Sunteți pe pagina 1din 10

XILOPAL S.R.L.

Revizia 0
Valabil din 15.01.2019

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ŞI


ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ PENTRU

„TĂIETOR SILVIC (MUNCITOR NECALIFICAT


silvicultura, spatii verzi, pășuni, pomicultură)”

DIN CADRUL
XILOPAL S.R.L.

Evaluarea s-a realizat utilizând metoda


elaborată de I.N.C.D.P.M. București
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE ȘI ÎMBOLNĂVIRE PROFESIONALĂ


PENTRU „TĂIETOR SILVIC (MUNCITOR NECALIFICAT silvicultura, spatii verzi, pășuni,
pomicultură)” DIN CADRUL XILOPAL S.R.L.

1.1. PROCESUL DE MUNCA


Procesul de munca consta in executarea lucrarilor specifice in silvicultura, spatii verzi, pomicultura,
manipulari, executie diverse operatii aferente lucrarilor de intretinere-reparatii in cadrul fermelor, pajistilor,
pasunilor, curatenie la locul de munca, diverse lucrari conexe ce nu necesita calificare in domeniu.

1.2. ELEMENTELE COMPONENTE ALE PROCESULUI DE MUNCA


1.2.1. Mijloace de producție
 Clopot pentru baterea stalpilor de lemn la imprejmuiri, bora (sfredel) pentru gauri in pamant
(plantare puieti sau stalpi la imprejmuiri)
 Motounelte - motocoasa, motoferastrau cu accesorii diverse (pila pentru ascutirea lantului,
chei speciale, ulei de ungere, combustbili)
 Coasa, topor, lopata, cazma, răngi, leviere, alte unelte manuale specifice diverse
 Scări, platforme
 Mijloace de munca specifice activitatii de curatenie la locul de munca, transport manulal,
intretinere
 Substante pentru stropit pomii (indepartare animale), alte materiale, echipamente de munca
aflate in cadrul unitatilor, cu care poate sa vina in contact

1.2.2. Mediul de munca


Procesul de munca se desfășoara pe teren, in aer liber, fiind expus la temperaturi crescute in timpul
anotimpului de vara, la temperaturi scazute iarna, la diversi curenti de aer, intemperii, posibila expunere la
inhalare de particule de praf si pulberi in suspensie la diverse lucrari, fumuri motounelte, sau expunere la
agresiuni biologice (capuse, serpi, animale domestice sau salbatice, etc.) la executarea diverselor lucrari.

1.2.3. Sarcina si responsabilități

 Executa lucrari specifice sarcinii de munca :


 Defrisari in cadrul plantatiilor, pajistilor, curatare ierburi
 Plantarea puietilor de arbori
 Lucrari de imprejmuiri din lemn, diverse amenajari in cadrul unitatilor
 Stropirea arborilor cu solutii pentru indepartarea animalelor
 Alte lucrari diverse de manipulari, intretinere, curatenie, etc.

 Responsabilitati :
 Respectarea programului de lucru;
 Respectarea prevederilor Regulamentului de Ordine Interioară și a altor note interne emise
de către conducerile unitățiilor;
 Să își însușească instructajul periodic de S.S.M. si situatii de urgenta ;
 Sa respecte normele S.S.M. conform instructiunii primite de la angajator si consemnate in
fisele de instructaj;
 Respectarea prevederilor Legii 319/2006 art 22,23 ;
2
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

 Să utilizeze echipamentele individuale de protecție și echipamentele individuale de lucru;


 Să utilizeze in mod corect, echipamentele de munca, utilajele, sculele, etc.
 Sa nu utilizeze in procesul muncii scule sau echipamente de munca care nu corespund din
punct de vedere al securitatii muncii;
 Anunță conducerea cu privire la problemele apărute și pe care nu le poate rezolva singur;
 Gestioneaza cu responsabilitate materialele, sculele, dispozitivele de lucru, utilajele, etc,
fiindu-i interzisa scoaterea acestora din unitate fara stirea angajatorului;
 Utilizeaza materialele, sculele, dispozitivele, energia, in mod rational si corect;
 Se abține de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii unității;
 In cazul efectuarii unor lucrari necorespunzatoare in domeniul sau, remediaza pe propria
raspundere deficientele constatate de angajator sau de beneficiarul lucrarii si se incadreaza in timpul de
executie necesar pentru predarea lucrarilor ;
 Nu consuma in timpul programului de lucru bauturi alcoolice sau alte substante care pot
sa-i afecteze discernamantul si nu introduce la locul de munca astfel de substante sau bauturi ;
 Indeplineste si alte sarcini dispuse de superiorii ierarhici, in limitele legalitatii.
 In caz de accidentare sau orice situatie de urgenta, actioneaza in limitele competentei in
vederea acordarii primului ajutor, al evacuarii persoanelor si materialelor, ramanand la dispozitia
angajatorului.

Alte sarcini de muncă:


 Va utiliza E.I.P. din dotare și va respectă I.P.S.S.M. specifice activității și fiecărui mijloc de
producție pe care îl utilizează pentru realizarea sarcinilor de serviciu.
 Va respectă prevederile Regulamentului de Ordine Interioara din cadrul societății.

Pe linie de sănătate și securitate în muncă (SSM) are următoarele obligații:


 să utilizeze corect mașinile, aparatura, uneltele, substanțele periculoase, echipamentele de
transport și alte mijloace de producție;
 să utilizeze corect echipamentul individual de protecție acordat și, după utilizare, să îl înapoieze
sau să îl pună la locul destinat pentru păstrare;
 să nu procedeze la scoaterea din funcțiune, la modificarea, schimbarea sau înlăturarea arbitrară a
dispozitivelor de securitate proprii, în special ale mașinilor, aparaturii, uneltelor, instalațiilor tehnice și
clădirilor, și să utilizeze corect aceste dispozitive;
 să comunice imediat angajatorului și/sau lucrătorilor desemnați orice situație de muncă despre
care au motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, precum și
orice deficiență a sistemelor de protecție;
 să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă și/sau angajatorului accidentele suferite
de propria persoana;
 să coopereze cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, atât timp cât este necesar, pentru a
face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerințe dispuse de către inspectorii de muncă și inspectorii
sanitari, pentru protecția sănătății și securității lucrătorilor;
 să coopereze, atât timp cât este necesar, cu angajatorul și/sau cu lucrătorii desemnați, pentru a
permite angajatorului să se asigure ca mediul de muncă și condițiile de lucru sunt sigure și fără riscuri pentru
securitate și sănătate, în domeniul sau de activitate;
 să își însușească și să respecte prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă
și măsurile de aplicare a acestora;
 să dea relațiile solicitate de către inspectorii de munca și inspectorii sanitari.
3
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

Pe linie de paza și stingerea incendiilor (PSI) are următoarele obligații:


 să respecte regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, aduse la cunoștință, sub orice
formă, de administrator sau de conducătorul instituției, după caz;
 să utilizeze substanțele periculoase, instalațiile, utilajele, mașinile, aparatura și echipamentele,
potrivit instrucțiunilor tehnice, precum și celor date de administrator sau de conducătorul instituției, după
caz;
 să nu efectueze manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor și instalațiilor de
apărare împotriva incendiilor;
 să comunice, imediat după constatare, conducătorului locului de muncă orice încălcare a
normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situații stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum și orice defecțiune sesizată la sistemele și instalațiile de apărare împotriva incendiilor;
 să coopereze cu salariații desemnați de administrator, după caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, în vederea realizării măsurilor de
apărare împotriva incendiilor;
 să acționeze, în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă, în cazul apariției oricărui
pericol iminent de incendiu;
 să furnizeze persoanelor abilitate toate datele și informațiile de care are cunoștință, referitoare la
producerea incendiilor.

1.3. ECHIPAMENT INDIVIDUAL DE PROTECTIE SI DE LUCRU


Echipament individual de protectie
 Casca de protectie
 Masca de praf
 Ochelari de protectie
 Antifoane
 Incaltaminte de protectie
 Mănuși de protecție
 Haina vatuita
 Capison si pelerina de ploaie
 Centura de siguranta
 Echipament special de protectie a picioarelor la lucrul cu motounelte

Echipament individual de lucru


 Salopeta
 Tricou
 Sapca

4
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

XILOPAL S.R.L. FISA DE EVALUARE A NUMAR PERSOANE EXPUSE: __


LOCULUI DE MUNCA DURATA EXPUNERII: 8h/_1_ sch.

POSTUL DE LUCRU : TĂIETOR ECHIPA DE EVALUARE: Șișca Nicușor, Mitrofan Gică, Fiko Gheorghe, Orheanu Vasile,
SILVIC Coman Adrian
COMPONENTA FACTORII DE FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A

PROBABILITAT
CONSECINTA

PREVIZIBILA
SISTEMULUI RISC FACTORILOR DE RISC

GRAVITATE
CLASA DE

CLASA DE

NIVEL DE
MAXIMA
DE MUNCA IDENTIFICATI ( descriere, parametrii)

RISC
E
0 1 2 3 4 5 6
MIJLOACE DE FACTORI DE F1. Lovirea de către mijloace de transport auto sau de cele DECES 7 2 4
MUNCA RISC FIZIC, de transportat și ridicat la efectuarea unor manevre sau la
MECANIC deplasarea între punctele de lucru sau din incintele
punctelor de lucru
F2. Prabusire, surpare de materiale DECES 7 1 3
F3. Proiectare de particule, corpuri, la executarea unor ITM 3-45 zile 2 4 2
lucrari
F4. Accidentari datorate functionarii necorespunzatoare, DECES 7 1 3
defectiuni ale echipamentelor de munca
SUPRAFEȚE CU F5. Plaga tăiată, înțepături la contactul cu suprafețele ITM 3-45 zile 2 4 2
CONTURURI sculelor utilizate in timpul sarcinii de muncă, zgarieturi la
PERICULOASE contactul cu ghimpi, alte materiale specifice
ELECTRIC F6. Electrocutare prin atingere directa, indirectă din cauza DECES 7 1 3
unor defecțiuni și legare la nul la scule electrice portabile,
sau la executarea lucrarilor in cadrul plantatiilor, sub linii
electrice aeriene

Page 5 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

RISC TERMIC F7. Arsuri generate de atingerea suprafetelor fierbinti la ITM 3-45 2 2 2
motounelte, sau la incendii generate de catre combustibilii
utilizati
FACTORI DE F8. Afectiuni ale pielii datorita contactului cu substantele ITM 3-45 zile 2 2 2
MEDIUL DE RISC CHIMIC utilizate in procesul muncii, benzine , uleiuri, substante de
MUNCA stropit puietii
F9. Afectiuni ale cailor respiratorii din cauza particulelor ITM 3-45 zile 2 3 2
de praf si pulberi in suspensie, in special la manipulari, sau
la curatenie
FACTORI DE F10. Afectiuni ale membrelor cauzate de temperaturile ITM 3-45 zile 2 5 3
RISC FIZICI scăzute din timpul iernii pe durata deplasarii la si de la
locul de munca, sau in timpul lucrului
F11. Afectiuni cauzate de temperaturile ridicate din timpul ITM 3-45 zile 2 4 2
verii pe durata îndeplinirii sarcinii de muncă
F12. Curenti de aer, lucru in mediu umed, intemperii ITM 3-45 zile 2 4 2
F13. Calamitati naturale (vant, traznet, seisme, grindina , DECES 7 1 3
viscol, surpari, prabusiri de teren sau copaci, etc.)
RISC BIOLOGIC F14. Infectare cu borreliosis sau meningo-encefalita DECES 7 1 3
cauzate de muscaturile capuselor, insectelor, sau diverse
alergii la lucrarile in exterior, intretinere
F15. Muscaturi de animale (serpi, caini, alte animale) DECES 7 1 3
F16. Diverse alergii de la fan, polen, sau astm bronsic, ITM 3-45 zile 2 3 2
sindromul prafului organic toxic
ZGOMOT F17. Hipoacuzie, zgomot generat de catre motounelte Inv gr. III 4 2 3
INCENDII F18. Incendii la locul de munca, pajisti, miristi, paduri DECES 7 1 3
F19. Afecțiuni ale sistemului osteo-musculo-articular din ITM 45 – 180 3 3 3
SOLICITARI cauza pozițiilor de lucru vicioase si manipularii de greutati zile
F20. Afecțiuni ale sistemului nervos, stres ITM 3-45 zile 2 2 2
SARCINA DE
OPERATII, F21. Accidente de munca survenite datorita necunoasterii DECES 7 1 3
MUNCĂ
REGULI, de catre lucratori a tuturor regulilor de exploatare a
PROCEDEE echipamentelor de munca sau a succesiunii de desfasurare
GRESITE a etapelor de munca
Page 6 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

F22. Lovire, strivire membre din cauza alunecării, ITM 3-45 zile 2 3 2
ACTIUNI rostogolirii, răsturnării a materialelor manipulate sau
GRESITE depozitate necorespunzător
F23. Cădere de la mica inaltime la lucrari sau la același ITM 3-45 zile 2 3 2
nivel prin împiedicare, dezechilibrare, alunecare, în timpul
deplasării între punctele de lucru
F24. Plaga taiata, sau amputari ale membrelor, datorita DECES 7 1 3
utilizarii necorespunzatoare a uneltelor de lucru, in special
la motoferastrau
EXECUTANT F25. Deplasări, staționări în zone periculoase în timpul DECES 7 1 3
desfășurării sarcinii de muncă (căi de acces, mijloace auto,
de transportat si ridicat, echipamente de munca), operatii
neautorizate, sau accidente de traseu, din vina
executantului
F26. Nerespectare instructiuni proprii de securitate si DECES 7 2 4
sanatate in munca si P.S.I., sau efectuare de operatii in
afara sarcinii de munca, pentru care nu are abilitare
OMISIUNI F27. Neutilizarea echipamentului individual de protectie la DECES 7 1 3
lucrarile executate

NIVELUL DE RISC GLOBAL AL POSTULUI DE LUCRU ESTE :

∑𝟐𝟕
𝒊=𝟏 𝑹𝒊∗𝒓𝒊 𝟏𝟏∗(𝟐∗𝟐)+𝟏𝟒∗(𝟑∗𝟑)+𝟐∗(𝟒∗𝟒) 𝟐𝟎𝟐
Nrg = ∑𝟐𝟕
= = = 2,8055
𝒊=𝟏 𝒓𝒊 𝟏𝟏∗𝟐+𝟏𝟒∗𝟑+𝟐∗𝟒 𝟕𝟐
i=1

in care:

Nr - nivelul de risc global al postului de lucru


ri – rangul factorului de risc „ i ”
Ri - nivelul de risc pentru factorul de risc „i ”
n – numarul factorilor de risc identificati la postul de lucru
Page 7 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.
XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

INTERPRETAREA REZULTATELOR EVALUĂRII


PENTRU POSTUL DE LUCRU – TĂIETOR SILVIC

Nivelul de risc global calculat pentru postul de lucru TĂIETOR SILVIC este egal cu 2,8055,
valoare ce îl încadrează în categoria posturilor de muncă cu nivel de risc acceptabil.
Se observă că din totalul de 27 factori de risc identificați, 11 se incadreaza în categoria
factorilor de risc foarte mic, 14 în categoria factorilor de risc mic si 2 în categoria factorilor de
risc mare (mai mare de 3)..
În ceea ce privește repartiția factorilor de risc pe sursele generatoare, situația se prezintă
după cum urmează :
 22,23 %, factori proprii mijloacelor de producție
 44,44 %, factori proprii mediului de muncă
 11,11 %, factori proprii sarcinii de muncă
 22,22 %, factori proprii executantului

REPARTITIA FACTORILOR DE RISC PE ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA

22.22 22.23

11.11

44.44

Mijloace de producție Mediul de muncă Sarcina de muncă Executant

Page 8 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

XILOPAL S.R.L.
POSTUL DE LUCRU: TĂIETOR SILVIC

FIȘA DE MĂSURI PROPUSE

IMPLEMENTARE
PRIORITATE IN
Nr. NIVEL
crt. FACTOR DE RISC DE MĂSURI PROPUSE

NIVEL DE

MASURA
RISC NOMINALIZAREA MĂSURII

1 F1. Lovirea de către mijloace de transport auto sau 4 1.1. Este obligatorie respectarea indicatoarelor de circulație
de cele de transportat și ridicat la efectuarea unor montate în zonele periculoase, respectare obligatii circulatie A+
manevre sau la deplasarea între punctele de lucru pentru pietoni
sau din incintele punctelor de lucru 1.2. Atunci când vizibilitatea este redusă (noapte, ceață,
ploaie, viscol, etc.) deplasarea trebuie să se facă cu multă
atenție și numai prin locurile marcate și iluminate cu
asigurarea că nu sunt vehicule
1.3. Lucratorii care își desfășoară activitatea in imediata
vecinătate a mijloacelor de ridicare- transportare vor
respecta o distanță minimă de siguranță pentru evitarea
accidentării
1.4. Instruire-testare, atat la angajare, cat si periodic –
prevederi COD RUTIER – pietoni si prevederi
H.G. 971/2006- cerinte minime semnalizari
2 F26. Nerespectare instructiuni proprii de securitate si 4 26.1. Verificarea de catre conducatorul locului de munca a
sanatate in munca si P.S.I., sau efectuare de operatii modului de insusire si respectare a prevederilor de securitate A+
in afara sarcinii de munca, pentru care nu are si sanatate in munca, respectiv reglementari situatii de
abilitare urgenta, in special P.S.I., mentionarea consecintelor posibile
in cazul nerespectarii reglementarilor in vigoare

Page 9 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.


XILOPAL S.R.L.
Ghimeş – Făget, jud. BACĂU,
J04/822/1994 / RO 5994687,
Capital social 2000000 lei
Telefon/fax: 0234370070
Web: www.xilopal.ro; E_mail: xilopal@gmail.com

26.2. Instruire-testare periodica, consemnare in fisa de


instructaj, atat la angajare, cat si periodic, conform prevederi
legale in vigoare
26.3. Semnalizari de securitate si sanatate in munca,
reglementari P.S.I. la locul de munca
26.4. Dotare cu mijloace de stingere a incendiilor
corespunzatoare, conform prevederi legale, Instruirea
personalului privind modul de utilizare, evacuarea
persoanelor, prim-ajutor in caz de accidente la locul de
munca, atat la angajare, cat si periodic, demonstratii practice
26.5. Interzicerea efectuarii de operatii pentru care
personalul nu are calificare, abilitare, in special la instalatiile
electrice, de incalzire, etc.

Administrator, Membrii Comisiei C.S.S.M. Membrii Comisiei de evaluare


Pal Petru Pal Petru - Șișca Nicușor -
Mitrofan Gică - Mitrofan Gică -
Dr. Cristea Ana - Fiko Gheorghe -
Coman Adrian - Orheanu Vasile -
Marian Doina - Coman Adrian -

Page 10 of 10 EVALUARE FACTORI RISC – TĂIETOR SILVIC Red. Ș.N.