Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr.

3-1083/2018
PROCES-VERBAL
al ședinței de judecată în cauza civilă
12 noiembrie 2019 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău, sediul Centru
Având în componența sa:
Președintele ședinței, judecătorul Dan SÎRBU
Grefier Felicia Lupașcu
Ședința de judecată a fost deschisă la ora 16:0.

A judecat în ședință de judecată publică cauza civilă cererea de chemare în judecată înaintată de Consiliul
mun.Chișinău, către Cooperativa de Construcții a Ga, privind contestarea încheierii executorului judecătoresc,-

Instanţa anunţă participanţii la proces că pentru a asigura plenitudinea procesului-verbal, în cadrul şedinţei
de judecată se utilizează mijlocul de înregistrare audio dispozitivul tip Olympus VN-712 PC.
Obiecţii n-au parvenit.

Deliberând pe loc, Instanţa


Dispune:
A desfăşura şedinţa de judecată cu înregistrarea audio prin intermediul dispozitivului de fixare tehnică a
procesului judiciar – reportofonul tip Olympus VN-712 PC.
Înainte de începerea şedinţei de judecată, grefierul a efectuat controlul stării tehnice a dispozitivului de
înregistrare audio.
Înregistrarea audio este salvată prin reţeaua locală pe serverul instanţei de judecată.

Ora 12:0. Se verifică prezența participanților la proces.


La şedinţă s-au prezentat:
R/Reclamantei –Cravcenco Natalia
R/Pârâtului- Cravcenco Oleg-, Avocat Dodan Viorel, împuternicit în baza mandatului anexat la dosar

La şedinţă nu s-au prezentat:


Intervenient accesoriu Executorul judecătoresc-Ababii Liliana

Ora 12:președintele şedinţei anunță componența completului de judecată și explică dreptul de a face
propuneri de recuzare:

Președintele ședinței, judecător: Dan SÎRBU


Grefier: Felicia Lupașcu
Recuzări sau abțineri nu au parvenit

Ora 12: se explică drepturile procesuale participanților la proces.


Drepturile și obligațiile sunt clare.

Ora 12: se soluționează cererile și demersurile participanților la proces.


Cereri și demersuri nu sunt
R/Reclamantei
Se pune în discuție demersul înaintat
R/Pârâtului
Instanța prin încheiere protocolară dispune

Ora 12:0

I
n
s
Reprezentantul reclamantului : Consider posibil
t
R/Pârâtului
a
n
Instanța , prin încheiere protocolară dispune de a trece la examinarea cauzei în fond, în lipsa
ț
a
Instanța efectuează un raport asupra pricinii
p
La întrebarea Instanței:
u
n
e

î
Reprezentantul reclamantului : Susțin în totalitate cererea
R/Pârâtului: Nu recunosc cererea de chemare în judecată

Părțile dau explicații:


Reprezentantul reclamantului : De la ora până la ora a depus declarații
R/Pârâtului : De la ora până la ora a depus declarații

Completări nu sunt

Instanța pune în discuție posibilitatea trecerii la examinarea materialelor dosarului în lipsa


Reprezentantul reclamantului : Consider posibil
R/Pârâtului: Consider posibil

Instanța prin încheiere protocolară dispune trecerea la examinarea materialelor dosarului

Luând în considerare că adăugiri nu sunt,

Instanța pune în discuție posibilitatea finalizării examinării cauzei în fond în lipsa și a trece la pledoarii

Reprezentantul reclamantului : Consider posibil


R/Pârâtului: Consider posibil

Ora 12:

Instanța dispune, prin încheiere protocolară a finaliza examinarea cauzei în fond în lipsa și a trece la pledoarii.

Reprezentantul reclamantului: Susținem în totalitate cererea și solicităm admiterea acesteia.


R/Pârâtului: Nu recunoaștem cererea de chemare în judecată. Rămânem pe aceeași poziție și solicităm respingerea
acțiunii

Ora 16:13
Instanța se retrage în camera de deliberare
pentru adoptarea hotărârii

Ora 16:30
Instanța revine în sala de ședințe și dă citire hotărârii adoptate.
Se explică modul și termenul căii de atac.

Ședința se declară închisă la data de 07 noiembrie 2018, ora 16:32


Procesul-verbal a fost întocmit și semnat la data de 07 noiembrie 2018.

Președintele ședinței, judecătorul Dan SÎRBU

Grefier Felicia LUPAȘCU


Deliberând pe loc, instanța de judecată

Se amână ședința de judecată pentru data de 07 noiembrie 2018, ora 16:00


Ședința se declară închisă la data de 01 octombrie 2018, ora 17:11.
Procesul-verbal a fost întocmit și semnat la data de 01 octombrie 2018.

Președintele ședinței, judecătorul Dan SÎRBU

Grefier Felicia Lupașcu