Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins

CAP. I MARKETINGUL SERVICIILOR 3


1.1 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor 6
1.2 Sistematizarea serviciilor 7
1.3 Conţinutul şi caracteristicile serviciilor 11
1.3.1 Componentele serviciilor 11
1.3.2 Caracteristicile serviciilor 12
1.3.3 Perfecţionarea serviciilor 15
1.3.4 Factorii determinanţi în calitatea serviciilor 17
1.4 Specializarea marketingului în servicii 19
1.4.1 Extinderea marketingului în domeniul serviciilor 19
1.4.2 Componentele marketingului serviciilor 20
1.5 Managementul marketingului serviciilor 22
1.5.1 Natura serviciilor 22
1.5.2 Rolul personalului în oferta şi consumul serviciilor 22
1.5.3 Rolul clientului în servicii 23
1.5.4 Abordări manageriale în marketingul serviciilor 25
1.6 Mediul extern în marketingul serviciilor 27
1.6.1 Rolul mediului extern în marketingul serviciilor 27
1.6.2 Componentele micromediului extern în relaţie cu marketingul serviciilor 28
1.6.3 Componentele macromediului extern în relaţie cu marketingul serviciilor 30
1.7 Piaţa-cadru de afirmare a marketingului serviciilor 32
1.8 Planul de cercetare a pieţei 35
1.8.1 Stabilirae datelor primare şi secundare necesare a fi culese 35
1.8.2 Identificarea surselor de informare pentru culegerea dtelor necesare 36
1.8.3 Stabilirea metodelor de culegere a datelor 36
1.8.4 Procedeele de culegere a datelor 38
1.8.5 Chestionarea 38
CAP. II MIXUL DE MARKETING ÎN SERVICII 42
2.1 Componentele mixului marketingului serviciilor 43
2.2 Strategii şi tehnici de marketing în servicii 48
CAP. III PREZENTAREA DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ
ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARAD 52
3.1 Profilul activităţii şi atribuţii generale 54
3.2 Structura organizatorică 56
3.3 Strategia Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad 59
3.3.1 Analiza datelor 59
3.3.2 Strategia D.G.A.S.P.C în domeniul protecţiei copilului şi familiei- realizări
până în prezent. 62
3.3.2.1 Protecţia copilului prin măsuri de tip familial. 62
3.3.2.2.Protecţia copilului prin măsuri de tip rezidenţial. 63
3.3.2.3 Protecţia copilului prin prevenirea situaţiilor ce pun în pericol
securitatea/dezvoltarea lui. 66
3.3.2.4 Protecţia copilului în regim de urgenţă 71
3.3.3 Dificultăţi întâlnite şi modul în cre au fost depăşite 73
3.3.4 Obstacole ce pot împiedica realizarea strategiei 74
3.3.5 Nevoi prioritare 75
3.3.6 Obiective 75
3.3.7 Riscuri în atingerea obiectivelor 76
3.3 8 Programe ce se vor desfaşura pentru atingerea obiectivelor 77
CAP. IV FENOMENUL COPIII STRĂZII 85
4.1 Definire şi scurt istoric 86
4.2 Cauzele şi efectele apariţiei fenomenului copiii strazii 87
4.3 Nevoi ale copiiilor strazii 88
4.4 Prezentarea detaliată a copiiilor strazii 89
4.4.1 Situaţia copiiilor strazii în judeţul Arad 89
4.4.2 Prezentare de cazuri 93
4.4.3 Raport psihologic 94
4.5 Chestionar 97
4.5.1 Rezulatatele analizei chestionarului 98
CAP. V CONCLUZII ŞI PROPUNERI 104
5.1 Înfiinţarea unui centru de educare şi reintegrare pentru copiii străzii 106