Sunteți pe pagina 1din 21

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 15.01.2019

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU

„DULGHER”

DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București

Page 1 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. S.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
REEVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU
„DULGHER” DIN CADRUL XILOPAL S.R.L.

PROCESUL DE MUNCĂ
Dulgherul execută lucrări de montaj/demontaj a subansamblelor framing sau a elementelor chertate, proiectate
în cadrul societății pentru realizarea caselor tip framing sau case chertate, definitiv sau pentru detalii de execuție după care
sunt demontate pentru ambalare și livrare. Demontarea se face numai pe platoul societății. Montarea se poate face pe
platou, atunci când clientul dorește să vadă cum va arăta construcția sau direct la client acasă. De asemenea dulgherul
execută lucrări de placare în lemn, acoperișuri sau lucrări de finisare case lemn care constă în impregnări, lăcuiri sau
șlefuiri fațade, scări lemn, etc.

ELEMENTELE COMPONENTE ALE SISTEMULUI DE MUNCĂ EVALUAT


EXECUTANTUL:
 cunoaște importanta locului sau de muncă pentru realizarea în bune condiții a comenzilor primite;
 cunoaște cerințele Manualului calității al societății și respecta cerințele Sistemului de Management al calității;
 cunoaște politica de calitate a XILOPAL S.R.L.;
 este răspunzător de îndeplinirea obligațiilor de loialitate și confidențialitate față de companie;
 este răspunzător individual sau solidar pentru faptele săvârșite individual sau la care a participat, în
conformitate cu prevederile legale;
 este răspunzător de raportarea activității desfășurate și a rezultatelor obținute - în condițiile și cu frecventa
stabilita în procedurile interne ale companiei;
 cunoaşte modul de funcţionare al maşinilor-unelte cu comandă numerică, al utilajelor/echipamentelor de
prelucrare, al echipamentelor de calcul şi măsurare şi a echipamentelor computerizate;
 cunoaşte necesarul de produse, materiale şi semifabricate la nivel de șantier;
 are cunoștințele și experiența necesara în realizarea atribuțiilor de serviciu;
 este capabil să aibă creativitate și diversitatea activităților;
 respectă atribuţiile ce-i revin conform fişei postului;

SARCINA DE MUNCĂ
Înainte de a începe montajul casei, se va studia foarte atent instrucțiunea de montaj: amplasament, vederi spațiu,
lista cu dimensiuni elemente, punga feronerie, desene (rama dușumea, pereți, acoperiș, restul elementelor). Se va analiza
și informațiile generale prezentate mai jos, referitoare la montajul unei case. Nu se începe montajul daca sunt
neclarități! Se va solicita detalii suplimentare la instrucțiunea de montaj, eventual foto de la premontajul casei.
Lemnul este un material „anizotrop" (care nu are aceleași proprietăți fizice în toate direcțiile, prezintă
direcții privilegiate); proprietățile fizico-mecanice variind după trei direcții principale și anume:
- sensul LONGITUDINAL, corespunde cu direcția fibrelor lemnului,
- sensul TANGENȚIAL corespunde direcției tangentei la inelele anuale,
- sensul RADIAL, corespunde direcției razelor medulare și este perpendicular pe sensul tangențial.
Lemnul este un material „higroscopic", adică are proprietatea de a absorbi cu ușurință umiditatea din aer
(apa din atmosfera). Lemnul ținut într-un mediu uscat pierde apa micșorându-și volumul, iar intr-un mediu umed
absoarbe apa, mărindu-și volumul. Variația cantității de umiditate conduce la fenomenul de contragere și umflare. Prin
contragere și umflare se înțelege deci schimbarea dimensiunilor lemnului sub influenta variațiilor de umiditate.
Contragerea (respectiv umflarea) lemnului, datorita pierderii (sau absorbției) apei higroscopice, nu are aceleași valori
pe cele 3 direcții prezentate mai sus. Datorita anizotropiei lemnului, coeficientul de contragere (umflare) diferă:
valoarea cea mai mare este în direcția tangențiala, iar cea mai mică în direcția longitudinală. Datorită coeficienților de
contragere (umflare) diferiți pe cele 3 direcții, la o contragere (umflare) excesiva pot apare pe lângă modificări
dimensionale ale elementelor și modificări ale formei pieselor (deformări), crăpături, etc. Aceste deformații conduc la
dezagremente în exploatare. Pentru a preîntâmpina aceste efecte, se recomandă o serie de măsuri: protecția lemnului
cu impregnanți, utilizarea tijelor de strângere, etc. (a se vedea detaliat în continuare).
Pana la montajul casei, se vor depozita coletele într-un spațiu bine aerisit, ferit de agenții atmosferici: ploi,
soare, grindina, etc.
Se va studia listele de pe colete (la casele mari), privind conținutul lor. Într-un colet posibil să fie repere de la
2, 3 sau mai multe subansamble. Se vor poziționa aceste colete, cât mai aproape de locul unde urmează să se monteze
acele repere (pentru a reduce la minim transportul reperelor dintr-un loc în altul). Totodată se va ține cont să va rămână
un spațiu suficient pentru montaj.
Nu se desfac de la început toate coletele. În prima faza va fi nevoie de coletul (sau coletele) cu rama dușumea.
În cazul în care nu s-a cerut dușumea pentru casa, atunci în loc de rama dușumea va fi un postament sub pereți (talpă de
trasare).
Casele sunt concepute pentru a fi montate pe platforma betonata. În cazul în care sunt doar piloni de susținere,
atunci va trebui făcut un postament din grinzi, cu secțiune corespunzătoare și poziționate la distanțe suficiente, astfel încât
să fie echivalentul platformei betonate. se va asigura că platforma betonata este perfect dreaptă și plană. Pentru aceasta
se măsoară în primul rând laturile dar și diagonalele. Pentru verificarea planeității se folosește „cumpăna de nivel"
(„nileva cu bula de aer"). Platforma betonată trebuie să fie mai mare (sau egală) decât conturul exterior al pereților.
Page 2 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
La casele mari care au baie, bucătărie, etc. și unde necesită instalații hidraulice (conducte de apă, canalizare),
este indicat ca traseul acestora să nu afecteze rama de dușumea.
Pentru ca elementele ramei dușumea/postament sub pereți să nu vina în contact direct cu cimentul, puneți carton
bituminat sau alt material izolator (în caz contrar, în timp, lemnul se va deteriora).
Este obligatoriu ca toate elementele care compun rama dușumea/postament sub pereți, să fie impregnate și tratate
împotriva mucegaiului (sau alte ciuperci), insecte, dăunători, radiații solare, etc. Se va ancora aceste elemente în platforma
betonată. Rama de dușumea/postament sub pereți, se va monta în totalitatea ei. Se va verifica dacă s-a făcut corect acest
lucru, conform desenelor, apoi se trece la faza următoare.
Indicații generale privind impregnarea și tratarea lemnului. Este indicat ca toate elementele care compun
casa să fie impregnate și tratate împotriva mucegaiului (sau alte ciuperci), insecte, dăunători, radiații solare, etc. Daca nu
s-a cerut producătorului acest lucru, atunci se va cumpăra de la magazinele de specialitate, impregnanți pentru mediul
exterior, corespunzători totodată și esenței de lemn din care este fabricata casa (în acest caz: brad, molid).
Impregnantul poate fi incolor sau colorat. Se va respecta instrucțiunile de aplicare înscrise pe recipient (timpii de
uscare, etc.), sau fisa tehnica. Cantitatea aplicată trebuie să fie constantă, să nu fie porțiuni cu strat prea gros sau altele
cu strat prea subțire. Nu trebuie să fie porțiuni discontinui. Se va avea grijă să nu se facă "scursuri", adică prin aplicare,
stratul să nu fie prea gros încât să aibă tendința de scurgere! Se va aplica impregnantul pe repere înainte de montajul
casei. Reperele se vor lăsa să se usuce bine după impregnare și abia apoi se începe montajul lor.
Montajul pereților! După ce s-a verificat identificarea elementelor fiecărui subansamblu de pereți, se va
monta mai întâi primele elemente ("tălpile"), adică de pe acele subansamble unde primul element are lățimea doar
jumătate față de reperele normale. Se vor fixa aceste elemente în rama de dușumea, cu holzșuruburi conform detaliilor
de la punga de feronerie. Se așează apoi primul reper pe subansamblele care încep cu element întreg. Se continuă
alternativ montajul elementelor. Se vor utiliza bucățile de lemn ajutătoare la montaj și ciocane de cauciuc ptr. a
nu deteriora reperele.
După ce s-a ajuns cu montajul casei la înălțimea de aprox. 1 – 1,2 m, se vor monta ușile și ferestrele. La
case mari unde tâmplăria este termopan, de preferat ca aceasta să se monteze la final (pentru a nu se deteriora
în timpul montajului casei).
Când s-a ajuns cu montajul casei la înălțimea primelor grinzi de acoperiș (cele de lângă streașină) se vor monta
și acestea, iar apoi pe măsură ce se continuă construcția , se vor monta și pe următoarele, până se ajunge la coamă.
Dacă acestea sunt alcătuite din 2 sau 3 tronsoane pe lungime, se vor asambla între ele cu cleme metalice și șuruburi
metric (corespunzător detaliilor de la desene și explicațiilor de la punga de feronerie).
Se va fixa astereala (cu ajutorul cuielor zincate) de coame, grinzi și ultimii pereți laterali. Se va monta
lejer, adică nici foarte strâns (deoarece atunci când va absorbi umiditate se va umfla, va forța și se va desface din
cuie), dar nici mult prea larg (deoarece la temperaturi mari și umiditate scăzută se va contrage și vor rămâne spații
intre ele). Se va avea grija ca atunci hand se bat cuiele să nu se nimerească pa lângă coamă, grinzi sau perete,
deoarece se vor vedea din interior. Daca este casa cu lucarna sau cu intersecție de plane de acoperiș, atunci
astereala corespunzătoare acelor plane va fi cu supramăsură de lungime pentru ca să se poată tăia la unghi în
momentul montajului (va fi precizat în lista de elemente care dintre pozițiile de astereală va avea supramăsură).
Imediat ce s-a terminat de bătut astereala, se acoperă casa cu o învelitoare (tegola, etc). Dacă în timp ce
băteați astereala s-a întâmplat să vină ploaia, se va lăsa astereala sa se usuce (nu se va pune învelitoarea peste
astereala udă).
Acoperirea casei cu țiglă CERAMICA se face numai în cazul în care când s-a cerut inițial proiectantului acest
lucru, adică să dimensioneze acoperișul corespunzător greutății suplimentare de la țiglă.
Daca este acoperiș izolat sau ventilat, se va monta respectând detaliile aferente acestor tipuri de acoperișuri.
Lambriul de dușumea se montează la final, în fiecare camera. Se va monta acest lambriu cu ajutorul cuielor
zincate, montate prin lamba (ptr. a nu fi vizibile!). Se montează lejer (ca și lambriul de astereala). La montajul
acestuia, trebuie lăsat un joc tehnologic de jur-împrejurul camerei, adică între pereți și lambriurile de dușumea
va fi un spațiu de aprox. 5-10 mm. (în cazul în care dușumeaua absoarbe umiditate și se vor umfla, sa nu
preseze asupra pereților). Acest spațiu va fi acoperit apoi de plintă.
Tijele de strângere se montează la interior, au rol de legătura și fixează pereții (de la primul element
montat pe ramă, până la ultimul). Se montează de regula la intersecția a 2 subansamble de pereți (la colturile
camerelor). Fiecare tijă strânge în același timp elementele ambelor subansamble. Aceste tije au la unul din capete
o gaura alungita. Rolul acestei găuri este următorul: când pereții se contrag (scade lățimea utilă a lor), ei tind să
coboare (adică scade înălțimea totală a lor). Se desfac piulițele, se lasă pereții să coboare și apoi se înfiletează
piulițele la loc. Tot pe același principiu se procedează și atunci când pereții absorb umiditate, adică se umflă și
tind sa crească. Din acest motiv lemnul este botezat ca fiind un element „viu".
Montarea restului elementelor: șipci consolidare frontoane (sunt prevăzute doar la case mari), polițe bar, polițe
terasă (daca există), șipci protecție „pereți țesuți". Atenție! Înainte de montarea acestor șipci protecție, se va izola
cu silicon transparent toate spatiile („rosturile") provenite de la pereții „țesuți și plătuiți", iar mai apoi se vor fixa
aceste șipci.
Daca casele au izolație pentru perete, se procedează astfel: frizurile pentru izolația pereților (care se pun
în poziție verticală) au de asemenea niște găuri alungite (în acest caz 2, 3 sau mai multe găuri, funcție de
lungimea frizului). Fixarea acestor frizuri de pereții casei se face cu holzșuruburi fixate prin aceste găuri, astfel
încât sa li se permită pereților casei „să urce" sau „să coboare" (pereții nu vor fi rigidizați de frizuri).
Page 3 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
Între frizuri se va pune izolația (vată minerala, etc.). Nu uitați de folia antivapor! Peste toate acestea se
va pune lambriul (19 sau 28 mm, funcție de solicitări), iar la urma șipcile de colț sau alte șipci de acoperire
rosturi. Atenție: ordinea de montaj a părții de izolație este:
a) în cazul în care s-a dorit montajul izolației spre interiorul casei (pe partea interioara a pereților), ordinea
de montaj de la exterior către interior este următoarea:
- frizuri de izolație, fixate de pereții casei (conform detalii de mai sus);
- izolația (vata minerala, etc.) dispusă între frizuri;
- folia antivapor, aplicată peste frizuri și peste vata minerala. Atenție la montarea acestei folii: în zona de
îmbinare a ei, capetele se vor suprapune unele peste altele, astfel încât să nu rămână spații libere (neacoperite cu
folie). Este indicat chiar aplicarea unei benzi adezive la aceste îmbinări.
- lambriul (19 sau 28 mm) montat orizontal. Se va monta acest lambriu cu ajutorul cuielor zincate, montate
prin lamba (ptr. a nu fi vizibile!), lejer (idem astereala). Se decupează lambriul în dreptul coamei și a grinzilor.
De asemenea se va decupa deasupra ușilor și ferestrelor, precum și sub ferestre.
- șipcile de protecție (de colt, superioare, etc.)
b) în cazul în care s-a dorit montajul izolației spre exteriorul casei (pe partea exterioara a pereților),
ordinea de montaj de la interior către exterior este următoarea:
- folia antivapor, aplicată peste pereții casei. Atenție! la montarea acestei folii: în zona de îmbinare a ei
capetele se vor suprapune unele peste altele, astfel încât să nu rămână spații libere (neacoperite cu folie). Este
indicat chiar aplicarea unei benzi adezive la aceste îmbinări.
- frizuri de izolație, fixate peste folie, de pereții casei (conform detalii de mai sus);
- izolația (vata minerală, etc.) dispusă între frizuri;
- lambriul (19 sau 28 mm) montat orizontal, idem punctul "a"
- șipcile de protecție (de colț, superioare, etc.).
La montajul tâmplăriei, se va avea în vedere că deasupra fiecărui toc de ușa sau de fereastră să rămână
un joc tehnologic (prevăzut din proiectare): un spațiu de cel puțin 20-25 mm la uși și aprox. 20 mm la ferestre,
pana la partea superioara a golului de lambriu. În cazul în care, în timp, pereții casei se contrag, ei „coboară"
și se poate întâmpla ca acest joc tehnologic să se micșoreze sau chiar sa dispară. În acest ultim caz, lambriul
de deasupra ușii sau a ferestrei a atins deja tocul și nu mai poate "cobori" mai mult de atât! În acest caz, se
desfac pervazurile (șipcile de pe partea exterioara a ușilor sau a ferestrelor), se decupează puțin din peretele de
deasupra ușii / ferestrei pentru a obține un nou joc tehnologic, după care pervazurile se pun la loc.
Alte sarcini:
 respecta programul de lucru stabilit de către șeful de schimb;
 verifica încadrarea umidității cherestelei introduse în procesul de fabricație și verificarea claselor de calitate
a cherestelei;
 nu părăsește locul de munca fără a anunța șeful direct ;
 trebuie să cunoască foarte bine fisa postului.
 în cazul în care lipsește, din motive obiective, numește o alta persoana care poate duce la îndeplinire sarcinile
sale;
 poate executa și alte activități cerute de șeful direct, după pregătirea corespunzătoare pentru acestea;

Alte sarcini de muncă:


 Va utiliza E.I.P. din dotare şi va respectă I.P.S.S.M. specifice activităţii şi fiecărui mijloc de producţie pe care
îl utilizează pentru realizarea sarcinilor de serviciu.
 Va respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioara din cadrul societății.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) are următoarele obligații:


 să utilizeze corect maşinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecţie acordat şi, după utilizare, să îl înapoieze sau să îl pună
la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcţiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor
de securitate proprii, în special ale maşinilor, aparaturii, uneltelor, instalaţiilor tehnice şi clădirilor, şi să utilizeze corect
aceste dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care au motive
întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, precum şi orice deficiență a sistemelor de
protecţie;
 să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria
persoana;
 să coopereze cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, atât timp cât este necesar, pentru a face posibilă
realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari, pentru protecţia sănătăţii
şi securităţii lucrătorilor;

Page 4 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
 să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi, pentru a permite
angajatorului să se asigure ca mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate,
în domeniul sau de activitate;
 să își însuşească şi să respecte prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile
de aplicare a acestora;
 să dea relaţiile solicitate de către inspectorii de munca şi inspectorii sanitari.

Pe linie de paza și stingerea incendiilor (PSI) are următoarele obligații:


 să respecte regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoştinţă, sub orice formă, de
administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să utilizeze substanţele periculoase, instalaţiile, utilajele, maşinile, aparatura şi echipamentele, potrivit
instrucţiunilor tehnice, precum şi celor date de administrator sau de conducătorul instituţiei, după caz;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare
împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare
împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum şi orice defecţiune
sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariaţii desemnaţi de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat, care are
atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor;
 să acţioneze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariţiei oricărui pericol
iminent de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă, referitoare la producerea
incendiilor.

MEDIUL DE MUNCĂ
 Lucru la înălțime;
 Praf de lemn sau pulberi de praf de pe șantier;
 Temperatura crescută a aerului vara;
 Zgomot de fond și al utilajului peste limita maxim admisa în timpul lucrului.
 Curenți de aer;
 Iluminat insuficient dimineața și seara;
 Umiditatea aerului, pe timp ploios;
 Stres fizic mediu; stres mental – mediu.

MIJLOACE DE PRODUCŢIE:
 fierăstrău mecanic;
 fierăstrău;
 circular fix;
 circular de mână;
 polizor unghiular;
 polidisc;
 fierăstrău pendular;
 drujbă electrică sau pe benzină;
 bormaşină cu spirale lemn;
 scule de mână;
 bormaşină rotopercutoare cu spiral, daltă şi dorn;
 proiector iluminat;
 lanternă;
 schelă metalică;
 eşafodaj metalic;
 instalaţie de iluminat.

Page 5 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC DE ACCIDENTARE ŞI ÎMBOLNĂVIRE
PROFESIONALĂ - DULGHER

Nr. DA /
DENUMIREA FACTORILOR DE RISC
crt. NU
A. MIJLOACE DE PRODUCŢIE
1. De natură mecanică:
1.1. Mişcări periculoase:
1.1.1. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă
- riscuri determinate de organe de maşini în mişcare neprotejate – scule de mână; X
- riscuri determinate de deplasări ale mijloacelor de transport în mişcare - deplasare la locul X
de muncă și retur sau deplasare șantier;
- risc de strivire – între panouri framing, lambriuri, grinzi, etc. X
- risc de retezare – pendula, ferăstrău circular X
- risc de prindere şi/sau antrenare - organe de mașini în mișcare X
- risc de agăţare, apucare – la manevra coletelor, a reperelor cu mijloace mecanizate X
- risc de impact – scăpare de material din colete la ridicare X
- riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor şi materialelor – răsturnare stive X
- riscuri determinate de rezistenţa mecanică inadecvată – cedare chingi prindere panouri
framing
1.1.2. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de
muncă sau ale fluidelor :
- riscuri determinate de funcţionarea defectuoasă a sistemului de comandă – blocare a X
butoanelor de acționare a sculelor de mână electrice
- riscuri determinate de alte influenţe din exterior (gravitaţie, vânt etc.)- căderi de materiale de X
la înălțime luate de vânt
1.1.3. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte :
- risc de alunecare – alunecare elemente datorită poleiului, umidității, etc. X
- risc de răsturnare – pachete depozitate temporar incorect; X
- risc de cădere liberă de materiale – căderi de materiale de la înălțime X
- risc de cădere de la înălţime – rupere chingi la ridicare, desprinderi elemente din pachet, etc. X
1.1.4. Deplasări sub efectul propulsiei : X
- risc de proiectare de corpuri sau particule – la debitarea reperelor, finisare, etc X
- riscuri determinate de mişcări de balans la ridicarea panourilor, reperelor chertate, X
tâmplăriei, etc.
- riscuri determinate de mişcări de recul – la operația de spintecare material lemnos X
- riscuri determinate de jeturi sau erupţii – jet de lichid sub presiune la cedarea furtunurilor de X
la utilajele de ridicat
1.2. Suprafeţe sau contururi periculoase
- riscuri determinate de suprafeţe înţepătoare – așchii lemn, cuie, holșuruburi, etc. X
- riscuri determinate de suprafeţe tăioase – pânze circular, cuter, etc. X
- riscuri determinate de suprafeţe alunecoase – suprafețe lăcuite, etc. X
1.3. Recipiente sub presiune sau vid :
- risc de explozie – stingătoare, tuburi de oxigen sau acetilenă, etc.
2. De natură termică
2.1. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor :
- arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura ridicată – pânze tăietoare, X
burghie, freze, etc
2.2. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor
- degerături prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura scăzută – lucru pe timp X
geros
2.3. Flăcări, flame :
- risc determinat de incendii X
3. De natură electrică
3.1. Curentul electric:
- riscuri determinate de atingerea directă (instalaţii, linii de curent, etc.)) X
- riscuri determinate de atingerea indirectă (instalaţii, puneri la pământ, etc.) X
4. De natură biologică (pericol la contact sau manipulare):
4.1. Animale periculoase
- risc determinat de expunerea în apropierea animalelor de pază pe șantiere deschise, căpușe X
sau șerpi veninoși
Page 6 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
B. MEDIUL DE MUNCĂ
1. De natură fizică
1.1. Temperatura aerului:
- risc determinat de expunerea la temperatură ridicată – pe timp canicular X
- risc determinat de expunerea la temperatură scăzută – în sezonul rece X
1.2. Umiditatea aerului:
- risc determinat de expunerea la umiditate ridicată/scăzută X
1.3. Curenţi de aer:
- risc determinat de expunere la curenţi de aer X
1.4. Zgomot:
- risc determinat de expunere la zgomot X
1.5. Iluminat:
- risc determinat de expunere la iluminat scăzut X
- risc determinat de expunere la iluminat strălucitor – raze solare X
1.6. Calamităţi sau fenomene naturale:
- risc determinat de intemperii (caniculă, vânt, ploi torenţiale, grindină, ger, viscol, ceaţă, X
polei)
- risc determinat de seisme X
1.7. Pulberi pneumoconiogene:
- risc determinat de expunere la pulberi pneumoconiogene – pulberi de lemn, sau praf de pe X
șantier
C. SARCINA DE MUNCĂ
1. De conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă în raport cu cerinţele de securitate
1.1. Operaţii, reguli, procedee greşite
- risc determinat de conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă care nu respectă planul X
de operaţii – montare greșită schelă
- risc determinat de repartizarea sarcinii de muncă unor lucrători cu pregătire profesională X
sau stare psiho-fizică necorespunzătoare – lucru la înălțime cu copii sub 18 ani sau a
persoanelor care nu au fost testate pentru lucru la înălțime;
- risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului; X
- risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă; X
- risc determinat de menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotări X
necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.
1.2. Absenţa unor operaţii:
- risc determinat de absenţa unor operaţii – asigurare schele, eșafoade, etc. X
1.3. Metode de muncă necorespunzătoare:
- risc determinat de succesiunea greşită a operaţiilor de lucru – tăierea capetelor de lambriu la X
acoperiș fără a se face fixarea, călcarea pe repere nefixate, etc.
2. De solicitări psiho-fizice:
2.1. Solicitare fizică:
- risc determinat de supradimensionarea sarcinii de muncă – așezarea panourilor la casele X
framing atunci când nu există spațiu suficient, grinzi sau elemente chertate cu gabarit depășit,
etc.
- risc determinat de suprasolicitarea fizică (efort dinamic) a lucrătorului specific lucrului pe X
șantier
- risc determinat de poziţii de lucru forţate şi/sau vicioase la montare case chertate sau la X
acoperișuri
2.2. Solicitare psihică:
- risc determinat de ritmul de muncă mare - respectare termene de dare în folosință; X
- risc determinat de luarea deciziilor în timp scurt; X
- risc determinat de operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, atenţie şi precizie X
a mişcărilor – la fixarea arterialei, dușumelei, lambriului, etc.
D. EXECUTANT
1. Acţiuni greşite:
1.1. Executarea defectuoasă de operaţii:
- risc determinat de efectuarea greşită a unor operaţii sau reacţii neadecvate - lăsarea uneltelor X
de mână pornite, sau mutarea lor fără a fi oprite și asigurate, etc.
- risc determinat de nerespectarea succesiunii operaţiilor conform fişei tehnologice – X
nerespectarea instrucțiunilor la montarea/demontarea panourilor ;
- risc determinat de efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, poziţionări, fixări, asamblări X
greşite – la lucru în echipă
Page 7 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
- risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de protecţie – X
centură siguranță nefixată bine, mănuși rupte, etc.;
- risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie de la locul de X
muncă – apărători nefixate bine, schele neasigurate, etc..
1.2. Nesincronizări de operaţii:
- risc determinat de întârzierea efectuării unor operaţii de lucru – neasigurare panourilor X
montate, a tâmplăriei sau a elementelor chertate;
1.3. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă:
- risc determinat de punerea în funcţiune a echipamentelor de muncă din neatenţia lucrătorului; X
- risc determinat de punerea în funcţiune a altor echipamente de muncă din proprie iniţiativă, X
neprevăzute în sarcina de muncă;
- risc determinat de alimentarea sau oprirea alimentării cu energie (curent electric, fluide X
energetice etc.)la operația de ridicare și poziționare panouri, tâmplărie, elemente chertate,
grinzi, etc.;
- risc determinat de deplasarea sau staţionarea lucrătorului în zone periculoase; X
- risc determinat de căderea lucrătorului de la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, X
alunecare – polei, mâzgă pe căile de acces sau obstacole;
- risc determinat de căderea lucrătorului de la înălţime – de pe acoperiș sau schelă; X
- risc determinat de prezentarea la lucru în stare psiho-fizică necorespunzătoare. X
2. Omisiuni
- risc determinat de omiterea efectuării unor operaţii - fixarea intre elemente cu mai puține X
holzșuruburi decât sunt prevăzute în instrucțiune, etc.
- risc determinat de neutilizarea echipamentului individual de protecţie; X
- risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protecţie în special omiterea repunerii X
protecțiilor la utilaje după ce s-au intervenit asupra lor.

Page 8 of 21 EVALUARE FACTORI RISC –DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

UNITATEA:
NUMĂR PERSOANE EXPUSE: 8
XILOPAL S.R.L.
SECŢIA:
FIŞA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCĂ DURATA EXPUNERII: 8 h/schimb
ȘANTIER
LOCUL DE MUNCĂ: ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor, Mitrofan Gică,
DULGHER Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile, Coman Adrian
CONSE-
CLASA
COMPONENTA FORMA CONCRETĂ DE MANIFESTARE A CINŢA CLASA DE
FACTORI DE RISC DE
SISTEMULUI DE FACTORILOR DE RISC MAXIMĂ PROBĂ- NIVEL DE RISC
IDENTIFICAŢI GRAVI-
MUNCĂ (descriere, parametri) PREVI- BILITATE
TATE
ZIBILĂ
0 1 2 3 4 5 6
F1. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă -
riscuri determinate de organe de maşini în mişcare neprotejate ( INV. GR. III 4 2 3
scule de mână, circulare, polidisc, etc.)
F2. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă -
riscuri determinate de deplasări ale mijloacelor de transport în
DECES 7 2 4
mişcare (deplasare la locul de muncă și retur sau deplasare
șantier)
F3. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc ITM –
3 3 3
de strivire (între panouri framing, lambriuri, grinzi, etc.) 45-180 ZILE
F4. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc
INV. GR. III 4 1 2
de retezare ( pendula, ferăstrău circular, etc.)
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC F5. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc ITM –
3 3 3
PRODUCŢIE MECANIC de prindere şi/sau antrenare (organe de mașini în mișcare) 45-180 ZILE
F6. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc
ITM –
de agăţare, apucare (la manevra coletelor, a reperelor cu 3 3 3
45-180 ZILE
mijloace mecanizate)
F7. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc
DECES 7 1 3
de impact (scăpare de material din colete la ridicare)
F8. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă -
ITM –
riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor şi materialelor 3 2 2
45-180 ZILE
(răsturnare stive)
F9. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă -
riscuri determinate de rezistenţa mecanică inadecvată (cedare DECES 7 1 3
chingi prindere panouri framing)

Page 9 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F10. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale
mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de muncă sau ale
ITM –
fluidelor - riscuri determinate de funcţionarea defectuoasă a 3 3 3
45-180 ZILE
sistemului de comandă ( blocare a butoanelor de acționare a
sculelor de mână electrice)
F11. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale
mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de muncă sau ale
DECES 7 1 3
fluidelor - riscuri determinate de alte influenţe din exterior
(căderi de materiale de la înălțime luate de vânt)
F12. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de ITM –
3 4 3
alunecare (lunecare elemente datorită poleiului, umidității, etc.) 45-180 ZILE
F13. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de
DECES 7 1 3
răsturnare (pachete depozitate temporar incorect)
F14. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de
DECES 7 1 3
cădere liberă de materiale (căderi de materiale de la înălțime)
F15. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de
cădere de la înălţime (rupere chingi la ridicare, desprinderi DECES 7 1 3
elemente din pachet, etc.)
MIJLOACE DE FACTORI DE RISC
F16. Deplasări sub efectul propulsiei - risc de proiectare de ITM –
PRODUCŢIE MECANIC 3 3 3
corpuri sau particule (la debitarea reperelor, finisare, etc.) 45-180 ZILE
F17. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de
mişcări de balans la ridicarea panourilor, reperelor chertate, DECES 7 1 3
tâmplăriei, etc.
F18. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de ITM –
3 2 2
mişcări de recul (la operația de spintecare material lemnos) 45-180 ZILE
F19. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de
ITM –
jeturi sau erupţii (jet de lichid sub presiune la cedarea 3 2 2
45-180 ZILE
furtunurilor de la utilajele de ridicat)
F20. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri
determinate de suprafeţe înţepătoare (așchii lemn, cuie, Neglijabil 1 5 1
holzșuruburi, etc.)
F21. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri ITM –
3 2 2
determinate de suprafeţe tăioase (pânze circular, cuter, etc.) 45-180 ZILE
F22. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri
Neglijabil 1 5 1
determinate de suprafeţe alunecoase (suprafețe lăcuite, etc.)
F23. Recipiente sub presiune sau vid - risc de explozie –
INV. GR. III 4 1 2
stingătoare, tuburi de oxigen sau acetilenă, etc.

Page 10 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F24. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor -
ITM –
arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura 3 4 3
45-180 ZILE
ridicată (pânze tăietoare, burghie, freze, etc.)
FACTORI DE RISC
F25. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor -
TERMIC
degerături prin contact cu obiecte sau materiale cu temperatura INV. GR. III 4 1 2
scăzută (lucru pe timp geros)
MIJLOACE DE F26. Flăcări, flame - risc determinat de incendii DECES 7 1 3
PRODUCŢIE F27. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea
DECES 7 2 4
FACTORI DE RISC directă (instalaţii, linii de curent, etc.)
ELECTRIC F28. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea
DECES 7 1 3
indirectă (instalaţii, puneri la pământ, etc.)
F29. Animale periculoase - risc determinat de expunerea în
FACTORI DE RISC
apropierea animalelor de pază pe șantiere deschise, căpușe sau DECES 7 1 3
BIOLOGICI
șerpi veninoși
F30. Temperatura aerului - risc determinat de expunerea la ITM –
2 4 2
temperatură ridicată (pe timp canicular) 3-44 ZILE
F31. Temperatura aerului - risc determinat de expunerea la ITM –
3 4 3
temperatură scăzută (în sezonul rece) 45-180 ZILE
F32. Umiditatea aerului - risc determinat de expunerea la ITM –
3 2 2
umiditate ridicată/scăzută 45-180 ZILE
F33. Curenţi de aer - risc determinat de expunere la curenţi de ITM –
3 4 3
aer 45-180 ZILE
F34. Zgomot - risc determinat de expunere la zgomot INV. GR. III 4 1 2
MEDIUL DE FACTORI DE RISC F35. Iluminat - risc determinat de expunere la iluminat scăzut INV. GR. III 4 1 2
MUNCĂ FIZICI F36. Iluminat - risc determinat de expunere la iluminat ITM –
3 2 2
strălucitor (raze solare) 45-180 ZILE
F37. Calamităţi sau fenomene naturale - risc determinat de
ITM –
intemperii (caniculă, vânt, ploi torenţiale, grindină, ger, viscol, 3 2 2
45-180 ZILE
ceaţă, polei)
F38. Calamităţi sau fenomene naturale - risc determinat de
DECES 7 1 3
seisme
F39. Pulberi pneumoconiogene - risc determinat de expunere
la pulberi pneumoconiogene (pulberi de lemn, sau praf de pe INV. GR. III 4 1 2
șantier)

Page 11 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F40. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de
conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă care nu DECES 7 1 3
respectă planul de operaţii (montare greșită schelă)
F41. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de
repartizarea sarcinii de muncă unor lucrători cu pregătire
profesională sau stare psiho-fizică necorespunzătoare (lucru la INV. GR. III 4 1 2
înălțime cu copii sub 18 ani sau a persoanelor care nu au fost
CONŢINUTUL testate pentru lucru la înălțime)
NECORESPUNZĂT F42. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de
INV gr. II 5 3 4
OR AL SARCINII neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului
DE MUNCĂ ÎN F43. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de
DECES 7 1 3
RAPORT CU nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate în muncă
CERINŢELE DE F44. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de
SECURITATE menţinerea în funcţiune a unor echipamente de muncă şi dotări DECES 7 1 3
necorespunzătoare din punct de vedere tehnic
F45. Absenţa unor operaţii - risc determinat de absenţa unor
DECES 7 1 3
operaţii (asigurare schele, eșafoade, etc.)
F46. Metode de muncă necorespunzătoare - risc determinat
SARCINA
de succesiunea greşită a operaţiilor de lucru (tăierea capetelor
DE MUNCĂ INV gr. II 5 2 3
de lambriu la acoperiș fără a se face fixarea, călcarea pe repere
nefixate, etc.)
F47. Solicitare fizică - risc determinat de supradimensionarea
sarcinii de muncă (așezarea panourilor la casele framing atunci ITM –
3 4 3
când nu există spațiu suficient, grinzi sau elemente chertate cu 45-180 ZILE
gabarit depășit, etc.)
F48. Solicitare fizică - risc determinat de suprasolicitarea fizică ITM –
3 2 2
(efort dinamic) a lucrătorului specific lucrului pe șantier 45-180 ZILE
F49. Solicitare fizică - risc determinat de poziţii de lucru
ITM –
SOLICITĂRI forţate şi/sau vicioase la montare case chertate sau la 3 3 3
45-180 ZILE
PSIHO-FIZICE acoperișuri
F50. Solicitare psihică - risc determinat de ritmul de muncă ITM –
3 4 3
mare (respectare termene de dare în folosință) 45-180 ZILE
F51. Solicitare psihică - risc determinat de luarea deciziilor în ITM –
3 2 2
timp scurt 45-180 ZILE
F52. Solicitare psihică - risc determinat de operaţii repetitive
de ciclu scurt sau extrem de complex, atenţie şi precizie a Neglijabil 1 3 1
mişcărilor (la fixarea arterialei, dușumelei, lambriului, etc.)

Page 12 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F53. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de
efectuarea greşită a unor operaţii sau reacţii neadecvate (lăsarea
INV. GR. III 4 1 2
uneltelor de mână pornite, sau mutarea lor fără a fi oprite și
asigurate, etc.)
F54. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de
nerespectarea succesiunii operaţiilor conform fişei tehnologice DECES 7 1 3
(nerespectarea instrucț. la montarea/demontarea panourilor)
F55. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de
ITM –
efectuarea de comenzi, manevre, reglaje, poziţionări, fixări, 3 3 3
45-180 ZILE
asamblări greşite (la lucru în echipă)
F56. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de
utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual de DECES 7 2 4
protecţie (centură siguranță nefixată bine, mănuși rupte, etc.)
F57. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de
utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie de la DECES 7 2 4
locul de muncă (apărători nefixate bine, schele neasigurate, etc.)
F58. Nesincronizări de operaţii - risc determinat de întârzierea
efectuării unor operaţii de lucru (neasigurare panourilor INV. GR. III 4 1 2
montate, a tâmplăriei sau a elementelor chertate)
EXECUTANT ACŢIUNI GREŞITE
F59. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de punerea în funcţiune a DECES 7 1 3
echipamentelor de muncă din neatenţia lucrătorului
F60. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de punerea în funcţiune a altor
DECES 7 1 3
echipamente de muncă din proprie iniţiativă, neprevăzute în
sarcina de muncă
F61. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de alimentarea sau oprirea alimentării
cu energie (curent electric, fluide energetice etc.) la operația de INV gr. II 5 2 3
ridicare și poziționare panouri, tâmplărie, elemente chertate,
grinzi, etc.
F62. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de deplasarea sau staţionarea DECES 7 1 3
lucrătorului în zone periculoase
F63. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de la acelaşi ITM –
3 3 3
nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare (polei, mâzgă 45-180 ZILE
pe căile de acces sau obstacole)
Page 13 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6
F64. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de la înălţime – DECES 7 2 4
de pe acoperiș sau schelă
ACŢIUNI GREŞITE
F65. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de
muncă - risc determinat de prezentarea la lucru în stare psiho- DECES 7 1 3
fizică necorespunzătoare
F66. Omisiuni - risc determinat de omiterea efectuării unor
EXECUTANT
operaţii (fixarea intre elemente cu mai puține holșuruburi decât INV. GR. III 4 1 2
sunt prevăzute în instrucțiune, etc.)
F67. Omisiuni - risc determinat de neutilizarea echipamentului
OMISIUNI DECES 7 1 3
individual de protecţie
F68. Omisiuni - risc determinat de neutilizarea mijloacelor de
protecţie în special omiterea repunerii protecțiilor la utilaje DECES 7 1 3
după ce s-au intervenit asupra lor

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL LOCULUI DE MUNCĂ ESTE :

68

R r
i 1
i i
𝒐(𝟕𝒙𝟕)+𝟎(𝟔𝒙𝟔)+𝟎(𝟓𝒙𝟓)+𝟔(𝟒𝒙𝟒)+𝟑𝟗(𝟑𝒙𝟑)+𝟐𝟎(𝟐𝒙𝟐)+𝟑(𝟏𝒙𝟏) 𝟓𝟑𝟎
Nrg = = = = 2,88
68 𝟎𝒙𝟕+𝟎𝒙𝟔+𝟎𝒙𝟓+𝟔𝒙𝟒+𝟑𝟗𝒙𝟑+𝟐𝟎𝒙𝟐+𝟑𝒙𝟏 𝟏𝟖𝟒

r
i 1
i

NIVELUL DE SECURITATE ESTE : Ns = 8 – 2,90 = 5,12

Page 14 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

NIVEL DE RISC 1 NIVEL DE RISC 2 NIVEL DE RISC 3 NIVEL DE RISC 4

4 4 4 4 4 4

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1

F1 F3 F5 F7 F9 F11 F13 F15 F17 F19 F21 F23 F25 F27 F29 F31 F33 F35 F37 F39 F41 F43 F45 F47 F49 F51 F53 F55 F57 F59 F61 F63 F65 F67

Page 15 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
LEGENDĂ
F1. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - riscuri determinate de organe de maşini în mişcare
neprotejate ( scule de mână, circulare, polidisc, etc.).
F2. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - riscuri determinate de deplasări ale mijloacelor de
transport în mişcare (deplasare la locul de muncă și retur sau deplasare șantier).
F3. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc de strivire (între panouri framing, lambriuri, grinzi,
etc.).
F4. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc de retezare ( pendula, ferăstrău circular, etc.).
F5. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc de prindere şi/sau antrenare (organe de mașini în
mișcare).
F6. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc de agăţare, apucare (la manevra coletelor, a
reperelor cu mijloace mecanizate).
F7. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - risc de impact (scăpare de material din colete la
ridicare).
F8. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - riscuri determinate de stabilitatea echipamentelor şi
materialelor (răsturnare stive).
F9. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - riscuri determinate de rezistenţa mecanică inadecvată
(cedare chingi prindere panouri framing).
F10. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de
muncă sau ale fluidelor - riscuri determinate de funcţionarea defectuoasă a sistemului de comandă ( blocare a butoanelor
de acționare a sculelor de mână electrice).
F11. Autodeclanşări sau autoblocări contraindicate ale mişcărilor funcţionale ale echipamentelor de
muncă sau ale fluidelor - riscuri determinate de alte influenţe din exterior (căderi de materiale de la înălțime luate de
vânt).
F12. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de alunecare (lunecare elemente datorită poleiului,
umidității, etc.).
F13. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de răsturnare (pachete depozitate temporar incorect).
F14. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de cădere liberă de materiale (căderi de materiale de la
înălțime).
F15. Deplasări sub efectul gravitaţiei de obiecte - risc de cădere de la înălţime (rupere chingi la ridicare,
desprinderi elemente din pachet, etc.).
F16. Deplasări sub efectul propulsiei - risc de proiectare de corpuri sau particule (la debitarea reperelor, finisare,
etc.).
F17. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de mişcări de balans la ridicarea panourilor, reperelor
chertate, tâmplăriei, etc.
F18. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de mişcări de recul (la operația de spintecare material
lemnos)
F19. Deplasări sub efectul propulsiei - riscuri determinate de jeturi sau erupţii (jet de lichid sub presiune la
cedarea furtunurilor de la utilajele de ridicat).
F20. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafeţe înţepătoare (așchii lemn, cuie,
holșuruburi, etc.).
F21. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafeţe tăioase (pânze circular, cuter, etc.).
F22. Suprafeţe sau contururi periculoase - riscuri determinate de suprafeţe alunecoase (suprafețe lăcuite, etc.).
F23. Recipiente sub presiune sau vid - risc de explozie – stingătoare, tuburi de oxigen sau acetilenă, etc.
F24. Temperatura ridicată a obiectelor sau suprafeţelor - arsuri prin contact cu obiecte sau materiale cu
temperatura ridicată (pânze tăietoare, burghie, freze, etc.).
F25. Temperatura coborâtă a obiectelor sau suprafeţelor - degerături prin contact cu obiecte sau materiale cu
temperatura scăzută (lucru pe timp geros).
F26. Flăcări, flame - risc determinat de incendii.
F27. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea directă (instalaţii, linii de curent, etc.).
F28. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea indirectă (instalaţii, puneri la pământ, etc.).
F29. Animale periculoase - risc determinat de expunerea în apropierea animalelor de pază pe șantiere deschise,
căpușe sau șerpi veninoși.
F30. Temperatura aerului - risc determinat de expunerea la temperatură ridicată (pe timp canicular).
F31. Temperatura aerului - risc determinat de expunerea la temperatură scăzută (în sezonul rece).
F32. Umiditatea aerului - risc determinat de expunerea la umiditate ridicată/scăzută.
F33. Curenţi de aer - risc determinat de expunere la curenţi de aer.
F34. Zgomot - risc determinat de expunere la zgomot.
F35. Iluminat - risc determinat de expunere la iluminat scăzut.
F36. Iluminat - risc determinat de expunere la iluminat strălucitor (raze solare).

Page 16 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com
F37. Calamităţi sau fenomene naturale - risc determinat de intemperii (caniculă, vânt, ploi torenţiale, grindină,
ger, viscol, ceaţă, polei).
F38. Calamităţi sau fenomene naturale - risc determinat de seisme.
F39. Pulberi pneumoconiogene - risc determinat de expunere la pulberi pneumoconiogene (pulberi de lemn,
sau praf de pe șantier).
F40. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de conţinutul necorespunzător al sarcinii de muncă care
nu respectă planul de operaţii (montare greșită schelă).
F41. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de repartizarea sarcinii de muncă unor lucrători cu
pregătire profesională sau stare psiho-fizică necorespunzătoare (lucru la înălțime cu copii sub 18 ani sau a persoanelor
care nu au fost testate pentru lucru la înălțime).
F42. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului.
F43. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de nerespectarea prevederilor de securitate şi sănătate
în muncă.
F44. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de menţinerea în funcţiune a unor echipamente de
muncă şi dotări necorespunzătoare din punct de vedere tehnic.
F45. Absenţa unor operaţii - risc determinat de absenţa unor operaţii (asigurare schele, eșafoade, etc.).
F46. Metode de muncă necorespunzătoare - risc determinat de succesiunea greşită a operaţiilor de lucru
(tăierea capetelor de lambriu la acoperiș fără a se face fixarea, călcarea pe repere nefixate, etc.).
F47. Solicitare fizică - risc determinat de supradimensionarea sarcinii de muncă (așezarea panourilor la casele
framing atunci când nu există spațiu suficient, grinzi sau elemente chertate cu gabarit depășit, etc.).
F48. Solicitare fizică - risc determinat de suprasolicitarea fizică (efort dinamic) a lucrătorului specific lucrului
pe șantier.
F49. Solicitare fizică - risc determinat de poziţii de lucru forţate şi/sau vicioase la montare case chertate sau la
acoperișuri.
F50. Solicitare psihică - risc determinat de ritmul de muncă mare (respectare termene de dare în folosință).
F51. Solicitare psihică - risc determinat de luarea deciziilor în timp scurt.
F52. Solicitare psihică - risc determinat de operaţii repetitive de ciclu scurt sau extrem de complex, atenţie şi
precizie a mişcărilor (la fixarea arterialei, dușumelei, lambriului, etc.).
F53. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de efectuarea greşită a unor operaţii sau reacţii
neadecvate (lăsarea uneltelor de mână pornite, sau mutarea lor fără a fi oprite și asigurate, etc.).
F54. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de nerespectarea succesiunii operaţiilor conform
fişei tehnologice (nerespectarea instrucț. la montarea/demontarea panourilor).
F55. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de efectuarea de comenzi, manevre, reglaje,
poziţionări, fixări, asamblări greşite (la lucru în echipă).
F56. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului
individual de protecţie (centură siguranță nefixată bine, mănuși rupte, etc.).
F57. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de
protecţie de la locul de muncă (apărători nefixate bine, schele neasigurate, etc.).
F58. Nesincronizări de operaţii - risc determinat de întârzierea efectuării unor operaţii de lucru (neasigurare
panourilor montate, a tâmplăriei sau a elementelor chertate).
F59. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de punerea în funcţiune a
echipamentelor de muncă din neatenţia lucrătorului.
F60. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de punerea în funcţiune a
altor echipamente de muncă din proprie iniţiativă, neprevăzute în sarcina de muncă.
F61. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de alimentarea sau oprirea
alimentării cu energie (curent electric, fluide energetice etc.) la operația de ridicare și poziționare panouri, tâmplărie,
elemente chertate, grinzi, etc.
F62. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de deplasarea sau staţionarea
lucrătorului în zone periculoase.
F63. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de
la acelaşi nivel prin dezechilibrare, împiedicare, alunecare (polei, mâzgă pe căile de acces sau obstacole).
F64. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de
la înălţime – de pe acoperiș sau schelă.
F65. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de prezentarea la lucru în
stare psiho-fizică necorespunzătoare.
F66. Omisiuni - risc determinat de omiterea efectuării unor operaţii (fixarea intre elemente cu mai puține
holzșuruburi decât sunt prevăzute în instrucțiune, etc.).
F67. Omisiuni - risc determinat de neutilizarea echipamentului individual de protecţie.
F68. Omisiuni - risc determinat de neutilizarea mijloacelor de protecţie în special omiterea repunerii protecțiilor
la utilaje după ce s-au intervenit asupra lor.

Page 17 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAȚI DUPĂ SURSA GENERATOARE DIN


CADRUL SISTEMULUI DE MUNCĂ

Factori de risc mijloace de producţie - 42,64 %


Factori de risc mediul de muncă - 14,71%
Factori de risc sarcina de muncă - 19,12 %
Factori de risc executant - 23,53 %

23.53

42.64

19.12

14.71

PONDEREA FACTORILOR DE RISC IDENTIFICAȚI DUPĂ CONSECINŢA MAXIMĂ


PREVIZIBILĂ

Deces - 39,71%
Invaliditate gradul II - 4,41%
Invaliditate gradul III - 16,18%
ITM 45-180 zile - 33,82%
ITM 3-45 zile - 1,47%
Neglijabil - 4,41%

4.41
1.47

39.71
33.82

4.41
16.18

Page 18 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII

Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „DULGHER” este egal cu 2.88, valoare care îl
încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu, nedepăşind limita maximă acceptabilă
(3,5).
Analiza datelor din „Fişa de evaluare” evidenţiază faptul că din totalul de 68 factori de risc identificaţi numai 6
depăşesc, ca nivel parţial de risc, valoarea 3, factori încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu nivel 4.
Factorii de risc care se situează în domeniul inacceptabil sunt:
F2. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - riscuri determinate de deplasări ale mijloacelor de
transport în mişcare (deplasare la locul de muncă și retur sau deplasare șantier);
F27. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea directă (instalaţii, linii de curent, etc.);
F42. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat de neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului;
F56. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului
individual de protecţie (centură siguranță nefixată bine, mănuși rupte, etc.);
F57. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat de utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de
protecţie de la locul de muncă (apărători nefixate bine, schele neasigurate, etc.);
F64. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de
la înălţime – de pe acoperiș sau schelă.

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 6 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil), sunt
necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.

Repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare se prezintă după cum urmează:


 42,64 %, factori proprii mijloacelor de producţie;
 14,71 %, factori proprii mediului de muncă;
 19,12 %, factori proprii sarcinii de muncă;
 23,53 %, factori proprii executantului.

Repartiţia factorilor de risc după consecința maximă previzibilă se prezintă după cum urmează:
 4,41 %, factori de risc cu consecințe neglijabile;
 1,47 %, factori de risc cu consecințe ITM 3-44 zile;
 33,82 %, factori de risc cu consecințe ITM 45-180 zile;
 16,18 %, factori de risc cu consecințe Invaliditate de gr. III;
 4,41 %, factori de risc cu consecințe Invaliditate de gr. II;
 23,53 %, factori de risc cu consecința cea mai gravă, deces;

Din analiza Fişei de evaluare se constată că 60,3 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe
ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate), astfel încât locul de muncă poate fi încadrat printre cele cu
pericol mare de accidentare.

Page 19 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

FIŞA DE MĂSURI PROPUSE: LOCUL DE MUNCĂ „ DULGHER”

NIVEL
Nr. LOC DE MUNCĂ/ MĂSURI PROPUSE
DE
crt. FACTOR DE RISC (Nominalizarea măsurii)
RISC

0 1 2 3
F2. Mişcări funcţionale ale echipamentelor de muncă - Măsuri organizatorice:
riscuri determinate de deplasări ale mijloacelor de transport  Transport auto organizat în vederea diminuării riscurilor de accidentare de traseu;
în mişcare (deplasare la locul de muncă și retur sau  Instruirea lucrătorilor privind modul de deplasare de la unitate la domiciliu și invers, pe traseul stabilit și
1 deplasare șantier) 4 în timpul util deplasării respectând IPSSM pentru deplasarea traseu și măsurile stabilite în urma evaluării
riscurilor de traseu ale lucrătorilor;
 Limitarea vitezei de deplasare a mijloacelor auto în șantier la 5 Km/oră;
 Organizarea spațiilor de depozitare și a căilor de acces în șantier;
F27. Curentul electric - riscuri determinate de atingerea Măsuri organizatorice:
directă (instalaţii, linii de curent, etc.)  Instruirea lucrătorilor asupra riscurilor la care se expun în situația intervenției în tablourile electrice sau
circuitele electrice;
 Verificarea zilnica a modului de asigurare a tablourilor electrice de distribuţie și comanda și a
existentei presuri electroizolante a tabloului de distribuție de către electricienii de întreținere și reparații;
 Verificarea și completarea după caz a panourilor de avertizare şi interdicţie vizibile pe tablourile
electrice;
 Intervenţia la remedierea defectelor de natură electrică se va face numai de electricianul de JT autorizat
2 4 intern;
 Realizarea verificărilor PRAM a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente tehnice cât şi
echipamentul individual de protecţie);
 Orice defecțiune sesizată se va anunța conducătorului direct și se vor efectua numai de electricienii JT
autorizați intern;
 Verificarea mai riguroasă a modului în care se respectă restricţiile de securitate şi disciplina
tehnologică;
 Urmărirea graficului de verificare PRAM a mijloacelor de protecţie din dotare (atât echipamente
tehnice cât şi echipamentul individual de protecţie).

Page 20 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

0 1 2 3
F42. Operaţii, reguli, procedee greşite - risc determinat Măsuri organizatorice:
de neinstruirea sau instruirea sumară a lucrătorului  verificare prin sondaj a modului cum se efectuează instruirea lucrătorilor;
 efectuarea instructajului suplimentar atunci când se constată că s-au încălcat reguli privind Securitatea și
3 4 Sănătatea în Muncă, sau atunci când se schimbă locul de muncă, șantierul sau procesele tehnologice, fapt ce
presupune folosirea altor utilaje;
 Întocmirea planului de prevenire și protecție pentru lucru pe șantiere și difuzarea lui către
conducătorii locurilor de muncă pentru prelucrarea lui cu toți salariații din subordine.
F56. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat Măsuri organizatorice:
de utilizarea necorespunzătoare a echipamentului individual  instruirea lucrătorilor privind riscurile la care se expun atunci când echipamentul individual de protecție
4 4
de protecţie (centură siguranță nefixată bine, mănuși rupte, este utilizat necorespunzător;
etc.)
F57. Executarea defectuoasă de operaţii - risc determinat Măsuri organizatorice:
de utilizarea necorespunzătoare a mijloacelor de protecţie  instruirea lucrătorilor privind riscurile la care se expun atunci când folosesc utilajele din dotare cu
de la locul de muncă (apărători nefixate bine, schele mijloacele de protecție înlăturate sau defecte, sau atunci când nu asigură schelele corespunzător;
neasigurate, etc.)  instruirea lucrătorilor asupra riscului la care se expun în cazul desfășurării activității cu mijloacelor de
protecție îndepărtate în urma unor intervenții și omiterea reamplasării lor, Respectarea prevederilor art.23.
5 4
din Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Munca – Obligațiile lucrătorilor.
 verificarea obligatorie atât la începutul schimbului cât și după revizii a mijloacelor de protecție;
 verificare existenței procesului verbal de recepție schelă, care se întocmește imediat ce schela a fost
ridicată și verificată să corespundă cu instrucțiunile de montare și asigurare;
 verificarea zilnică a existenței apărătorilor de protecție la toate utilajele din dotare.
F64. Efectuarea de operaţii neprevăzute prin sarcina de Măsuri organizatorice:
muncă - risc determinat de căderea lucrătorului de la  instruirea lucrătorilor privind lucru la înălțime;
înălţime – de pe acoperiș sau schelă  instruirea lucrătorilor asupra riscului la care se expun privind lucru la înălțime, Respectarea prevederilor
6 4
art.23. din Legea 319/2006 a Securității și Sănătății în Munca – Obligațiile lucrătorilor.
 Întocmirea planului de prevenire și protecție pentru lucru pe șantiere și difuzarea lui către
conducătorii locurilor de muncă pentru prelucrarea lui cu toți salariații din subordine.
Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare
Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -
Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -

Page 21 of 21 EVALUARE FACTORI RISC – DULGHER Red. Ș.N.