Sunteți pe pagina 1din 1

1 Plan Cofraj Rezervor de 2 1

Sectiune d - d
Precolectare
Scara 1:50
Scara 1:50

b
-0.50 -0.50 -0.50

20

20
20 20 35 90 35 30 1.60 30 20

2.30

2.10

2.10
10

2.60
-1.90

Adapost Bovine 3 -2.80 -2.80 -2.80

10 20

10 20
-3.10

30

10
20

A A
10

1 Sectiune c - c
90

Scara 1:50
-0.50/-2.80 -0.50/-2.80
1
255 1.90 5 -0.50 30

15 5

15 5
Gol Perete

20
1.00

90X90
1.90 1.60 30
55

2.30

2.10

2.10

2.10
2.60
d d
30

20 30 3.50 30 20
30 30 20
35 30 Gol Placa
20 90 35 1.60 -2.80 NOTA:
190X260

10 20

10 20

10 20
-3.10 1. Planul se va citi si coordona impreuna cu planurile de cofraj si armare fundatii,

30
2.30

planurile de arhitectura si instalatii.


2.60

c c 1 2. Pentru prepararea, dozarea, transportul si punerea in opera a betonului armat


1.90 -0.50/-2.80 se vor respecta in mod obligatoriu toate prevederile prescriptiilor tehnice ale
,,Codului de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
30

beton precomprimat" indicativ NE 012/2-2010.


3.La executia lucrarilor se vor respecta prevederile cuprinse in caietul de sarcini
20

anexat la documentatie.
10 20
20 20 30 4.NU se va trece la turnarea betonului in placa decat dupa verificarea golurilor
3.50 1.22 5
de instalatii si avizul proiectantului de specialitate.

4.50 1.22 5 MATERIALE:


Conform normativului P100-1/2013,
BETON SIMPLU : C 8/10
b
a

1 2 cladirile au fost incadrate


BETON ARMAT : C25/30
in clasa III de importanta.
OTEL BETON :     PC 52(BST 500S)
Conform H.G.R.766/1997,constructiile
ACOPERIRE ARMATURA:
se incadreaza in categoria"C" de
-Fundatii : 50 mm
importanta, fiind de importanta normala.
Cota Terenului Natural:-0.45 m
1 Gradul de inpermeabilitate 
a Betonului P10 .

1.20
1.50
30 5.35 30 95 20
-0.20
Sectiune a - a Sectiune b - b 16 5
1.20

20
-0.50 Scara 1:50 -0.50

Adapost Bovine 3
1.50

Scara 1:50 -0.70

20

25 20
20 30

55
2.60 30 2.45 30
20

-0.50 -0.50 -0.50 -0.50


5

25 20

1.40
55

25 5 2.60 5 25

1.15

1.15
2.30

20 30 10
2.60

3.45 1.00 90
1.40

-2.10
20
-2.30
1.15

1.15

-2.40

30

30
Adapost Bovine 3
2.30

2.25

20 30 2.60 30 55 1.00 90 10
2.60

70

-2.10 20 -2.80
10 20

-3.00
-3.10
30

-2.40
30

30

1 PROIECT
90

90

CONSTRUIRE FERMA BOVINE CARNE NR.


-2.80 -2.80 -2.80 Proiectant general: PTh4/S4.1/2018
GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT - GBM S.R.L.
10 20

com. Teslui, tarla 102, P 1388/43, judetul Dolj,


20

-3.10 -3.10 AMPLASAMENT:


30

Bucuresti, J40/14772/2005, RO 17904440


1 nr Cad. 32194 FAZA
10

BENEFICIAR: S.C. AGRO STEACO S.R.L. PTh

4.SISTEM DE COLECTARE SI STOCARE DEJECTII


Sef proiect arh. Oana Anca PORIME SCARA
1:50 4.1.REZERVOR DE PRECOLECTARE PLANSA:
Proiectat Ing.Georgian NEAGU
PLAN COFRAJ REZERVOR DE R4.1.01
DATA
Intocmit PRECOLECTARE
Ing.Georgian NEAGU 2018
h/l= 420 / 594 (0.25m2)

S-ar putea să vă placă și