Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic Titlul lecţiei : Rolul şi funcţiile unui sistem de operare

Obiectul: Informatica si TIC Timpul acordat : 50 min. Tipul lecţiei: Transmiterea de cunostinte Profesor: Nidelea Elena Competenţe generale

Data: 11.10.2017 Clasa: a-V-a

1.

2. Rezolvarea unor probleme elementare prin metode intuitive de prelucrare a informației

3. Elaborarea creativă de mini proiecte care vizează aspecte sociale, culturale și personale, respectând creditarea informației și drepturile de autor

Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și comunicațiilor

Competenţe specifice:

1.1. Utilizarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a dispozitivelor de calcul

1.2 Utilizarea eficientă a unor componente software

Obiective operaţionale :

Informative

Elevii vor fi capabili:

- identifice componentele sistemului de operare

- identifice tipuri de sisteme de operare.

Elevii vor şti:

Formative

- identifice functiile sistemului de operare, - defineasca sistemul de operare

Afective

Elevii vor putea:

- să înţeleagă rolul sistemului de calcul in viata de zi cu zi

Metode şi procedee didactice:

Material bibliografic:

Conversaţia euristică; Explicaţia; Demonstraţia;

Informatică şi TIC, Manual pentru clasa a V-a, autor: Daniel Popa, editura Intuitext,2017 http://www.informaticainscoli.ro/doku.php https://www.edmodo.com Curs de informatica Ilfov Note de curs: Informatica si TIC Formator Alina Gabriela Boca

Mijloace de învăţare:

Fişe de lucru; Calculatorul Videoproiectorul

DESFĂŞURAREA LECŢIEI:

Etapele lecţiei

Timp

Activitatea desfăşurată de:

Metoda de activitate

Profesor

Elevi

0

1

2

3

4

Moment organizatoric

2’

Verifică prezenţa elevilor, pregătirea clasei pentru lecţie

   
   

Scrie pe tablă titlul lecţiei : Rolul şi funcţiile unui sistem de operare

Notează în caiete titlul lecţiei

 

30

Comunică obiectivele lecţiei

Prezinta componentele generale ale calculatorului

1. Ce este sistemul de calcul? Cum interactioneaza un utilizator cu sistemul de calcul?

2. Prezinta definitia Sistemului de operare:

 

Sistemul de operare este un set de programe care asigura gestionarea resurselor unui sistem de calcul si realizeaza o interfaţă între utilizator si sistemul de calcul extinzand si simplificand setul de operatii posibile.

3. Principalele funcții ale sistemului de operare:

Urmaresc prezentarea PP

Descoperirea

Noteaza definitia in caiete

dirijată

Transmiterea noilor cunoştinţe

gestionează resursele fizice ale calculatorului și dispozitivele periferice;

gestionează operațiile de intrare/ieșire;

Urmaresc prezentarea PP Noteaza fuctiile sist. de operare in caiete

Descoperirea

dirijată

gestionează datele pe suport de memorie externă;

controlează încărcarea în memoria internă, lansarea în execuție, execuția și încheierea execuției aplicațiilor folosite de utilizator;

 

semnalează mesaje de eroare și recomandări de rezolvare a erorilor care apar în timpul execuției unei aplicații;

 

Discuţia

asigură interfața cu utilizatorul, accesul acestuia în controlul programului, examinarea stării sistemului.

   

Pentru orice sistem computerizat, ca de exemplu:

     

un PC, un laptop, un smartphone, un aparat de navigație rutieră, un e-book reader sau playstation, sistemul de operare are rol de gazdă pentru aplicațiile care rulează pe echipamentul respectiv și asigură interfața cu utilizatorul.

4.

Exemple de sisteme de operare:

 

Urmaresc prezentarea PP Noteaza tipuri de sist. de operare in caiete Urmaresc filmuletul

Windows( XP, Vista,7,8,10), Unix, MacIntosh, Linux (Ubuntu, Debian, Cent OS, Minte, Suse),

Android, Apple - IoS

 

5.

Vizionarea unui film didactic referitor la evoluția unui sistem de operare

 
 
 

5

Dirijeaza elevii in a efectua activitati simple de:

     
 

- pornire calculator

 

- conectare

 

deconectare cu variante: Shut down, Sleep, Restart, Hibernare, Lock

-

Aplicatii cu ajutorul calculatorului si telefonului

Aplicatia

Invita elevii sa utilizeze si sistemul de operare al telefonului :

 

Descoperirea

dirijată

- Identificarea aplicatiilor

   

- Utilizarea unei aplicatii

Consolidarea noilor cunoştinţe

- Iesirea din aplicatie

8

Inmaneaza elevilor fisa de lucru pentru fixarea cunostintelor

 

Lucru individual

   

Fisa de evaluare

 

1. Care dintre urmatoarele este un exemplu de

 

software?

o

Procesor

 

1.5 p

Completeaza fisa

 

o

Mouse

o

Drivere

o

Tastatura

 

2. Care

dintre

urmatoarele

este

sistem

de

 

operare?

 
     

1.5 p

   

o

Paint

o

Windows 8

o

Word

o

Hard disk

3. Care dintre urmatoarele este o functie a

sistemului de operare?

1.5 p

o

Introducerea datelor in calculator

o

Deschiderea unui joc

o

Accesarea unui site

o

Depistarea si tratarea erorilor

4. Din ce este alcatuita componenta software? 1.5 p ……………………………………………

5. Cine asigura interfata de comunicare intre

utilizator si calculator?

1.5 p

………………………

6. Care dintre urmatoarele nu este un sistem de

operare?

1.5 p

o

Linux

o

Windows

o

Chrome

o

MacOs

Se acorda 1 p din oficiu

 

4

Rezolva fisa de evaluare impreuna cu elevii

 

Frontală

 

Fisa de evaluare- rezolvata

Conversaţie

1. Care dintre urmatoarele este un exemplu de software?

o

Procesor

o

Mouse

Răspund la întrebările profesorului - autoevaluare

Feed-back

o

Drivere

o

Tastatura

2. Care dintre urmatoarele este sistem de operare?

 

o

Paint

o

Windows 8

o

Word

     

o

Hard disk

3. Care dintre urmatoarele este o functie a sistemului de operare?

 
 

o

Introducerea datelor in calculator

o

Deschiderea unui joc

o

Accesarea unui site

o

Depistarea si tratarea erorilor

4. Din ce este alcatuita componenta software?

Sistem de operare, drivere, programe de aplicatii

5.

Cine asigura interfata de comunicare intre utilizator si calculator?

Sistemul de operare

 

6.

Care dintre urmatoarele nu este un sistem de

operare?

1.5 p

 

o

Linux

o

Windows

o

Chrome

o

MacOs

Evaluare şi notare

1

Notează elevii care au dat răspunsuri corecte de-a lungul lectiei