansa de a-și valorifica potențialul personal.
Modelul tradițional de predare presupune ca elevii să primească informații și să le redea ulterior cât mai fidel.
Educația personalizată încurajează elevii să participe activ la procesul de învățare, devenind astfel mai
motivați, mai proactivi și mai stăpâni pe cunoștințele acumulate.
Beneficiile educației centrate pe elev
Statistic, studiile din anii recenți au adus în atenție câteva concluzii care înclină balanța către educația
personalizată în termeni de eficacitate didactică, comparativ cu educația tradițională.

 94% dintre profesioniștii în educație participanți la un studiu au descoperit o îmbunătățire substanțială


a reținerii de informații, performanței și rezultatelor școlare atunci când elevii sunt implicați activ în
procesul didactic.
 93% dintre profesioniștii în educație sunt de acord că elevii evoluează semnificativ mai bine atunci
când ritmul de predare este încetinit sau accelerat pe baza necesităților individuale.
 66% dintre elevi își măsoară succesul academic pe baza atingerii propriilor obiective de învățare, în
timp de 55% se raportează la mândria părinților și doar 45% iau drept reper recompensele primite din
partea școlii (laude, note bune, premii etc.).

În loc să primească în mod pasiv informații și să le reproducă, elevii secolului XXI care studiază într-un mediu
academic personalizat primesc un rol activ în procesul de învățare, contribuind ei înșiși la buna lor formare.
Elevii au posibilitatea să colaboreze cu profesorii, înlesnindu-se astfel o legătură apropiată și deschisă cu
cadrele didactice. Acest model de învățare stimulează implicarea, performanța și încununarea cu succes a
eforturilor educaționale.
Filosofia educațională la Aletheea
Viziunea școlii Aletheea este educația centrată pe gândirea creativă și critică, pe baza și pentru promovarea
valorilor pozitive. Educația este axată pe stimularea potențialului personal al fiecărui copil într-un mediu e
învățare sigur, echilibrat, motivant, atractiv și interactiv.
Practicile Aletheea au explicații sustinute stiințific. Procesul de predare și învățare se întemeiază pe câteva
direcții principale, în jurul cărora ne construim și ne îmbunătățim constant întreaga activitate.

 Unicitatea fiecărui copil. Dezvoltăm inteligențele multiple ale copiilor, respectând ritmul și
capacitatea de dezvoltare a fiecărui elev, modul său de a gândi și acționa, interesele și motivațiile lui
etc.
 Interactivitatea. Copiii învață ceea ce trăiesc, educația este un proces viu și în continuă mișcare, de
aceea orele de clasă sunt interactive și se adresează experienței elevului, indiferent de disciplină.
 Mediul stimulativ. Urmărim expunerea elevilor unei palete mari de posibilități și experiențe de
învățare.
 Învățarea și dezvoltarea. Toate domeniile de educație și dezvoltare au o importanță egală și sunt
interconectate pe tot parcursul educațional.
 Perfecționarea. Motivăm și încurajăm depășirea limitelor și evoluția armonioasă a tuturor abilităților
elevului, până la atingerea potențialului maxim.

S-ar putea să vă placă și